Friday, March 18, 2016

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ေလ့လာထားရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကမွာၾကား


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေလ့လာထားရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းက လႊတ္ေတာ္အတြင္း မွာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူက တင္ျပသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ကန္႔ကြက္သူမရွိ


ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္မ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ယင္း တင္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦး တစညပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ ရခိုင္ပါတီကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး စုစုေပါင္း ငါးဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ လူထုခ်စ္ခင္ ေလးစား ေထာက္ခံမႈကို အရဆံုး လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ Moral Leader စံျပေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ထာဝရ ရွိသြားမယ့္ သူတဦးျဖစ္တယ္ဆုိတာ သံသယ ရွိစရာမလိုပါ။

NLD အစုုိးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၀ ခုုျဖဳတ္သိမ္းၿပီး ၂၁ ခုုသာ ထားရွိ


NLD အစုုိးရအဖြဲ႕တြင္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန၊ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ရထားပုုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သိပၺံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၅ ခု ႏွင့္ သမၼတရုုံး၀န္ႀကီးဌာန ၅ ခုု အပါအ၀င္ စုုစုုေပါင္း ၁၀ ခုု ကိုု ဖ်က္သိမ္းလုုိက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုု သာထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္တြင္ တရား၀င္ ေၾကညာလုုိက္သည္။

ပထမဆံုး အရပ္သားအစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္းကစားပြဲ


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာ ေရာက္ရွိေန ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မီဒီယာသမားမ်ားလည္း ေရာက္ရွိ ေနၿပီး ကင္မရာမ်ား၊ အသံဖမ္း စက္မ်ားအျပင္ ႐ိုက္ကူးေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကသည္။

ထိုေန႔သည္ အျခားမဟုတ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ကတည္းက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရ သည့္ အရပ္သားအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ အ စိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတေလာင္းသံုးဦးအား မဲခြဲဆံုး ျဖတ္မည့္ ေန႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

နံနက္ ၁ဝ နာရီထိုးရန္ မိနစ္အနည္းငယ္ အလို တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဝင္ေရာက္ကာ အသီးသီး ေနရာယူလ်က္ရွိၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း၌ ေနရာ ယူသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာသမားမ်ားက လည္း သတင္းယူရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အစည္း အေဝးခန္းမ၏ အျပင္ဘက္ေနရာတြင္ အသီသီး ေနရာ ယူလ်က္ ရွိၾကသည္။

မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီး ေနရာယူၿပီးခ်ိန္၌ အစည္းအေဝးခန္းမအ တြင္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ တစ္စံုတစ္ဦးကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ အစည္းအေဝး ခန္းမအတြင္း တိတ္ဆိတ္ေနပံုက အပ္က်သံကိုပင္ မၾကားရေတာ့ သေလာက္ပင္။

ထိုတိတ္ဆိတ္ေနမႈကို အသံၾသဇာျပည့္စံုသည့္ လူတစ္ဦးက ၿဖိဳခြင္းလိုက္သည္။ ထိုသူသည္ ယေန႔ က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္တြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူမည့္သူ ျဖစ္သည္။ ထိုသူက ၾကည္လင္ ျပတ္သားသည့္ အသံျဖင့္ ''ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ၾ<ြကေရာက္လာပါၿပီခင္ဗ်ား''ဟု ေျပာဆိုလိုက္ သည္ႏွင့္ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း ၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ၿပိဳင္နက္ မတ္တတ္ရပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တံခါးႀကီးတစ္ခ်ပ္ ပြင့္လာၿပီး ေတာင့္ တင္းကာ ႀကံ့ခိုင္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ရွိေသာ လူရြယ္တစ္ ဦးက အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း လွမ္းဝင္လာသည္။ ထိုလူရြယ္၏ ညာဘက္ပုခံုးေပၚ တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖစ္ ေသာ က်ဳိင္းကို ထမ္းထားသည္။ ထိုလူရြယ္၏ေနာက္ တြင္ ဝတ္႐ံုနက္ပြပြႀကီးကို ဝတ္ဆင္ထားေသာ လူႀကီး တစ္ဦးက တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာက္လွမ္း၍ အစည္းအ ေဝးခန္းမထဲသို႔ ဝင္လာလ်က္ ရွိသည္။

