Wednesday, May 13, 2015

အဖြဲ႔စံုပါဝင္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေရး သေဘာထား အျပည့္မရ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Inya Lake Hotel တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ” တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဆုုိင္ရာ ညွိႏိႈ္င္းအဖြဲ႔” (Coordination Team for Peace and National Reconciliation) ကုုိ ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာထား ေတာင္းခံ ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄ ပါတီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔က သေဘာထား မေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ တက္ေရာက္သူ အမ်ားစုက မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ္ လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ပအိုဝ္း အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားပါတီ (KNP)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တို႔က သေဘာထားမေပးခဲ့ၾကဟု သိရသည္။

NLD ပါတီက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ဖိတ္ၾကားစဥ္မွာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ အျဖစ္ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပါမလာ သျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အခုလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ NLD ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ က “ေခၚတုန္းက အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ အေနနဲ႔ေခၚတာ၊ ဟိုေရာက္တဲ့အခါက်မွ သဘာပတိ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက အလုပ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖို႔နဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ဖို႔ ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒီအတြက္က်မွာ Mandate ပါမလာဘူး။ ဆိုေတာ့ Coordination Team ဖြဲ႔တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က သေဘာတူတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္သလို မတူဘူးလို႔လည္းမေျပာႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ၉ ရက္ေန႔က သူတို႔ ေၾကညာခ်က္ထြက္လာတဲ့ အခါမွာ တက္ေရာက္သူအားလံုးက သေဘာတူညီၾကသည္ဆိုၿပီးပါလာလို႔ က်ေနာ္တို႔ သေဘာထား မပါပါဘူးဆိုတာကို ျပန္တင္ျပတာေပါ့” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ”ကို အခုလ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Inya Lake Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) တို႔က အဓိက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္း ဗဟိုုဌာန (MPC) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား ေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီ ၆၄ ပါတီက ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၇ ခုုမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား စုုစုုေပါင္း ၁၅၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုုိယ္တုုိင္ ဦးေဆာင္ လက္မွတ္ေရးထုုိး ထုုတ္ျပန္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကတိ ကဝတ္ျပဳျခင္း (Deed of Commitment) ကို အျမန္ဆုုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းစုုံ ပါဝင္ေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဆုုိင္ရာ ညွိႏိႈ္င္းအဖြဲ႔” ဖြဲ႔စည္းလိုေၾကာင္း သိရသည္။

SNLD ပါတီက ၎တို႔အေနျဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) ၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ညီလာခံက ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၁၅ ဦး ေကာ္ မတီ အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္ေနသည့္ အတြက္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆုုိင္ရာ ညွိႏိႈ္င္းအဖြဲ႔” ဖြဲ႔စည္းေရး အေပၚ သေဘာထား မေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

SNLD ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က “ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ဖြဲ႔မယ္ပဲေျပာေနတာ။ ဘာကို ညႇိႏႈိင္းမလဲ။ သူ႔ရဲ႕ တာဝန္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ မေျပာဘူး ။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ကို ထူးဆန္းတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္ေတြ ကိုေျပာၿပီးမွ အဲဒီအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔ရတယ္။ အခုဟာက ဖြဲ႔မယ္တာေျပာတယ္။ ဘာလုပ္မယ့္အဖြဲ႔မွန္းလည္း မသိ ဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ လုပ္တဲ့ရက္ကလည္း တရက္တည္း မလံုေလာက္ဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Inya Lake Hotel တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအနက္ KNU၊ RCSS ၊ ABSDF၊ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC)ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး (CNF) တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ၿပီး “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဆုုိင္ရာ ညွိႏိႈ္င္းအဖြဲ႔” ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ABSDF က ၎တို႔သေဘာ မပါဝင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔၏ ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ ညႇိႏႈိင္း ခြင့္မရသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား စံုစံုလင္လင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အေပၚ စိတ္ပူမိေၾကာင္း ABSDF ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရဲေဘာ္ မိဆူးပြင့္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာ သည္။

“အထဲက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ စီစဥ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ဒါလုပ္သင့္ေနၿပီ လုပ္ခ်င္ တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္သြားဖို႔ျပင္တာေရာ ေနာက္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ဆိုတာလည္း ဘာလုပ္မွာလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ ညႇိႏႈိင္းခြင့္လည္း မရဘူး။ အဲလိုအေန အထားမ်ဳိးမွာ မူအရ သေဘာတူ ထားတာမ်ဳိးဆိုတာေတာ့ ဟုတ္တယ္။ နားလည္မႈ လြဲမွားမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေပၚ မွာ ABSDF ရဲသေဘာထားမပါဘူးလို႔ မွတ္တမ္းတင္ခိုင္း ခဲ့တာျဖစ္တယ္” ဟု ရဲေဘာ္ မိဆူးပြင့္က ေျပာ သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရက တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကနဦး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ျပင္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖြဲ႔လံုးပင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သည့္တိုင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါလ်င္ အျငင္းပြားစရာမ်ားလည္းျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခက္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အျမန္ခ်ဳပ္ ဆိုႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ မီ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေလာတႀကီး လုပ္ေဆာင္လိုေနသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ ေနဟု ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ျမင္ၾကၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအတြက္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

“အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က NCCT ကတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔၊ UPWC က အစိုးရဘက္က အဖြဲ႔၊ အဲေတာ့ သူတို႔ဘက္ ကေတာ့ အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္ေရာ အားလံုးေပါ့ဗ်ာ၊ သူတို႔ (ႏိုင္ငံေရးပါတီ) နဲ႔ပါေရာၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ အနာဂတ္ Coordination Team တခုအေနနဲ႔ ရည္ရြယ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔က မူပဲေျပာတာပါ” ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊ က ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List