Friday, February 08, 2013

အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူမည္

Photo: အင္းေလးဟိုတယ္ဇုန္ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္
ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူမည္
Friday, February 08, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပုိင္း) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးဟုိတယ္ဇုန္
ေျမေနရာခ်ထားမႈမ်ား အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ သတင္းစာမွ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚ ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီ(၅)ရက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အင္းေလးေဒသ ဟုိတယ္ဇုန္ေဖာ္ ထုတ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရသတင္းထုတ္ ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရွမ္း ျပည္နယ္အစုိးရ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး
ဌာန၀န္ႀကီး ဦးခြန္သိန္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့ရာတြင္ အင္းေလးေဒသ ဟုိတယ္ဇုန္စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေဒသတြင္းနဲ႔ အနည္းငယ္ေျပလည္မႈမရွိေသးတာ ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေဒသခံမ်ား အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္
ေျမကြက္ ေလွ်ာက္ထားေရးအတြက္ ေနာက္အက်ဆံုး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကုန္တြင္ သတင္းစာမွ ေၾကာ္ျငာေခၚယူႏုိင္မည္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း
ေျပာၾကားသြား ခဲ့သည္။

အင္းေလးဟုိတယ္ဇုန္ကုိ အင္းေလးကန္႐ႈခင္းအား ျမင္ႏုိင္ ခံစားႏုိင္မည့္ အင္းေလးကန္၏ အေရွ႕ဘက္သစ္ေတာဦးစီးဌာနပုိင္ ႀကိဳး၀ုိင္းေျမ
(၆၂၂)ဧကတြင္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနက ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာ
လုပ္ငန္းထံမွ ႏွစ္(၃၀) အေျခခံၿပီး ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သြား ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဟုိတယ္စီမံကိန္းကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊ လူမႈ
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ သတ္ မွတ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ ေၾကာင္း၊
ျပည္ပမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သာမက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ေဒသခံ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပါ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(အင္ပင္သား)
The Hot Newsရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပုိင္း) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးဟုိတယ္ဇုန္
ေျမေနရာခ်ထားမႈမ်ား အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ သတင္းစာမွ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚ ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ ၀ါရီ (၅)ရက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အင္းေလးေဒသ ဟုိတယ္ဇု န္ေဖာ္ ထုတ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ သတင္း ထုတ္ ျပန္ေရးအဖြဲ႕၏ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဂ်ာမန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

Photo: NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဂ်ာမန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံု
Friday, February 08, 2013

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံအေျခစုိက္KONRAL ADENAUER STIFTUNG မွ အာရွတုိက္ဆုိင္ ရာ ဒါ႐ိုက္တာMS.Dr Beatrice Georawantsehy ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ သံုးဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ၆-၂-၂၀၁၃ ရက္ ေန႔လည္
၁ နာရီတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ စီအင္အားစုပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာ
ေရာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခ အေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ ၾကသည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း၊ ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးစိန္လွဦး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ ၀င္းႏုိင္၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁)ဦးၾကည္သန္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသက္ထြန္းေမာင္၊
ျပန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတုိးတုိး ႏွင့္The innovative Academyမွ ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ အေန အထားမ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေန အထားမ်ားကို ေဖာင္ေဒးရွင္းက အကူအညီေပးႏုိင္မည့္အေန အထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ သည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါNDF ပါတီ မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒါက္တာတင္ေရႊသည္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ ႀကီးဌာန
ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခံခဲ့ရၿပီး “အစုိးရသစ္တက္လာၿပီး ေနာက္
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မဟုတ္သူ အျခားပါတီ၀င္တစ္ဦးကို ဒု၀န္ ႀကီးအျဖစ္ ဒါဟာပထမဆံုးခန္႔ အပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း” ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းက မွတ္ ခ်က္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 
ဥယ်ာဥ္မွဴး
The Hot Newsဂ်ာမဏီႏုိင္ငံအေျခစုိက္KONRAL ADENAUER STIFTUNG မွ အာရွတုိက္ဆုိင္ ရာ ဒါ႐ိုက္တာMS.Dr Beatrice Georawantsehy ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ သံုးဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ၆-၂-၂၀၁၃ ရက္ ေန႔လည္
၁ နာရီတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ စီအင္အားစုပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာ
ေရာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခ အေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ ၾကသည္။
ထုိေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း၊ ပါတီဥကၠ႒

လျခမ္းနီအသင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္က ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဆန္အိတ္ေတြလွဴဒါန္း

Photo: လျခမ္းနီအသင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္က ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဆန္အိတ္ေတြလွဴဒါန္း
Friday, February 08, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ႀကီး Mr. Murat Yavuz Ates နဲ႔ တူရကီ လျခမ္းနီအသင္း ဒုတိယ ဥကၠဌ Mr. Nihat Adiguzen တို႔အဖြဲ႕ဟာ မေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရိွလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဆန္အိတ္ေပါင္း ၄ ေသာင္းကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို လွဴဒါန္းရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုမွာရွိတဲ့ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ လာေရာက္ လွဴဒါန္းတာျဖစ္တယ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးနဲ႔ မွတ္တမ္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးမ်ိဳးသန္းက RFA ကိုေျပာပါတယ္။

မေန႔က ေရာက္ရိွလာတဲ့ တူရကီသံအမတ္ႀကီးအဖဲြ႕နဲ႔ အတူ
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းက တာဝန္ရိွသူေတြလည္း အတူလိုက္ပါလာခဲ့ၾကပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီးအဖြဲ႕ဟာ မေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ အုန္းေတာႀကီး 
ဒုကၡသည္စခန္းနဲ႔ မင္းဂံဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ဆန္အိတ္ေတြ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သလို ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာလည္း 
စက္႐ံုစု ဒုကၡသည္စခန္းနဲ႔ ေခါင္းတုပ္ကာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

မေန႔က ေန႔လည္ပိုင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
အပါအဝင္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရိွသူေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း တာဝန္ရိွသူေတြနဲ႔ တူရကီသံအမတ္ႀကီးနဲ႔အဖြဲ႕ဟာ သီးသန္႔ေတြဆံု
ေဆြးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုသီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ရိွသူ
ေတြက ေျပာပါတယ္။

RFA Burmeseျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ႀကီး Mr. Murat Yavuz Ates နဲ႔ တူရကီ လျခမ္းနီအသင္း ဒုတိယ ဥကၠဌ Mr. Nihat Adiguzen တို႔အဖြဲ႕ဟာ မေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရိွလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဆန္အိတ္ေပါင္း ၄ ေသာင္းကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ႀကီးကို ဒီႏွစ္အတြင္း စတင္ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္

Photo: ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ႀကီးကို ဒီႏွစ္အတြင္း စတင္ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္
Friday, February 08, 2013

အာရွေဒသမွာ ၾကားခံအျဖစ္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မယ့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ႀကီး တစ္ခုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မုိင္ ၅၀ ခန္႔ အကြာမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳနဲ႔ အခုႏွစ္အတြင္း စတင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ကုမၸဏီ ၇ ခုကုိ ေလလံေတြ စတင္ခ်ထားေတာ့မယ္လုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက RFA ကုိ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔မွာ ေျပာၾကားပါတယ္။

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ဟာ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ထက္ ၁၀ ဆနီးပါး ႀကီးမားမွာျဖစ္ၿပီး၊ စင္ကာပူက ခ်န္ဂီအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္ႀကီးေတြလုိပဲ ခရီးသည္ေတြနဲ႔ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အာရွေဒသတြင္းမွာ အေရးပါလာမွာ
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမွဳ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာလိုက္တာပါ။

မဂၤလာဒံု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ဟာ ဧရိယာအားျဖင့္ ၁၀၀၂ ဧကက်ယ္၀န္းၿပီး၊ တစ္ႏွစ္ကုိ ခရီးသည္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းေလာက္ အ၀င္အထြက္ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္လာမယ့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႀကီးကေတာ့ ဧကေပါင္း ၉၆၀၀ ေက်ာ္က်ယ္၀န္းၿပီး၊ တစ္ႏွစ္ကုိ ခရီးသည္ ၁၂ သန္းေလာက္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီ့ေလဆိပ္ႀကီးကုိ အခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းေလာက္မွာ စတင္တည္ေဆာက္ဖုိ႔
ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာ လုပ္ငန္းေတြ စတင္
လည္ပတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမွဳ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြထြန္းကို RFA ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

RFA Burmeseအာရွေဒသမွာ ၾကားခံအျဖစ္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မယ့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သစ္ႀကီး တစ္ခုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မုိင္ ၅၀ ခန္႔ အကြာမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳနဲ႔ အခုႏွစ္အတြင္း စတင္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ကုမၸဏီ ၇ ခုကုိ ေလလံေတြ စတင္ခ်ထားေတာ့ မယ္လုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက RFA ကုိ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔မွာ ေျပာၾကားပါတယ္။
ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ဟာ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ထက္ ၁၀ ဆနီးပါး ႀကီးမားမွာျဖစ္ၿပီး၊ စင္ကာပူက ခ်န္ဂီအျပည္ျပည္ ဆုိင္

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ ျပန္လည္စတင္

Photo: ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ ျပန္လည္စတင္
Friday, February 08, 2013

ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔ သြားေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။

ေဒသခံျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မတရားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ အဆက္မျပတ္ရွိဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေမာင္တိုင္ (၂) ရပ္ကြက္၊ တိုက္သစ္ေက်ာင္းတိုက္မွာ က်င္းပတဲ့ ေတာင္တြင္းႀကီး လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္က တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူလူထုေတြဘက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ရပါလိမ့္မယ္၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ အဆက္မျပတ္ရွိေနရမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေဆးကုခံရမယ့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေနရာမွာ နာေနတယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ကုိက္ေနတယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ က်ိဳးေနတယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ အနာျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာမွသိမွာေလ"

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕နဲ႔ ေတာင္တြင္းႀကီး ေဒသခံေတြ ေတြ႕ဆံုဖို႔အတြက္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးဖို႔ ေဒသခံ
အာဏာပိုင္ေတြဆီကို ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ ႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ခြင့္မျပဳခဲ႔ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီကေန႔ ျပည္ၿမိဳ႕မွာ ညအိပ္ရပ္နားၿပီး မနက္ျဖန္မွာေတာ့ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နဲ႔ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ေတြကို သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံလူထုေတြနဲ႔ 
ေတြ႕ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmeseကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔ သြားေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။
ေဒသခံျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မတရားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေ တြအဆက္မျပတ္ရွိဖို႔လိုတယ္ လို႔ ေတာင္တြင္း ႀကီး ၿမိဳ႕ ေမာင္တိုင္ (၂) ရပ္ကြက္၊ တိုက္သစ္ေက်ာင္းတိုက္မွာ က်င္း ပ တဲ့ ေတာင္တြင္းႀကီး လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္

ျမ၀တီ စီးပြားေရးဇံုအတြက္ ထုိင္းဘက္က လွ်ပ္စစ္ ပိုမုိ၀ယ္ယူ

Photo: ျမ၀တီ စီးပြားေရးဇံုအတြက္ ထုိင္းဘက္က လွ်ပ္စစ္ ပိုမုိ၀ယ္ယူ
Friday, February 08, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တည္ရိွရာ
ျမ၀တီၿမိဳ႕ တြင္ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရ သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား မေလာက္ငွမႈ
ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီတ ခုက ထိုင္းႏိုင္ငံမွလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို တိုးျမွင့္
၀ယ္ယူလိုက္သည္။ 

ျမန္မာကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ National Gripline Co .Ltd က
ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္သံုးစြဲရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္ အား ၆ မီဂၢ၀ပ္ကို
၀ယ္ယူသည့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ယမန္ေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၎ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာေဒၚသင္းသင္းျမတ္က”က်မတို႔
ကုမၸဏီကေနျမ၀တီၿမိဳ႕မွာလိုအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္ အားအတြက္ ထိုင္းဘက္ကေနတိုးျမွင့္၀ယ္ယူတာျဖစ္တယ္ အဓိကေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဘို႔ အတြက္ ျဖစ္တယ္”ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕သည္ထိုင္းဘက္မွလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳလွ်က္ရိွၿပီး 
ယခင္က ၄ မီဂၢ၀ပ္ခြဲကို အသံုးျပဳေနရာ မွ ေလာက္ငွမႈမရိွသည့္အတြက္ လိုအပ္သည့္ပမာဏျဖစ္သည့္ ၆ မီဂၢ၀ပ္ကိုျဖည့္စြက္၀ယ္ယူ ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေဒၚသင္းသင္းျမတ္ကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသံုးစြဲရန္အတြက္ထပ္မံ၀ယ္ယူသည့္ပမာဏသည္ လံုေလာက္မႈရိွေသာ္လည္း လက္ရိွ အေကာင္ အထည္ေဖၚေနသည့္ ျမ၀တီ စီးပြားေရးဇုန္အတြက္ပါ သံုးစြဲမည္ဆိုပါက ေလာက္ငွမႈရိွမည္ မဟုတ္ဟုသိရသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ၀ယ္သည့္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ တယူနစ္ကို ထိုင္းေငြ ၄.၃၀ ဘတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆးရံုႏွင့္
ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို အခမဲ့ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔၀င္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ေအာင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို လံုေလာက္စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း
မရိွေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကိုသာ သံုးစြဲေနၾကရသည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ 

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ျမ၀တီ၊ဘုရားသံုးဆူ၊တာခ်ီလိတ္၊ကယားျပည္နယ္ရိွ
နယ္စပ္အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို အဓိက၀ယ္ယူ
သံုးစြဲေနၾကရသည္ရသည္မွာ ၁၅ ႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔ရိွၿပီးဟု ထိုင္းဘက္ သို႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ဦးစိုင္းလံုကေျပာသည္။ 

