Friday, October 17, 2014

Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူႏွင့္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ကို ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီခ်မွတ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအား ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သတင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ကို က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူႏွင့္ သတင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕ငါးဦးကို ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕ နယ္တရား႐ံုးက ေထာင္ ၂ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။
MCDF အဖြဲ႕၏ေၾကညာ ခ်က္မထြက္မီ မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္က တစ္ရက္ႀကိဳတင္ေရး သားထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်က္ ႏွာဖံုးတြင္ အဆုိပါသတင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဓာတ္ ပံုျဖင့္ ပူူးတြဲေဖာ္ျပျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ဟု တရားသူႀကီးက အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု Bi မြန္းတည့္ေန ဘက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာ သည္။

သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး နည္းဥပေဒမထြက္ ေသးေသာ္လည္း ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္၍ ဥပေဒအသက္ဝင္ေနခ်ိန္ တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ထပ္မံေထာင္ ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ၿပီးသား သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာ အသက္ဝင္ေနေသာ္လည္း တရားသူႀကီးက ဆင္ျခင္တံု တရားျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳျခင္း မွာ ဥပေဒျပဳသည့္လႊတ္ေတာ္ကို တရားေရးမ႑ိဳင္က မေလးစားရာေရာက္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)အ တြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ Bi မြန္းတည့္ေန အယ္ဒီတာအဖဲြဲ႕ႏွင့္ သတင္း ေထာက္တုိ႔ ယင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ခုိင္မာသည့္အေထာက္ အထားကို တရား႐ံုးက မျပသႏုိင္ ခဲ့ဘဲ ၅၀၅(ခ)အရ အျမင့္ဆံုးျပစ္ ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ ျခင္းမွာ တရားစီရင္ ေရးတြင္ လြတ္ လပ္မႈမရွိျခင္းကိုျပသေနေၾကာင္း အမႈတြင္ တရားခံျပသက္ေသတစ္ ဦးျဖစ္သည့္ သတင္းစာဆရာ စည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီအမႈတစ္ခုလံုးကိုေလ့လာ တဲ့အခါမွာ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ကို က်ဴးလြန္တာမရွိဘူးလို႔ေတြ႕ တယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ဒီ တရားသူႀကီးေတြဟာ အေၾကာက္ တရားရွိေနတယ္။ ရဲလိုအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက စြဲတင္ လာတဲ့အမႈဆုိရင္ ေထာင္ခ်ကိုခ် ရမွလို႔မ်ား ထင္မွတ္ယူဆေနပံုရ တယ္။ သတင္းေထာက္ေတြကိုမို႔ ဒီလိုအျမင့္ဆံုးေထာင္ခ်ပစ္တာပဲ ျဖစ္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာၾကား သည္။

သတင္းမီဒီယာဥပေဒတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ က်င့္ဝတ္ ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္း ထားၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ႏိုင္ သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအမႈကို က်င့္ ဝတ္ပိုင္းျဖင့္ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္း က မစဥ္းစားခဲ့ဘဲ ရဲမွစြဲတင္လာသည့္ပုဒ္မျဖင့္သာ အဓိကဦးတည္ စဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ ဝင္းက ေျပာသည္။

သတင္းမီဒီယာသမားျဖစ္၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွ သက္သာ ခြင့္ရရန္မလိုဘဲ စြဲတင္ထားသည့္ ပုဒ္မ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါ က သက္ဆုိင္ရာပုဒ္မျဖင့္ အေရး ယူခံရႏုိင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကိုနီက ေျပာ သည္။

‘‘အဲဒီၾကားျဖတ္အစိုးရ သတင္းကို ကြၽန္္ေတာ္ဖတ္မိခ်ိန္ မွာ ခံစားလိုက္ရတာက ဟာသ ေျမာက္တဲ့သတင္းပဲ။ အစုိးရ အာဏာကို လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေျပာ႐ံုနဲ႔ လႊဲေျပာင္းေပးလုိ႔မရ ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရယ္ စရာျမင္ေပမယ့္ တရား႐ံုးက ေတာ့ ထိတ္လန္႔စရာျမင္လုိ႔ အခု ေထာင္ ၂ ႏွစ္က်သြားၾကၿပီ။ သတင္းသမားအပါ အဝင္ တျခား ဘယ္သူမဆို ႏုိင္ငံသားတုိင္း ဥပေဒေလးစားရမွာပဲ။ ဒီအမႈမွာ အဓိက အေရးႀကီးဆံုးက ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ကို က်ဴးလြန္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ပါ။ က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ ေထာင္ က်မွာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

