Wednesday, May 13, 2015

ခြပ္ေဒါင္းအစုိးရ နန္းတက္ခဲ့ေသာ္


၂ဝ၁၅အလြန္မွာ ဒီခ်ဳပ္က အစိုးရတာဝန္ယူႏိုင္မလား၂ဝ၁၅ ေရြးေကာ္ပြဲႀကီး နီးလာၿပီ။ ေလးႏွစ္တာ တာဝန္ ယူခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကို လည္ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အနိမ့္၊ အျမင့္၊ အတက္၊ အက် ဂယက္က လႈိင္းကဲ့သို႔ ၾကမ္းသည္ဆိုရမည္။
အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ေက်နပ္အားရ ေထာက္ခံၾကသူရွိသလို၊ ထိုက္သင့္သေလာက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မရွိဟု မွတ္ခ်က္ ျပဳမည့္သူလည္း မနည္းပါ။ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵ အတိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က  ေတာင္ၿပိဳ၊ ကမ္းၿပိဳႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ ရာတြင္ နည္းပါး လွေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္မပါ ဝင္ႏိုင္ေသးဟု ယူဆၾကသူရွိသလို ေရြးေကာက္ခံ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုလည္း သံသယဝင္ေနသူမ်ားလည္း မရွားပါ။ သခၤ်ာသေဘာအရတြက္ခ်က္မႈတြင္ ဒီခ်ဳပ္က အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေ ကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏  ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုအႏိုင္ရရွိရန္လို အပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္လည္း မဟာမိတ္သဖြယ္ ဆက္ ဆံေရးေ ကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ထား ရန္ လိုအပ္သည္။

”၂ဝ၁၂ကထားေတာ့၊ ေနရာနည္းနည္းေလးပဲမို႔။ ၉ဝ တုန္းကလို NLD  ထပ္လုပ္ျပႏိုင္မလားဆိုတာ သံသယဝင္စရာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ခရီးၾကမ္းအတူ ႏွင္ခဲ့တာကို ေမ့ လို႔မရဘူး။ အေရးႀကံဳလာရင္တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက NLD  နဲ႔ပဲ ပူးေပါင္းၾကမွာပါ”ဟု တန္းတူညီမွ်ေရးအ တြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အ႐ံုး တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ က ေျပာသည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားမႈအပါအဝင္ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းမႈ အခ်ဳိ႕ပါ ဝင္ေနေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ အလြန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဒီခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ခြင့္ ရႏိုင္မည့္အလားအလာ နည္းပါးေနေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သံုးသပ္သူတို႔ က ဆိုၾကသည္။

”မျဖစ္လာႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ အခုက ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီအေျခအေန နဲ႔ သိပ္မကြာလွတာမို႔ ျပည္သူေတြက ဒီခ်ဳပ္ကို ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ပံုေအာဖို႔  လက္တြန္႔ေနမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးတို႔ကိုကာလရွည္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး စာအုပ္မ်ားေရး သားထုတ္ေဝေနသူ သတင္းစာဆရာ  ဘာေတးလ္လစ္တနာက ဆိုသည္။ 

ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ကေတာ့ ‘ NLD  က အစို ရျဖစ္လာရင္ေတာင္ သူတို႔ကိုေစာင့္ေန မယ့္စိန္ေခ ၚ မႈေတြေၾကာင့္ အေတာ္ကေလးကိုအက်ပ္႐ိုက္မယ့္ အေနအထားရွိလာႏိုင္တယ္။ ဒါကိုသူတို႔ႀကိဳတင္တြက္ဆ ထားဖို႔လိုမယ္”ဟု သံုးသပ္သည္။

စံမီေသာ အစိုးရကို ျပည္သူမ်ား ေတာင့္တေနၾကသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုးတက္မႈမ်ား သိသိသာသာရွိလာေသာ္လည္း ယင္းအေပၚ  ျပည္သူတို႔က အားမရၾကေသး။ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ တိုင္းျပည္ကို နိမ့္ပါးေအာင္ သူတို႔ပင္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကို သူတို႔ပင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ထားေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ အင္တိုက္ အားတိုက္မရွိဟုအမ်ားက ထင္ျမ င္ေနၾကျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အဓိကအခ်က္မွာ လက္ရွိအစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တို႔ ႏွင့္ပင္  ဖြဲ႕စည္း ထားေ သာေၾကာ င့္  ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ေရးခက္ခဲေန ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အဆုိပါအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ဒီခ်ဳပ္သာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဦးေဆာင္ ခြင့္ရပါက ျပည္သူအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈကိုအလြယ္တကူတည္ ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

