Friday, December 26, 2014

စစ္ေဘးဒဏ္ခံရဆုံး မြန္ေဒသခံမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မပ်က္ျပားေစလိုေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူရရွိ


စစ္ေဘးဒဏ္ အခံခဲ့ရဆုံးျဖစ္သည့္ မြန္ေဒသခံမ်ားက မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား လက္ရွိ ရရွိထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မပ်က္ျပားေစလိုဟု ရာမည ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ (MPSI) တို႔၏ စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္အရ သိရသည္။ 

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ အၾကား ယခင္က တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေဒသရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ကလိန္ေအာင္ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ သဲေခ်ာင္းေဒသမွ စစ္ေဘးဒဏ္ အခံခဲ့ရဆုံး ေက်း႐ြာ ၉ ႐ြာတို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံတို႔၏ ခံစားခ်က္၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ အသံတို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ခံယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရာမည ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ဦးမင္းေအာင္ေဇက “သူတို႔ေျပာတာက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူတို႔က မေပးပ်က္ေစခ်င္ဘူး၊ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ မ်ားစြာက်န္သည္ဟု ျပည္သူမ်ားက နားလည္ေသာ္လည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေအာက္တြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္လာရသည့္အတြက္ ယင္းသို႔ ထုတ္ေျပာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေအာင္ေဇက ရွင္းျပသည္။ 

အဆိုပါေက်း႐ြာ ၉ ႐ြာအနက္ ေက်း႐ြာအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည့္ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ရွိသည့္ မေရာ့ခ်ဳိင္း႐ြာႏွင့္ ေတာလဝီ႐ြာတို႔မွ ေဒသခံ ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ယခင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မရခင္က စစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရာအတည္တက် မရွိဘဲ ထြက္ေျပးေနရျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ေပၚတာဆြဲျခင္း ဒဏ္တို႔ကို ဆိုးဝါးစြာ ခံခဲ့ရသည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးတပ္တို႔ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ထိုေဒသတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ရွိလာၿပီး လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပးထားျခင္း၊ ေဆးခန္းႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ဦးမင္းေအာင္ေဇက ေျပာဆုိသည္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အသီးအပြင့္ေၾကာင့္ ၎တို႔ေဒသ ေအးခ်မ္းၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔ၾကား ေနာက္ဆုံး အဆင္မေျပသည့္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို လုံးဝ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းကိုလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရတပ္တို႔အား ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ေဒသခံတို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ဦးမင္းေအာင္ေဇက ေျပာျပခဲ့သည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ျပည္တြင္းေရးရာဌာန တာဝန္ခံ ႏိုင္ဝင္းလွက မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း မြန္ျပည္သူတို႔၏ ဘဝလုံၿခံဳေရးအတြက္ လက္ရွိရရွိထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသည္ အထိလည္း အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကဳိးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ေျပာင္းလဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရသစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 

ယခုလက္ရွိ မြန္စစ္ေဘးဒဏ္ ခံရသူတို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ေနသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ကလိန္ေအာင္ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ သဲေခ်ာင္းေဒသတြင္ အစိုးရတပ္ လႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ မြန္ခြဲထြက္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေကအန္ယူတပ္တို႔ ျဖတ္သြားျဖတ္လာမႈ ရွိကာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အဓိကလႈပ္ရွားရာ ေဒသျဖစ္သည္။
(Dawei Watch)

The Voice Weekly 

No comments:

Post a Comment

My Blog List