ထိုဝတ္စံုနက္ပြပြႀကီးႀကီး ဝတ္ဆင္ထားသူသည္ အျခားသူမဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ကရင္တိုင္းရင္းသားႀကီး မန္းဝင္းခိုင္သန္းပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။ ထိုသူက အစည္းအေဝးခန္းမ၏ ေရွ႕ဆံုး တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိေနေသာ စင္ျမင့္၏ ညာဘက္ ေလွကားမွ တစ္လွမ္းျခင္း ဣေႁႏၵရစြာ တက္လွမ္းလာ ၿပီးေနာက္ စင္ျမင့္ေပၚရွိ ထိုင္ခံုႀကီးေပၚတြင္ ထိုင္လိုက္ ကာ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံျဖင့္ ''အားလံုး မဂၤလာပါ''ဟု မတ္တတ္ရပ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စား လွယ္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေလသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ''မဂၤ လာပါ''ဟု ျပန္လည္ႏႈတ္ဆက္သည့္ မညီမညာအသံ မ်ား ထြက္ေပၚလာေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကည္လင္ ျပတ္သားေသာ အခမ္းအနားမွဴး၏ အသံ ထြက္ေပၚ လာျပန္သည္။ ''အားလံုး ထိုင္ႏိုင္ပါၿပီခင္ဗ်ား''ဟု ေျပာ ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတို႔ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ ထိုင္လိုက္ၾကေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ယေန႔ျပဳလုပ္ရသည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ႏွင့္ အစည္းအ ေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားစာရင္းအား ဖတ္ၾကားတင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တက္ ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လူဦးေရ ၆၅၃ ဦးရွိၿပီး ခြင့္တိုင္ၾကား သူ တစ္ဦးရွိသည္ဟု ခြင့္ပန္ၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ နာယကႀကီးက ခြင့္တိုင္ၾကားသူအား လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကို ခံယူၿပီး အခမ္းအနားအား ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရင္ခုန္သံ ျမန္ေန ျခင္းႏွင့္ထပ္တူ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသေသာ ွဳ႔ ၿႏႊ ႐ုပ္သံလိုင္းကို ၾကည့္ ႐ႈ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္႐ႈ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရင္ခုန္ စိတ္လႈပ္ရွား ေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူမ်ားစိတ္လႈပ္ရွား ေနၾကသနည္း။ ယေန႔က်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သည္ မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္ အရပ္သား စစ္စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တင္ေျမႇာက္ေပးေတာ့ မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ ပိုင္းကတည္းက အရပ္သားစစ္စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရရွိျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ လက္နက္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာရွင္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုသာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လူတန္းစားတို႔ က မိမိတို႔အာဏာ ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားကို လက္ နက္ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို မခံရပ္ႏိုင္သည့္ ျပည္သူ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက လံႈ႔ေဆာ္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလံုး အေရး ေတာ္ပံုႀကီးပင္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာလႈပ္ရွားမႈႀကီး တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ကာ ရဟန္းရွင္လူ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ေပးခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုအာဏာရွင္တို႔ လက္ ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရဲၾကရၿပီး တိုင္းျပည္၏ သဘာဝ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အာဏာရွင္ လူတစ္စုက ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ သို႔ပင္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ ဆင္းရဲ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေလာ ကမွ ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ယင္းထြက္ ခြာသြားၿပီးေနာက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕အား အရပ္သား ယူနီေဖာင္း ေျပာင္းလဲဝတ္ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။

အဆိုပါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕က အရပ္သား ယူနီ ေဖာင္းအား ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ၿပီးေနာက္ 'ေကာင္း မြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ'ဆိုသည့္ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံျဖင့္ တိုင္းျပည္ေျပာင္းလဲေရးကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ႏိုင္ငံတကာက ျမင္သာေစရန္ အ က်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပဲ့ကိုင္ရွင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္လည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္သူမ်ား ၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ လြတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရန္ လို အပ္ေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စား လွယ္အခ်ဳိ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူျခင္း ျပဳလုပ္ထားမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းတခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္ သမၼတႏွင့္ အေပါင္း အပါတို႔အား မၾကာခဏဆိုသလို လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ၾကၿပီး ေၾကြးၿမီတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ျပန္လည္ေတာင္းခံ ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကေတာ့ေပ။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ျပင္ ဆင္လာျပန္သည္။ သို႔ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေရြးေကာက္ ပြဲ မဲဆြယ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပါတီေပါင္းစံုမဲဆြယ္ မႈ အၿပိဳင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အၿပိဳင္အ ဆိုင္ မဲဆြယ္ၾကရာတြင္ အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခု ျဖစ္ သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔၏ မဲဆြယ္ျခင္းကို ျပည္သူမ်ား ပို၍ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအား က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီကို စုၿပံဳ၍ မဲေပး ခဲ့ၾကသည္။

