Thursday, January 01, 2015

စိန္ေခၚမႈမ်ားျပည့္ေနေသာ ၂၀၁၅ ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္းႏွစ္သစ္ ၂၀၁၅ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ကုိ အဓိက အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရးအားၿပိဳင္မႈမ်ားလည္း ပိုမုိျပင္းထန္လာႏုိင္ သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ ပါတီခ်င္းအားၿပိဳင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ လာႏုိင္သည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္မွာ ၂၀၁၅ တြင္ သံုးလေက်ာ္သာ အခ်ိန္ရၿပီး ဧၿပီလဆန္းအထိ လက္မွတ္မေရးထိုးႏုိင္လွ်င္ ၂၀၁၅၌ ထုိးႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ထုိ႔အတူဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အႏွစ္သာရရိွေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးလည္း ျဖစ္လာရန္ ခက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြင္း ရာထူးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

‘‘ေၾကာက္စရာေကာင္းတာက သမၼတေနရာလုျခင္းကေန ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈေတြျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္ရတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသူ ဦးဘုိဘုိေက်ာ္ၿငိမ္းက သံုးသပ္သည္။

လက္ရိွျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔မွာ သမၼတျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေလးဦးထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ လက္ရိွဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။

လက္ရိွ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၅ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိပပမေျပာထားေသာ္လည္း သူ႔အႀကံေပးမ်ားက ဆက္လုပ္ရန္ အႀကံျပဳထားၿပီး သူေျပာခဲ့သည့္ စကားအခ်ိဳ႕အရလည္း ဆက္လုပ္ႏုိင္သည့္အေနအထား ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အထင္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဒုတိယသက္တမ္း ဆက္လုပ္တာကို ျမင္ခ်င္တဲ့သေဘာရိွတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ ဘာေတးလင္တနာက သံုးသပ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္လာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလာကထဲ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရိွေနၾကသည္။ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း အေနျဖင့္လည္း သမၼတ လုပ္ခ်င္သည္ဟု တရား၀င္ေျပာဆုိထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူျဖစ္သည္။ 


‘‘ေထာက္ခံမႈရခ်င္တာ ပိုမ်ားတာေၾကာင့္ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ သမၼတၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္လာႏုိင္တယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္

သင္ၾကားခဲ့သူ ကိုေက်ာ္လင္းဦးကသံုးသပ္သည္

ထိုအေျခအေနမွာ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ပင္ စတင္ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘လာမယ့္လႊတ္ေတာ္ (ဇန္န၀ါရီလလႊတ္ေတာ္)က အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္မယ္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ၊ မ်ိဳးေစာင့္လုိ လူသိမ်ားတဲ့ ဥပေဒေလးခု ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင့္ဦးက သံုးသပ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ေတာင္းဆိုထားေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတက အေၾကာင္းျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရက မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဟုလူသိမ်ားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒေလးခုကိစၥမွာ အလြန္သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ သံုးစဲြမည့္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥလည္း ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနျဖင့္ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတုိးေပးေရး အဆုိျပဳထားေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုကိစၥကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ေနသည္။ ယင္းကိစၥမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ထုိကိစၥမ်ားထဲတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျပည္သူလုိလားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ မျပင္ဘဲ အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ လုိလားသည့္ ပုဒ္မမ်ားကိုသာ ျပင္ဆင္သြားႏုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခဥျပင္ ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း မေအာင္ျမင္မႈမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုကိုပင္ ဦးတည္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္ ဦးကုိနီက သံုးသပ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းၿပီး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖင့္ လူထု၏ အာ႐ံုလဲြမွားမႈႀကီးထြားလာႏုိင္ေၾကာင္း ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္က သံုးသပ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထုိေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးကို အသံုးခ်၍ မဲဆြယ္မႈမ်ားရိွလာမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိကိစၥမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ အမာခံယူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္မွာ White Card ကိုင္ထားတဲ့ လူေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳထားတာ ပဋိပကၡျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ႀကီးမားႏုိင္ တယ္’’ဟု ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ကိုခိုင္ေက်ာ္မုိးက သံုးသပ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မွာလည္း လက္မွတ္ထုိးႏုိင္မည့္ အေနအထားမဟုတ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕တုိ႔မွာ လုိင္ဇာဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း ပစ္ခတ္ခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ေသးဘဲ လာမည့္ဇန္န၀ါရီတြင္ ႏွစ္ဖက္တရား ၀င္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြတြင္လည္း သေဘာတူညီမႈရရန္ မလြယ္ကူသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ အာဏာမွ်ေ၀ေရးကိစၥမ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွအဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ဧၿပီမတုိင္မီ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းလည္း သတင္းထြက္ေပၚေနသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္မတုိင္မီ မေရးထုိးႏုိင္ပါက ၂၀၁၆ ေမလေႏွာင္ပုိင္းမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟုိဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဒါက္တာဆလုိင္းငုန္းက်ံဳးလ်န္က ၎၏ ပုဂၢလိကအျမင္ကိုေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးႏုိင္ျခင္း ႀကံဳခဲ့ပါက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လြတ္လပ္မွ်တၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ က်င္းပႏိုင္ ပါ့မလားဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွသည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး တပ္မေတာ္က အာဏာျပန္သိမ္းမည္ကို စုိးရိမ္သူမ်ားရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္အေျခအေနမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလြန္နည္းသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

ထုိအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေလးဦးၾကား နားလည္မႈရယူၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ အေျခအေန ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အက်ဘက္သုိ႔ ဆက္လက္ဦးတည္ေနမည္ျဖစ္ကာ ေငြေစ်းမတည္ၿငိမ္မႈ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းမႈ၊ ကုန္ထုတ္ေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ၊ အိမ္ၿခံေျမေစ်းက်မႈ၊ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပို႔မႈက်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္ပယ္စံုမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသည္ တိုက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြရိွေသာ ၂၀၁၅ တြင္ ေစာင့္ၾကည့္လုပ္ကုိင္မည့္သူ မ်ားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအက်ဘက္သုိ႔ ဦးတည္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ စတင္ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ ျပႆနာမွာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ လုိသေလာက္ ၀ယ္ယူမရျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ေဒၚလာမ်ားကို အျမတ္ယူ၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသျဖင့္ ဗဟုိဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းခ်မႈကို လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လေက်ာ္မွစ၍ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖဲြ႕ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာရာ သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈမ်ားလာခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြမွာ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပမႈမွာ ၃ ဘီလီယံထိ ရိွလာခဲ့သည္။

လက္ရိွအေျခအေနအရ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမွာ အေျခအေနမေကာင္းသျဖင့္ ထိုျပႆနာကုိ ၂၀၁၅ ထိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြမွာ ခုနစ္ဘီလီယံေက်ာ္သာရိွၿပီး ထိုအရန္ေငြကို ထုတ္သံုးႏုိင္သည့္ အေနအထားမရိွေပ။

‘‘အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ယ္ရတာေတြ၊ စုရတာေတြ ခက္လာတဲ့အေပၚမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ ပိုမ်ားလာမယ္ဆုိေတာ့ Micro စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈက ပုိၿပီးေတာ့ တည္ၿငိမ္မႈဆုိတာထက္ လႈပ္ယမ္းမႈနဲ႔ ေရွာ့ခ္ေတြပိုမ်ားလာမယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က သံုးသပ္သည္။

ထု႔ိအျပင္ လက္ရိွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးေပးပါက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွလာႏုိင္သည္ဟု ျမန္္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ကခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ အကယ္၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္လာပါက လက္ရိွပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ အတုိးႏႈန္းျပင္ဆင္ရလာႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ လြန္စြာျမင့္မားမႈမရိွေစရန္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ တုိက္႐ုိက္ျဖည့္ဆည္းျခင္းအစား အစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ဇန္န၀ါရီစတင္၍ လုပ္ကုိင္ရန္၊ တင္းက်ပ္သည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒက်င့္သံုးသြားရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မွ ပုိလွ်ံေငြေၾကး ႏုတ္သိမ္းမႈပမာဏ တုိးျမႇင့္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ေပးႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုရိွေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၀င္ေရာက္လာပါက ဘဏ္တစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆံုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္း ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ဘဏ္ကုိးခု လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လာမည့္ဧၿပီလကုန္ေနာက္ဆံုးထား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္ ခက္ခဲေနၾကသည္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာလည္း ႏွစ္မကုန္မီကပင္ အက်ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီမွ တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းက်သြားခဲ့သည္

၂၀၁၅ တြင္လည္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္က်ဆင္းျခင္းမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းပါ ထိခိုက္လာႏုိင္သည့္ အေနအထားရိွသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းမွ ေခ်းေငြယူထားသူအမ်ားစုမွာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းက်ဆင္းမႈသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွလာႏိုင္သည္။

ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲတင္ပုိ႔မႈမွာ အေျခအေနေကာင္းႏုိင္ေသာ္လည္းဆန္ေစ်းကြက္မွာ ခုိင္မာသည့္အေနအထားမရိွေသးေပ။

စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရိွသူမ်ားထံသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သန္းအား ကိုတာစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္မွာ အေၾကာင္းမျပန္ေသးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က ထုိင္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သန္း ၀ယ္ယူရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ားစြာရရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြရိွေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာကလည္း ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္၍ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအ၀င္မွာ ေလ်ာ့က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ လက္ရိွျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိွေနေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား အေနအထားအရ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္မည့္ ကုမၸဏီမွာ နည္းပါးသျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈနည္းမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွေဒၚလာေငြလိုအပ္မႈျပႆနာ၊ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပ၊ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးအေျခအေနကို ထိခိုက္လာႏုိင္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ ေတာ္႐ံုက်မည့္ႏွစ္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ေငြပိုမိုရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းတုိးတက္ေစရန္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးရက ထိေရာက္စြာ ကူညီေပးသင့္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းပညာရွင္ဦးစံသိန္းက အႀကံျပဳသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားလြန္းေသာ ၂၀၁၅ တြင္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိင္းျပည္အေပၚထားေသာ ေစတနာႏွင့္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ကသာ ျမန္မာ့ကံၾကမၼာကို အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ။

7 day

No comments:

Post a Comment

My Blog List