မဲေဆာက္တြင္ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၀ယ္ယူျခင္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူ ထိုင္းႏိုင္ငံလွ်ပ္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏိုင္နမ္ခ်ိဳင္းေလာ္၀ထနတကြန္း က "ထိုင္းဘက္ ကေန လက္ရိွျမ၀တီအပါအ၀င္ ျမန္မာနယ္ စပ္ေဒသ ၅ ေနရာကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေတြေရာင္း ခ်ေပးေနပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕
ပြင့္လင္းလာမႈအရ မၾကာ ခင္မွာ လက္ရိွပမာဏထက္ကို ထပ္ၿပီးေရာင္းခ်
ရ ဘို႔ရိွ တယ္”ဟုသတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာသည္။ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထိုးပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီး ႏိုင္က်လုဖုန္းေလးယမ္းစို႔၀မ္ က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး
သည္ ေဒသအတြင္းအခ်က္အျခာက်ၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံအတြက္ အခြင့္ အလမ္း အမ်ားအျပားရိွသည္ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာေရလုပ္ငန္းကုန္သည္ဦးမ်ိဳးက”ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ တဘက္ႏိုင္ငံနဲ႔ယွဥ္နိုင္ဘို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားကအဓိက
က်တယ္ ျမ၀တီမွာကုန္သည္နဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အခက္အခဲျဖစ္ေစတာက လွ်ပ္စစ္မီးဘဲ”ဟု ဆိုသည္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ထိုင္းလွ်ပ္စစ္မီးကို အသံုးျပဳလာသည္မွာ ၁၅ နွစ္ခန္႔ရိွၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၏ မဟာ ဓါတ္အားလိုင္းမွျဖန္႔ခ်ီမည့္
ျမန္မာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေဒသအတြင္းမေရာက္ရိွေသးသ၍ ထိုင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို သာ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနရအံုးမည္ဟု ျမ၀တီ
အေျခစိုက္မီဒီယာသမားတဦးက ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကိုေျပာသည္။ 

ဧရာ၀တီျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တည္ရိွရာ
ျမ၀တီၿမိဳ႕ တြင္ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရ သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား မေလာက္ငွမႈ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီတ ခုက ထိုင္းႏိုင္ငံမွလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို တိုးျမွင့္၀ယ္ယူလိုက္သည္။
ျမန္မာကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ National Gripline Co .Ltd ကျမ၀တီ ၿမိဳ႕တြင္သံုးစြဲရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္ အား ၆ မီဂၢ၀ပ္ကို၀ယ္ယူ

Thursday, February 07, 2013

"ဒဂုံဆိပ္ကမ္းလယ္ေျမအခ်ဳိ႕၌ လမ္းေဖာက္ ေျမာင္းေဖာ္ေနမႈ တင္ျပထားျခင္း အထမေျမာက္လွ်င္ ဆႏၵျပမည္"

Photo: "ဒဂုံဆိပ္ကမ္းလယ္ေျမအခ်ဳိ႕၌ လမ္းေဖာက္ ေျမာင္းေဖာ္ေနမႈ တင္ျပထားျခင္း အထမေျမာက္လွ်င္ ဆႏၵျပမည္"
Thursday, February 07, 2013 

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမ္ိဳ႕နယ္၊ က်ီစုရြာဝန္းက်င္မွ လယ္ေျမမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ ေနမႈအေပၚ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပထားခဲ့ရာ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရိွပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ဟု လယ္သမားအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။ ”ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕ နယ္၊ က်ီစုေက်းရြာ ကြင္းအမွတ္ ၄၄၈ ၌ မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ေသာ လယ္ေျမဧက ၂ဝဝ ေက်ာ္အား တစ္ စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းၾကားမႈမရိွဘဲ ေအးရိပ္ၿငိမ္ကုမၸဏီမွ စက္ယႏၲရား မ်ားျဖင့္ လမ္းႏွင့္ေရေျမာင္း မ်ားကုိတူး ေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို႔ လယ္ယာေျမ စံုစမ္း စစ္ေဆး ေရးေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း က်ီစုေက်းရြာမွ လယ္သမား ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လယ္လုပ္လာ တာ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း လယ္ေျမအျဖစ္ တရားဝင္ အသိ အမွတ္ျပဳၿပီး အမ ေတာ္ေၾကးေတြ ခ်ေပးခဲ့တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ေက် စပါး ေရာင္းခ်မႈေတြ လုပ္ ေပးခဲ့တယ္။ အခု လယ္ေျမေတြသိမ္း သြားေတာ့ ဒီႏွစ္ မုိးရာသီမွာ လယ္လုပ္လို႔မရေတာ့ ဘူး” ဟု ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ ယာေျမမ်ားသည္၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မွစ၍ ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ေျမအျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အဆုိပါ လယ္ယာ ေျမမ်ားကုိ ကြင္းအ မွတ္ ၄၄၈ ကြင္းဟု အသိအမွတ္ျပဳကာ အမေတာ္ေၾကးမ်ား ထုတ္ေခ်းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သိမ္းဆည္း၍ လမ္းမ်ားအား ကြန္ကရစ္မ်ား ခင္းေပးျခင္း၊ ဓာတ္မီးတုိင္မ်ား စိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္ယာ ေျမမ်ား၌ တူးေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ အတြက္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ တူးေျမာင္းတူးရာတြင္ လည္း မလြတ္ သည့္တဲမ်ားအား ဖ်က္ခုိင္းမႈမ်ားရိွ ေၾကာင္း အဆုိပါ လယ္ယာေျမနစ္နာ ဆံုး႐ႈံးသူ လယ္သမားမ်ားအဖဲြ႕မွ ဥကၠ႒ ဦးသန္႔ေဇာ္က ဆုိသည္။ အဆုိပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအးရိပ္ၿငိမ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ တာ ဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ၄င္းတုိ႔ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အုိးအိမ္မွ ကန္ထ႐ိုက္ ေပးသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တူးေျမာင္းမ်ားတူးရာ တြင္ မလြတ္သည့္ လယ္တဲမ်ားအား ဖ်က္ခုိင္းျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း ေျပာ သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔၌ ေတာင္သူလယ္ သမား ေရးရာေကာ္မတီသုိ႔ လယ္ေျမဆံုး ႐ႈံးမႈ တင္ျပထားမႈ ရိွေသာ္လည္း အ ေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရိွသည့္အ တြက္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံစာ တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္စည္စုိးစံ၊ ရန္ႏိုင္
Popular Myanmar News Journal ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမ္ိဳ႕နယ္၊ က်ီစုရြာဝန္းက်င္မွ လယ္ေျမမ်ားအတြင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တူးေဖာ္ လုပ္ကိုင္ ေနမႈအေပၚ လယ္ယာေျမ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပထားခဲ့ရာ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရိွပါက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ဟု လယ္သမားအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။ ”ဒဂုံၿမိဳ႕ သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕ နယ္၊ က်ီစုေက်းရြာ ကြင္းအမွတ္ ၄၄၈ ၌ မိ႐ိုးဖလာ

လူငယ္မ်ားစာဖတ္မွ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ေကာင္းမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆို

Photo: လူငယ္မ်ားစာဖတ္မွ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ေကာင္းမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆို
Thursday, February 07, 2013 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဧရာ၀တီစာေပပြဲေတာ္ဒုတိယေျမာက္ ေန႔တြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာဖတ္အားမ်ားမွသာလွ်င္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္မႈမ်ား ျမင့္မားလာႏိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ေကာင္း လိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
စာေပသင္ယူမႈ စာေပဖတ္႐ႈ ေလ့လာမႈတို႔တြင္ အလြတ္က်က္ မွတ္သည့္စနစ္ကိုဆုိၫႊန္းျခင္း မဟုတ္ဘဲအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာေပ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ဘ၀၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစာေပကို သာမကဘဲ မိမိတို႔ႏွင့္ အေတြး အေခၚအယူအဆမတူေသာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္မွ စာေပမ်ားကိုလည္း ဖတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္ မတူသည့္ေတြးပုံေတြးနည္းေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုတန္ဖိုးထားတတ္ မွ ႀကိဳးစားတတ္မွ ႏိုင္ငံတိုးတက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေနမင္းေ၀
The Hot Newsေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဧရာ၀တီစာေပပြဲေတာ္ ဒုတိယေျမာက္ ေန ႔တြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာဖတ္အားမ်ားမွသာလွ်င္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ မႈမ်ား ျမင့္မားလာႏိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ေကာင္း လိမ့္မည္ ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
စာေပသင္ယူမႈ စာေပဖတ္႐ႈ ေလ့လာမႈတို႔တြင္ အလြတ္က်က္ မွတ္ သည့္စနစ္ကိုဆုိၫႊန္းျခင္း မဟုတ္ဘဲအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စဥ္းစားေ တြးေခၚႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စာေပ၏ အက်ဳိးေက်း ဇူးေၾကာင့္ဘ၀၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ

အစိုးရႏွင့္ KIA ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀း ထပ္မံျပဳလုပ္မည္

Photo: အစိုးရႏွင့္ KIA ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀း ထပ္မံျပဳလုပ္မည္
Thursday, February 07, 2013 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ KIO ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းဟရားဦးေဆာင္ၿပီး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လိုင္ဇာအနီး KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း တြင္ KIO ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းဟရားႏွင့္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အပါအ၀င္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား KIA မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
၎အစည္းအေ၀းတြင္ KIO ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းဟရားမွ ( ၄ ) ရက္ေန႕တြင္ ေရႊလီတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ယခုလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
( ၄ ) ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ KIA တို႔ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လိုင္ဇာပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေျခအေနၿငိမ္သက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္းတြင္လည္း အေျခအေနပံုမွန္ နီးပါးျဖစ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အေမ့အိမ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ KIO ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းဟရားဦးေဆာင္ၿပီး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လိုင္ဇာအနီး KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း တြင္ KIO ဥကၠဌ ဦးေဇာင္း ဟရားႏွင့္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အပါအ၀င္ ဗဟိုေကာ္ မတီ၀င္မ်ား KIA မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။၎အစည္းအေ၀းတြင္ KIO ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းဟရားမွ ( ၄ )

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး အား ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခန္းအနား တက္ေရာက္ရန္ တရား၀င္ ဖိတ္ေခၚ

Photo: ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး အား ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခန္းအနား တက္ေရာက္ရန္ တရား၀င္ ဖိတ္ေခၚ
Thursday, February 07, 2013 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္ အတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရ ျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ တရား၀င္စာပို႔၍ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎ဖိတ္ၾကားစာကို လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ မွန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႐ံုး ကေန အီးေမးလ္နဲ႔လည္း တရား၀င္ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။ 

 “ (၅) ရက္ေန႔ညက ကၽြန္ေတာ့္ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႔ ဖိတ္စာ ကို ေပးပို႔လာတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္က အဲဒီညစာစားပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရွိေနတဲ့ နယ္ေျမထဲမွာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ေတြက အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး အင္အားေတြတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိတဲ့ ေနရာေတြကို စစ္ဆင္ေနတယ္။ တဖက္က မီး၊ တဖက္က ေရေပါ့ဗ်ာ ေျခာက္တခါ ေခ်ာ့ တလွည့္နည္းနဲ႔လုပ္ေနတယ္လို႔ဘဲျမင္ပါတယ္ ” ဟုေျပာၾကားသြားသည္။

 ေဖေဖာ္၀ါရီ ( ၄ ) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ KIA တို႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လဲ ဦးေအာင္မင္းမွ KIO အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတက္ ေရာက္ရန္ အတြက္ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းကို KIO အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေျပာၾကား ခဲ့ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ KIO ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား ႏွင့္ညစာစားပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားထားေသာ္လဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မ ေရးထုိးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အား လက္ခံရန္ အေၾကာင္း မျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေမ့အိမ္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနား တက္ေ ရာက္ ရန္ အတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ လက္မွတ္ေ ရး ထိုးရ ျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္း သာလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားကုိ တရား၀င္စာပို႔၍ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎ဖိတ္ ၾကားစာကို လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ မွန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႐ံုး ကေန အီးေမးလ္နဲ႔လည္း တရား၀င္ဖိတ္ၾကားထားပါတယ္။
“ (၅) ရက္ေန႔ညက ကၽြန္ေတာ့္ အီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႔ ဖိတ္စာ ကို ေပး ပို႔လာတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္က အဲဒီညစာစားပြဲကို

တရားမဝင္ငါးဖမ္းသေဘၤာသို႔ပါသြားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

Photo: တရားမဝင္ငါးဖမ္းသေဘၤာသို႔ပါသြားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္
Wednesday, February 06, 2013

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃နာရီေက်ာ္မွစတင္၍ ယုဇနဟိုတယ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသား အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Myanmar Seamen's
Federation MSF) ရံုးခန္း၌ ထိုင္ဝမ္တရုတ္ပိုင္ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ သေဘၤာ
သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု
ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"အခုလိုမ်ိဳး သတင္းမီဒီယာေတြကိုေခၚယူေတြ႕ဆံုရတာ
ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကူညီခဲ့တဲ့ ျမန္မာသေဘၤာသား
ႏွစ္ဦးရဲ႕ သေဘၤာေပၚမွာ ညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရပံုေတြကို အဓိကေျပာျပခ်င္တာရယ္ ေနာက္ပိုင္း သေဘၤာလိုက္မယ့္ သေဘၤာသား ေလာင္းေတြကိုလည္း သာဓကတစ္ခုေပးခ်င္
တာေၾကာင့္ အခုလိုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု
MSF အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ကပၸတိန္ ေဒါက္တာတင္လႈိင္က
ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ထိုင္ဝမ္တရုတ္ပိုင္ တရားမဝင္ငါးဖမ္းသေဘၤာ
တစ္စီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသေဘၤာသို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္
လိုက္ပါသြား သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ကိုခန္႔လင္းေမာင္၏
ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုမွစၿပီး သေဘၤာလိုက္ဖို႔လုပ္ဖူးတာ
ဆိုေတာ့ သိပ္နားမလည္ဘူး။ Sea service ရဖို႔ပဲသိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ကို လုပ္ေပးတဲ့ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္က
ငါးဖမ္းသေဘၤာက ေကာင္းေကာင္းေနရတယ္ဆိုၿပီး တင္ေပး
လိုက္တာ။ ဒီငါးဖမ္း သေဘၤာကိုပိုင္တာက ထိုင္ဝမ္ တရုတ္ တစ္ေယာက္ကပိုင္တာ။ ငါးဖမ္းသေဘၤာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ကလည္း မလုပ္တတ္ဘူး။ မလုပ္တတ္ေတာ့ ပါးေတြရိုက္
နီးတဲ့ အရာေတြနဲ႔ ဆြဲရိုက္တာေတြ လုပ္တယ္။ ထမင္းေတာင္
ဆန္ျပဳတ္နဲ႔ ေဂၚဖီေၾကာ္ပဲစားရတာ"ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ပ်က္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
MSF ဥကၠ႒မွ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦး
ဘက္မွ သက္ ေသအျဖစ္ အခိုင္အမာရပ္တည္ေပးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအမႈအား ကုန္သြယ္သေဘာၤ အက္ဥပေဒအရ လိမ္လည္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏုိင္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"အမွန္တကယ္ သြားတာကေတာ့ ေလးေယာက္ေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ရယ္ ကိုခန္႔လင္းေမာင္ရယ္ေပါ့။ က်န္နဲ႔ ႏွစ္
ေယာက္ကို ေတာ့ တျခား ငါးဖမ္း သေဘၤာေပၚပဲ
တင္ေပးတယ္။ သူတို႔နဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္မရဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတဲ့ ငါးဖမ္းသ ေဘၤာကလည္း ကမ္းသိပ္
မကပ္ဘူး။ သြား ရင္း လာရင္း ျမန္မာတစ္ေယာက္ပါတဲ့ သေဘၤာတစ္စီးနဲ႔ေတြ႕မွ သက္ဆုိင္ရာဌာန ကိုဆက္သြယ္
ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းေတာ့မွပဲ ရေတာ့ တယ္"ဟု ကိုလင္းထိုက္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါတရားမဝင္ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္လည္း အျခားညွင္းပန္ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားရွိကာ ေသ
ဆံုးသြားပါက ပင္လယ္ ထဲသို႔ ညဘက္တြင္ အိတ္ထဲထည့္၍ အစေျဖာက္လိုက္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ အဆိုပါသေဘၤာေပၚတြင္ ရွိေနခ်ိန္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ဗစ္တိုးရီးယားၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ
သံရံုးမွ ဆက္သြယ္ကာ ကမ္းကပ္ခိုင္းေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျပန္လည္
ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