အႏိုင္ရပါတီအား ပထမဦးဆံုး အာဏာလြဲေျပာင္း ေရး ေျခလွမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္း ရာတြင္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေစရန္ အေဟာင္း တို႔က အသစ္တို႔အား ကူညီေပးခဲ့ေလသည္။ ယင္းတို႔ ၏ကူညီမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လြဲေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေသြးထြက္ သံယို မျဖစ္ေစဘဲ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ခဲ့ သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လႊတ္ေတာ္ လႊဲ ေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာလႊဲေျပာင္း ေရးတြင္မူ လက္ရွိအာဏာပိုင္ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ တို႔ အဖုအထစ္ေလးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာအား အႏိုင္ ရပါတီသို႔ လႊဲေျပာင္းလိုစိတ္ရွိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သမၼတရာထူးယူၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မည္ကို လို လားသည့္ အေျခအေန မေတြ႕ရေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ျပင္ဆင္ရန္ (သို႔) ဆိုင္းငံ့ရန္ဆိုသည့္ အင္န္ အယ္လ္ဒီ၏ သေဘာထားကို ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ သည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီသည္ သမၼတ တင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယံုၾကည္ ရသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္သူအ ျဖစ္ စာေရးဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္၏သားျဖစ္သူ ဦးထင္ ေက်ာ္ကို သမၼတအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတေနာက္တစ္ဦးသည္ မည္သူျဖစ္လာ မည္ကိုလည္း မည္သူမွ် မခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့ေပ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာၿပီဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတေလာင္း အမည္စာရင္းတြင္ အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဦးျမင့္ေဆြ၏ အမည္စာရင္း ပါဝင္ လာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦး ပါဝင္ခြင့္ရရွိျခင္းမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ဒုတိယသမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းလာသူ ဦးျမင့္ေဆြသည္ မြန္ျပည္နယ္ သထံုဇာတိျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္။ စစ္ တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္(၁၅) ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ကာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္အထိ တပ္မေတာ္တြင္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးဦးသန္းေရႊ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ)အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ ကုန္တိုင္း တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဦးျမင့္ေဆြသည္ ထိုကဲ့သို႔ တာဝန္မ်ားထမ္း ေဆာင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိသူ ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ အေရးအခင္းအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မရွိမႈ၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ျပေနသည့္ လက္ပံတန္းတြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္း မျပဳရန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္စဥ္ လက္ပတ္နီဝတ္အရပ္သားမ်ားျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္႐ိုက္ႏွက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား ခံခဲ့ရသူျဖစ္ သည္။

ထိုေန႔တြင္ အဆိုပါဒုတိယသမၼတေလာင္း သံုး ဦးအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ စုစုေပါင္း ရရွိမဲ ၃၆ဝ၊ ဦးျမင့္ေဆြက ၂၁၃မဲ၊ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက ၇၉ မဲ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ ကို ထမ္းေဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမဲအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ဦးျမင့္ေဆြ သည္ ဒုတိယသမၼတ(၁)အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး မဲအနည္း ဆံုး ရရွိသည့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ဒုတိယသမၼတ (၂)အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၉ဝ ရွိသည္။ ဦးထင္ ေက်ာ္ရရွိေသာမဲႏွင့္ ဦးဟင္နရီရရွိေသာ မဲအေရအ တြက္ ႏွစ္ခုေပါင္းလွ်င္ ၄၃၉ မဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္ရွိသည့္ အေရအတြက္ ထက္ ၄၉ မဲ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ ထိုပိုမဲ ၄၉ မဲသည္ တိုင္းရင္းသားတို႔က ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆရေပမည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ဦးျမင့္ေဆြ၏ရမဲသည္ ၂၁၃ မဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၆၆ဦးရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၄၁ ဦးရွိေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္း မဲအေရအတြက္ ၂ဝ၇ မဲ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ၂၁၃ မဲ ရရွိေသာေၾကာင့္ ဦးျမင့္ေဆြကို အျခား ပါတီမ်ားက ေျခာက္မဲ ေထာက္ခံသည္ဟု တြက္ဆႏိုင္ သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၃၉ဝ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၄၁ ဦး၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ၂၂ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၁၅ ဦး၊ က်န္ပါတီအမတ္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စား လွယ္ ၂၃ ဦးတို႔က ဒုသမၼတေလာင္းသံုးဦးထဲမွ သမၼတ ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

