Thursday, May 14, 2015

လႊတ္ေတာ္လုပ္မွ ေနာက္က ကမန္းကတမ္း လိုက္တင္တာက ႏွစ္ဘက္စလံုး အက်ဳိးမရွိ ဟု လႊတ္ေတာ္ နာယကေျပာဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲသည့္အခါ ၾကာသင့္သည့္ အခ်ိန္ထက္ မပိုသင့္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေဆြးေႏြးေတာ့မွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေနာက္က ကမန္းကတမ္း လိုက္လံေရးဆြဲတင္သြင္းျခင္းသည္ ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ အက်ိဳးမရွိႏိုင္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေမ ၁၃ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

“မူလတုန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဥပေဒကို အႀကံျပဳခ်င္လို႔အခ်ိန္တစ္ခု ေစာင့္ေပးပါ ဆိုေတာ့ ေစာင့္ခဲ့တယ္။ တကယ္ တင္လာေတာ့ အႀကံျပဳခ်က္ မဟုတ္ဘဲ အသစ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ႀကီးကို တင္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံၿပီး မူလဥပေဒကို အေျခခံ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဥပေဒၾကမ္း ကို ျမန္ျမန္လုပ္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲလိုအပ္တာက ဘာလဲဆိုရင္ စကတည္းကျမန္ျမန္လုပ္ေပး ရမယ့္ကိစၥကို ေႏွာင့္ေႏွးတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က လုပ္ေတာ့မွပဲ ေနာက္ကေန ကမန္းကတမ္း လိုက္ ၿပီးေတာ့ တင္လာတဲ့ ကိစၥဟာ ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ဘူး” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကား သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား၌ ၾကာသင့္သည္ထက္ ပိုၾကာခဲ့ရေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ ျမန္မာ့သတၱဳလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို သူရ ဦးေရႊမန္း က ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊အစိုးရ ကက္ဘိနက္အဖြဲ ့အပါအဝင္ အထက္အဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္သို႔ ျဖတ္ သန္း စိစစ္ရေသာေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ေျခာက္လခန္႔ၾကာျမင့္ေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာ သည္။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက “ဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက အသစ္ေရးဆြဲသင့္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒေတြ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကို တင္လာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို ့႐ုံးက အလြန္ဆုံး ႏွစ္လေလာက္အတြင္းမွာ အႀကံျပဳျပန္ၾကားပါတယ္။ အဲဒီ ဌာနက အစိုးရအဖြဲ ့(ကက္ဘိနက္)ကို ဆက္တင္လို ့ရပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အတိုင္း သူတို ့ျပန္ျပင္ထားတာေတြ
ျပည့္စုံမွန္ကန္ရဲ႕လား ဆိုၿပီး သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ ျပန္တင္ျပတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပေဒမ်ားကေတာ့ စိစစ္လိုက္တိုင္းမွာ အခ်ိန္ေပးလုပ္ရင္ လုပ္သေလာက္ ပိုျပည့္စုံတဲ့ သဘာဝရွိပါတယ္။ ျပန္စိစစ္ ျပန္တင္ျပနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာတာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ဖြဲ႔ထားတဲ့ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီကို ဆက္တင္ရတယ္။ 
အဲဒီကေန ကက္ဘိနက္ကိုတင္ၿပီးေတာ့ မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းတာပါ” ဟု လႊတ္ေတာ္ သို႔ ရွင္းျပသည္။ ထိုသို ့ေသာအဆင့္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား သည္ ႏွစ္ေပါက္ေအာင္ ၾကာၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ ေျခာက္လခန္႔သာ ၾကာလည္းရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကမူ ေရာက္လာသမွ် ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္း မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ႏိုင္နင္း နင္း စိစစ္ေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ ယခု ဧၿပီလအထိ ေဆာင္ရြက္က်န္ေသာ ဥပေဒၾကမ္း ဟူ၍ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ တစ္ခု၊ အစားထိုးျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ ငါးခုႏွင့္ ဥပေဒအသစ္ ဆယ္ခုတို႔သာ ရွိေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္လ အတြင္း စိစစ္အႀကံျပဳ ျပန္ၾကားခဲ့သည့္ ဥပေဒမွာ ၂၆ ခုရွိေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ဥကၠ႒ႀကီးေျပာသလို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနဆဲမွာ ဝန္ႀကီးဌာနက ဥပေဒ အသစ္ ထပ္တင္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ အမည္တူ အေၾကာင္းအရာတူ ဥပေဒေတြမွာ လႊတ္ေတာ္က စဥ္းစားတဲ့ ဥပေဒတစ္ခု အေပၚမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရပါမယ္။ ဥပေဒ(တစ္မ်ဳိးတည္း)ႏွစ္ခု မတင္ရဘူးလို ့ျပ႒ာန္းခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ဒါကလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအ ရာ ေခါင္းစဥ္တူ အမည္တူ အႏွစ္သာရ တူတဲ့ကိစၥမ်ိဳးမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ အေပၚမွာ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ သြားျခင္းကေတာ့ ဥပေဒ ႏွစ္ခုကို ၿပိဳင္ေဆြးေႏြးစရာ မလိုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး ဒုတိယေရွ ့ေနခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အား ရွင္းျပခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက ေပး ပို႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ၂၀၁၁ တြင္ ၇၆ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၂ တြင္ အႀကိမ္ ၆၀၊ ၂၀၁၃ တြင္ ၆၁ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ တြင္ ၈၁ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ တြင္ ယေန႔အထိ ၂၂ ႀကိမ္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၃၀၀ စိစစ္ အႀကံျပဳကာ အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List