Wednesday, October 15, 2014

ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ဘယ္လုိအေျဖရွာမလဲ


ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက တူညီေသာ မွတ္ခ်က္တစ္ခု ေပးၾကသည္။ အေျခအေနမေကာင္းဘူးဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးလုိသည့္ ဆႏၵရွိသည္။ 

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)မွလြဲ၍ က်န္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အမ်ားစုကမူ ၂၀၁၅ ေနာက္ ပုိင္းတက္လာမည့္ အစုိးရႏွင့္မွ လက္မွတ္ထုိးလုိသည့္သေဘာရွိသည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း တုိင္းရင္းသား မ်ားလက္မခံသည့္ မူ ၆ ခ်က္ကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ရခါနီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေရွ႕ တန္းတင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စက္တင္ဘာလေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC)ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(NCCT)တုိ႔၏ ငါးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မည္သည့္သေဘာတူခ်က္မွမရဘဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ဦးတည္ေျပာဆုိ ခ်ိန္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပင္ေရး(PRစနစ္က်င့္သုံးေရး)ကို ေရွ႕တန္းတင္လာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရွ႕တုိး မလာဘဲ ရပ္တန္႔သြားသည့္အေနအထား ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

အေျပာင္းအလဲမလုိခ်င္သူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားထိခုိက္မည္ကို စုိးရိမ္သူမ်ားက လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနအား ေရွ႕မတုိးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင့္ဦးကသုံးသပ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္(WB)၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၂၀၁၃- ၁၄ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ယခင္အစုိးရ လက္ထက္၌ ႀကီးပြားခ်မ္းသာသြားခဲ့ေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္း က ယခုျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို အႏၲရာယ္ဟု ထင္ျမင္လာႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္ထားသည္။

‘‘စလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာတုန္းက ေဆြးေႏြးလုိ႔ရတဲ့ဟာ ေဆြးေႏြးတယ္။ မရတဲ့ဟာေတြ ခဏခ်န္ထား ခဏခ်န္ထား နဲ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ခဏခ်န္ထားတာေတြ လာၿပီးဆုံတာေပါ့။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔က ဒီလုိပဲေႏွးသြားတာေပါ့’’ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးတင့္ေဇာ္က သူ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္ျမန္သြားခ်င္ေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မသြား ခ်င္ေသာ အင္အားစုမ်ားဟူ၍ အင္အားစုႏွစ္စုျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုိလားသူမ်ားက အခ်ိန္ ဆြဲေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္က သိပ္မရွိဘူးလုိျဖစ္ေနတယ္။ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးကို ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ။ တုိင္းရင္းသားေရးရာကိစၥေတြကို ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိစၥကို ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ’’ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တကၠသုိလ္တစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္သင္ၾကားေနသူ ကိုမင္းဇင္က ေခတ္ရနံ႔မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆံုသေဘာတူညီမႈရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ဆန္ခဲ့သည္။ ယခုအခါမူ ဆက္ဆံေရးေအးဆက္ေနသည္။

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕လက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ စတင္ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မွ စတင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္တုိက္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ျမစ္ဆုံစီမံ ကိန္းရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးကာ ဒီခ်ဳပ္ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ဆႏၵျပခြင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း စသည္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ တရား၀င္ကမ္းလွမ္းခဲ့ သည္။

ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပါတီျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြး
ေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈေဆာင္ရြက္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ခုိင္မာသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရင္း၊ ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမွာ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရ သည္။

‘‘NCA(တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္) အလားအလာက အခုသုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အလား အလာမေကာင္းပါဘူး’’ဟု RCSS/SSA (ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္)မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းလွက သုံးသပ္သည္။

‘‘တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေနာက္ဆုံးဦးေဆာင္ၿပီး လာေဆြးေႏြးသြားတဲ့ပုံကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ ၆ခ်က္ကို ျပန္ေရွ႕တန္းတင္လာတာက တုိင္းရင္းသားေတြ လက္ခံႏုိင္မွွာ မဟုတ္ပါဘူး ဆုိတာ သိရက္နဲ႔ တမင္သက္သက္ ျပန္တင္ျပသလုိမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္’’ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းလွကေျပာသည္။