"စသြားတာက ၂၆ရက္ ၇လပိုင္း ၂၀၁၂မွာသြားတာပါ။
သေဘၤာေပၚမွာ ၆လၾကာပါတယ္။ ျပန္ေရာက္တာကေတာ့
၃၀ရက္ ၂လ ၂၀၁၃မွာ ေလဆိပ္ကို ေရာက္ပါတယ္။ သံတမန္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကိုစာတင္တာကေတာ့ ၂၇ရက္
၁၁လပိုင္း ၂၀၁၁ မွာ ျပဳလုပ္တာပါ"ဟု သေဘၤာသားေရးရာ
ဥကၠ႒ ဦးစံသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ လိမ္လည္ပို႔ေဆာင္ခံရသူ မိသားစုႏွစ္ဦးမွ ေဒသခံ
ကိုယ္စားလွယ္ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
က်ည္ေတာ္ အိမ္ရာရွိ AMBBS အား တရားစြဲဆိုရန္ အစီအစဥ္
ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ၾကားမွတဆင့္လုပ္ေပးကာ ယခုခ်ိန္တြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုသိန္းထိုက္ေအာင္ႏွင့္ အိမ္တြင္က်န္ရွိသူ ကိုရာဇာတို႔အား
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မတို႔ျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုခန္႔လင္းေမာင္၏ မိခင္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

TMA
The Myanma Ageေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃နာရီေက်ာ္မွစတင္၍ ယုဇနဟိုတယ္ ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသား အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Myanmar Seamen'sFederation MSF) ရံုးခန္း၌ ထိုင္ဝမ္တရုတ္ပိုင္ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ သေဘၤာ
သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။"အခုလိုမ်ိဳးသတင္းမီဒီယာေတြ ကိုေခၚယူေတြ႕ဆံုရတာ ကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ကူညီခဲ့တဲ့ ျမန္မာသေဘၤာသားႏွစ္ဦးရဲ႕ သေဘၤာေပၚမွာ ညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရပံုေတြကို အဓိကေျပာျပခ်င္ တာ

M-23 သူပုန္ အဖဲြ႕ဝင္ ၂ ဦး အပါအဝင္ ကြန္ဂုိမွ သူပုန္ဟု ယူဆရသူ ၁၉ ဦးအား ေတာင္အာဖရိက ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့

Photo: M-23 သူပုန္ အဖဲြ႕ဝင္ ၂ ဦး အပါအဝင္ ကြန္ဂုိမွ သူပုန္ဟု ယူဆရသူ 
၁၉ ဦးအား ေတာင္အာဖရိက ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့
Wednesday, February 06, 2013

M-23 သူပုန္ အဖဲြ႕ဝင္ ၂ ဦး အပါအဝင္ ကြန္ဂုိ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတ
ႏုိင္ငံမွ သူပုန္ဟု ယူဆရသူ ၁၉ ဦးအား ေတာင္အာဖရိက ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္အာဖရိက ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း လင္ပုိပုိ စီရင္စုတြင္ သူပုန္ အဖဲြ႕အား ဖမ္းဆီး ခဲ့ပါသည္။ ကြန္ဂုိ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း
ေျမာက္ကီဗူး စီရင္စုတြင္ M-23 သူပုန္ အဖဲြ႕ဝင္ မ်ားသည္ စစ္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံ လူ ၅ သိန္းခန္႔သည္ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ တရား႐ုံး တစ္ခုမွ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ ဖမ္းဆီး ခဲ့ေသာ သူပုန္ ၁၉ ဦး 
အား Pretoria ေဒသရွိ ခုံ႐ုံး တစ္ခုတြင္ စစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

http://bit.ly/YabY69
ျမ၀တီM-23 သူပုန္ အဖဲြ႕ဝင္ ၂ ဦး အပါအဝင္ ကြန္ဂုိ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတ
ႏုိင္ငံမွ သူပုန္ဟု ယူဆရသူ ၁၉ ဦးအား ေတာင္အာဖရိက ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္အာဖရိက ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း လင္ပုိပုိ စီရင္စုတြင္ သူပုန္ အဖဲြ႕အား ဖမ္းဆီး ခဲ့ပါသည္။ ကြန္ဂုိ ဒီမုိကရက္တစ္ သမၼတႏုိင္ငံ

ဘီးလူးစီးေသာ ေလယာဥ္ပ်ံ - Ghost Rider

Photo: ဘီးလူးစီးေသာ ေလယာဥ္ပ်ံ - Ghost Rider
Wednesday, February 06, 2013 

Ghost Rider လို႔ ဂုဏ္တင္ေခၚဆိုရတဲ့ Lockheed AC-130 က ၾကည့္လိုက္ ရင္ေတာ့ သာမန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ တစ္စီးအတိုင္းပါပဲ။

သုိ႔ေပမယ့္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ရန္သူတပ္စခန္းတစ္ခုကို ျပာပံုျဖစ္သြားေအာင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္သူတပ္ စခန္းေပါင္း ရာခ်ီကို ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တာဆုိေတာ့ သူ႔စြမ္းအင္ကို အထင္မေသးရဲ ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပစ္မွတ္ေပါင္း မ်ားစြာကို Non stop ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ျပီး ပံုစံတူ အစီးေပါင္း ၄၇ စီးကို အေမရိကန္တို႔ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ တစ္စီးရဲ ႔ ပွ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၃၀ အထက္ရွိျပီး ယေန႔တိုင္ ေခတ္မွီ အသံုးဝင္ေနေသးတဲ့ တိုက္ေလယာဥ္၊ သယ္ေလယာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ အတိုင္းပ်ံေနရင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္သက္သက္ပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ တိုက္ပြဲမွာေတာ့ ေရကုန္မီးကုန္ ဇာတ္ၾကမ္းမယ့္ေလယာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ေျပာင္း ၁၀ ခု မက တပ္ဆင္ထားျပီး ေျမျပင္ ပစ္မွတ္၊ ေကာင္းကင္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာ ေျမျပင္ စစ္ယႏၱရားေပါင္း ၁ေသာင္းနဲ႔အထက္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။

Ghost Rider တစ္စီးလံုး အလုပ္လုိ႔ဖို႔အတြက္ စစ္သား အေယာက္ ၅၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႔ စစ္ပြဲ၊ အီရတ္စစ္ပြဲ၊ အာဖဂန္ စစ္ပြဲတို႔မွာ ယေန႔တုိင္ အသံုးျပဳေနေသးျပီး အေမရိကန္ေလတပ္ရဲ ႔ ဂႏၶဝင္ေျမာက္တဲ့ စစ္ေလယာဥ္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ ခံထားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

http://www.innewsmyanmar.com/2013/02/ghost-rider.html


--Ghost Rider လို႔ ဂုဏ္တင္ေခၚဆိုရတဲ့ Lockheed AC-130 က ၾကည့္လိုက္ ရင္ေတာ့ သာမန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ တစ္စီးအတိုင္းပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္မိနစ္ပိုင္းအတြင္းရန္သူတပ္စခန္းတစ္ခု ကို ျပာပံုျဖစ္ သြားေအာင္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္သူတပ္ စခန္းေပါင္း ရာခ်ီကို ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တာဆုိေတာ့ သူ႔စြမ္းအင္ကို အထင္မေသးရဲ ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပစ္မွတ္ေပါင္း မ်ားစြာကို Non stop ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

လယ္သမားမ်ားအားရဲမ်ားလာေရာက္သတိေပး

Photo: လယ္သမားမ်ားအားရဲမ်ားလာေရာက္သတိေပး
Wednesday, February 06, 2013 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္(၄)ရိွ ဆင္ဖံုေက်းရြာတြင္ လယ္သမားမ်ား
ျပန္လည္တားျမစ္ထားေသာ လယ္ေျမတြင္ ေဇကမာၻကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား အျပန္အလွန္စကားမ်ားၾကေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားကို ရဲမ်ားကလာေရာက္ သတိေပးထားေၾကာင္း (PDP)
ဥကၠဌ ကိုေနမ်ိဳးေ၀က ေၿပာႀကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၃)ေန႔တြင္ စက္မႈဇံုအတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားအတြင္း
ေဇကမာၻကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာဦးျမင့္ေဇာ္နွင့္အတူ ၀န္ထမ္းမ်ားက
ေျမတူးစက္ႀကီး(၂)စီးျဖင့္ လယ္ေျမမ်ားကို ထိုးၾကရာ လယ္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္တားဆီးသၿဖင့္ အၿပန္အလွန္ စကားမ်ားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားေခါင္းေဆာင ္ဦးစံ၀င္းၿမင့္က ေၿပာၾကားခဲ့သည္။

“မန္ေနဂ်ာဦးျမင့္ေဇာ္ကမင္းတို႕ကိုျပစ္မႈ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ငါ့ကို ရိုက္ရဲရင္ရိုက္လို႔ ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က မရိုက္ပါဘူး” ဟုလယ္သမား ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ထို႕ေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႕တြင္ ရဲမ်ားေရာက္လာ၍ လယ္သမားမ်ားကို လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္မွဴးက “ဟိုဖက္ဒီဖက္ နွစ္ဖက္လံုး တရားဥပေဒအရ လုပ္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားၿပီး လူစုလူေ၀းျဖင့္ လယ္ယာေျမအတြင္း စကားမ်ားျခင္းကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားထားသည္။ 

ယင္းလယ္ေျမမ်ားသည္ ၁၉၉၇ခုနွစ္တြင္ အုိးအိမ္ဦးစီးဌာနႏွင့္
ေဇကမာၻကုမၸဏီတို႔က သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး လယ္သမား
၁၅၇ဦးအတြက္ ေပ၂၀x၆၀ေျမကြက္မ်ား ေပးမည္ဟု အိုးအိမ္မွဦးစံမတူက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထ႔ိုေနာက္၂၀၁၂ခုနွစ္တြင္ အိုးအိမ္မွ ဦးစီးမွဴးေဒၚခင္ေမေအးကလည္း ယင္းအိမ္ယာမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားသို႔ ေပးရမည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားထားသည္။ ယခုကိစၥကိုလည္း ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပိုင္ဇင္ေဌး
The Myanma Ageရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္(၄)ရိွ ဆင္ဖံုေက်းရြာတြင္ လယ္သမား မ်ား ျပန္လည္တားျမစ္ထားေသာ လယ္ေျမ တြင္ ေဇကမာ ၻကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္လယ္သမားမ်ားအျပန္အလွန္စကားမ်ားၾကေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားကို ရဲမ်ားကလာေရာက္ သတိေပးထားေၾကာင္း (PDP)
ဥကၠဌ ကိုေနမ်ိဳးေ၀က ေၿပာႀကားသည္။ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃)ေန႔တြင္ စက္မႈဇံုအတြင္းရွိလယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေဇကမာၻ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္နွင့္အတူ ၀န္ထမ္းမ်ားကေျမတူး စက္ႀကီး(၂)စီးျဖင့္ လယ္ေျမမ်ားကို ထိုးၾကရာ လယ္သမားမ်ားက ၀င္ေရာက္တား ဆီး သ

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းမက် တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္၁၈၅ သိန္းမွ သိန္း ၂၀၀ ၾကား ရွိမည္ဟုဆို

Photo: တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းမက် တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္၁၈၅ သိန္းမွ သိန္း ၂၀၀ ၾကား ရွိမည္ဟုဆို
Wednesday, February 06, 2013 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တန္ဖိုးနည္း
အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံ ကိန္းတို႔မွာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း
မက်ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ တိုက္ခန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ ပါ ၀င္ၿပီး တိုက္ခန္းတစ္ခန္း၏ တန္ ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁၈၅ သိန္းမွ သိန္း ၂၀၀ ၾကား ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး (၃) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီစီမံကိန္းျဖစ္လာတာ စင္ကာပူက အရင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ ဂိုေခ်ာက္ေတာင္က ဒါေလးလုပ္ဖို႔ အႀကံျပဳတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စင္ကာပူကိုသြားၿပီး ေလ့လာတယ္” ဟု ဦးစိုးသိန္းကဆိုသည္။

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေပးမႈကို ႀကဳိဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ခန္းတစ္ခန္း၏ ေစ်းႏႈန္းပမာဏမွာ သာမန္လူမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေ၀းေနေၾကာင္း မ႑ဳိင္အိမ္ၿခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦးကဆိုသည္။

“တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေလး ေမွ်ာ္မိျပန္ေတာ့လည္း ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀းဆိုသလို ျဖစ္သြားၿပီ” ဟု အိမ္ရွင္မ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက အိမ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကားၿပီး စိတ္က်စကားဆုိသည္။

“ဓာတ္ေလွကားမပါတဲ့ တိုက္ခန္းက ေစ်းအေပါဆံုးပဲ။ ဓာတ္ေလွကားနဲ႔ဆို တန္ဖိုးနည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ၿမဳိ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးပညာရွင္
ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ကဆိုသည္။

ယခု စီမံကိန္းအိမ္ရာမ်ားမွာ ၁၈ ထပ္ျမင့္သည့္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစရိတ္ ႀကီးမားသျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ဧဒင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ဦးခ်စ္ခိုင္ကလည္း ေထာက္ျပ
ေျပာဆိုသည္။

