Tuesday, December 23, 2014

သူရဦးေရႊမန္း ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ သမ္ၼတျဖစ္လာပါ့မလား


Photo: သူရဦးေရႊမန္း ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ သမ္ၼတျဖစ္လာပါ့မလား
Tuesday, December 23, 2014 

    ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစ္ကိုဦးထြန္းျမင့္ကညီျဖစ္သူ သမ္ၼတအားယခုသက္တမ္းၿပီးလွ်င္ အနားယူေစခ်င္တယ္ဆုိၿပီးေျပာပါသတဲ့။

    ““သူလည္း ၁၈ ႏွစ္သားကတည္းက တုိင္းျပည္တာ၀န္ထမ္းလာတာဆုိေတာ့ မလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။သူ႕ႏွလံုးက စက္တပ္ထားရတယ္။ မွန္တာေျပာရရင္ဘာသာေရးကိုလုပ္ေစခ်င္ၿပီ၊ ဒီေလာကီေရးဆုိတာေတြက ငရဲက်တဲ့အလုပ္ေတြေလ။ ဒါေၾကာင့္ငါကေတာ့မလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး””လုိ႔ ဦးထြန္းျမင့္က ဆက္ၿပီးေျပာပါတယ္။

    ဒါေပမယ့္ သမ္ၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးထိ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းေနမယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့သမ္ၼတအျဖစ္ထပ္မံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရးစဥ္းစားမယ္ဆုိၿပီးမယုတ္မလြန္ေျပာပါတယ္။

    သမ္ၼတျဖစ္ခ်င္သူ ေနာက္တစ္ေယာက္က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း သူမကိုသမ္ၼတျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။သူမသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီး ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးဟာ ယခုထက္ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မယ္။တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈရွိမယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပိုမုိျမင့္တက္လာမယ္ ဆုိၿပီး ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သူမဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ)နဲ႔ ၿငိစြန္းေနပါတယ္။ဒီပုဒ္မကိုလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမ္ၼတျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) အႏုိင္ရခဲ့ရင္ သူရဦးေရႊမန္းကို NLD အေနနဲ႔သမ္ၼတအျဖစ္ ေထာက္ခံဖြယ္ရွိတယ္လုိ႔ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ဘူးပါတယ္။သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ သေဘာထားကေရာ ဘယ္လုိလဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတရာထူးဟာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးေကာင္းက်ဳိးအထိေရာက္ဆံုး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတာမုိ႔သမ္ၼတ ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္မွာေရာ ျပည္တြင္း၌ပါ အခြင့္ႀကံဳတုိင္းေျပာခဲ့သူပါ။ မၾကာေသးမီကပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစ္ၥ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ဆႏ္ၵခံယူပြဲလုပ္မယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစ္ၥမ်ားကို၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း သူရဦးေရႊမန္းက သူသမ္ၼတျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္းထပ္ေျပာပါတယ္။