တရားလိုျဖစ္သည့္ ရဲမွဴး ထြန္းသိန္းက ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ေျမာက္ေၾကာင္း တရားစြဲတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း တရားခံမ်ားဘက္က သက္ေသအားလံုးက ယင္းသတင္းေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ သတင္း ေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္ မႈႏွင့္ အစိုးရအေပၚ သိကၡာပိုင္းအရ ထိခိုက္ေစသည့္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မေပၚေပါက္ ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တရားသူႀကီးကမူ MCDF ႏွင့္ Bi မြန္းတည့္ေနတုိ႔ ပူးေပါင္း လႈံ႔ေဆာ္သည္ဟုဆုိကာ ယင္းသို႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔လင္မယားနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြကိုဖမ္းတုန္းက ကြၽန္မ တုိ႔ဟာ OIC နဲ႔ပတ္သက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးခဝါခ် မႈနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ စစ္ေမးစရာရွိလို႔ဆိုၿပီး ေခၚသြားတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မ ကိုျပန္လႊႊတ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး အမႈ တည္ေဆာက္လုိက္္ေတာ့ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ ၅ (ည)(ဃ)ျဖစ္သြားတယ္။ အခုလို ၅၀၅(ခ)နဲ႔ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံ ရတာကို အံ့ဩလို႔မဆံုးဘူး’’ ဟု မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ပိုင္ရွင္ ဦး ေက်ာ္မင္းခုိင္၏ ဇနီးေဒါက္တာ အိအိစံက ေျပာၾကား သည္။

ယခုအမိန္႔ကို အထက္ အဆင့္ဆင့္တရား႐ံုးမ်ားသို႔ အယူ ခံတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာ ဥပေဒကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး ရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘အမိန္႔က အရမ္းျပင္းထန္ လြန္းတယ္။ မ်ားလြန္းတယ္ဗ်ာ။ အျပင္မွာရွိတဲ့ မီဒီယာေတြအမွန္ တရားေပၚေပါက္ေအာင္ အားလံုး ဝိုင္းလုပ္ေပးၾကပါ’’ဟု မြန္းတည့္ ေနသတင္းေထာက္မင္းဝႆန္က အင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း မခံရမီ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယူနတီသတင္းေထာက္မ်ား ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ Bi မြန္းတည့္ေနအဖြဲ႕မွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ရွိေနေသာ္ လည္း ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုမရရွိေသးဘဲ တည္ဆဲရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္သာ သတင္းေထာက္မ်ား ေထာင္ခ်ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘သတင္းမီဒီယာဥပေဒက အထူးဥပေဒဆုိေပမယ့္ နည္း ဥပေဒမထြက္ေသးတာရယ္၊ စြဲတင္လာတဲ့ပုဒ္မအေပၚ တရား ႐ံုးက အေျချပဳစဥ္းစားတာရယ္၊ ေနာက္ MCDF က ကိုထင္ေက်ာ္ ကို ေရႊျပည္သာတရား႐ံုးမွာ ဒီပုဒ္မနဲ႔ပဲ ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခ်လိုက္ တာရယ္ကိုဆက္စပ္ၿပီး ဒီျပစ္ဒဏ္ ခ်တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ အယူခံ ဝင္ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ’’ဟု ယူနတီ သတင္း ေထာက္မ်ားအတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာ သည္။

ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ သည့္ ဦးေက်ာ္မင္းခုိင္၊ ဦးယဥ္ မင္းထြန္း၊ ဦးဝင္းတင္၊ မင္း ဝႆန္ႏွင့္ ကိုေအာင္သန္႔တုိ႔ကို အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္သာ ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အမႈ စစ္ေဆးစဥ္ ခ်ဳပ္ရက္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ခံစားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္


7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List