“စင္ကာပူက လူတစ္ဦးရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ ဒီကလူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြကို ယွဥ္ၾကည့္သင့္တယ္” ဟု Three Friend ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ကိုကိုေလးက ဆိုသည္။

တန္ဖုိးနည္းေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အထက္ မေရာင္းသင့္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ မ်ားကလည္း
ေျပာဆိုၾကသည္။ လက္ရွိ ေရာင္းခ်မည့္ က်ပ္သိန္း ၁၈၀၊ သိန္း ၂၀၀ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း တိုက္ခန္းမ်ားေစ်းပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ပုဂၢလိကမွ တည္ေဆာက္ေနေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားအနက္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမဳိ႕ေတာ္၌ ၃ လႊာကို က်ပ္သိန္း ၅၀ ၀န္းက်င္၊ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ က်န္စစ္သားအိမ္ရာတြင္ သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ယခု စီမံကိန္းမွာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းႏွင့္ ေ၀းကြာသျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး မွန္မွန္ရရွိေရးတို႔မွာ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။

7Day News Journalႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ တန္ဖိုး နည္း အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံ ကိန္းတို႔မွာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း
မက်ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အဆိုပါစီမံကိန္း တြင္ တိုက္ခန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ ပါ ၀င္ၿပီး တိုက္ခန္း တစ္ခန္း၏ တန္ ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁၈၅ သိန္းမွ သိန္း ၂၀၀ ၾကား ေရာင္းခ်

အစိုးရနဲ႔ KIO ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ သံအမတ္ႀကီး Mitchell ႀကိဳဆို

Photo: အစိုးရနဲ႔ KIO ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ သံအမတ္ႀကီး Mitchell ႀကိဳဆို 
Wednesday, February 06, 2013 

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေျပလည္ေရးအတြက္
ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ေတြၾကား
ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အေပၚ ျမန္မာႏို္င္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲ (Dereck Mitchell) က Twitter အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ ကတဆင့္ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။
 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕မွာ မေန႔က ေတြ႔ဆုံမႈအတြင္း
ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မီတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႔နဲ႔ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ KIO တုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပဲြအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတာပါ။
 
သံအမတ္ႀကီး Mitchell ကေတာ့ ၂ ဘက္စလုံးက ရန္လိုတဲ့ အျပဳအမူေတြ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ေပၚထြက္လာႏုိင္မယ့္ သေဘာတူညီမႈေတြဟာ အားတက္စရာ ျဖစ္ရေၾကာင္း နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈ ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္တာကိုလည္း ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
 
မေန႔တုန္းက ေရႊလီၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပဲြအတြင္းမွာေတာ့ ၂ ဘက္အၾကား
ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြကုိ ဒီလမကုန္ခင္မွာ ထပ္မံ ျပဳလုပ္သြားဖုိ႔နဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတာေတြ ေလ်ာ့ပါးေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ ေဒသခံေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။
 
အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မစ္ခ်ဲ ကေတာ့ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေရရွည္တည္တန္႔ဖို႔အတြက္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာပါတယ္။
 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕မွာ မေန႔ကလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ယုံၾကည္မႈ
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ကခ်င္ေဒသမွာ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္ဆုိင္းေရးအပိုင္းကို အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စစ္ရွိန္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စစ္ေျပၿငိမ္းေရးဆိုတဲ့ အဆင့္အထိ
ေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ကတိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ 

တ႐ုတ္အစုိးရက ကမာကထ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့
ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ KIO ကုိယ္စားလွယ္ေတြသာမက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သံအမတ္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္္ အခုအခါ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္တဲ့ Luo Zhaohui တုိ႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအ႐ုံး KNU၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA က တာ၀န္ရွိသူေတြ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗီြအုိေအကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေျပလည္ေရးအတြက္
ျမန္မာအစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ေတြၾကား
ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အေပၚ ျမန္မာႏို္င္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲ (Dereck Mitchell) က Twitter အင္တာနက္ လူမႈကြန္ယက္ ကတဆင့္ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႕မွာ မေန႔က ေတြ႔ဆုံမႈအတြင္းျမန္မာ အစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မီတီ ဒုဥကၠ႒

Wednesday, February 06, 2013

ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ေတြ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အလကားေပးမယ္

Photo: ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ေတြ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အလကားေပးမယ္
Tuesday, February 05, 2013 

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရး
ေကာ္မတီက ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ တင္ဒါေခၚယူထားရာ Red Link ကုမၸဏီလည္း ေလွ်ာက္ထားလုိက္ၿပီး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္ ဆိုပါက ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အခမဲ့လိုက္လံ
ေဝငွေပးမည္ဟု ကုမၸဏီ ဒုဥကၠ႒ ဦးမင္းေဆြလႈိင္က ေျပာဆိုသည္။

Red Link ၏ ေဝဖန္မႈခံေနရေသာ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေႏွးေကြးျခင္းကိုလည္း ဦးမင္းေဆြလႈိင္က ဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ေက်နပ္မႈ မရွိဟုဆိုသည္။

ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးတိုးႏုိင္မန္းျဖစ္ရာ ယခုလအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူ သည့္ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဦးမင္းေဆြလႈိင္က ရွင္းလင္းထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳးနီစနစ္ လႊမ္းမိုးေနသည္ဟု
ေဝဖန္လိုက္သူ Red Link ဒုဥကၠ႒ ဦးမင္းေဆြလႈိင္ ကို ၂ဝ၁၃
 အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ား
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ျပင္ဆင္ေနမႈ Red Link ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ထမ္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနတို႔ကို မဇၩိမက ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမဆုံး ေမးခ်င္တာက ဖုန္းကဒ္ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ တေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။

ေစ်းႏႈန္းက ႏုိင္ငံတကာေစ်းပဲေပါ့။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ဘယ္ေလာက္နဲ႔
ေရာင္းသလဲ။ ဒီေလာက္ပဲေပါ့။ ေစ်းႏႈန္းက သူမ်ား မွာ ေရာင္းႏုိင္ၿပီး
ကိုယ္က မေရာင္းႏိုင္ရင္ တစ္ခုခုမွားလို႔ေပါ့။ ျပည္သူကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ
ေစ်းအတုိင္း လုိခ်င္တာေပါ့။

အကယ္၍ေပါ့ Red Link က ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ Red Link အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ဖုန္းကဒ္ေတြကုိ ဘယ္ေစ်းေလာက္နဲ႔ ေရာင္းႏုိင္
မလဲဆုိတာ ပထမဆုံးေမးခ်င္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က Zero Cost (အခမဲ့)တင္ မဟုတ္ဘူး။ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း တံခါးေခါက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဝယ္ပါ လို႔ သြားမွာပဲ။ အလကား
ေပး႐ံုတင္မကဘူး အိမ္အေရာက္လာေပးမွာ။ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာဆိုရင္
ေျခာက္လအတြင္းေပးႏိုင္ ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ခြဲ ေလာက္အတြင္း ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ေလာက္ 
အတြင္း အကုန္အၿပီး ေပးႏုိင္ပါတယ္။

Red Link က ဖုန္းကတ္ကုိ အခမဲ့ေပးမယ္ဆုိေတာ့ ဆုိေတာ့ ဝမ္းသာစရာပါပ။ဲ ဒါေပမယ့္ အခုRed Link က ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အင္တာနက္ သုံးစြဲခ ေစ်းႏႈန္းေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားေနတယ္လုိ႔ေ၀ဖန္ၾကပါ
တယ္။ အခုဖုံးကတ္ ကိစၥ ေျပာလာတဲ့အခါမွာ လက္ေတြ႔ေကာ ျဖစ္ႏုိင္ရဲ့လား။

ေစ်းမ်ားတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဝန္ခံပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔
မူကိုက Initial Price (ကနဦး ေစ်းႏႈန္း) ကို Zero(သုည)နဲ႔
ေပးဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း အစိုးရက
ေတာင္းဆုိထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး လုပ္ကုိင္ခြင့္လုိင္စင္ ဒီေန႔သာေပးလုိက္။ မနက္ျဖန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Initial Cost ကုိ Zero ေပးလို႔ရတယ္။ အခုက Full (အျပည့္အဝ) လုိင္စင္ မရွိေသးဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆက္သြယ္ေရးေအာက္၊ ရတနာပံု တယ္လီပေအာက္မွာ လုပ္ေနရတာဆိုေတာ့ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္မရေသးဘူး။ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတာေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ကုိ Sharing လုပ္ေနရတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကTransaction Cost ေတြပဲ။ ဒါေတြက ေပးေနရတာပဲ။ ကိုယ္တို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ သာေပးလုိက္မယ္ဆိုရင္ မရွိေတာ့တဲ့ အတြက္
ႏုိင္ငံတကာႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းႏုိင္ပါတယ္။

REd Link ရ့ဲအင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚမွာလည္း
ေတာ္ေတာ္ေလး ေ၀ဖန္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာေကာ ဘာေတြေျပာခ်င္ပါသလဲ။

Service (ဝန္ေဆာင္မႈ) ကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီService ကေက်နပ္ ဖြယ္ရာမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း မေက်နပ္ပါဘူး။

သံုးတဲ့သူကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းသံုးခ်င္တာပဲ။ ဒါကုိ Service ေပးဖုိ႔က ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြမွာ တာဝန္ရွိပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က
ၾကားခံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးက Miss Management (လြဲေခ်ာ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ)နဲ႔ မလုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပည္သူနဲ႔သာ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ခြင့္ေပးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔
အေကာင္းဆံုး Quality (အရည္အေသြး) ေပးႏုိင္ပါတယ္။
ေဝဖန္ေနတာလည္း တကယ္ မေကာင္းလုိ႔ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္း Limitation (အကန္႔အသတ္ေတြ) ရွိတယ္။

ဒါဆုိ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းေတြေကာင္းဖုိ႔ ေကာဘာေတြ လုပ္ဖုိ႔ လိုမယ္ထင္လဲ။

လုိအပ္တာက ပုဂၢလိက ဆန္ဆန္ အားလံုးကလုပ္မွရမယ္။ ႀကိဳးနီစနစ္၊ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီစနစ္ မရွိမွရမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းက မိနစ္နဲ႔အမွ် နည္းပညာကို
ေျပာင္းလဲႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေစ်းကြက္ ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဖြင့္ေပးေစခ်င္တယ္။

ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ Mobil Project ေတြမွာ Red Link အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္မ်ား ၀င္မပါျဖစ္တာလဲ။

Red Link အေနနဲ႔ အစည္းအေဝးေတြ တက္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေငြေၾကး
တြက္ခ်က္မႈမွာ Per line Cost က ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ သံုးဆေလာက္
မ်ားေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီပေရာဂ်က္ေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ
မရွိလို႔ မပါခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ျပည္သူအတြက္ စဥ္းစားတဲ့ National Level ပေရာဂ်က္ကို စဥ္းစားတာပညာရွင္ ပါကိုပါရမယ္။
စီးပြားေရးပညာရွင္၊ နည္းပညာ ပညာရွင္ ပါရမယ္။ ဒါေတြမပါဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ ဆြဲခဲ့တာေလးကို ေနရွင္နယ္ပေရာဂ်က္
အျဖစ္ ဆြဲခဲ့တာကိုက မွားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကယူဆတယ္။
ေနာင္တစ္ခ်ိန္လုပ္တဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ နားလည္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္
ေနတဲ့သူေတြ ဖိတ္ေခၚသင့္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ပေရာဂ်က္ PLAN က တစ္ႏွစ္တစ္လၾကာရင္ ျမတ္မယ္ဆိုခဲ့တယ္။ ဒီလို ျမတ္တယ္
ဆိုတာပံုမွန္ စီးပြားေရးမွာ မျမတ္ပါဘူး။ဘိန္းေရာင္းမွပဲ ျမတ္မယ္။

အခုကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းကိစၥမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပႆနာေတြျဖစ္တယ္
လည္းၾကားပါတယ္။

ဒီကိစၥမွာ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိလည္း စစ္ေဆးေနတယ္လုိ႔ ၾကားပါတယ္။ Red Link ကုမၸဏီေကာပါ၀င္ပါလား။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အစစ္မခံရတဲ့အတြက္ ေသခ်ာမသိပါဘူး။
စစ္ေဆးခံရတာကိုေတာ့ ဘာမွန္းမသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကလည္း
ဘာမွပတ္သက္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိတယ္လို႔ ယူဆလို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေအာ္ပေရတာပဲ လုပ္ခ်င္တယ္။

အခုဆုိ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးလဲ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီအေျပာင္းအလဲ အေပၚမွာအေကာင္းဘက္က ဘာေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ 
ရႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ၾကားရတာ
ကေတာ့ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း ဦးစားေပးခ်င္တယ္လို႔ သမၼတႀကီးက ၫႊန္ၾကားထားတာရွိတယ္ လို႔ၾကားပါတယ္။
ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း တကယ္မတတ္ဘဲနဲ႔လုပ္ေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ႀကီးစိုးသြားမွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က မလိုလားပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ပညာရွင္ဘဝကေန တစ္ဆင့္ခ်င္း တက္လာတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆိုလည္း တစ္က်ပ္တစ္ျပားကအစ စိစစ္ၿပီး လုပ္ကိုင္မွ ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးက လုပ္ႏုိင္တာပါ။ တစ္က်ပ္ရင္း တစ္ဆယ္ျမတ္တဲ့ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ မပါဘဲနဲ႔ 
လုပ္ႏုိင္တဲ့လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါဘူး။

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မဲ့ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုရွိၿပီးၿပီေပါ့။ ရတနာပုံ တယ္လီပုိ႔နဲ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေပါ့ ။ ေနာက္ႏွစ္ခုကုိလဲ
ထပ္ေခၚထားေတာ့ ေလးခုေပါ့။ ေလးခုတင္ လုံေလာက္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။

အုိင္ဒီယာမ်ိဳးစံုေပါ့။ မိုဘုိင္းေအာ္ပေရတာ ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားႀကီးSurvive မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေလးခုဆိုတာ လံုေလာက္တယ္ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနေပၚမွာမူတည္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ စေပးတာက
ေလးခုထက္မကေပးသင့္တယ္ထင္တယ္။ ျပဳတ္သြားႏိုင္တာ ရွိေသးတာကိုး။