''အဓိက,ကေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ေတြၾကားထဲမွာေတာ့ မေက်လည္မႈေလးေတြ ရွိမယ့္သေဘာ ရွိတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဆို လိုတာကေတာ့ အခု သမၼတေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ အင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းမႈ ရွိပံု မရဘူး။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ၾကားထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တာကေတာ့ အရပ္သားအစိုးရ(ဝန္ႀကီး)ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္က ဝန္ႀကီးအစိုးရေတြၾကားထဲမွာ မူဝါဒ ေရးရာပိုင္း ပဋိပကၡေတြမ်ား ရွိလာႏိုင္သလားဆိုတာ မ်ဳိးေတာ့ ခန္႔မွန္းလို႔ရႏိုင္ပါတယ္''ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာသံုးသပ္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက သံုးသပ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ မ်ဳိး႐ိုး ဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမားမႈအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ ဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု သံုးသပ္ေန ၾကေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အရသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေႏွးေကြးမည္ကို ျပည္ သူမ်ားက စိုးရိမ္စိတ္ရွိေနၾကသည္။

''တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ မယ့္သူေတြ ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပ မဲ့ အခုဟာက ၾကည့္ရတဲ့အစီအစဥ္က သူတို႔ရဲ႕အစြမ္း အစကို အျပည့္အဝ ထုတ္ႏိုင္တာမရွိဘဲနဲ႔ သူမ်ားလမ္း ၫႊန္တာကို လိုက္လုပ္ရမယ့္ အေနအထားရွိေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ လူထု အားကိုးေလာက္စရာေတာ့ ျဖစ္မလာႏိုင္ေသးဘူးေပါ့''ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)မွ ဝါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးသုေဝက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ဦးထင္ ေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထားအား ေဝဖန္ ေထာက္ျပသည္။

ဦးျမင့္ေဆြအေနျဖင့္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ႏိုင္ငံေရးအ ကဲခတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္။ အႏိုင္ရပါတီအေနျဖင့္လည္း အစိုးရသစ္ကို မည္သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို စိတ္ ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ သမၼတတစ္ဦး၊ ဒုသမၼတတစ္ ဦး၊ တပ္မေတာ္မွ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ဒုသမၼတ တစ္ဦးတို႔သည္ မည္မွ်အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ကို စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

''ခုက ဒုသမၼတထဲမွာ ဦးျမင့္ေဆြ ပါေနတယ္။ သူက ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝမွာကတည္းက ေဝ ဖန္ ေျပာဆိုခံရမႈေတြ မ်ားေနတယ္။ ဒီေတာ့ ဦးထင္ ေက်ာ္အေနနဲ႔ သူ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ သြားႏိုင္မလားဆိုတာ စဥ္းစားရမွာေပါ့။ တပ္မေတာ္ ကလာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ ေတြၾကားထဲမွာ အမွန္တကယ္ နားလည္မႈယူႏိုင္မလား ဆိုတာလဲ စဥ္းစားစရာပဲ''ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီသည္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမူကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားကို ေနရာေပးျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း တိုင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ေကာ္မတီတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕ စည္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ ဒုတိယသမၼတတာဝန္အား မည္သူမွ် ထင္မွတ္ မထားခဲ့ေသာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ဦးဟင္နရီဗန္ထီး ယူအား အဆိုျပဳ၍ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။

''ဒုတိယသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ခ်င္းတိုင္းရင္း သားတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဝမ္းသာ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လဲ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေနရာေပးတဲ့အ တြက္ အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ တြင္းစစ္ရပ္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြကို ေရြးခ်ယ္ထားတာ ကလဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အ ေထာက္အကူျပဳပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးေအးသာေအာင္က တိုင္းရင္းသား မ်ားအား အႏိုင္ရပါတီမွ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းကို ေထာက္ ခံေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ အမည္ ဆိုး ထြက္ေပၚေနၿပီး အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္း ေရႊ၏ နီးစပ္သူဟု ေဝဖန္ျခင္းခံေနရသူ ဦးျမင့္ေဆြ အား ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ တာဝန္အထိ ေပးအပ္ ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ အာဏာရွင္၏ အရိပ္ေအာက္၌ ရွင္သန္ေနရဆဲ ျဖစ္ သည္ဟု ေထာက္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားကမူ တပ္မေတာ္သည္ သီးျခား ရပ္တည္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိႏိုင္ၿပီး တျခားစဥ္းစား ထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း သံုးသပ္ေနၾကသည္။

