Wednesday, December 24, 2014

အဆုိးေက်ာ့သံသရာထဲက ၀န္ထမ္းလစာ


အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုလုပ္သားမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္/ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ အေျခခံလစာ မည္မွ်ရွိသင့္သနည္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းသည္ ၀န္ထမ္းေလာကတြင္ အျငင္းပြားမႈအမ်ားဆုံး ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အျငင္းမပြားသူမရွိ၊ တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူၾကသည္က လက္ရွိလစာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရပ္တည္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဆုိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

မေလာက္မငလစာျဖင့္ ႀကံဖန္ရပ္တည္ေနရသည့္ ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာတုိးမည္ဆိုသည့္ စိတ္ကူးယဥ္စရာေကာင္းေသာ သတင္းက ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာျပန္သည္။

လစာတုိးေရးသတင္းမ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္စရာေကာင္းသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ေတာ့ ၀န္ထမ္းလစာတုိးလာတုိင္းျဖစ္လာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို စုိးထိတ္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားလစာတုိးေရးအတြက္ အစုိးရကို အစဥ္တစုိက္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္းကပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးလစာကို က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္းအတြင္း ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအား တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါပမာဏသည္ လက္ရွိရရွိေနသည့္ ရာထူးအနိမ့္ဆုံး၀န္ထမ္း၀င္ေငြျဖစ္ေသာ က်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ၏ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ရရွိမည့္ သေဘာျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္မူ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘ႏွစ္သိန္းေပးမယ္ဆုိလည္း ေဒၚလာနဲ႔တြက္ရင္ ႏွစ္ရာပဲရွိမယ္။ ေဒၚလာႏွစ္ရာဆုိတာ သူမ်ားႏုိင္ငံနဲ႔တြက္ရင္ မုန္႔ဖုိးပဲရွိမယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာက တစ္ႏွစ္လုပ္ၿပီးရင္ ကမၻာတစ္ပတ္ပတ္ႏုိင္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာက ၁၀ ႏွစ္ လုပ္ၿပီးတာေတာင္ မေသခ်ာဘူး’’ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

လက္ရွိရရွိသည့္ အနိမ့္ဆုံးလစာ က်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀(လစာ+အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး)သည္ပင္ အစုိးရသစ္လက္ထက္ေရာက္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားခံစားခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးတုိးေပးမႈ သုံးႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းက်ပ္ခုနစ္ေသာင္းအထိ အသားတင္တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

အစုိးရသက္တမ္းေလးႏွစ္ခန္႔အတြင္း ၀န္ထမ္းလစာမ်ား တုိးတက္လာသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္လည္း တုိးျမင့္လာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ေလးႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ အနည္းဆုံးလစာႏွင့္ အျခားစရိတ္မ်ားရရွိသည့္ ပမာဏသည္ သုံးဆအထိ တက္လာခဲ့ၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက တုိးျမႇင့္လာခဲ့သည္။

အစုိးရသစ္တက္ခါစ ၂၀၁၁ တြင္ ဆန္တစ္ျပည္၏ အနိမ့္ဆုံးလက္လီေစ်းမွာ က်ပ္ေျခာက္ရာခန္႔ရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ေလးႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ခန္႔က စားသုံးမႈမ်ားျပားသည့္ ေမြးျမဴေရးၾကက္သား တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္းသည္ ငါးေထာင္က်ပ္ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ၾကက္သားေစ်းႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ကထက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တက္လာခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္း တုိက္တြန္းသည့္အတိုင္းသာ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမည္ဆုိပါက ေပ်ာ္ရႊင္ရမည့္သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ လစာတုိးျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဴိးဆက္မ်ားကို စုိးရိမ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

ထုိသူမ်ားထဲတြင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

စက္႐ုံေနရာအတြက္ ေျမေစ်းႀကီးျမင့္မႈမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာမရရွိမႈမ်ားအၾကားတြင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံပုိင္ရွင္မ်ားက အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးျမင့္ေပးခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားကလည္း လုပ္ခလစာတုိးေတာင္းမည့္အေရးကို စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

