Wednesday, January 28, 2015

ဒီမုုိကေရစီပညာေရးေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းေတာင္သာမွ ၀ဲေလာင္သုုိ႔ ခ်ီတက္ေနသည့္ ျမင္ကြင္း
ဒီမုုိကေရစီပညာေရးေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းေတာင္သာမွ ၀ဲေလာင္သုုိ႔ ခ်ီတက္ေနသည့္ ျမင္ကြင္း

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List