တပ္မေတာ္ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီး ယူသည္လည္း တိုင္းရင္းသား မ်ားအတြက္ ကိုယ္စား ျပဳသူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနၾကၿပီး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းငယ္ရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္း ရင္းသားဆိုေသာ္ လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ စရာမလိုသည့္အျပင္ အင္န္အယ္လ္ဒီတြင္ ဦးဟင္နရီဗန္ ထီးယူသည္ တက္ၾ<ြကစြာ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ ပုဂၢိဳလ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ရမည္ဟု ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာသည္။

''ဦးျမင့္ေဆြကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္နဲ႔တုန္းက တည္းက ေဝဖန္စရာေတြ၊ ေထာက္ျပစရာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲဒီ လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ပါဝင္လာတဲ့ အခါ က်ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတာ ထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ ျဖစ္လာမ လားလို႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ဦးဟင္နရီ ပါဝင္လာေပမယ့္ အက်ဳိးမဲ့စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ၾကားထဲမွာ ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာ လိမ့္မယ္။ သူက တိုင္းရင္းသားတစ္ေယာက္လဲ ျဖစ္ တဲ့အခါက်ေတာ့ NLD ရဲ႕မူဝါဒနဲ႔လဲ ကိုက္ညီမႈရွိ တယ္။ သမၼတဖြဲ႕စည္းပံုဟာ အက်ဳိးျပဳမယ့္ သေဘာ လို႔ ယူဆပါတယ္''ဟု ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ယံုၾကည္ေန သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါမူ တပ္မေတာ္မွ တင္ ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ ဦးျမင့္ေဆြ သည္ မည္သည့္ပံုသဏၭာန္ ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္က စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ျပည္သူမ်ားက အရပ္သား အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚ ေပါက္လာျခင္းကို ဝမ္းသာေနၾကေသာ္လည္း အစိုးရ အဖြဲ႕၏ အႀကီးဆံုးတာဝန္မ်ားတြင္ အရပ္သား၊ စစ္ သား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးဂိမ္း ကစားပြဲကို စိတ္ဝင္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရေပေတာ့ မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ။

Yangon Times Journal

အေနကုပ္ေပမယ့္ ေရႊထုပ္တဲ့ ျမပ၀ါ သို႔မဟုတ္ ပေဟဠိလူသား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ


သူသည္ နိုဘဲလ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးတေလွ်ာက္လူယံုေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူမသိ သူမသိေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အားေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က သူ နိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာခဲ့ျပီ။

မိုဘုိင္းဖုန္းဘီလ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ အခြန္ေကာက္မည္


မိုဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ဖုန္းဘီလ္ျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီ၁ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္း (MPT) မွ သတင္းရရွိသည္။

၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခု ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သျဖင့္ လစဥ္ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ သက္သာမည္


အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ ခု ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦး၊ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ၎တို႔အားေပးအပ္ ထားသည့္ အေဆာင္အေယာင္၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက တစ္လလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီသက္သာသြားၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ကုလ အတည္ျပဳ


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူ႔အခြင့္ေရး ေကာင္စီရဲ့ လူ႔အခြင့္ေရး အေျခအေန ဆိုင္ရာ UPR ပံုမွန္ သံုးသပ္ခ်က္ရလဒ္ေတြကို ဂ်နီဗာမွာ ၾကာသပေတးေန႔က အတည္ျပဳေပးခဲ့ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႀကံေပးခ်က္ေတြထဲက ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံခဲ့ေပမယ့္ လူနည္းစု လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အႀကံေပးခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့တဲ့ အေပၚ လူ႔အခြင့္ေရး အဖြဲ႔ေတြက ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္ က ေျပာျပမွာပါ။

ပါကစၥတန္ သမၼတေဟာင္း မူရွာရက္(ဖ္) ျပည္ပ ထြက္ခြင္႔ရ


ပါကစၥတန္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း Pervez Musharraf ကို ေဆးကုသမႈ ခံႏိုင္ေအာင္ ျပည္ပကို ခရီးသြားဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ခြင့္ျပဳ လိုက္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ အပါအဝင္ တျခားစြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ Musharraf အေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားခြင့္ပိတ္ပင္ထားတာကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီလို ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ျပဳလိုက္တာပါ။