‘‘ဘာမွမတတ္တဲ့သူကို အေျခခံလစာႏွစ္သိန္းေပးမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိအလုပ္သြားလုပ္မလဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ပညာလည္း မတတ္ေသးဘူး။ အဲဒီလုိလူေတြကုိ ဒီေလာက္ေပးရမယ္ဆုိရင္ ပုဂၢလိကစက္႐ုံေတြ ပိတ္သြားႏုိင္တယ္’’ဟု လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္းမွ အမည္မေဖာ္လုိသူလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားရွိ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏လစာသည္ပင္ က်ပ္ ၁၈,၀၀၀၀ ၀န္းက်င္သာ ေပးေခ်ေနရေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားအတြက္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ အႀကိတ္အနယ္ျငင္းခုံေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္သုံးေထာင္မွ က်ပ္ခုနစ္ေထာင္အထိ လုပ္ငန္းအလုိက္ သတ္မွတ္ကာ အနိမ့္ဆုံးလစာအျဖစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ အမွာစာအတက္အက်ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကြၽမ္းက်င္မႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က ေတာင္းဆိုသည့္ႏႈန္းထားအတိုင္းေပးရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား လစာတက္လာခဲ့ပါက စက္မႈဇုန္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားလည္း လစာတုိးေတာင္းလာႏုိင္သည့္ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားမေျပလည္ပါက အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာမည္ကုိလည္း စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ံုပုိင္ရွင္မ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ရိွသည္။

‘‘အခုေပးထားတဲ့ဟာနဲ႔ မေလာက္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ လူတိုင္းလည္းသိတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း လစာျမင့္လာရင္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြဘက္က ေပးႏိုင္၊ မေပးႏုိင္ဆိုတာလည္း ရိွေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြေၾကာက္ေနၿပီး တုိးမေပးရင္ မျဖစ္ႏုိင္ျပန္ဘူး’’ ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

အစိုးရ၏ လစာတုိးေပးေရးစီမံခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ဧၿပီေနာက္ဆံုးပတ္ႏွင့္ ေမလပထမပတ္တြင္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

အေၾကာင္းက ၁၉၄၈မွ ၂၀၁၄ အတြင္း အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ လုပ္ခလစာတုိးေပးခဲ့သည့္ ၁၃ ႀကိမ္တြင္ ရွစ္ႀကိမ္သည္ ဧၿပီလကုန္လစာေငြမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ျဖစ္သည့္ ေမလ ၁ ရက္သည္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားေန႔ (ေမေဒး)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။

‘‘ေမလေလာက္ဆုိရင္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ တက္လာႏုိင္တယ္’’ဟု လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကေျပာသည္။

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းထန္လာပါက ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္သည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားမည့္အေရး စုိးရိမ္ေနသူမ်ားလည္း ရိွၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အလုပ္သမားအေရး မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုအခ်ိဳ႕ ပိတ္သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

လက္ရိွအေျခအေနအရ စက္မႈဇုန္မ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာမွာ ဘ၀ရွင္သန္ေရးအတြက္ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာလည္း လုပ္ခလစာျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေဒၚမ်ိဳးမ်ဳိးေအးကေျပာသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးေပးေရးအတြက္ စဥ္းစားမည္ဆုိပါက အစိုးရမဟုတ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

 ‘‘လုပ္ခလစာျပႆနာက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ မၿငိမ္သက္မႈေတြလည္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္’’ဟု ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးေအးကေျပာသည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ၃၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အမႈထမ္းခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ကေတာ့ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခက္ခဲစြာ႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ၎တို႔၏လစာကုိ လံုေလာက္သည့္ပမာဏ တုိးေပးသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘၀န္ထမ္းေတြ လာဘ္စားတာပဲ ေျပာတယ္။ လစာမေလာက္တာက်ေတာ့ လူေတြသိပ္စိတ္မ၀င္စားၾကဘူး’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ကဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံေနရျခင္းကုိ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ခလစာတုိးေပးျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာ လုပ္ခလစာတုိးေပးျခင္းကို ကုစားရန္မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ အ႐ုိးစြဲေနသည့္ အက်င့္မ်ားကိုလည္း ႏွိမ္နင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရး ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးေအးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္သည့္ လစာတုိးေရး၊ မတုိးေရး အျငင္းအခုံျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုံေလာက္သည့္ လစာတုိးတက္ရရိွရန္ အနီးစပ္ဆံုးရိွေနသူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းမွ ကုိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 ‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ကို မေက်နပ္လို႔ ျပန္ျဖဳတ္ခ်လို႔ရတဲ့ ျပန္ေခၚလို႔ရတဲ့ဥပေဒကုိက်ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက လစာေတြတုိးသြားတယ္’’ဟု ေဒၚမ်ိဳးမ်ဳိးေအးကေ၀ဖန္သည္။

အစိုးရသစ္၏ ႏွစ္စဥ္ဧၿပီကုန္တုိင္း ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတုိးေပးေရးအစီအစဥ္သည္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း အစဥ္အလာမပ်က္ ေဆြးေႏြးမႈသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမည္မွ်တုိးမည္မွာ မေသခ်ာေသးေသာ္လည္း လစာတုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေကာင္းျမင္ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနဆဲ။ လစာတုိးမည့္သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္လည္း တက္လာဆဲျဖစ္သည္။

7Day 

No comments:

Post a Comment

My Blog List