သေဘာတူညီမႈရရိွခါနီးတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနေသာ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေရွ႕မတုိး ဘဲျဖစ္လာေၾကာင္း NCCT ဒုတိယအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းကေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ယခင္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ သေဘာတူထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပန္လည္ထည့္ သြင္းလာၾကၿပီး ငါးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မွမရရိွဘဲ ၿပီးဆံုးခဲ့ သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ‘‘အခုလို အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္ျဖစ္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ကုိ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ႏုိင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စတင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္မႈနဲ႔ ညင္သာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ေရရာေသခ်ာေစမွာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကို လည္း သတိျပဳမိေစလိုပါတယ္’’ဟု သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တုိ႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အေျခအေနမေကာင္းသည့္ အေန အထားရိွေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ေကာင္းသည့္အေနအထား မဟုတ္ေပ။

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားအား နည္းဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအေပၚ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမႈ နည္းလာသည္ဟုလည္း ဦးအုန္းတင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးအမ်ားစုမွာလည္း အစုိးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္သာ က်န္ရိွေတာ့သည္အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက သံုးသပ္သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္ဆံေရးေအးစက္ေနသည္မွာလည္း တစ္ႏွစ္ခန္႔ပင္ရိွ လာၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆိုရာတြင္ မေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေအးစက္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ဝင္ေရာက္မည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းဆင္းရဲရဲေနခဲ့ရၿပီး အလုပ္လက္မဲ့မ်ားစြာျဖစ္ေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ လက္ရွိအစိုးရ အေပၚ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲတြင္းက နက္ေနဆဲျဖစ္ေနသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အျပင္ လတ္တေလာေပၚေပါက္လာ ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရသက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္မူ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာ ေရွ႕မတုိးဘဲ ရပ္တန္႔လုအေနအထားပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရပ္တန္႔သြားေသာ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားက တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုးလာခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပထဝီ၀င္ႏုိင္ငံေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သေရြ႕ ပထဝီ၀င္ႏုိင္ငံေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခံေနရေပဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေနအထားျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးမွာ အဓိကက်သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၾကား ဘံုသေဘာတူညီမႈတစ္ခုရရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကတုိ႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စေသာ အေရးႀကီးက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဘံုသေဘာတူညီမႈမရွိေပ။ သမၼတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ၾကား၊ လႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ၾကား တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈရွိပံုရေသာ္လည္း က်န္သူမ်ား ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးေနပံုရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

အထူးသျဖင့္ လက္ရိွ အစိုးရသက္တမ္း ေလးႏွစ္ရိွလာသည့္အခ်ိန္ထိ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ၾကား တစ္ႀကိမ္မွ် ေတြ႕ဆံုဖူးျခင္းမရိွေသးေပ။ ထိုအခ်က္က အဓိကအတုိက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား မည္သည့္နားလည္မႈမွ် မရေသးသည့္ သေဘာဟု သံုးသပ္သူမ်ား ရိွသည္။

အဆိုပါအယူအဆမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို အစီအစဥ္အတုိင္းက်င္းပၿပီး အႏုိင္ရရိွ ေသာပါတီ အစိုးရဖဲြ႕ကာ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ရိွလိမ့္မည္ဟု ေတြးဆထားသူမ်ား ရိွသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ အာမခံခ်က္မရွိပါက ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း KNU ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမွာ အေနအထားေကာင္းသည့္ အေျခအေန မဟုတ္ေပ။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္မွာ မေသခ်ာ သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

