Thursday, May 14, 2015

ဆင္းမ္ကတ္ ၁၈ သန္း အေရာင္းထြက္ၿပီးၿပီ


ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္သြယ္ေရး အားအနည္းဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ရပ္တည္ေနခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ႏို္င္ငံျခား မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားအား ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လာ သည္။
လူဦးေရ ၅၁ သန္းရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳမႈ အေရအတြက္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္က ၁ သန္း ပတ္၀န္းက်င္သာ ရွိေနရာမွ ၁၈ သန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာ သတင္းဌာနမွ စုေဆာင္း ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အရ သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႔ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံမ်ားထဲမွ တခုတြင္ ေတာ္႐ံုသင့္႐ံု တိုးတက္မႈမ်ိဳးသာ ရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ထားခဲ့ ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံ႔ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ား အတြက္ အံၾသစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

“ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈက က်ေနာ္တို႔ မူလေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ မ်ားေနခဲ့ပါ တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ျဖန္႔ခ်ိေရးကို အရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္”ဟု တယ္လီေနာ ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Jon Fredrik Baksaas က ေမလ ၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက ္ပို၍ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၄၉ ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရက ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦး မ်ားကုိလည္း အနည္းငယ္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ဆြီဒင္အေျခစိုက္ Ericsson ကုမၸဏီက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၁ သန္းခန္႔သာ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း အသုံးျပဳႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရပုိင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး(MPT)၏ ကြန္ရက္ကလည္း တႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳေပးႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ေန ရာကြက္ၾကားသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ မိုဘိုင္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ၁၅ သိန္းက်ပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ၅ သိန္းက်ပ္ထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်ပ္ ၂ သိန္း အထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အရပ္သားတပုိင္း အစုိးရတက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္း လုိင္စင္ခ်ေပးခဲ့ျခင္း အပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး (MPT) က ဂ်ပန္နည္းပညာ ကုမၸဏီ KDDI ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ ၿပီးေနာက္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီိသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ျဖန္႔ျဖဴး ခဲ့ၿပီး ေနာက္တလအၾကာတြင္ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီကလည္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ သည္။

လုပ္ငန္း သုံးခုစလုံး ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတုိင္မ်ား တပ္ဆင္ျပီးစီးျပီးေနာက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့ၿပီး ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ လည္း ပိုမိုေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္းလည္း ၁၅၀၀ က်ပ္ အထိ  က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၅၁ ဒသမ ၄သန္းေသာ ျပည္သူမ်ားကလည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀ယ္ ယူေနၾကသည္။

ယခုအခါ အသံုးျပဳေနသည့္ ဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ အနည္းဆံုး ၁၈ ဒသမ ၁သန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေၿပာသည္။ ထုိအေရအတြက္ထဲတြင္ ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္သံုးစြဲမႈ မရွိသည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မပါ၀င္ေသးပါ။

ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီ၏ သုံးလပတ္ အစီရင္ခံစာအရ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ သုံးစြဲသူေပါင္း ၃ ဒသမ ၃ သန္း ရွိေနၿပီဟု သိရၿပီး ၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူ ၈ ဒသမ ၄ သန္းရွိေၾကာင္း MPTက ရုိက္တာ သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာ ခဲ့သည္။

ေအာ္ရီဒူး ျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack က ၄င္းတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မေက်ာ္ လြန္ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ၀ယ္လုိအား ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ သူတို၏ ေဖာက္သည္ အမ်ားစုက အင္တာနက္ သံုးစြဲၾက ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထဲမွ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက စမတ္ဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားျဖစ္ၾက သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္ သုံးစြဲသူေပါင္း ၆ ဒသမ ၄ သန္းရွိသည္ဟု တယ္လီေနာ ကုမၸဏီက ေမလ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ေျပာသည္။ လုပ္ငန္း စတင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါ တုိင္ေပါင္း ၇၀ ရွိၿပီး ၁ လအတြင္း တုိင္၂၀၀ ထပ္မံတပ္ဆင္ခဲ့သည္။ တယ္လီေနာကြန္ယက္က လူဦးေရ၏ တ၀က္ေက်ာ္ကုိ ျဖန္႔က်က္ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဆုိင္ရာ ဒုတိယ ဥကၠဌ Tor Oddlandက ရုိက္တာ သတင္းဌာနသုိ႔ေၿပာသည္။

၁၅ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လိုင္စင္မွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၅ႏွစ္အတြင္းတြင္ တႏုိ္င္ငံလုံး၏ ၄ပုံ ၃ပုံကုိ တယ္လီဖုန္း ၀န္ဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀က္ကုိ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List