Sea Game မွာ ၀ုိင္ဖုိင္လႊင့္ခြင့္ ကုိ Red Link က ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စကားအသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ နည္းနည္း
စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ လုပ္ခြင့္ရတယ္လို႔ေျပာလုိက္ေတာ့
ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရသလို ျဖစ္ေနတယ္။ အခုဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔က Sea Game မွာ ၀ုိင္ဖုိင္ သံုးလို႔ရေအာင္ အခမဲ့ လွဴတာ။ အခုကဆက္သြယ္ေရးဘက္က ေျပာတာက Red Link ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္
ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာရရင္ေရႊတိဂံုမွာ ေရႊသကၤန္းကပ္ဖုိ႔ လွဴတာကို ေရႊသကၤန္းကပ္ခြင့္ လုိင္စင္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေနတယ္။
နားမလည္လို႔ ေျပာတာလည္းျဖစ္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၂ဝ၁၃ Sea Game မွာ ဒီတုိင္းျပည္မွာ လုပ္လို႔ Contribute လုပ္လုိ႔ Free စပြန္စာ
ေပးတာ၊ကုမၸဏီေပါင္း ၅ဝ ေလာက္ ဝင္ၿပိဳင္တဲ့အထဲမွာမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔
တစ္ဦးတည္း ရခဲ့တာ။ အမွန္တကယ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးတည္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြက တစ္ဦးမဟုတ္ဘူး။
ႏွစ္ဦးေပးပါဆိုလို႔ Sky net ပါ ပါလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ Brand ကို ၂ဝ၁၃ Sea Game နဲ႔ အတူ ေၾကာ္ျငာမယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးတယ္ ဆိုေတာ့ အမ်ားျပည္သူေတြအျမင္မွာ Red Link ကခရုိနီေတြေတာ့ ရျပန္ၿပီ ထင္မွာေပါ့။

တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Contribute လုပ္တာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က လွဴဒါန္းတာေပါ့။ လွဴဒါန္းတဲ့ ပမာဏနဲ႔ညီတဲ့ေၾကာ္ျငာခြင့္
ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္ေပးမွာေပါ့။

ဘယ္ေနရာေတြမွာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမွာပါလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရထားတာကျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္းအတြက္ ရထားပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္ (ေငြေဆာင္)ေပါ့။ အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Wifi Hotspot ေတြ လႊင့္ေပးမယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီကာလမွာfree ေပးခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။ မူခ်
ထားတာကလည္း free ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာပါဝင္ဖို႔လည္း တကယ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Local ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္
ရတာကို ဂုဏ္ယူပါတယ္။

အျမန္ႏႈန္းကုိေရာ ဘယ္လုိမ်ား အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမွာပါလဲ။

အဲဒီကိစၥကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ကို သြားေတြ႔ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ သူကလည္း အင္တာနက္ျမန္ဆန္ေရးကိုေတာ္ေတာ္ေလး
အာ႐ံုစိုက္ေနတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း အင္ဂ်င္နီယာေတြ Technician ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကိုလည္း အေကာင္းဆံုး
အႀကံဥာဏ္ေတြ ေပးမယ္။ အဓိကကေတာ့ ဒီမွာက ပစၥည္းေတြလည္းရွိ
တယ္။Bandwidth ေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ Fully Utilized မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ Poor Management ျဖစ္ေနတယ္။

Poor Management ကဘာေတြကုိ ရည္ရြယ္ပါသလဲ။

Poor Management ကအစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြကိုင္တြယ္
တဲ့အတြက္ limitation ေတြရွိမွာေပါ့။ lack of Technical Knowledge 
ေပါ့ ။ ေနာက္တစ္ခုက ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ေတြ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္တယ္။ အုိင္တီသမားက Configuration တစ္ခု ေျပာင္းဖို႔အတြက္ကိုအထက္ကို စာတင္ရတယ္။ အထက္က ခြင့္ျပဳမွဆိုရင္ အထက္ကလည္း နားလည္ခ်င္မွ နားလည္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕တာဝန္က ျမန္ဆန္ဖို႔ ဆိုတာကိုကိုင္တြယ္တဲ့လူက နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ မျမန္ေသးသေရြ႕ ငါမွားေနတယ္ဆိုတာ သိရမယ္။ ငါမလုပ္ႏိုင္လည္း ငါထြက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို ဒီဝန္ႀကီးဌာန
မွာရွိတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ level အထိက ရွိမွ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳ ဆားဗစ္ကို သြားလုိ႔ရမယ္။

ျပည္သူ ဗဟိုျပဳ တကယ္သြားခ်င္ရင္ေတာ့ Mindset ကို ေျပာင္းရမယ္။
ျပည္သူက ေႏွးေနပါတယ္လို႔ ေျပာတာကို လက္ခံၿပီးေတာ့ ငါဘယ္လို
ျမန္ေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုတာ ေျပာင္းဖို႔လိုေနၿပီ။ အဲဒါကိုလည္း ဒုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ကို ေျပာထားပါတယ္။ သူလည္း ႀကိဳးစားေနတယ္။

အခုဒီအေျပာင္းအလဲမွာေတာ့ ေကာင္းသြားႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။

Sea Game အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ပမာဏအတြင္း ေပးရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါသလဲ။

Sea Game မွာ လိုအပ္တာကBandwith နဲ႔သံုးတဲ့ အေနအထားညီမွ်ဖို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ Bandwith ကျပႆနာမရွိပါဘူး။ လုိတာကေတာ့ 
Poor Management မျဖစ္ဖို႔ပါ။ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္းေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ အင္တာနက္ ျမန္ဖို႔ဆိုရင္ ပညာရွင္ကို ႏုိင္ငံျခားက
ေခၚစရာမလိုပါဘူး။ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္လက္ထဲကို တစ္ရက္ေလာက္
ပဲေပးထည့္လိုက္ပါ။ ျမန္လာပါလိမ့္မယ္။ အခုလက္ရွိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သံုးေနတဲ့ Bandwith က 14 Gဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းတာကေနာက္ထပ္ 10G အထက္ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ တကယ့္ကုိ Hight Speed နဲ႔ သြားမယ္
ဆိုရင္ေပါ့။ လာအိုမွာဆိုရင္ Sea Game မတုိင္မီနဲ႔ Sea Game အတြင္းမွာ Bandwith ကို သံုးဆခ်ဲ႕တယ္။

Sea Game မွာ ၀ုိင္ဖုိင္ေပးခြင့္ရတာက အရင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး လက္ထက္က လုပ္ခဲ့တာပါလား။

အဲဒါက တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ဒုဥကၠ႒အေနနဲ႔ လုပ္တာပါ။ အရင္ဝန္ႀကီးနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ သံုးေနရတာက ရွိေနတဲ့ Bandwith ထက္စာရင္ေႏွးတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါသလား။ Gateway မွာ
ရွိတဲ့ Management က ေတာ္ေတာ္ေလးကို အားနည္းေနတယ္ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ လက္ရွိသံုးတဲ့ အေနအထားနဲ႔ဆို 14Gက လံုေလာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိုဘုိင္းသံုးတဲ့ User မ်ားေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မလံုေလာက္
ဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Red Link Subscriber ေတြဆိုရင္လည္း
ေတာ္ေတာ္ကို ၾကာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Bandwith မရွိရင္ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေရာင္း ခဏရပ္၊ရွိမွ ျပန္ေရာင္း အဲဒီလို လုပ္ေနရတယ္။

ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းပါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ဘယ္လုိ
အျမင္ရွိပါသလဲ။

လက္ရွိဥပေဒကို ဝန္ႀကီးကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလြန္းတာကို ေထာက္ျပ
ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အပုိင္းမွာ အားလံုးကို ဆက္သြယ္ေရးက ကိုင္ထားေတာ့ ႀကိဳးနီစနစ္ဆန္တယ္လို႔
ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ 

တင္ဇာေအာင္ 
မဇၩိမ
ဓာတ္ပုံ - ဟိန္းထက္ ၊ မဇၥ်ိမဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ တင္ဒါ စိစစ္ ေရြး ခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ တင္ဒါေခၚယူထားရာ Red Link ကုမၸဏီလည္း ေလွ်ာက္ထားလုိက္ၿပီး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ ရရွိမည္ဆိုပါက ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အခမဲ့လိုက္လံေဝငွေပးမည္ဟု ကုမၸဏီ ဒုဥကၠ႒ ဦးမင္းေဆြလႈိင္ က ေျပာ ဆိုသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္လွပတဲ့ မိန္းကေလးတဦးရဲ႕ ေၾကကဲြဖြယ္အျဖစ္အပ်က္

Photo: မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ငယ္ရြယ္လွပတဲ့ မိန္းကေလးတဦးရဲ႕
ေၾကကဲြဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ 
Tuesday, February 05, 2013

တကၠဆက္ျပည္နယ္ Cypress ၿမိဳ႕က ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး Emily Bauer ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတုန္းက ဓာတ္ဆီဆိုင္တခုကေန ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ ဓာတုေဆးေျခာက္ (ေဆးေျခာက္အတု) ကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ရႈရိႈက္ခဲ့ရာမွ ေသြးတိုးျဖစ္ကာ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္၊ အေၾကာတခ်ိဳ႕ေသသြားၿပီး ယခုအခါ မ်က္လံုးလည္း မျမင္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

ဓာတုေဆးေျခာက္ဟာ Spice သို႔မဟုတ္ K2 လို႔လည္း ေခၚၾကၿပီး အရြက္ေျခာက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ၿပီး ဓာတုေဆးရည္မ်ားနဲ႔ ေရာစပ္
ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ဆီဆိုင္ေတြမွာ အႏွံ႔အသက္ေမႊးေစတဲ့ potpourri အထုတ္ေလးေတြအျဖစ္ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ 

အေမရိကန္ရဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားစြာ မွာ တားျမစ္ထားၾကၿပီး ထုတ္လုပ္သူေတြက ပါ၀င္တဲ့ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ကို အစားထိုးထည့္သံုးၾကၿပီး ေစ်းကြက္မွာ ျပန္လည္
ေရာင္းေနခဲ့ပါတယ္။ 

Emily Bauer က အဆိုပါ ေဆးေျခာက္ကို ရႈရိႈက္ခဲ့ၿပီး ၁၅ မိနစ္
အၾကာမွာေခါင္းေတြကိုက္ခဲ့တယ္လို႔ သူ႔ခ်စ္သူကို ဖုန္းဆက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ေသြးတိုးေတြျဖစ္ၿပီး စိတ္ေဖာ္ျပန္သလိုျဖစ္ကာ၊ နံရံကိုေျပးတိုက္တာ၊ ေသးေပါက္ခ်တာ၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း
ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သူရဲ႕ညီမျဖစ္သူက CNN သတင္းကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ 

ရဲေတြေရာက္လာၿပီး သူ႔ကိုေဆးရံုပို႔ခဲ့ပါတယ္၊ ေဆးရံုမွာ သူနာျပဳ တေယာက္ကို ကိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးေႏွာက္နဲ႔အာရံုေၾကာအထူးျပဳဆရာ၀န္ က Emily ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို
ဓာတ္မွန္ရိုက္ထားၿပီး အျဖဴေရာင္အကြက္ေတြက အာရံုေၾကာေတြ
ေသေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီး ဓာတ္ပံုထဲမွာ အျဖဴေရာင္ေတြက ၇၀% ေလာက္ ရွိေနတယ္လို႔ အေမျဖစ္သူ Tonya Bauer က ေျပာျပပါတယ္။ 

ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ Emily Bauer က အသက္ရွင္ခဲ့ရေပမယ့္ မ်က္လံုးေတြ မျမင္ရေတာ့ပါဘူး၊ လက္ေတြေျခေတြ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ 

အခုအခ်ိန္မွာ Emily Bauer ရဲ႕ မိသားစုေတြက S.A.F.E (Synthetic Awareness For Emily) အဖဲြ႕ကို တည္ေထာင္ထားၿပီး လူငယ္မ်ားကို ဓာတုခ်က္ေဆးေျခာက္ရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို အသိေပး ပညာေပးမႈေတြ လုပ္ေပးေနပါတယ္။

ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/safe4emily 
မွာလည္း သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ 

(Ref; DailyMail UK, Feb 04, 2013, http://tinyurl.com/bjk45jt)

Myanmar1တကၠဆက္ျပည္နယ္ Cypress ၿမိဳ႕က ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး Emily Bauer ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတုန္းက ဓာတ္ဆီဆိုင္ တခုကေန ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ ဓာတုေဆးေျခာက္ (ေဆးေျခာက္အတု) ကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ရႈရိႈက္ခဲ့ရာမွ ေသြးတိုးျဖစ္ကာ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္၊ အေၾကာတခ်ိဳ႕ေသသြားၿပီးယခုအခါမ်က္လံုးလည္း မျမင္ႏိုင္ေတာ့ေ ၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဓာတုေဆးေျခာက္ဟာ Spice သို႔မဟုတ္ K2 လို႔လည္း ေခၚၾကၿပီး အရြက္ေျခာက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ၿပီး ဓာတုေဆးရည္မ်ားနဲ႔ ေရာစပ္ထား

Tuesday, February 05, 2013

တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဝူ႐ွဴး အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုေပးပြဲ က်င္းပ

 တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဝူ႐ွဴး အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဇယ်ာသီရိ အားကစား႐ံု အမွတ္(၂)တြင္က်င္းပ ျပဳလုပ္ရာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္း၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားကစား အသင္းမ်ားမွ အားကစား သမားမ်ား တက္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈ အားေပးသည္။

ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ တြဲေရယာဥ္ ဆီထည့္စဥ္ ႐ုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲ မီးေလာင္ နစ္ျမဳပ္

ျမဝတီ စက္သံုးဆီ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္ လမ္းမႀကီး လိႈင္ျမစ္ကမ္းရွိ ဘုရင့္ေနာင္ အိုဝမ္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔ ညေန၄ နာရီခြဲခ်ိန္ ၌ ရပ္ထားသည့္ ျမဝတီ (ဝဝ၃) တြန္း/ တြဲ ေရယာဥ္မွ ပုဂၢလိကပုိင္ ဆီဝယ္ ေရယာဥ္ ေအာင္သုခ ဧရာ တြန္းသေဘၤာႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ တြဲေရယာဥ္မ်ားသို႔ စက္သံုးဆီ ဒီဇယ္ မ်ား ေရာင္းခ် ဆီထည့္ ေပးေနစဥ္ ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေကာင္းျမတ္ေက်ာ္ တြဲေရယာဥ္မွ ႐ုတ္တ ရက္ ေပါက္ကြဲၿပီး မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

SNLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ၾကမည့္ ေတာင္ႀကီးေဆြးေႏြးပဲြ

Photo: SNLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ၾကမည့္ ေတာင္ႀကီးေဆြးေႏြးပဲြ
Tuesday, February 05, 2013 

