Tuesday, October 14, 2014

ပူပူေႏြးေႏြး ႏိုဘယ္ဆုရ သိပၸံပညာရွင္အား ၿဗိတိန္အစိုးရ သတိေပး


ပူပူေႏြးေႏြးႏိုဘယ္ဆုရ သိပ ၸံပညာရွင္ ဂြၽန္အိုကီးဖီးသည္ ၿဗိတိန္ လူဝင္မႈ ႀကီး ၾကပ္ေရး မူဝါဒ စည္းေဘာင္ ကုိေက်ာ္လြန္သျဖင့္ သတိေပးျခင္း ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ဂြၽန္အိုကီးဖီး လက္ရိွ ျပဳလုပ္ေနေသာ တိရစၧာန္ မ်ားအား သုေတသနျပဳျခင္းသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသလို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ၏ သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းေဘာင္မွလည္း ေက်ာ္လြန္ ေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”အင္မတန္မွ ကို ႀကီးမားလွတဲ့ အဟန္႔အတားႀကီး တစ္ခုပါပဲ” ဟု မစၥတာ ဂြၽန္အိုကီးဖီး က ေျပာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ သိပၸံပညာရပ္ ဆုိင္ရာ တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အရမူ တိရစၧာန္မ်ားအား အသက္ ဆံုး႐ႈံးေစ ေသာ စမ္းသပ္မႈ မ်ားကို တားျမစ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ပါေမာကၡ ဂြၽန္အုိကီးဖီးသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ဇီဝကမၼေဗဒ ဆုိင္ရာႏုိဘယ္ဆုကုိ အျခား သိပၸံပညာရွင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တဲြဖက္၍ ရရိွခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ႏိုဘယ္ဆု ရရိွျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္ေန႔ ကမွ ေၾကညာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခ်ိန္ ဝယ္ ဂြၽန္အိုကီးဖီးသည္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သတၱဝါ တုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ အတြင္းဝယ္ ေနရာေဒသကို ၫႊန္ျပေနသည့္ GPS စနစ္တစ္မ်ဳိး ရိွေနေၾကာင္းကို သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခု ႏွစ္အတြက္ ဇီဝကမၼေဗဒ ဆုိင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုကို ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Popular Myanmar News Journal 

No comments:

Post a Comment

My Blog List