    အခုခ်ိန္ထိ သမ္ၼတျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း လူသိထင္ရွားထုတ္ေဖာ္မေျပာေသးေပမယ့္ သမ္ၼတၿပိဳင္ပြဲစည္း၀ုိင္းအတြင္း ေနာက္ထပ္၀င္လာႏုိင္သူတစ္ဦးက လက္ရွိတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ပါ။သူဟာ ၂၀၁၅ အလြန္မွာ ကာခ်ဳပ္ရာထူးမွ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားယူဖုိ႔ရွိတယ္။ အဲ့ဒီလိုအၿငိမ္းစားယူၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကို ကူးဖုိ႔အလားအလာရွိတယ္။ အကယ္၍မ်ား အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ သမ္ၼတၿပိဳင္ပြဲ မ၀င္ျဖစ္ရင္ သမ္ၼတႀကီးဟာ သူရဦးေရႊမန္းထက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို သမ္ၼတရာထူးအတြက္ေထာက္ခံဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။    ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ သမ္ၼတအုပ္စု၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒အုပ္စု၊ တပ္မေတာ္အုပ္စုႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားဆုိၿပီး ၄ စုခြဲၾကတယ္။    သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွစ္ဦးတည္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ကမ္ၻာ့အသိုင္းအ၀ုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳလာၾက၊ အားေပးေထာက္ခံလာၾက၊ အကူအညီေပးလာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ NLDနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာပါတယ္။ သူမနဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠ႒တုိ႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးရင္းႏွီးေႏြးေထြးလာတယ္။ တစ္ဖက္မွာသမ္ၼတႏွင့္ သူမရဲ႕ဆက္ဆံေရး တုိးတက္လာျခင္းမရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေရး။ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတုိ႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သမ္ၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္ကတစ္ဖက္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူရဦးေရႊမန္းက တစ္ဖက္ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။    အာဏာရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ လက္ရွိဥက္ၠ႒ဟာသူရဦးေရႊမန္းပါ။ ယခင္ဥက္ၠ႒က ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ ဥက္ၠ႒မျဖစ္ရဆုိတဲ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္က သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥက္ၠ႒ ရာထူးလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာပါ။ သူရဦးေရႊမန္းက သမ္ၼတရာထူးအတြက္ ပါတီတြင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ၿပိဳင္ရမယ္ဆိုခဲ့ရင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆုိၿပီးလူသိထင္ရွားေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အာဏာရပါတီတြင္းမွာ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္ အုပ္စု၊ သူရဦးေရႊမန္းအုပ္စုဆုိၿပီးကြဲေနၾကတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးအဆုိကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတိက တင္သြင္းခဲ့တယ္။ တစ္ဖန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရးအဆုိကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကပဲ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာသူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြျဖစ္တယ္။ အကယ္၍သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးနိမ့္မယ္ဆုိရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကမဆလပါတီတစ္ျဖစ္လဲ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႀကံဳရသလုိမ်ဳိး စစ္တပ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈဆံုး႐ႈံးရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားကႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

    ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တကယ္လုိ႔ NLDအျပတ္အသတ္အႏုိင္ရၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္မယ္ဆုိရင္တပ္မေတာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိၿပီး ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ေျပာစကားဟာလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းဆုိတာ န၀တ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫႊန္႔တုိ႔ၿပီးရင္ နံပါတ္(၄)အဆင့္ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ နံပါတ္-၃ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ သူဟာတစ္ေန႔က်ရင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတျဖစ္လာႏုိင္သူဆုိၿပီး ထင္ေၾကးေပးခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။    ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးရာထူးေနရာမ်ားခြဲေ၀တဲ့အခါ ဦးသိန္းစိန္က သမ္ၼတျဖစ္လာပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒နဲ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ကာခ်ဳပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ရာထူးဆုိတာသမ္ၼတ၊ ကာခ်ဳပ္ေလာက္မွ အာဏာမရွိဘဲ သူ႔ရဲ႕ဂ်ဴနီယာေတြက သူ႔ရဲ႕အထက္ေရာက္သြားတဲ့ ကိစ္ၥအေပၚသူ႔အေနနဲ႔ မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ခဲ့ပံုရပါတယ္။ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕မွာ နံပါတ္- ၃ အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔မွာ သူရဦးေရႊမန္းဟာ စစ္တပ္အေပၚၾသဇာအာဏာရွိပံုမရေတာ့ဘူး။ သမ္ၼတႀကီးႏွင့္ ကာခ်ဳပ္အၾကား အစ္ကိုႀကီး၊ ညီေလးဆုိတဲ့ နီးစပ္ေသာဆက္ဆံေရးရွိေပမယ့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္သမ္ၼတႀကီးအၾကား၊ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ကာခ်ဳပ္အၾကား အစ္ကိုႀကီး၊ညီေလး ဆက္ဆံေရးေတြ ေလ်ာ့က်ေနပံုရတယ္လုိ႔လည္းဆုိၾကပါတယ္။

    ဒီကေန႔ တပ္မေတာ္ဟာ သူရဦးေရႊမန္းကိုမေထာက္ခံသလုိ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း သူရဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံဖြယ္မရွိဘူး။ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးလာတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအၾကားအႀကိမ္ ၄၀ ေက်ာ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့မႈအေပၚ စစ္တပ္က သံသယျဖစ္လာတယ္။ မယံုသကၤာျဖစ္လာတယ္။ မသက္မသာျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ဆံုး မ်က္မုန္းက်ဳိးလာတယ္ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားကသံုးသပ္ၾကပါတယ္။

