Friday, October 17, 2014

Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စီရင္ခ်က္အေပၚ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ေျပာၾကားမၾကာေသးမီအခ်ိန္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စီရင္ခ်က္အေပၚ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“စီရင္ခ်က္ကုိၾကားတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Bi မြန္းတည့္ ေနဂ်ာနယ္ကို စီရင္ခ်က္မခ်ခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္နဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္အရွိ ဆုံးပုဂၢဳိလ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကုိယ္တုိင္က မီဒီယာဥပေဒဟာ အသက္ဝင္ေနပါၿပီလုိ႔ တုိင္းသိျပည္ သိ၊ ကမၻာသိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္ကေတာ့ ဒီေျပာဆုိခ်က္ကုိ ဥေပကၡာျပဳ ၿပီးေတာ့မွ Bi မြန္းတည့္ေနကုိ စြဲဆုိထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မရဲ႕ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္”ဟု ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ဆိုသည္။ 

“အဲဒီေတာ့ တရားေရးမ႑ဳိင္က သူတုိ႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိ တယ္ေျပာေျပာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ မ႑ဳိင္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုနဲ႔ နယ္ပယ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကားမွာ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးဆုိတဲ့အရာကုိ ပုိၿပီးခက္ခဲသြားေစတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက တရားေရးမ႑ဳိင္က မီဒီယာသမားေတြအေပၚမွာ ႏုိင္ငံျပဳ တည္ေဆာက္သူခ်င္း အတူတူပဲလုိ႔ ႐ႈျမင္ေနသလား။ ဒါမွမဟုတ္ မလုိလားအပ္တဲ့ အင္အားစုတစ္ရပ္လုိ႔ ႐ႈျမင္ေနသလားဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္ စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မီဒီယာသမားေတြကုိ တရားစြဲဆုိတုိင္း တရားစြဲဆုိတုိင္း အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ေတြကုိပဲ ခ်မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အထက္တရား႐ုံးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးတာ တစ္ပုိင္းပါ။ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ေပးေနတာက မီဒီယာေတြကုိ မင္းတုိ႔ ဒီသင္ခန္းစာေတြယူေတာ့လုိ႔ ေျပာေနသလုိ ခံစားေနရပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး စိတ္အေျခခံေတြနဲ႔ သြားမယ္ဆုိရင္ တုိင္းျပည္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရည္မွန္းတဲ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ကုိေဇာ္သက္ေထြးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
ႏွင့္ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ထိုေတြ႕ဆံုမႈ အျပီးတြင္ သမၼတကေပးအပ္ေသာ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း ၅ဝဝကို လက္ခံရ ယူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ရယူခဲ့သျဖင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေမးျမန္းခံရမႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ လာျပီးေနာက္ သမၼတႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုရန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုျပီးေနာက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေမး ျမန္းခံရမႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “တရားစီရင္ေရးက႑၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မႈအား မထိခိုက္ေစေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမွ မီဒီယာသမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွ်တ စြာေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္”ဟု အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ေျပာၾကားအျပီး ႏွစ္လေက်ာ္အၾကာတြင္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည့္ Bi မြန္းတည့္ေနအမႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို စြဲဆိုထားေသာပုဒ္မ ၏ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအပါ အဝင္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ရွိသည့္နည္းတူ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံု ထားသည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခ်ိန္ ၃ နာရီ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ ၾကာျမင့္သည္အထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေအာင္ျမင္သည္ဟု စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈအျပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ ေသာ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚစီရင္ခ်က္မွာ ျမန္မာမီဒီယာေလာကတစ္ခုလံုးအတြက္ စိတ္ပ်က္ ဖြယ္ရာ စီရင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List