”လူေတြက NLD အစိုးရျဖစ္ရင္ အားလံုးေကာင္းသြားမယ္ထင္ေနၾကတာ။ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ လူထုယံုၾကည္မႈ ပိုရတာမွန္ေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနကို ခ်က္ခ်င္းႀကီးေကာင္း ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကလည္း သံသယျဖစ္စရာေကာင္းလွပါတယ္” ဟု ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ ပြဲ အႏိုင္ရ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။  ”ဝန္ႀကီးဌာန ၃ဝ ေက်ာ္အတြက္ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးခ်ည္းပဲအေယာက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္လိုတယ္။ သူတို႔မွာ ဒီလိုတာဝန္ကို ပီပီျပင္ျပင္ထမ္းႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိ ပါတီဝင္ရွိရဲ႕လား။ ဒါက သိသာတဲ့ ျမင္ သာတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုပဲ ရွိေသးတာ။ က်န္ တာ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုလြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနေသာ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ ေက်နပ္ ဖြယ္ရာမဟုတ္သည္ကို ေကာင္းေကာင္းေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ”ဒါ သူတို႔ ၂ဝ၁၂ တုန္းက ေရြး ထားတဲ့ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္လူေတြေနာ္”ဟု သူက ဆိုသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ေထာက္ျပေသာအခ်က္သည္ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ လူအ မ်ားေျပာေနၾကသည့္ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားစြာအနက္မွ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ပါတီဝင္ဟူေသာအခ်က္အေပၚသာ အေျခခံထားရာ အလံုးစံုမွန္သည္ မဆိုႏိုင္။ မွားသည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္သည္။

”အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ ေတာ္အမတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ျဖစ္ ခန္႔အပ္လို႔ရတယ္။ကြၽန္ေတာ့တစ္ ဦးတည္း အျမင္အရဆိုရင္ NLD က အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ခြင့္ရရင္ သူ႔ပါတီဝင္ေတြကိုပဲ ခန္႔အပ္လိမ့္မယ္လို႔မထင္ ဘူး။ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔စဥ္း စားၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့သူ ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လိမ့္မယ္”ဟု သတင္းစာႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေရးသားေနသူ သတင္းစာ ဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီမႈ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ရာ ၂ဝ၁၅ အလြန္ အာဏာရယူ မည့္ အစိုးရသည္  ျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ၊ ျပည္သူလိုလားေသာ အစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္ေရးက ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု သံုးသပ္သူ မ်ားလည္း ရွိသည္။

”အရင္ အ စိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူေတာင္း ဆိုတဲ့၊ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့အစိုးရ ဆိုရင္ ျပည္သူေတြက ေက်နပ္ၾကမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ကလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရဲ႕ ေထာက္ခံ မႈနဲ႔အတူ တိုးတက္လာမွာ ေသခ်ာတယ္”ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕ အစည္း မွ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဂ်င္မီက ေျပာသည္။

၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈမွ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာေက်ာင္းသားေခါင္ေဆာင္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္အေရြး ခံမည္ မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း မည္သို႔၊ မည္ပံုေရြးေကာက္ပြဲဝင္ မည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္ဟု ဧရာဝ တီ သတင္းဌာနက ေရးသားထားေသာ္လည္း ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္မွ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် အတည္မျပဳေပးထားေသးေပ။  ”ဘာပဲေျပာေျပာ NLD  ဦးေဆာင္ခြင့္ရရင္ အစိုးရက ဒီလက္ရွိ အစိုးရ
ထက္ေတာ့သာမွာပါ။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ပူေပါင္းလိုက္ရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းစီမံႏိုင္မွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္တယ္”ဟု လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ေန လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုေဌးက ဆိုသည္။ သူက ဒီခ်ဳပ္ကို အဆင္အျခင္မဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ”သူတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကံဳေနရတဲ့ အေျခအေန ကို ကိုယ္တိုင္ခံစားဖူးတဲ့သူေတြ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူတူပဲေလ”ဟု သူက ဆိုသည္။