လာမည့္ေသာၾကာေန႔ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း" အမည္ရိွ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ၏ ထိပ္တန္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ခြန္ထြန္းဦး၊ စိုင္းညြန္႔လြင္တုိ႔ တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကုိ  ရန္ကုန္တြင္ ပထမဦးဆံုး က်င္းပစဥ္က ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြသာ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းမ်ား၊ အင္း၊ ဓႏု၊ ပအို၀္း၊ ကယန္း၊ ရွမ္း၊ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါ၀င္ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ၾကသည့္ေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕တြင္
က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္မ်ိဳးဆက္ အင္အားစု အဖြဲ႕မွ ကိုညီညီမိုးက ေျပာသည္။

ဲျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားေနျခင္းမွာ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေဆြးေႏြးပဲြကုိ SNLD ႏွင့္ ပူးေပါင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုညီညီမိုး ကေျပာသည္။

စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းေစရန္၊ လူထု ေတာင့္တေနသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း SNLD ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညြန္႕ (ခ) စိုင္းခမ္းပိုင္ဖက ေျပာသည္။

လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားသည္ ဆုိေသာ္လည္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ မရရွိေသးဘူးဟု မိမိ ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း၊
ေနာင္ တခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးပါ၀င္မည့္
ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သြားရန္္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သူက ျဖည့္စြက္
ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ  ရွမ္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းခန္းမတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း (ေတာင္ၾကီး) 
ဧရာဝတီလာမည့္ေသာၾကာေန႔ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ "ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း" အမည္ရိွ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)၏ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ေသာခြန္ထြန္းဦး၊စိုင္းညြန္႔လြင္တုိ႔ တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Post Paid စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည့္ GSM ဖုန္းမ်ား ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယူေဆာင္ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီ

Photo: Post Paid စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည့္ GSM ဖုန္းမ်ား ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယူေဆာင္ေျပာဆိုႏုိင္ၿပီ
Monday, 04 February 2013 

ျမန္မာဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကို အာဆီယံ ဆယ္ႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ား Outbound စနစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္စမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ အဆုိပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းစနစ္သံုးစြဲမႈ ေအာင္ျမင္ပါက အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Outbound စနစ္ကို သံုးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အာဆီယံ ဆယ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္မွာ စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ အခုဆုိရင္ ဒီႏုိင္ငံက ဖုန္းေတြကို နံပါတ္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီ” ဟု ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ 

ယင္းစနစ္ကို (Post Paid) ဘီလ္က်ခံသံုးစြဲျခင္း စနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည့္ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားသာ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသံုးစြဲခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။ 

“အခုရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ အျပင္ အျခားႏုိင္ငံေတြကိုပါ သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳ လုိ႔ရေအာင္ စီစဥ္မွာပါ။ ဒီစနစ္ကို ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း တစ္မ်ိဳးတည္းဘဲ သံုးႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဂ်ီအက္စ္အမ္ ကြန္ရက္ဟာ ႏုိင္ငံအမ်ားစု သံုးစြဲတဲ့ စနစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ” ဟု ယင္းက ထပ္မံေျပာသည္။ 

ယင္းသို႔ သံုးစြဲရာတြင္ ေကာက္ခံမည့္ ေဘလ္ႏႈန္းထား မ်ားမွာ ျမန္မာ့
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားသို႔
ေခၚဆုိသည့္ ႏႈန္းထားအတုိင္းပင္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယင္း Outbound စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုိင္စီတီ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးရဲႏုိင္က “ဒီစနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ တျခားႏုိင္ငံေရာက္ရင္ သူတုိ႔ကတ္ဖုန္း သံုးစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ နံပါတ္ကလဲ ဒီမွာကိုင္တဲ့ နံပါတ္ဘဲဆုိေတာ့ ဆက္သြယ္ရတာ လြယ္ကူတယ္၊ ဘန္ေကာက္ သြားတုန္းက ကၽြန္ေတာ္သံုးဖူးတယ္၊ လုိင္းေကာင္းတယ္လုိ႔လဲ
ေျပာလုိ႔ရတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌ မုိဘိုင္းဖုန္း သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္
Inbound စနစ္ကို အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ ေပးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆုိပါ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ား သယ္ေဆာင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ Outbound စနစ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ သံုးစြဲႏုိင္ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Khit Lu Ngeျမန္မာဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကိုအာဆီယံဆယ္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ကိုရီး ယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္း ပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ား Outbound စနစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္စမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ အဆုိပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းစနစ္သံုးစြဲမႈ ေအာင္ျမင္ပါက အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံ ေဒသတြင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ား မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု

Photo: အာဆီယံ ေဒသတြင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ား မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု 	
Monday, 04 February 2013 
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္မႈ ကြန္ယက္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀န္း အစီအစဥ္ အႀကိဳအျဖစ္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ေတြဆံုသည့္ အခမ္းအနားကို မဲေဆာက္ျမိဳ ့ျမဴနီစပယ္ ေဘာလံုးကြင္း ခန္းမေဆာင္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန ့ နံနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ထိုင္းကုန္စည္ျပပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ (၅) ရက္ေန႔ထိ ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို ့ ဖိတ္ႀကားထားသည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ႀကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီျမိဳ႕မွ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ
ေဒၚသင္သင္ျမတ္ႏွင့္အဖြဲ ့၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အသင္း၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပုလဲႏွင့္ငါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႀကက္သြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ေရလုပ္ငန္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ႀကေႀကာင္း သိရသည္။

“ေလးႏိုင္ငံ အာဆီယံကုန္သည္မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြဆံုပြဲနဲ ့ ကုန္စည္ျပပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ကုန္သည္မ်ား အသင္းကဖိတ္လို ့တက္ေရာက္လာႀကတာပါ။ ဒီက အေျခအေနကို ေလ့လာရင္းနဲ ့ ၂၀၁၅ မွာ အာဆီယံ လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈ က်င့္သံုးတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ကိုယ့္ဖက္က ဘာေတြ
ျပင္ဆင္ထားရမလဲ။ ဘာေတြ လိုအပ္သလဲ ဆိုတာကို အဓိက လာေရာက္ေလ့လာတာပါ” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြင္းေရးမွဴး ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာႀကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ႀကားေရးမွဴး တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာႀကားခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Groupအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္မႈ ကြန္ယက္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀န္း အစီအစဥ္ အႀကိဳအျဖစ္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ေတြဆံုသည့္ အခမ္းအနားကို မဲေဆာက္ျမိဳ ့ျမဴနီစပယ္ ေဘာလံုးကြင္း ခန္းမေဆာင္ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန ့ နံနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ထိုင္းကုန္စည္ျပ ပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွ (၅) ရက္ေန႔ထိ ခင္းက်င္းျပသသြား မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

ရပ္ကြက္တစ္ခုလံုး အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းအေပၚ နစ္နာေၾကးရရန္ ျပန္လည္ႀကိဳးစားသြားမည္

Photo: ရပ္ကြက္တစ္ခုလံုး အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းအေပၚ နစ္နာေၾကးရရန္ ျပန္လည္ႀကိဳးစားသြားမည္
Monday, 04 February 2013

ၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳကၠဆံ
အေနာက္ရပ္ကြက္အား အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းခံျပည္သူ မ်ားက နစ္နာေၾကးရရွိရန္ ျပန္လည္ႀကိဳးစား
သြားမည္ဟု အိမ္ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသူ ဦးတင္လွက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းရပ္ကြက္ကို ၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ
၁၉၉၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖ်က္သိမ္း
ခံခဲ့ရစဥ္တြင္ နစ္နာေၾကးဟူ၍ မရရွိဘဲ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ဒဂံုေတာင္ပိုင္းကို ေျမေနရာျပန္လည္ခ်ထားေပးၿပီး ေျမတန္ဖိုး
အျဖစ္ ေငြ ၆၀၀၀ က်ပ္ အိုးအိမ္သို႔ သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ငွားမ်ား
အတြက္ လႈိင္သာယာသို႔ ေျမေနရာေပးခဲ့ၿပီး ေျမတန္ဖိုးအျဖစ္
ေငြ ၁၇၀၀ က်ပ္ သြင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းခဲ့ၿပီး ဒီေနရာကို ႏိုင္ငံေတာ္
အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ရံုး၊ ဘဏ္ ဒါမွမဟုတ္ စာတိုက္ ဒီလိုမ်ဳိးတစ္ခုခုေဆာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔အေနနဲ႔
ေက်နပ္ႏိုင္ေသးတယ္၊ ခုေတာ့ ကုမၸဏီကေန တိုက္ခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းစားခဲ့တဲ့အတြက္
မေက်နပ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ သည့္အတြက္ ယင္းေကာ္မရွင္မွ
ဖ်က္သိမ္းခံျပည္သူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္မွ်တသည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း၊
ရပ္ကြက္ဖ်က္သိမ္းခံရစဥ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရသည့္ အိမ္ရွင္ဦးေရမွာ
၁၆၀ေက်ာ္ရွိၿပီး အိမ္ငွားအေရအတြက္မွာ ၁၅၇ ဦး ရွိေၾကာင္း ဦးတင္လွက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနရာေတြမွာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကတည္းက အေျခခ်ေနလာၾကတာ၊ ေတာင္ဒဂံုက အဲ့ဒီတုန္းက
ေတာႀကီးမ်က္မည္းပဲ ရွိေသးတာ၊ တစ္ခ်ဳိ႕ဆို ေျမဖိုးေငြ
မသြင္းႏိုင္ေတာ့ ေပ၂၀ ေျမကြက္ကိုေရာင္းၿပီး ေနာက္
ေပ၂၀ ေျမကြက္မွာ ၁၀ ေပစီ ျပန္ခြဲေနၾကရတယ္၊
စီးပြားေရးေတြလည္း အဆင္မေျပျဖစ္ကုန္ၾကတာေပါ့”
ဟု အသက္ ၇၀ေက်ာ္ ဖ်က္သိမ္းခံျပည္သူတစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ ယင္းရပ္ကြက္ေနရာတြင္ တိုက္ခန္းမ်ားျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို ဝင္းဝင္းေအာင္ ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ လံုးခ်င္း သံုးထပ္တိုက္တစ္လံုး၏ လက္ရွိေပါက္ေစ်းမွာ သိန္းသံုးေထာင္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရည္မြန္
The Myanma Ageၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳကၠဆံအေနာက္ရပ္ ကြက္အား အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္း ခံျပည္သူ မ်ားက နစ္နာေၾကးရရွိရန္ ျပန္လည္ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု အိမ္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသူ ဦးတင္လွက ေျပာၾကားသည္။
ယင္းရပ္ကြက္ကို ၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရစဥ္တြင္ နစ္နာေၾကးဟူ၍ မရရွိဘဲ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ဒဂံုေတာင္ပိုင္း

ကီးဘုတ္မရွိလည္း စႏၱယားတီးမယ္

Photo: ကီးဘုတ္မရွိလည္း စႏၱယားတီးမယ္
Monday, 04 February 2013

လက္ပတ္ စႏၱယားလို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ လက္မွာ ပတ္ထားျပီး လက္ေခ်ာင္း ထိတ္ေတြကို ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း တပ္ဆင္ထားဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ပံုကလည္း သာမန္ စႏၱယားလိုပါပဲ။ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဝတ္ထားျပီးရင္ စားပြဲေပၚမွာ လက္ကေလး အတင္အခ် လုပ္ရံုပါပဲ။ သူ႔မွာ အသံထြက္မယ့္ ေဆာင္းေဗာက္ေသးေသးေလးပါသလို အျခားေသာ Sound box ၾကီးမ်ားနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ ကီးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း LED မ်က္ႏွာျပင္ပါ လက္ပတ္မွာ လိုသလို အေျပာင္းအလဲ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

တကယ့္ စႏၱယား၊ ကီးဘုတ္ၾကီး သံုးေနရသလို အရသာ မေတြ႔ေတာင္မွ သူ႔အသံ ထြက္ကေတာ့ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသားက်သြားရင္ တကယ့္ စႏၱယား တစ္လံုး အသံုးျပဳေနရသလိုပါပဲလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေစ်းလည္း သက္သာပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဝန္းက်င္ပဲရွိတာ မုိ႔ ျမန္မာျပည္သာ ေရာက္ရင္လည္း လူတိုင္းဝယ္ႏိုင္မယ့္ ေစ်း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း Wrist-Mounted Finger Piano ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းေန ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
-
Ref: techgadgets

http://blog.techspace.com.mm/2013/02/blog-post.html

--
TechSpace Journalလက္ပတ္ စႏၱယားလို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ လက္မွာ ပတ္ထားျပီး လက္ေခ်ာင္း ထိတ္ေတြကို ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း တပ္ဆင္ ထားဖို႔ လည္း လိုပါတယ္။
အလုပ္လုပ္ပံုကလည္း သာမန္ စႏၱယားလိုပါပဲ။ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဝတ္ ထားျပီးရင္ စားပြဲေပၚမွာ လက္ကေလး အတင္အခ် လုပ္ရံုပါပဲ။ သူ႔မွာ အသံထြက္မယ့္ ေဆာင္းေဗာက္ေသးေသးေလးပါသလို အျခားေသာ Sound box ၾကီးမ်ားနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ ကီးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း LED မ်က္ႏွာျပင္ပါ လက္ပတ္မွာ လိုသလို

ေတာဆင္႐ိုင္း တစ္ေကာင္အား သတ္ျဖတ္သည့္ ဆင္ပစ္ မုဆိုး သံုးဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ

Photo: ေတာဆင္႐ိုင္း တစ္ေကာင္အား သတ္ျဖတ္သည့္ 
ဆင္ပစ္ မုဆိုး သံုးဦးအား ဖမ္းဆီးရမိ
Monday, 04 February 2013

ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ င႐ုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဆင္မႈံ ႀကိဳးဝုိင္း အကြက္ အမွတ္(၂)၌ ေတာဆင္႐ိုင္း တစ္ေကာင္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သတင္း ကြင္းဆက္
ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ မ်ားအရ ဆင္ပစ္မုဆုိး သံုးဦးအား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ င႐ုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ မင္းသားႀကီး ေဒသအထက္ မိုးတိမ္မွ်င္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္မႈံေခ်ာင္းဖ်ား၊ ဆင္မႈံႀကိဳးဝုိင္း အကြက္အမွတ္ (၂)သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ခန္႔မွန္း အသက္ (၄ဝ-၅ဝ)ႏွစ္အၾကား ေတာ႐ိုင္း စြယ္စံုဆင္ (အထီး) တစ္ေကာင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ ရေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူေျခာက္ဦး ရွိၿပီး ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ သိန္းစိုး (ဘ) ဦးျမေသာင္း ဆင္ငံေက်းရြာ၊ ဖုိးျဖဴ (ဘ) ဦးဖိုးသြယ္ ဆင္မႈံေက်းရြာ၊ ငပိန္ (ခ) ညိဳေအာင္(ဘ) ဦးျဖဴလံုး သကၠယ္ကြင္းရြာ၊ င႐ုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔ သံုးဦးကို ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။