ထိုင္းဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲမႈ ခရီးမေပါက္


ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမရွိတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ခန္႔အပ္ခံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထားရွိ ေရးကို စစ္အစိုးရက ေတာင္းဆိုေနတဲ့အတြက္ စစ္အစိုးရနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲ ေရး ေကာ္မရွင္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနၾကပါတယ္။ 

MPC ေရွ႕အလားအလာ


ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အတြက္ ၾကား၀င္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ MPC ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး - EU ဥေရာပသမဂၢ က ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ MPC နဲ႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

IS က်ဴးလြန္မႈ လူမ်ိဳးတုံုး သတ္ျဖတ္မႈ ေျမာက္


IS အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ကက်ဴးလြန္တဲ့ ဆိုးသြမ္းရက္စက္မႈေတြဟာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈေျမာက္တယ္လုိ႔ သူ သတ္မွတ္ထားတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီကေျပာပါတယ္။အီရတ္နဲ႔ဆီးရီးယားက ဘာသာေရးနဲ႔လူမ်ဳိးေရး လူနည္းစုေတြအေပၚ IS အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ရဲ႕ က်ဴးလြန္တဲ့ ဆိုးသြမ္းရက္စက္မႈ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေပးဖို႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က သမၼတအိုဘားမား အစိုးရကို သတ္မွတ္ေပး ထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးေန႔ ဒီကေန႔မွာ ၀န္ႀကီးကယ္ရီက အဲဒီလိုေၾကညာတာပါ။

IS အဖဲြ႔ ၁၅လ အတြင္း နယ္ေျမ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုးရံႈး


ဆီးရီးယားနဲ႔ အီရတ္ႏုိင္ငံေတြက IS စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ကို စစ္ေရးအရ တိုးျမႇင့္တုိက္ခိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ လအတြင္း IS အဖြဲ႔ရဲ႕နယ္ေျမ ၂၂% ဆံုး႐ံႈးသြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္စကတည္းကဆိုရင္ နယ္ေျမ ၈% ဆံုး႐ံႈးတာရွိပါေသးတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္စဖို႔ တ႐ုတ္ႀကိဳးပမ္းမည္


ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ ရတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းက ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကုိ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္စႏုိင္ေအာင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဆက္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ့္ အေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္သံတမန္တဦးက ဒီကေန႔ပဲ ထပ္မံေျပာဆုိလုိက္ပါ တယ္။ 

သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲၿပီးေနာက္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းဖြင့္


သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္လာသျဖင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွ သတင္းရရွိသည္။ေနျပည္ေတာ္ သမၼတေရြး ခ်ယ္ပြဲေန႔ (မတ္လ ၁၅ ရက္)က ျပင္ပေငြေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၂၁၅ က်ပ္ခန္္႔ရွိခဲ့ၿပီး ညေန ေစ်းပိတ္ခ်ိန္၌ ၁,၂၀၄ က်ပ္သို႔ က်ဆင္းလာသည္။ မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၂၀၀က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းဖြင့္ၿပီးညေနတြင္ ၁,၂၀၇ က်ပ္သို႔ ျပန္တက္လာသည္။

ေအာင္လအန္ဆုိင္းကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံတဲ့ ေအာန္ဆုိင္း


MMA အားကစားသမား ေအာင္လအန္ဆုိင္းကို စသိသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက အားေပးခဲ့သကဲ့သို႔အျပင္တြင္ လူခ်င္းေတြ႕ ဆံုရခ်ိန္၌လည္း ပို၍ေလးစားခဲ့ ေၾကာင္း ေအာန္ဆုိင္းက ေျပာၾကားသည္။ ‘‘သူ႔အေၾကာင္း စသိတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက သူ႔ပရိသတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အျပင္မွာ ေတြ႕ေတာ့ သူ႔ကိုပိုၿပီး ေလးစားမိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူက အရမ္း ႐ိုးသားၿပီး အရမ္းႀကိဳးစားတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုတည္းအ တြက္ မဟုတ္ဘဲ သူ႔ရဲ႕ Personalityေၾကာင့္လည္းပါ တယ္’’ဟု ကခ်င္တုိင္းရင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေအာန္ဆုိင္း က ေျပာသည္။