    တကယ္ေတာ့ ဒီကေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အကြက္ခ်ခဲ့တာပါ။ သမ္ၼတရာထူးဘယ္သူလုပ္၊ ကာခ်ဳပ္ေနရာဘယ္သူယူ၊ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ဘယ္သူဆုိၿပီး သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ကာခ်ဳပ္ေနရာကို မိမိေအာက္ဂ်ဴနီယာ အားေပးတဲ့အတြက္ မေက်နပ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးရာထူး မယူလုိ၊ တပ္ထဲမွာပဲဆက္ေနမယ္ဆုိၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကိုျပန္ေျပာခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရျမင့္ေအာင္တစ္ေယာက္ ရာထူးျပဳတ္႐ုံမက ေထာင္ထဲေရာက္သြားပါတယ္။ စီနီယာျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကိုလႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ေပး၊ ဂ်ဴနီယာ သမားဦးသိန္းစိန္ကို သမ္ၼတရာထူးေပးကာ အခ်င္းခ်င္းမတည့္ေအာင္၊ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တာဟာလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ေျပာင္ေျမာက္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းဗ်ဴဟာကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္ကုိေပးၿပီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းဆင့္ကို တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠ႒ ေပးကာရန္တုိက္ေပးခဲ့တဲ့ ကိစ္ၥမွာေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ သူရဦးေရႊမန္းကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအေနနဲ႔နဂိုကတည္းက မယံုဘူး။ဒီအတြက္ သမ္ၼတရာထူးမေပးခဲ့ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဒီကေန႔ထိ အစိုးရ၊တပ္နဲ႔အာဏာရပါတီအေပၚၾသဇာရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၅ မွာ NLD အႏုိင္ရရင္ေတာင္စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) တစ္ဦးအေပၚသမ္ၼတအျဖစ္ ေထာက္ခံဖုိ႔မေသခ်ာဘူး။ ဒါေၾကာင့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ သူရဦးေရႊမန္း သမ္ၼတျဖစ္ေရးမေသခ်ာဘူးလုိ႔ သံုးသပ္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

Venus News
       ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစ္ကိုဦးထြန္းျမင့္ကညီျဖစ္သူ သမ္ၼတအားယခုသက္တမ္းၿပီးလွ်င္ အနားယူေစခ်င္တယ္ဆုိၿပီးေျပာပါသတဲ့။

       ““သူလည္း ၁၈ ႏွစ္သားကတည္းက တုိင္းျပည္တာ၀န္ထမ္းလာတာဆုိေတာ့ မလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။သူ႕ႏွလံုးက စက္တပ္ထားရတယ္။ မွန္တာေျပာရရင္ဘာသာေရးကိုလုပ္ေစခ်င္ၿပီ၊ ဒီေလာကီေရးဆုိတာေတြက ငရဲက်တဲ့အလုပ္ေတြေလ။ ဒါေၾကာင့္ငါကေတာ့မလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး””လုိ႔ ဦးထြန္းျမင့္က ဆက္ၿပီးေျပာပါတယ္။


       ဒါေပမယ့္ သမ္ၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးထိ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းေနမယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့သမ္ၼတအျဖစ္ထပ္မံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရးစဥ္းစားမယ္ဆုိၿပီးမယုတ္မလြန္ေျပာပါတယ္။

       သမ္ၼတျဖစ္ခ်င္သူ ေနာက္တစ္ေယာက္က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း သူမကိုသမ္ၼတျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။သူမသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီး ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးဟာ ယခုထက္ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မယ္။တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈရွိမယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပိုမုိျမင့္တက္လာမယ္ ဆုိၿပီး ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သူမဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ)နဲ႔ ၿငိစြန္းေနပါတယ္။ဒီပုဒ္မကိုလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမ္ၼတျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) အႏုိင္ရခဲ့ရင္ သူရဦးေရႊမန္းကို NLD အေနနဲ႔သမ္ၼတအျဖစ္ ေထာက္ခံဖြယ္ရွိတယ္လုိ႔ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ဘူးပါတယ္။သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ သေဘာထားကေရာ ဘယ္လုိလဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတရာထူးဟာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးေကာင္းက်ဳိးအထိေရာက္ဆံုး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတာမုိ႔သမ္ၼတ ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္မွာေရာ ျပည္တြင္း၌ပါ အခြင့္ႀကံဳတုိင္းေျပာခဲ့သူပါ။ မၾကာေသးမီကပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစ္ၥ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ဆႏ္ၵခံယူပြဲလုပ္မယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစ္ၥမ်ားကို၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း သူရဦးေရႊမန္းက သူသမ္ၼတျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္းထပ္ေျပာပါတယ္။