က်န္ရွိသည့္ စံရွား(ခ) ဆန္း႐ိႈင္း (ဘ) ဦးေသာင္းျမင့္ ဆင္ငံ ေက်းရြာ၊ စန္ဂ်ာ (ဘ) ဦးေမာင္လွ နံ႔သာပု ေက်းရြာ၊ ေနဂ်ာ (ဘ) ဦးေမာင္လွ နံသာပု ေက်းရြာ၊ င႐ုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔ သံုးဦးမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရ မိႏုိင္ေရးအတြက္ စံုစမ္း
ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ဖမ္းဆီးရ မိသည့္ တရားခံ သံုးဦးကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅(က)ႏွင့္ ၃၇ (က) 
အရ ႀကိဳတင္ တရားစြဲခြင့္ ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။


ဓာတ္ပုံ - “ ငပုေတာမွာ ၆ လအတြင္း ဆင္ ၆ ေကာင္အစြယ္ျဖတ္
အသတ္ခံရ သတင္း ” (ဧရာဝတီ)

ျမဝတီဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ င႐ုတ္ေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဆင္မႈံ ႀကိဳးဝုိင္း အကြက္ အမွတ္(၂)၌ ေတာဆင္႐ိုင္း တစ္ေကာင္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သတင္း ကြင္း ဆက္ေဖာ္ ထုတ္ ခ်က္ မ်ားအရ ဆင္ပစ္မုဆုိး သံုးဦးအား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား

ဟန္လင္း ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေျမတူးေဖာ္ရာမွ အရိုးေျမအိုးႏွစ္လုံး ေတြ႕ရွိရ

Photo: ဟန္လင္း ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေျမတူးေဖာ္ရာမွ အရိုးေျမအိုးႏွစ္လုံး ေတြ႕ရွိရ 	
Monday, 04 February 2013

ေရႊဘိုခရိုင္၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ဟန္လင္းပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔၌ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုင္းက်င္း တူးေဖာ္ရာမွ အရိုးေျမအိုးႏွစ္လုံးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္၊၊ 

ဟန္လင္း ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ေရႊတင့္ဒင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း
ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရွိရသည့္ အရိုးအိုးႏွစ္အိုးအား ေရွးေဟာင္းအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ အခ်ိဳ႕ လာေရာက္ကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ကာ ဟန္လင္းျမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္တြင္ ထားရွိသြားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္၊၊

"ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ေတြ႕တယ္၊၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနအဖြဲ႕ကို လာအေၾကာင္းၾကားလို႔ လိုက္ျပီးသိမ္းဆည္း စစ္ေဆးတာပါ၊၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ သူရဦးေအးျမင့္က ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း အေဆာင္လွဴဒါန္းဖို႔ ေဆာက္လုပ္
တဲ့ေနရာမွာ ေျမက်င္းတူးရင္း ေတြ႕တာ၊၊ အရိုးေျမအိုးႏွစ္လုံးနဲ႔ ဘာမွန္း အတိအက်ေျပာလို႔ မရတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခု ေတြ႕တယ္၊၊ ဟန္လင္းမွာရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ေတြ စုစည္းထိန္းသိမ္း
ထားတဲ့ ေနရာမွာပဲ အရိုးအိုးေတြကို ထားရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ အရိုးအိုးထဲမွာ ေရႊေငြစတဲ့ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါဘူး၊၊" ဟု ေရွးေဟာင္းဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္၊၊

ဟန္လင္းျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ပ်ဴေခတ္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအား မၾကာခဏ ေတြ႕ရွိရေလ့ရွိျပီး ယင္းအေမြအႏွစ္
မ်ားအား ဟန္လင္းေက်းရြာစုရွိ ေညာင္ကိုးပင္ ေစတီတည္ထားရာ
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္း ျပတိုက္၌ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္၊၊ 

ဟန္လင္း ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းအား (၂၀၁၁၊၂၀၁၂)ခုႏွစ္တြင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား
ဒုတိယအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဟန္လင္းေက်းရြာစု၌ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေျမက်င္းတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေရွးေဟာင္းဌာနသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္၊၊

ဟန္လင္းပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ပ်ဴေခတ္မွ ေရွးေဟာင္းေစတီ ပုထိုးေပါင္း ေလးရာ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိျပီး ပ်ဴေခတ္ျမိဳ႕ရိုးေဟာင္းႏွင့္ ဘုရားေစတီအခ်ိဳ႕အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္
ရွိေသာ္လည္း စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္လ်က္
ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္၊၊

Eleven Media Groupေရႊဘိုခရိုင္၊ ၀က္လက္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ဟန္လင္းပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္း တြင္ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ (၁) ရက္ေန႔၌ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုင္း က်င္း တူးေဖာ္ရာမွ အရိုးေျမအိုးႏွစ္လုံးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္၊၊
ဟန္လင္း ပ်ဴျမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ေရႊတင့္ဒင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း
ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရွိရသည့္ အရိုးအိုးႏွစ္အိုး အား ေရွးေဟာင္း အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ အခ်ိဳ႕ လာေရာက္ကာ သိမ္းဆည္းခဲ့ကာ ဟန္လင္းျမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္တြင္ ထားရွိ သြားျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္၊၊

မာလီတြင္ သူပုန္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေျခကုပ္ရယူရာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကို ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ ့မ်ား ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္

Photo: မာလီတြင္ သူပုန္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေျခကုပ္ရယူရာ
ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကို ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ ့မ်ား ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္
Monday, 04 February 2013

ျပင္သစ္တိုက္ေလယဥ္မ်ားသည္ မာလီတြင္ အစၥလာမ္မစ္
သူပုန္မ်ားအား သံုးပတ္ၾကာတိုက္ခိုက္မႈအျဖစ္ ယမန္ေန႔က သူပုန္မ်ား၏ ေနာက္ ဆံုးေျခကုပ္ရယူရာ ေနရာျဖစ္ေသာ
ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကီဒယ္ေဒသကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ဂ်တ္တိုက္ေလယဥ္ ၃၀ ခန္ ့သည္ မာလီႏွင့္ အယ္ဂ်ီး ရီးယားနယ္စပ္ရွိ ေတာင္ထူထပ္ရာေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ တက္
ဆယ္လစ္ေဒသ အနီး သူပုန္မ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေရး ဗဟိုေဒသမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပင္သစ္သမၼတ မစၥတာေအာ္လန္ဒီကလည္း ႏိုင္ငံေျမာက္
ပိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သူပုန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟု ကတိေပးထားေသာ္လည္း သူပုန္မ်ားသည္ ကီဒယ္ေဒသ
တြင္ ျပန္လည္စုစည္းမိကာ ျပင္သစ္တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္
ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းက ဆိုသည္။

ယခုအခါျပင္သစ္တပ္ဖြဲ ့မ်ားသည္ ကီဒယ္ၿမိဳ႕ေလဆိပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားးေသာ္လည္း တြာရက္ဂ္ အဖြဲ ့ကၿမိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေလာရင့္ေဖဘီယပ္ကလည္း
ျပင္သစ္သည္ မၾကာမီက သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ တင္ဘာကူၿမိဳ႕ကို
အာဖရိက တပ္ဖြဲ ့မ်ားလက္ထဲသို ့ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး လႊဲေျပာင္းရန္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါမာလီတြင္ ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ ့ဝင္ေပါင္း ၃,၅၀၀ ခန္႔
ေရာက္ရွိေနျပီး ၊ခ်တ္ဒ္ႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ာႏိုင္ငံတို႔မွ အာဖရိကတပ္ဖြဲ ့ဝင္
၂၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ေရာက္ရွိေနကာ ေနာက္ထပ္ အာဖရိကတပ္ဖြဲ ့
ဝင္ ၆၀၀၀ ခန္႔မွာလည္း အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မာလီ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့ေရး တပ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရး အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာဦးမည္ဟု သိရသည္။

Ref: BBC
The Myanma Ageျပင္သစ္တိုက္ေလယဥ္မ်ားသည္ မာလီတြင္ အစၥလာမ္မစ္ သူပုန္မ်ား အား သံုးပတ္ၾကာတိုက္ခိုက္မႈအျဖစ္ ယမန္ေန႔က သူပုန္မ်ား၏ ေနာက္ ဆံုးေျခကုပ္ရယူရာ ေနရာျဖစ္ေသာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကီဒယ္ေဒသ ကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ျပင္သစ္ဂ်တ္တိုက္ေလယဥ္ ၃၀ ခန္ ့သည္ မာလီႏွင့္ အယ္ဂ်ီး ရီးယား နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ထူထပ္ရာေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ တက္ဆယ္လစ္ေဒသ အနီး သူပုန္မ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဗဟိုေဒသမ်ားကို

ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီးဆုံးဟုိတယ္လုပ္ငန္းအုပ္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဟုိတယ္ဖြင့္ရန္စီစဥ္

Photo: ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီးဆုံးဟုိတယ္လုပ္ငန္းအုပ္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဟုိတယ္ဖြင့္ရန္စီစဥ္
Monday, 04 February 2013

ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီးဆုံး ဟုိတယ္လုပ္ငန္းအုပ္စုျဖစ္သည့္ Best Western International Inc. သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႕၏ ပထမဆုံး ဟုိတယ္ကုိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေနမႈႏွင့္ ဟုိတယ္ခန္းမ်ား မလုံမေလာက္ျဖစ္ေနမႈ အေျခအေနအေပၚ Best Western က ေစ်းကြက္ အသာစီးရယူသည့္ အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Planet Myanmar Network

ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီးဆုံး ဟုိတယ္လုပ္ငန္းအုပ္စုျဖစ္သည့္ Best Western International Inc. သည္၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၎တုိ႕၏ ပထမဆုံး ဟုိတယ္ကုိဖြင့္လွစ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေနမႈႏွင့္ ဟုိတယ္ခန္းမ်ား မလုံမေလာက္ျဖစ္ေနမႈ အေျခအေနအေပၚ Best Western က ေစ်းကြက္ အသာစီးရယူသည့္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ ႐ြက္လာျ ခင္းျ ဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Planet Myanmar Network

KIA ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈ၌ အျခားတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္

Photo: KIA ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈ၌ အျခားတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္
Monday, 04 February 2013

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ မနက္ ၉နာရီမွစတင္၍ ညေန
၄နာရီေက်ာ္အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ Jing Cheng ဟိုတယ္၌ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္
ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕သည္ အလြတ္သေဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္း ေတြ႕ဆံုမႈ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တရုတ္အစိုးရမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေပး
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"အခု အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က ဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြထားရွိဖို႔၊ အပစ္အခတ္ေတြ
ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ သက္ေသေတြနဲ႔
ေလ့လာတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဖိတ္ေခၚဖို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း
ေဆြးေႏြး ၾကပါတယ္"ဟု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္း အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈ၌ KIA ဘက္မွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္
ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား UNFC ႏွင့္ညွိႏႈိင္း၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ
လမကုန္ခင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

"ဒီေတြ႕ဆံုမႈမွာ အစိုးရနဲ႔ KIA တို႔အၾကား စစ္ေျပၿငိမ္းေရးကို
အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာ
ေတြမွာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈစနစ္ ေပၚေပါက္ရန္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို
ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ပါတယ္"ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈသို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ
ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္
အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္၊ ဦးတင္ေမာင္သန္းတို႔ တက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး KIA/KIO ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အပါအဝင္ အျခား တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ယင္းအျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္
KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး၊ KNU အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုကြယ္ ထူးဝင္း၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးေကာ္မတီ RCSS/SSA မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တရုတ္
ုပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး
ဌာနမွ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ လ်ဳိေက်ာက္ေဝ့တို႔မွ တက္ေရာက္
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ သမၼတရံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ လူသားခ်င္း
စာနာ ေထာက္ ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကခ်င္
ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၎တို႔ႏွင့္
နီးစပ္သူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

TMA
Photo: Waiyan Moe Thone Thann Facebook
The Myanma Ageေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ေန႔ မနက္ ၉နာရီမွစတင္၍ ညေန ၄နာရီေက်ာ္ အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ Jing Cheng ဟိုတယ္၌ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕သည္ အလြတ္သေဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္း ေတြ႕ဆံုမႈ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တရုတ္အစိုးရမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။ "အခု အလြတ္သေဘာေတြ႕ ဆံုပြဲမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ က ဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြထားရွိဖို႔၊ အပစ္အခတ္ေတြေလွ်ာ့ ခ်ဖို႔နဲ႔ ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ သက္ေသေတြနဲ႔ေလ့လာတဲ့

ျမ၀တီထေရးဒင္းပုိင္ ဆီတင္သေဘၤာမွ ကမ္းကပ္၍ ဆီတင္ေနစဥ္ မီးေလာင္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ကနဦးသတင္းအရ ေလးဦးေသဆုံးၿပီး ေလးဦး ဒဏ္ရာရရွိ

Photo: ျမ၀တီထေရးဒင္းပုိင္ ဆီတင္သေဘၤာမွ ကမ္းကပ္၍ ဆီတင္ေနစဥ္
မီးေလာင္ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ကနဦးသတင္းအရ
ေလးဦးေသဆုံးၿပီး ေလးဦး ဒဏ္ရာရရွိ
Monday, 04 February 2013
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္းရွိ ပိေတာက္ေခ်ာင္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျမ၀တီထေရးဒင္းပုိင္ ဆီတင္သေဘၤာ တစ္စီးမွ ကမ္းကပ္ၿပီး ဆီတင္ေနစဥ္ မီးေလာင္ေပါက္ ကြဲမႈတစ္ခု
ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္မႈး႐ုံးမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္တြင္ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ည ၆ နာရီ ၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ပိေတာက္ေခ်ာင္း ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆီတင္ယာဥ္သေဘၤာမွာ တစ္စီးလုံး ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ညေန ၆ နာရီ၀န္းက်င္၌ လႈိင္ျမစ္ထဲသုိ႔ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း သိရွိရသည္။

