Wednesday, December 24, 2014

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရးကို လာမည့္ျပည္ေထာင္စုေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ျဖစ္လာပါက ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမတြင္ စတင္မည္ဟု အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကား


အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ပါက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Peace Center ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္း ညိွႏိႈင္းမႈေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဖက္လုံးက လက္ခံႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ားကို အဆုိျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိထားေသာအခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ သို႔ ျပန္လည္တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ပူးတြဲေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလလယ္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကို ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

UPWC ဒုတိယဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို တစ္ဆုိ႔မႈမရွိဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ NCCT ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက“ဒီ NCA (တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္) မွာ ညိွႏိႈင္းရင္းနဲ႔ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြ မရွိသေလာက္ဘဲလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အျမင္ေတြက တူညီေနတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြ႕လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ အကုန္လုံးသေဘာတူညီခ်က္ရမယ့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မယ့္ ေန႔ရက္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔။ အဲဒီေန႔မွာ လက္မွတ္ထုိးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အနာဂတ္အတြက္ေပါ့။ တကယ့္ကို ဂုဏ္ရွိတဲ့ မြန္ျမတ္တဲ့ေန႔ရက္ျဖစ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီလုိျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ကေတာ့ အဲဒီေန႔ကို လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

UPWC ကုိယ္စားျပဳ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ဦးလွေမာင္ေရႊကလည္း လာမည့္ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းကို အေခ်ာသပ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ အေခ်ာသပ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ လက္မွတ္ေရးထုိးေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်ိန္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးလွေမာင္ေရႊက“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ ဒီေန႔မနက္ ဆရာ ကြယ္ထူးဝင္း ၫႊန္းဆုိသလုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္မွာ ထုိးႏုိင္ရင္ေတာ့ သိပ္ေကာင္းမွာပဲဆုိတာကို ရည္မွန္းၿပီး ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေလာက္မွာ ထုိးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ေနရာမွာပါတာက ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ကို ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအတုိင္းကို အတိအက်လုိက္နာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ေန႔ရက္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သၾကၤန္ၿပီးတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ၿပီးရပါလိမ့္မယ္။ ေမလမကုန္ခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စရမွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုဘက္က ရည္မွန္းခ်က္က ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းမွာ ၿပီးျပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ တစ္ဖက္ကိုလည္း တင္ျပထားတယ္။ သူတုိ႔လည္း သေဘာတူတယ္ဆုိေတာ့ ဝုိင္းေတာ့ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။ လက္ေတြ႕ဘဝမွာေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခက္အခဲေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့လည္း ဒါျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီလုိပဲယုံၾကည္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ ယခု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ရည္ရြယ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္လာျခင္းမရွိဘဲ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံး၌ ထိခိုက္ေသဆံုးသူ အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဖက္ရဲေဘာ္မ်ား ေသဆုံးသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ဘက္က အဆုိျပဳခဲ့ရာ အစုိးရဘက္က ဇန္နဝါရီအတြင္း၌ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List