Friday, October 17, 2014

မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိေရာက္စြာပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ ေကာ္မရွင္ကို ေတာင္းဆိုမည္


၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္ေရး ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေတာင္း ဆိုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ထိုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ လူ႔အခြင့္အေရးျမင့္တင္ လႈပ္ရွားသူမ်ား အဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးျမင့္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မီကာဆာဟိုတယ္တြင္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲ႐ံုမ်ားေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည့္သည့္အခန္းက႑၌ ပါဝင္ရမည္ကုိ တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊ မဲစာရင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေအာင္ တရားဝင္ေၾကျငာေပးရန္၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား ျပဳစုရာတြင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးရာတြင္ ပုိမုိပါဝင္လာေအာင္ ေကာ္မရွင္က အသိပညာေပးျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳမည္ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးရန္  အခ်က္တို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေန သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔ကလည္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြး မည္ဟု ထိုအဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးျမင့္ေအးက ဆိုသည္။

"မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္ရင္ မဲ႐ံုထဲ၀င္ခြင့္ျပဳထားမွာလား။ အျပင္ကပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရမလားဆုိတာ ေသခ်ာေျဖေပးဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ မဲေရတြက္ရင္ အမ်ားျမင္သာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္း ေတြက ေရြး ေကာက္ပြဲ ကာလမွာ တရား၀င္ေျပာခြင့္ျပဳထားမွာလားဆုိတာေတြကို ေသခ်ာေျဖေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္ "ဟု ၎က ေျပာ သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔စည္း ၂၁ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇင္မာဦးက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္ေကာက္ယူစဥ္က ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ မဲစာရင္း ေၾကျငာမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ဟုဆိုသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ႏုိဝင္ဘာလမွစတင္ကာ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ မဲအသိပညာေပးျခင္း၊ မဲ႐ံုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ား ကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပူးေပါင္း ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ ေမလ မွ ဇူလုိင္လအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ေကာက္ယူရာ၌ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ ျခင္း ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းတုိ႔တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List