ဆီတင္သေဘၤာ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လတ္တေလာ အခ်ိန္ထိ
ေသဆုံးေနသည့္ အေလာင္း ေလးေလာင္းအား ေတြ႔ရွိရၿပီး အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားသုံးဦးတုိ႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႈး႐ုံးမွ သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မႈးျဖစ္သူ ဒုတိယရဲမႈးႀကီး မ်ဳိးေအာင္က “အခု အခ်ိန္ထိေတာ့ အေလာင္းေလးေလာင္း ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိရတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္တယ္။ မီးေလာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက အတိအက်ေတာ့ မသိရေသးေပမယ့္
ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ရရွိတဲ့ သတင္းအရ ကေတာ့ ဆီတင္သေဘၤာက ကမ္းကပ္ၿပီး ဆီတင္သေဘၤာတစ္စီး ေပၚကုိ ဆီသယ္ေနရင္းနဲ႔ စတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

ယင္းမီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ကုိ မီးသတ္ယာဥ္ အစီးေရ စုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးသင္းေဌးေရႊက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗဟုိမီးသတ္ ဦးစီးဌာနမွာ တာ၀န္ရွိသူ ဦးသင္းေဌးေရႊက “ဒီမီးေလာင္မႈ
ျဖစ္စဥ္ကုိ ရန္ကုန္တစ္တုိင္းလုံးက မီးသတ္ယာဥ္ေတြ လာၿပီးေတာ့ မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆီတင္ယာဥ္ သေဘၤာတစ္စင္းလုံး မီးေလာင္နစ္ၿမဳပ္ ပ်က္ဆီးခဲ့သည့္အျပင္ အနီးနားရွိ သမၺာန္သုံးစီး၊ အမွတ္ (၂) သစ္အေခ်ာ
ထည္ဆိပ္ခံေဘာတံတားႏွင့္ ယင္းတံတားေပၚရွိ သစ္လုံးအခ်ဳိ႕ မီးေလာင္
ကြၽမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Eleven Media Groupရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ ကမ္းနား လမ္းရွိ ပိေတာက္ေခ်ာင္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ ျမ၀တီထေရးဒင္းပုိင္ ဆီတင္ သေဘၤာ တစ္စီးမွ ကမ္းကပ္ၿပီး ဆီတင္ေနစဥ္ မီးေလာင္ေပါက္ ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္မႈး႐ုံးမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္တြင္ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ည ၆ နာရီ ၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ပိေတာက္ေခ်ာင္း ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ေတာင္းပန္ဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခ့ဲသလား

Photo: ဂ်ပန္ေတာင္းပန္ဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခ့ဲသလား
Monday, February 04, 2013

ဂ်ပန္တေယာက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ Youtube က တဆင့္ စကားေျပာထားပါတယ္။ သူ႔နာမည္က ယူဂ်ိ႐ို တာနိယာမ။

သူက တိုုက်ိဳ တကၠသိုုလ္မွာ စီးပြားေရးပညာသင္ယူေနကတည္းက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုိ ဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔
ေလးစားအားက်တယ္၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းတခုု
ေမးခ်င္လိုု႔ ဒီ Youtube ဗီဒီယိုုကိုု လုုပ္ပါသတဲ့။

စေနေန႔က အြန္လိုင္းေရာက္လာတ့ဲ ဗီဒီယုိထဲမွာ သူေျပာထားတာက -

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေတာင္ကိုုရီးယား ေရာက္တုုန္းက ဒုုတိယကမၻာစစ္
အတြင္းက ျမန္မာႏိုုင္ငံအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံက လူသိရွင္ၾကား ျပန္ေတာင္းပန္သင့္တယ္လိုု႔ ေျပာခဲ့တယ္လိုု႔
ေတာင္ကိုုရီးယား သတင္းစာက သတင္းေရးပါတယ္တဲ့။

ဒီလိုုတကယ္ပဲ ေျပာခဲ့ပါသလား တဲ့။ ဒီလိုုတကယ္ပဲ ေျပာခဲ့တယ္ဆိုုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္မိပါတယ္တဲ့။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ဒီမတိုုင္ခင္က ဘီဘီစီနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးတခုုမွာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကိုု ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တည္ေထာင္ခဲ့လိုု႔ တပ္မေတာ္ကိုု သံေယာဇဥ္ရွိပါတယ္လိုု႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီ တပ္မေတာ္ျဖစ္
လာဖိုု႔က ဒုုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းမွာ ရဲေဘာ္သံုုးက်ိပ္နဲ႔ စခဲ့သလိုု အဲ့ဒီရဲေဘာ္
သံုုးက်ိပ္ကိုု ကူညီခဲ့တာ ဂ်ပန္ေတြပါတဲ့။

အဲ့ဒီတုုန္းက ၄ ႏွစ္တာ ကာလ ဂ်ပန္ေတြနဲ႔ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့
ရဲေဘာ္သံုုးက်ိပ္တိုု႔ လက္တြဲလိုု႔ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ လိုု႔ ဆိုုျပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္အကူညီနဲ႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္လာပံုု၊ လြတ္လပ္ေရး
အတြက္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ အတူတိုုက္ပြဲ၀င္ရင္း ရန္ကုုန္ကိုု ျပန္သိမ္းပိုုက္ႏိုုင္
ခဲ့ပံုုေတြကိုု ရွင္းျပပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေလးစားျမတ္ႏိုုးပါတယ္ဆိုုတဲ့ တပ္မေတာ္ဟာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတဦးတည္း တည္ေထာင္ခဲ့တာမဟုုတ္ဘဲ ျမန္မာ
မ်ိဳးခ်စ္ေတြနဲ႔ ဂ်ပန္စစ္တပ္ရဲ႕ အကူညီနဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့တာပါတဲ့။

အခုုေတာ့ ေတာင္ကိုုးရီးယား ေရာက္တုုန္း အဲ့ဒီတုုန္းက ဂ်ပန္စစ္တပ္ရဲ႕
အျပဳအမူနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာလိုုက္တာဟာ အဲ့ဒီတုုန္းက ဗမာ့တပ္မေတာ္
ျဖစ္လာဖိုု႔ ဂ်ပန္စစ္တပ္ကိုု အကူအညီေတာင္းခဲ့တဲ့ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဂုုဏ္ပုုဒ္ကိုု ဆြဲခ်သလိုုျဖစ္မေနဘူးလားလိုု႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီတုုန္းက ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုု
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အသိအမွတ္ မျပဳလိုု႔ ကိုုရီးယားသတင္းစာကိုု အခုုလိုု ေျပာခဲ့တာလားဆိုုတာကိုု သူ႔အေနနဲ႔သိခ်င္ပါတယ္ စသျဖင့္
ဒီ ၁၀ မိနစ္နီးပါးစာ ဗီဒီယိုုထဲကေန သူက ေမးခြန္းထုုတ္ထားပါတယ္။
http://www.youtube.com/watch?v=59VFDQaqJm0&feature=player_embedded


သူ႔အေၾကာင္းကုိ သူ႔အြန္လုိင္း http://www.yujirotaniyama.com/profile.html မွာလည္း ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

irrawaddyဂ်ပန္တေယာက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ Youtube က တဆင့္ စကားေျပာထားပါတယ္။ သူ႔နာမည္က ယူဂ်ိ႐ို တာနိယာမ။ သူက တိုုက်ိဳ တကၠသိုုလ္မွာ စီးပြားေရးပညာသင္ ယူေနကတည္း က ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္ကုိ ဒီမိုုကေရ စီေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ အေနနဲ႔ေလးစားအားက်တယ္၊ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ပတ္ သက္ တဲ့ ေမးခြန္းတခုုေမးခ်င္လိုု႔ ဒီ Youtube ဗီဒီယိုုကိုုလုုပ္ပါသတဲ့။

႐ုပ္ပုိင္းထက္ စိတ္ပုိင္းကုိ ေျပာင္းလဲေပးပါ

Photo: ႐ုပ္ပုိင္းထက္ စိတ္ပုိင္းကုိ ေျပာင္းလဲေပးပါ
Monday, 04 February 2013

ယခုလဆန္းပုိင္းက ျမန္မာ ႏုိင္ငံယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ Helmet ဦးထုပ္အစား Cap ဦးထုပ္ေတြေျပာင္းေဆာင္းလာတာ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ စံုစမ္းၾကည့္ ရာ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ အဆင့္ မီေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္ေနေၾကာင္း၊ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အရပ္ ၅ ေပ ၆ လက္မခန္႔ရွိရ မွာျဖစ္ၿပီး၊ ပညာအရည္အခ်င္း တကၠသုိလ္၀င္တန္းႏွင့္ ဘြဲ႕ရမ်ား ျဖစ္ရန္
လုိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ယခုကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမႇင့္ေနျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “စေတြ႕တုန္းက Cap ဦးထုပ္ေတြနဲ႔ဆုိေတာ့ အရာရွိေတြ ထင္တာ။
ေသခ်ာၾကည့္ေတာ့မွ အျခားအဆင့္ေတြျဖစ္ေနတယ္။အခုလုိ ႐ုပ္ပိုင္း
ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲ လုိက္တာေကာင္းပါတယ္။ စိတ္ ပိုင္းဆုိင္ရာလည္း
ေျပာင္းလဲေပး ဖုိ႔လုိမယ္ထင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ခရီးသြားေနရေတာ့ ယာဥ္ထိန္း ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ေတြ တကယ္အလုပ္လုပ္ ေနပါ တယ္။ ေနပူထဲ မွာရပ္ၿပီး ယာဥ္ေၾကာ ရွင္းရတာနဲ႔ ညဦးပုိင္းထိလုပ္ေနရတာနဲ႔ ျမင္ ေနရသလို၊ တခ်ဳိ႕ေတြကလည္း မီးပြိဳင့္မွာ အရပ္သားေတြကို ပြိဳင့္ ေၾကးဆုိၿပီး လုိက္ေတာင္းခိုင္းတာ ရွိပါတယ္။ လစာနဲ႔မေလာက္လုိ႔ အဲဒီလုိလုိက္ေတာင္းခုိင္းတာ ဣေျႏၷရေပမဲ့ စပယ္ယာေတြက မီးပြိဳင့္မွာ ပုိက္ဆံပစ္ခ်သြားတာ ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား
ေတြျမင္ရင္ မွတ္တမ္းေတာင္တင္သြားမွာပါ။ အာဆီယံလုိျဖစ္ခ်င္ရင္ အာဆီယံ လုိလစာေတြေပးသင့္ပါတယ္”လုိ႔ ခရီးသြားျပည္သူတစ္ဦးက
ေျပာျပပါသည္။

ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ အဓိက ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ယာဥ္စီးခပိုမိုေတာင္းခံျခင္း၊ ခရီး သည္မ်ားကို ႐ိုင္းပ်စြာေျပာဆုိ ဆက္ဆံျခင္း စသည့္အျပဳအမူ မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ စပယ္ယာမ်ား၊ လုိင္းကားသမားမ်ားကုိ ခရီးသည္ အမ်ားေရွ႕တြင္
ေမးျမန္းေဖာ္ ထုတ္ၿပီး အေရးယူေပးသင့္ ေၾကာင္း ခရီးသည္တခ်ဳိ႕က
ေျပာၾကားၾကသည္။


ေအာင္ထြန္း
ႊThe Hot Newsယခုလဆန္းပုိင္းက ျမန္မာ ႏုိင္ငံယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ Helmet ဦးထုပ္အစားCapဦးထုပ္ေတြေျပာင္းေဆာင္းလာတာ ေတြ႕ရေ သာေၾ ကာင့္ စံုစမ္းၾကည့္ ရာ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ အာဆီယံႏုိင္ ငံမ်ား ကဲ့သုိ႔ အဆင့္ မီေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေနျဖင့္ အဆ င့္ျမႇင့္ေ နေၾကာင္း၊ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အရပ္ ၅ ေပ ၆ လက္မခန္႔ရွိရ မွာျဖစ္ၿပီး၊ ပညာအရည္အခ်င္း တကၠသုိလ္၀င္တန္းႏွင့္

အသစ္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်း က်ပ္ ၅၀၀၀ ေအာက္ေရာက္ႏုိင္

Photo: အသစ္ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်း က်ပ္ ၅၀၀၀ ေအာက္ေရာက္ႏုိင္
Monday, 04 February 2013

လာမည့္ မတ္လအတြင္းတြင္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ဟု ယူဆထားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်း မ်ား က်ပ္ ၅၀၀၀ ေအာက္သို႔ပင္ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးမွ ခန္႔မွန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးက တယ္လီဖုန္းေတြကို အလကားေပးျခင္တယ္လို႔ေတာင္ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ သမၼတၾကီးကျပည္သူ႔အသံလည္းအျမဲနားေထာင္ေနတဲ့သူဆိုေတာ႔ အခုထြက္လာမဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းႏႈန္းဟာ ျပည္သူမ်ားအံံ႔ၾသေလာက္ေအာင္ကုိအဆမ်ားစြာ ေလ်ာ့ခ်ေပးလိမ္႔မယ္လို႔ယူဆပါတယ္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရမွ မိုဘိုင္းဖုန္း ႏႈန္းထားမ်ားကို အတိအက် မေျပာေသးေသာ္ လည္း ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေစ်းႏွဳန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အဆမ်ားစြာ ေစ်းေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဒုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းသန္းက ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဆဌမ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ အခ်က္အလက္ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဦးေသာင္းတင္မွလည္း တယ္လီဖုန္းမ်ားအား အလကားေပးရံုသာမက လက္ေဆာင္မ်ားပင္ထပ္ျဖည့္ေပးသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဘူးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္း လက္ကိုင္ဖုန္း ေဈးႏႈန္း ကို မတ္လတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက (၃-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကား လိုက္သည္။
 
Phay Thanလာမည့္ မတ္လအတြင္းတြင္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ဟု ယူဆထားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းမ်ားက်ပ္၅၀၀၀ေအာက္သို႔ ပင္ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးမွ ခန္ ႔မွန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ႏိုင္င္ငံေတာ္သမၼတၾကီးကတယ္လီဖုန္းေတြကိုအလ ကားေ ပးျ ခင္တယ္လို႔ေတာင္ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ သမၼတၾကီးကျပည္သူ႔အသံလည္းအျမဲနားေထာင္ေနတဲ့သူဆိုေတာ႔ အခုထြက္လာမဲ့မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းႏႈန္းဟာျပည္သူမ်ားအံံ႔ၾသေလာက္ေအာင္ ကုိအဆမ်ားစြာ ေလ်ာ့ခ်ေပးလိမ္႔ မယ္လို႔ယူဆပါတယ္ ဟုေျပာၾကားခဲ့

My Blog List