‘‘ဒီလုိလမ္းပိတ္ေနတဲ့အေျခအေနမွာ NCCT က ယခုေနာက္ဆံုး ေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ကတိကဝတ္တစ္ခု အရင္ရထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္’’ဟု RCSS/SSA မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းလွ က ဆုိသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာအား ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည့္ ကတိက၀တ္ကို ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြားရန္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက တုိင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာမွာကို စုိးရိမ္ရၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းမျဖစ္၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာကိုလည္း တပ္မေတာ္က ျပန္သိမ္းသြား မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးစုိင္းလွကဆိုသည္။

ထုိအေျခအေနေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းတစ္ခုသာရိွသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ငါးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အျမန္လုပ္ေဆာင္သင့္၍ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္းက အႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရွ႕တြင္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ေတာင္အာဖရိက၊ အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔နမူနာအရ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္ႏွင့္ ကုိယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ သေဘာထားႀကီးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။ ေတာင္အာဖရိကဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ရန္ လူမည္းေခါင္းေဆာင္ မန္ဒဲလားႏွင့္ လူျဖဴအစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဒီကလက္ပ္ တု႔ိမွာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ၊ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈရိွရိွျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အင္ဒုိနီးရွားဆုိလွ်င္လည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာထားႀကီးစြာ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ပါ၀င္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ၊ ကုိယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ တုိင္းျပည္အတြက္ ေစတနာထားမႈ၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးမႈတုိ႔ကုိ ျပသရန္အခ်ိန္မွာ ယခုအခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ လက္ရိွျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ပ္အတည္းမွာ အေျဖရွာေတြ႕မည္မဟုတ္ေပ။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖတစ္ခုခု ရွာသင့္တယ္။ မွ်ေျခတစ္ခုခုရေအာင္ လုပ္သင့္တယ္။ ဒါ လုပ္ႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္ကမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ တကယ့္မွတ္ေက်ာက္ပဲ။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို တြန္းလုပ္ရင္ ပီအာရ္ကိုပဲ သံုးေစဦးေတာ့ အတုိက္အခံက အျပတ္အသတ္ႏိုင္မွာပဲ။ အကယ္၍သာ မဲမခုိး၊ မဲမလိမ္ဘူးဆုိရင္ ႏုိင္မွာေပါ့။ အဲဒီလိုႏုိင္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။ အုပ္စုိးသူက မလံုမၿခံဳျဖစ္မွာပဲ။ အုပ္စုိးသူက မလံုမၿခံဳျဖစ္ရင္ အာဏာလဲႊဖုိ႔ထက္စာလို႔ရိွရင္ တျခားနည္းေတြနဲ႔ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ပိုၿပီးျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ စစ္တပ္က ေျခာက္လေလာက္ (သုိ႔) တစ္ႏွစ္ အာဏာကိုထိန္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဒါကအတုိက္အခံက အျပတ္အသတ္ႏုိင္လို႔ရိွရင္ေပါ့။ အျပတ္အသတ္မႏုိင္ဘဲ မဲညစ္တာ၊ မဲလိမ္တာ၊ မဲခုိးတာ၊ အတိုက္အခံက အျပတ္အသတ္ မႏိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း လူထုက စိတ္ဆုိးၿပီးေတာ့ လူထုအံုႂကြမႈေတြ၊ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ အဲဒီကာလေတြကို ေျဖရွင္းရလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြကာလဆုိေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းမႈမရိွထား ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးမွ်ေျခတစ္ခုကို မရွာႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ မွတ္ေက်ာက္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တုိင္းျပည္ အတြက္ ဒုကၡျဖစ္ေစမယ့္ Spark မီးပြားျဖစ္သြားဖို႔ ပိုမ်ားပါတယ္’’ဟု ကိုမင္းဇင္က ေခတ္ရန႔ံႏွင့္အင္တာဗ်ဴး တြင္ သံုးသပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ လက္ရိွႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ အင္အားစုမ်ားၾကား ႏုိင္ငံေရးပဋိညာဥ္ (Political Pact) သုိ႔မဟုတ္ ဘံုသေဘာတူညီမႈတစ္ခုရရိွရန္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ႏုိင္ငံေရးသိပံၸပညာရွင္ မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။

7Day News Journal 

No comments:

Post a Comment

My Blog List