       အခုခ်ိန္ထိ သမ္ၼတျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း လူသိထင္ရွားထုတ္ေဖာ္မေျပာေသးေပမယ့္ သမ္ၼတၿပိဳင္ပြဲစည္း၀ုိင္းအတြင္း ေနာက္ထပ္၀င္လာႏုိင္သူတစ္ဦးက လက္ရွိတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ပါ။သူဟာ ၂၀၁၅ အလြန္မွာ ကာခ်ဳပ္ရာထူးမွ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစားယူဖုိ႔ရွိတယ္။ အဲ့ဒီလိုအၿငိမ္းစားယူၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးဘက္ကို ကူးဖုိ႔အလားအလာရွိတယ္။ အကယ္၍မ်ား အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ သမ္ၼတၿပိဳင္ပြဲ မ၀င္ျဖစ္ရင္ သမ္ၼတႀကီးဟာ သူရဦးေရႊမန္းထက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို သမ္ၼတရာထူးအတြက္ေထာက္ခံဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။       ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ သမ္ၼတအုပ္စု၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒အုပ္စု၊ တပ္မေတာ္အုပ္စုႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားဆုိၿပီး ၄ စုခြဲၾကတယ္။       သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွစ္ဦးတည္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ကမ္ၻာ့အသိုင္းအ၀ုိင္းက အသိအမွတ္ျပဳလာၾက၊ အားေပးေထာက္ခံလာၾက၊ အကူအညီေပးလာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ NLDနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာပါတယ္။ သူမနဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠ႒တုိ႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးရင္းႏွီးေႏြးေထြးလာတယ္။ တစ္ဖက္မွာသမ္ၼတႏွင့္ သူမရဲ႕ဆက္ဆံေရး တုိးတက္လာျခင္းမရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေရး။ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတုိ႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သမ္ၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္ကတစ္ဖက္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္သူရဦးေရႊမန္းက တစ္ဖက္ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။       အာဏာရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ လက္ရွိဥက္ၠ႒ဟာသူရဦးေရႊမန္းပါ။ ယခင္ဥက္ၠ႒က ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ ဥက္ၠ႒မျဖစ္ရဆုိတဲ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္က သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥက္ၠ႒ ရာထူးလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာပါ။ သူရဦးေရႊမန္းက သမ္ၼတရာထူးအတြက္ ပါတီတြင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ၿပိဳင္ရမယ္ဆိုခဲ့ရင္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆုိၿပီးလူသိထင္ရွားေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အာဏာရပါတီတြင္းမွာ သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္ အုပ္စု၊ သူရဦးေရႊမန္းအုပ္စုဆုိၿပီးကြဲေနၾကတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးအဆုိကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတိက တင္သြင္းခဲ့တယ္။ တစ္ဖန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရးအဆုိကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကပဲ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာသူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြျဖစ္တယ္။ အကယ္၍သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အႀကီးအက်ယ္႐ႈံးနိမ့္မယ္ဆုိရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကမဆလပါတီတစ္ျဖစ္လဲ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႀကံဳရသလုိမ်ဳိး စစ္တပ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈဆံုး႐ႈံးရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားကႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

       ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တကယ္လုိ႔ NLDအျပတ္အသတ္အႏုိင္ရၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္မယ္ဆုိရင္တပ္မေတာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိၿပီး ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ေျပာစကားဟာလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းဆုိတာ န၀တ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫႊန္႔တုိ႔ၿပီးရင္ နံပါတ္(၄)အဆင့္ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ နံပါတ္-၃ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာပါတယ္။ သူဟာတစ္ေန႔က်ရင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတျဖစ္လာႏုိင္သူဆုိၿပီး ထင္ေၾကးေပးခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။       ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးရာထူးေနရာမ်ားခြဲေ၀တဲ့အခါ ဦးသိန္းစိန္က သမ္ၼတျဖစ္လာပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒နဲ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ကာခ်ဳပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ရာထူးဆုိတာသမ္ၼတ၊ ကာခ်ဳပ္ေလာက္မွ အာဏာမရွိဘဲ သူ႔ရဲ႕ဂ်ဴနီယာေတြက သူ႔ရဲ႕အထက္ေရာက္သြားတဲ့ ကိစ္ၥအေပၚသူ႔အေနနဲ႔ မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ခဲ့ပံုရပါတယ္။ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕မွာ နံပါတ္- ၃ အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔မွာ သူရဦးေရႊမန္းဟာ စစ္တပ္အေပၚၾသဇာအာဏာရွိပံုမရေတာ့ဘူး။ သမ္ၼတႀကီးႏွင့္ ကာခ်ဳပ္အၾကား အစ္ကိုႀကီး၊ ညီေလးဆုိတဲ့ နီးစပ္ေသာဆက္ဆံေရးရွိေပမယ့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္သမ္ၼတႀကီးအၾကား၊ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ကာခ်ဳပ္အၾကား အစ္ကိုႀကီး၊ညီေလး ဆက္ဆံေရးေတြ ေလ်ာ့က်ေနပံုရတယ္လုိ႔လည္းဆုိၾကပါတယ္။

       ဒီကေန႔ တပ္မေတာ္ဟာ သူရဦးေရႊမန္းကိုမေထာက္ခံသလုိ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း သူရဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံဖြယ္မရွိဘူး။ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးလာတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအၾကားအႀကိမ္ ၄၀ ေက်ာ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့မႈအေပၚ စစ္တပ္က သံသယျဖစ္လာတယ္။ မယံုသကၤာျဖစ္လာတယ္။ မသက္မသာျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ဆံုး မ်က္မုန္းက်ဳိးလာတယ္ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားကသံုးသပ္ၾကပါတယ္။

       တကယ္ေတာ့ ဒီကေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အကြက္ခ်ခဲ့တာပါ။ သမ္ၼတရာထူးဘယ္သူလုပ္၊ ကာခ်ဳပ္ေနရာဘယ္သူယူ၊ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ဘယ္သူဆုိၿပီး သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ကာခ်ဳပ္ေနရာကို မိမိေအာက္ဂ်ဴနီယာ အားေပးတဲ့အတြက္ မေက်နပ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးရာထူး မယူလုိ၊ တပ္ထဲမွာပဲဆက္ေနမယ္ဆုိၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊကိုျပန္ေျပာခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရျမင့္ေအာင္တစ္ေယာက္ ရာထူးျပဳတ္႐ုံမက ေထာင္ထဲေရာက္သြားပါတယ္။ စီနီယာျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းကိုလႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ေပး၊ ဂ်ဴနီယာ သမားဦးသိန္းစိန္ကို သမ္ၼတရာထူးေပးကာ အခ်င္းခ်င္းမတည့္ေအာင္၊ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တာဟာလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ေျပာင္ေျမာက္တဲ့မဟာဗ်ဴဟာ၊နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းဗ်ဴဟာကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္ကုိေပးၿပီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆန္းဆင့္ကို တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ဥက္ၠ႒ ေပးကာရန္တုိက္ေပးခဲ့တဲ့ ကိစ္ၥမွာေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ သူရဦးေရႊမန္းကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအေနနဲ႔နဂိုကတည္းက မယံုဘူး။ဒီအတြက္ သမ္ၼတရာထူးမေပးခဲ့ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဒီကေန႔ထိ အစိုးရ၊တပ္နဲ႔အာဏာရပါတီအေပၚၾသဇာရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၅ မွာ NLD အႏုိင္ရရင္ေတာင္စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) တစ္ဦးအေပၚသမ္ၼတအျဖစ္ ေထာက္ခံဖုိ႔မေသခ်ာဘူး။ ဒါေၾကာင့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ သူရဦးေရႊမန္း သမ္ၼတျဖစ္ေရးမေသခ်ာဘူးလုိ႔ သံုးသပ္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

Venus News

No comments:

Post a Comment

My Blog List