Thursday, March 17, 2016

ပညာလို အိုသည္မရွိ၊ အသက္ ၉၁ ႏွစ္မွ PhD ရတဲ့ ျပင္သစ္အဖြားအို


ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ စာတမ္းျပဳစုခဲ့ျပီး အသက္ ၉၁ ႏွစ္မွ PhD ဘြဲ႔ရရွိသူ အဖြားအိုသည္ ျပင္သစ္တြင္ အသက္အၾကီးဆံုး PhD ဘြဲ႔ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာသည္။ကိုလိဒ္ဘူလီယာဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးၾကီးသည္ “၂၀ ရာစု ဒုတိယပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဘက္စကိုနန္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား”ဆိုေသာ စာတမ္းကို ျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ယင္းစာတမ္းကို ျပင္သစ္နိုင္ငံ ဘက္စကိုနန္မွ Franche-Comte တကၠသိုလ္မွ အကဲျဖတ္လူၾကီးမ်ားေရွ႕၌ ေအာင္ျမင္စြာ အစစ္ခံနိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ သူမ၏စာတမ္းသည္ ဂုဏ္ထူးပင္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ ရသည္။

အစိုးရသစ္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း စလုပ္သင့္တာေတြ


မၾကာမီ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တင္ ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရတရပ္ ေပၚထြက္လာ ေတာ့မွာပါ။ ေရတုိ၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္စရာ အမ်ားအျပား ရိွတဲ့အထဲက တိုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ျပည္သူအမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ငါတို႔ လက္တကမ္းမွာပါလား၊ ငါတို႔ ပါဝင္ပတ္သက္အက်ဳိးခံစား ေနရပါလားဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈနဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ တတပ္တအား ပူးေပါင္းပါဝင္လာ ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ စၾကမလဲ၊ ဘယ္လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြကို ဦးစား ေပးၾကမလဲ၊ ဘယ္လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ က ေငြအား၊ လူအား၊ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ျဖစ္နိုင္ေျခရိွမလဲ။ ဒီေမးခြန္းေတြ အတြက္ စဥ္းစားရမိသေလာက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို စိတ္ဝင္စားသူ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ရဲ႕ အေတြးကို စိတ္တူကိုယ္တူသူေတြအၾကား ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ဖို႔ မွ်ေဝ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

အစိုးရသစ္ တာထြက္ခ်ိန္


အစုိးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူရန္ ရက္သတ္ၱသုံးပတ္မွ် ၾကာျမင့္ဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ကို အကဲခတ္မည့္ သူမ်ားကေတာ့ တျပင္ျပင္ ရွိေနၾကၿပီ။ထုံးစံအားျဖင့္ေတာ့ ပထမဆုံး ရက္ ၁၀၀ မွာ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သလဲ ဆုိတာ ကို ၾကည့္ကာ၊ သူ႔သက္တမ္းအတြင္း ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ေျမာက္မည္ မျဖစ္ေျမာက္မည္ ဆိုတာ အကဲျဖတ္ မွတ္ခ်က္ခ်ေလ့ ရွိၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဟာ တကယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္ – ဦးေစာေစး၀ါး

သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြ႔ဲအမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔တင္သြင္းရာမွာ ‘တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန’ကို တိုးခ်ဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေစာေစး၀ါးကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းသည့္အေပၚ အျမင္မ်ား

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္မယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ခု နဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးေရ ၁၈ ဦးတို႔ကိုသာထားရွိမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ ျပည္ေတာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ ေၾကညာလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုထဲမွာ အရင္အစုိးရအဆက္ဆက္ကမရွိဖူးေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိလည္း တင္ျပထားပါတယ္။ ခုလို တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနကုိ အန္အယ္လ္ဒီ အစုိးရအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မယ့္အေပၚ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တခ််ုိ႕ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကုိ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ကမၻာၾကီးအေပၚ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ ထိပ္တန္းအႏၱရာယ္ ၁၀ ခုတြင္ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္ျခင္း ပါ၀င္
ဘီလ်ံနာသူေဌး ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရျခင္းမွာလည္း ကမၻာၾကီးအေပၚက်ေရာက္ ႏုိင္သည့္ ထိပ္တန္း အႏၱရာယ္ ၁၀ ခုစာရင္းတြင္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးသတင္းယူနစ္ (EIU) ကထုတ္ျပန္လိုက္ သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈသစ္ ကန္ခ်မွတ္


ၿပံဳယမ္းအစိုးရက ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ပဲ့ထိန္းတပ္ဒံုးက်ည္ ေနာက္ဆံုး စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈေတြအေပၚ တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈအသစ္ေတြ ခ်မွတ္တဲ့ အမိန္႔ကို အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama က လက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးသစ္အမည္ အုိဘားမားတင္သြင္း


ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္း ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Antonio Scalia ေနရာမွာ အစားထုိး ခံအပ္ဖုိ႔အတြက္ တရားစီရင္မႈေတြမွာ အလယ္အလတ္ အယူ၀ါဒရွိသူ ဗဟုိအစုိးရ အယူခံတရား႐ုံး တရားသူႀကီး Merrick Garland ကုိ သမၼတ Barack Obama က အမည္စာရင္း တင္သြင္းလုိက္ပါတယ္။

စည္းလုံးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျမန္မာသမၼတသစ္ကုိ ကုလတုိက္တြန္း


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံး အရပ္သားသမၼတ အျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ တခဲနက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္ၾကတဲ့အေပၚ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ဆက္လက္ ထြက္ေပၚလာေနတာမွာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းကလည္း ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ စည္းလုံး ညီညြတ္ဖုိ႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအားလုံး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

လူေျပာသူေျပာမ်ားတဲ႔ ဒု-သမၼတ


ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးခန္း အစီအစဥ္မွာ ဦးျမင့္ေဆြကို ဒုသမၼတ အျဖစ္ တပ္မေတာ္ဘက္ကေရြးခ်ယ္ခဲ႔တာဟာ သစၥာခံႏိုင္ငံေရးရဲ႕သေဘာ သဘာ၀ျဖစ္တယ္လို႔ ပါေမာကၡ David Steinberg ကသံုးသပ္ပါတယ္။ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးသုေ၀ကေတာ့ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္လာတဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကိုေစာင့္ၾကည္႔ၿပီးမွ ေ၀ဖန္သင့္တယ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ပညာရွင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ David Steinberg, ဦးသုေ၀တို႔နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္လိုဟု တပ္/ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား


အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္ကို ႀကဳိတင္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က လာအိုႏိုင္ငံ ဗီယက္က်င္း ၿမဳိ႕တြင္ရွိ Don Chan Palace ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး (13th ACDFIM) တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနာင္လာမည့္ အစုိးရသစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈက ပုိအဓိကက်ဟု ဆုိ


NLD ပါတီက မတ္လ ၁၁ ေန႔ကမွ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတုိ႔ကုိ ဒုသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အဆုိတင္သြင္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုက ၄င္းတုိ႔ကုိ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ လက္ခံမႈကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစုအဖဲြ႕ေခါင္း ေဆာင္မွ သမၼတအထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိေစရန္ ထပ္မံ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈ၌ မပါဝင္ေတာ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕


ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈ၌ မပါဝင္ေတာ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွာ-------

(၁)သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန၊
(၂)အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
(၃)သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ျဖစ္သည္။

"ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုသာ ထားရွိရန္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ"


လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အသစ္တြင္ ပါဝင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၂၁ ခုသာ ထားရွိရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလိုက္သည္။

" ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုမွ ၂၁ ခုသို႔ ေလွ်ာ့ခ်၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အသစ္ပါဝင္ "


လက္ရွိအစုိးရအဖြဲ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၃၆ ခုရွိရာ မၾကာခင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းေတာ့မည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုသာထားရွိရန္ သမၼတသစ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ First Lady ျဖစ္လာမယ့္ ေဒၚစုစုလြင္


“သူက အင္မတန္သိမ္ေမြ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့သူ၊ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သိပ္ကုိ စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူပဲ”လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၉ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္လာတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္အေပၚ အျမင္ကုိ လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာျပပါတယ္။

မႏၲေလးတြင္ ေရကစားမ႑ပ္အနီး အရက္ ဘီယာ ေရာင္းခ်လွ်င္ အေရးယူမည္


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေရကစားမ႑ပ္မ်ားအနီး၌ အရက္ႏွင့္ ဘီယာမ်ား ေရာင္းခ်ပါက ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အခြန္ဌာနမႉး ဦစိုးလင္း က ေျပာသည္။သႀကၤန္အလွျပမ႑ပ္မ်ားႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား အနီးတဝိုက္တြင္ အရက္ ဘီယာေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ထားၿပီး မ႑ပ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အစိုးရအဖဲြ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး လိပ္၊ အရက္ႏွင့္ ဘီယာေၾကာ္ျငာမ်ား ကပ္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္ယူသိမ္းဆည္းၿပီး တရားစဲြဆိုျခင္း ႏွင့္ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္း စသည့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

My Blog List