Thursday, December 25, 2014

တစ္ေသာင္းတန္အတုမ်ား နည္းပညာျမႇင့္ ထြက္လာ၍အတုႏွင့္အစစ္ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲလာ


Photo: တစ္ေသာင္းတန္အတုမ်ား နည္းပညာျမႇင့္ ထြက္လာ၍အတုႏွင့္အစစ္ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲလာ
Thursday, December 25, 2014 

ျပည္တြင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ေသာ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြ စကၠဴအတုအခ်ဳိ႕သည္္ နည္းပညာျမင့္မားသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား သိထားရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။ 

‘‘စက္ေတြနဲ႔ စစ္႐ုံနဲ႔မေပၚလုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြက အႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ ေဆးရတာေတြရွိတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္စုိးမင္းက ေျပာသည္။ 

ျပည္တြင္းတြင္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴအတုမ်ား မ ၾကာခဏေတြ႕ေနရၿပီး ဘဏ္မ်ား ၌ ေတြ႕ရွိပါကသုံးမရေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ 

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴတု မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရရွိမႈသည္ ယခု ႏွစ္တြင္အနည္းဆုံးေလးႀကိမ္ထက္မနည္းရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။

ထု႔ိအျပင္ က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ေငြစကၠဴအတုက်ပ္သိန္းတစ္ ေထာင္နီးပါးကို က်ပ္သိန္းသုံး ဆယ္ႏွင့္အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေန သည္ဟုသိရသည္။
ေငြစကၠဴအတုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ရွိေသာ္လည္း တာ ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စနစ္တက်စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္အႀကီးတန္းအႀကံေပးဦး သန္းလြင္ကေျပာသည္။ ေငြစကၠဴ အသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ လည္း အေရာင္ကို ေလးငါးမ်ဳိး ထည့္သြင္းရန္လုိေၾကာင္း၎က အႀကံျပဳသည္။

‘‘အတုနဲ႔အစစ္ကေတာ့ လုိက္တမ္းေျပးတမ္းကစားေနသ လုိပဲ’’ဟု ဦးသန္းလြင္ကေျပာၾကားသည္။

ေငြစကၠဴအတုတုိက္ဖ်က္ ေရးသည္ အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက သုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားလည္းပါ၀င္ရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကအႀကံျပဳသည္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ကဲ့သုိ႔ တန္ဖုိးႀကီးေငြစကၠဴအတုႏွင့္ အ စစ္ကို ခြဲျခားရန္အလြယ္ကူဆုံးအ ခ်က္မွာ အျဖဴကြက္တြင္ပါ၀င္ ေသာေရစာႏွင့္ေငြမင္ႀကိဳးတုိ႔သည္ အတုျပဳရန္မလြယ္ကူသျဖင့္ ၎တုိ႔ကို ေသခ်ာၾကည့္႐ႈ ေလ့လာ သင့္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္ကေျပာ သည္။က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြ စကၠဴကို ၂၀၁၂ဇြန္လတြင္စတင္ ထုတ္ေ၀ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာ၌ အတုမ်ားထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ငါး ေထာင္က်ပ္တန္အတုမ်ားသာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ပုံစံေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္တြင္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းတန္မ်ားကို ပိုမုိအတု ထုတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြ စကၠဴအတုထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္က ယေန႔အထိ ေၾကညာခ်က္မ်ား မ ထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း က်ပ္ငါးေထာင္တန္ကိုအတုႏွင့္အစစ္ ခြဲျခားရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ား၌ ေၾက ညာေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အသုံးျပဳေန ေသာ ေငြေၾကးကိုအတုမ်ားေပါ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တန္ဖုိးက် ဆင္းေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းစီး ပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာ ၾကားၿပီး လူအမ်ားယုံၾကည္မႈကင္း မဲ့ကာ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားအ ေပၚ ပိုမုိယုံၾကည္လာရန္ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ၎တုိ႔ကေျပာသည္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္အတုျဖစ္၍ ဘဏ္မွထက္၀က္ၿဖဲေပးလိုက္ေသာ စကၠဴပိုင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

7Day Daily

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္အတုျဖစ္၍ ဘဏ္မွထက္၀က္ၿဖဲေပးလိုက္ေသာ စကၠဴပိုင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)


ျပည္တြင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ေသာ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြ စကၠဴအတုအခ်ဳိ႕သည္္ နည္းပညာျမင့္မားသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား သိထားရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား သည္။ 

‘‘စက္ေတြနဲ႔ စစ္႐ုံနဲ႔မေပၚလုိ႔ ၀န္ထမ္းေတြက အႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ ေဆးရတာေတြရွိတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္စုိးမင္းက ေျပာသည္။ 

ျပည္တြင္းတြင္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴအတုမ်ား မ ၾကာခဏေတြ႕ေနရၿပီး ဘဏ္မ်ား ၌ ေတြ႕ရွိပါကသုံးမရေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ 

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴတု မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရရွိမႈသည္ ယခု ႏွစ္တြင္အနည္းဆုံးေလးႀကိမ္ထက္မနည္းရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။

ထု႔ိအျပင္ က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ေငြစကၠဴအတုက်ပ္သိန္းတစ္ ေထာင္နီးပါးကို က်ပ္သိန္းသုံး ဆယ္ႏွင့္အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေန သည္ဟုသိရသည္။

ေငြစကၠဴအတုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ရွိေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စနစ္တက် စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္အႀကီးတန္းအႀကံေပးဦး သန္းလြင္က ေျပာသည္။ ေငြစကၠဴ အသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း အေရာင္ကို ေလးငါးမ်ဳိး ထည့္သြင္းရန္ လုိေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

‘‘အတုနဲ႔အစစ္ကေတာ့ လုိက္တမ္းေျပးတမ္းကစားေနသ လုိပဲ’’ဟု ဦးသန္းလြင္ကေျပာၾကားသည္။

ေငြစကၠဴအတုတုိက္ဖ်က္ ေရးသည္ အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက သုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားလည္းပါ၀င္ရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကအႀကံျပဳသည္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ကဲ့သုိ႔ တန္ဖုိးႀကီးေငြစကၠဴအတုႏွင့္ အ စစ္ကို ခြဲျခားရန္အလြယ္ကူဆုံးအ ခ်က္မွာ အျဖဴကြက္တြင္ပါ၀င္ ေသာေရစာႏွင့္ေငြမင္ႀကိဳးတုိ႔သည္ အတုျပဳရန္မလြယ္ကူသျဖင့္ ၎တုိ႔ကို ေသခ်ာၾကည့္႐ႈ ေလ့လာ သင့္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္ကေျပာ သည္။က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြ စကၠဴကို ၂၀၁၂ဇြန္လတြင္စတင္ ထုတ္ေ၀ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာ၌ အတုမ်ားထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္က ငါး ေထာင္က်ပ္တန္အတုမ်ားသာ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ပုံစံေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္တြင္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းတန္မ်ားကို ပိုမုိအတု ထုတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြ စကၠဴအတုထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္က ယေန႔အထိ ေၾကညာခ်က္မ်ား မထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း က်ပ္ငါးေထာင္တန္ကိုအတုႏွင့္အစစ္ ခြဲျခားရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ား၌ ေၾက ညာေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အသုံးျပဳေန ေသာ ေငြေၾကးကိုအတုမ်ားေပါ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တန္ဖုိးက်ဆင္း ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းစီး ပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာ ၾကားၿပီး လူအမ်ားယုံၾကည္မႈကင္း မဲ့ကာ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားအေပၚ ပိုမုိယုံၾကည္လာရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ေျပာသည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List