ႀကိဳးနီေထာင္ေခ်ာက္ သို႔မဟုတ္
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားတံတိုင္း

ဧၿပီလအေစာပိုင္းမွစကာ အစိုးရသတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ခန္႔အပ္ျခင္းဟူေသာ စကား လံုးကို ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႔ရသည္။ ဧၿပီ ၁ဝရက္က ပထမ ဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၄ ခုႏွင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုတုိ႔တြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား ခန္႔ထားခဲ့ၿပီး ေမလ ၁ရက္က ဝန္ႀကီးဌာန ၁၄ ခုအတြက္ အ တြင္း ဝန္ ၁၄ ဦးကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာထုတ္၍ ထပ္မံခန္႔အပ္ခဲ့ျပန္ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိ သူ ျပန္ၾကားေရးျပည္ေ ထာင္ စုဝန္ႀကီး  ဦးရဲ ထြဋ္က လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မ်ားကို မြမ္းမံသင္တန္းေပး၊ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ၿပီး ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ကာ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ဆုိသည္ မွာ ၫႊန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ လုပ္သက္ရင့္ဝန္ထမ္းလည္း ျဖစ္ရ
မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားကုိ ကြပ္ ကဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထား
ခဲ့သည္။

၎တို႔သည္  ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး တက္လာမည့္ အစိုးရအဖဲြ႕၊ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးမ်ားသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးပါေသာ ရာထူးတာဝန္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခန္႔အပ္လိုက္သည့္အတြင္းဝန္ ၂၈ ဦးအနက္ ၁၆ ဦးမွာ တပ္ မေတာ္တြင္ ဗိုလ္မွဴး၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာဝန္တို႔ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ေထာက္ျပေဝ ဖန္ခဲ့ၾကသည္ကို သတင္းစာ မ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။  ဒီခ်ဳပ္၏ ပုလဲၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ သူ ေဒၚ ခင္စန္းလိႈင္က ၎လုပ္ရပ္မွာ  အစိုးရ အေျပာင္းအလဲတြင္ လက္ရွိအစိုးရ၏ လူယံုမ်ားထားခဲ့ျခင္းဟု ေဝဖန္ခဲ့သလို ဌာနဆိုင္ရာ အလိုက္ ၫႊန္မွဴး စေသာ အႀကီး တန္း ရာထူးတာဝန္ရယူထားသူအမ်ားစုမွာ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားျဖစ္ေနျခင္း က ေနာင္လာမည့္ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရ အတြက္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ လာလိမ့္မည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

”ဒါကေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ယူရမွာပဲ။ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာေတာ့ ရွိၿပီးသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားကိုသံုးရမွာပဲ။ အဲ့ဒီမွာ Mind-set(ခံယူခ်က္) မေျပာင္းႏို င္ေသးတဲ့သူေတြက ရွိမွာပဲ”ဟု ကိုဂ်င္မီက ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား၏ လက္ရွိအေျခအေနကို မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။  သို႔ရာတြင္ ျပဳျပင္ရန္ အင္မတန္ခက္ခဲေသာ အေျခ အေန တစ္ခုဟု ႐ႈျမင္မထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ”ဒီေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ အစားထိုးမႈေတြ လုပ္မယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုတဲ့သူေတြကို ဒီယႏၲရားထဲ ထည့္ႏို င္ေလ ျပဳျ ပင္ေျပာင္းလဲမႈက ပိုျမန္ေလ ပဲေပါ့။ ဒါကိုေတာ့ ရင္ဆိုင္ရမွာပဲေလ” ဟု သူက ဆိုသည္။ ထို႔အတူ သတင္းစာဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္ ကလည္း ”ဒီႏိုင္ငံမွာ ဝန္ထမ္းေတြက သမၼတတုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔က ၫႊန္ၾကားရင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း လိုက္လုပ္ေဆာင္ၾက ရတယ္ဆုိေတာ့ ဒီကိစၥက သိပ္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာႀကီးႀကီး မားမား မရိွ ႏုိင္ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အရည္အေသြးပိုင္းမွာပဲ ျပႆနာရွိႏိုင္ေလာက္တယ္”ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းဆိုသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ေမြးႏိုင္လွ်င္ အဆင္ေျပသည္ဟု ဆိုႏိုင္ျငား အသားေသေနေသာ စိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္ မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ထိန္းေက်ာင္း မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကလည္း ဒီခ်ဳပ္သာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခြင့္ရပါက ၎တို႔ကို ေစာင့္ႀကိဳေနမည့္ မေသးလွေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးအား  အေလးျပဳေနျပည္ေတာ္တြင္ သန္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ ထားေသာ ဗိုလ္႐ႈခံစင္ျမင့္ ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ဗိုလ္႐ႈခံအ ခမ္း အ နားအမီ တက္သုတ္ ႐ိုက္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္း က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး ဗိုလ္ ႐ႈခံ အခမ္းအနားကို ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ အတြင္းပထမဆံုး အၾကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တပ္မေတာ္၏ ခ်ီတက္အေလးျပဳမႈကို ခံယူခဲ့သည္။  သို႔ႏွင့္တိုင္ တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီဟူေသာအခ်က္က ေမးခြန္း
ထုတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုပင္ လိုက္နာရန္ပ်က္ ကြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္အစိုးရသည္ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရျဖစ္ပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရတို႔ မည္သို႔မည္ပံု စခန္းသြားၾကမည္က စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေနပါသည္။ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္၏ က်ဆင္းေနေသာ ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ၿပီး ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေရးအ တြက္ ဟစ္တလာေခတ္လြန္ ဂ်ာမနီတပ္မေတာ္ကို အတုယူ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းဒီခ်ဳပ္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ သူ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီစား ေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးစိုးၫြန္႔က ေျပာသည္။  ”တပ္မေတာ္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပည္သူေတြ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုမယ္။ ဟစ္တလာရဲ႕ နာဇီတပ္ႀကီးဆိုရင္ သူ႔ေခတ္တုန္း က တစ္ကမၻာလံုး ပတ္တိုက္ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဟစ္ တလာမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ ဂ်ာမနီကို ျပန္လည္ထူ ေထာင္တဲ့ေနရာမွာ စစ္တပ္က နာဇီဝါဒေတြ ဘာတစ္ခုမွ ယူမလာေတာ့ဘူး။ အခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊေခတ္ကုန္သြားၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနနဲ႔ ဂ်ာမနီစစ္တပ္လို က်င့္ႀကံရင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေတာင္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္”ဟု ဦးစိုးၫြန္႔က ေျပာ သည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကာလရွည္ၾကာပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏အလိုအေလ်ာက္ျပဳျပင္  ေျပာင္းလဲလာျခင္း ကို ေစာင့္ ဆိုင္းေနျခင္းထက္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ကာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေစျခင္းကသာ အလုပ္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ဆို ၾကသည္။ ”ဖြဲ႕စည္းပံုက ဒီမိုကေရစီဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ 

သမၼတကလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ဘယ္လြယ္မလဲ။ အခုပဲၾကည့္ေလ သမၼတက ေျပာတာတစ္မ်ိဳး၊ တပ္က လုပ္တာတလြဲ”ဟု ကိုဂ်င္မီက ေဝဖန္သည္။  ဆိုရပါလွ်င္ လက္ရွိဖြဲ႕ စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးကသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရၾကား ဒီမိုက ရက္တစ္ဆန္ေသာဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ထူေထာင္ ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။

”ခုဖဲြ႕စည္းပုံမွာပါတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဘယ္လိုေနသလဲဆုိတာ အဲဒါနမူနာပဲေလ။ ျပႆနာ ကေတာ့ ဘာျဖစ္လာႏုိင္သလဲဆုိရင္ တပ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥပဲ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိရင္ တပ္မေတာ္ က တိုက္႐ိုက္တာဝန္ေပးတဲ့ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္ကကြပ္ကဲ တယ္။သူတုိ႔ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးၾကတာေတြ လည္း ရိွမွာေပါ့။ ျ ပႆနာ ရိွမရိွဆုိတာေတာ့ လက္ေတြ႕မွပဲသိမွာေပါ့”ဟု ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က သံုးသပ္ သည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List