Friday, January 02, 2015

ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ထုိးႏုိင္မွာလားတစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ဘက္ကေရာ၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ တုိက္ တြန္းေနၾကသည္။
လက္မွတ္ထိုးေတာ့မည္ဟု ေျပာျခင္းကေတာ့ ယခုမွမဟုတ္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကတည္းကပင္ ၾသဂုတ္လ၌ထိုးမည္၊ ေအာက္တိုဘာ၌ ထိုးမည္ စသည္ျဖင့္ေျပာခဲ့ ဖူးၿပီး လက္ေတြ႕၌ ရာသီႏွစ္ခုသာ ေျပာင္းခဲ့သည္။ မထိုးျဖစ္။ သို႔ေသာ္ ယခုတစ္ေခါက္ကေတာ့ျဖင့္ အရင္ကႏွင့္မတူ အတန္ငယ္ ထူးျခားမႈ ရွိေနၿပီဟု ဆိုျပန္သည္။ယခင္ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားမွာ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဘက္က ရည္မွန္းေျပာၾကားျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ခဲ့၏ ။ ယခု ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးမွာမူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT)က အဆိုျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေန႔၌ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အစီအစဥ္ကို ဒီဇင္ဘာ စတုတၳပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ NCCT ၾကားေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ NCCT ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ပိတ္ဆို႔ရပ္တန္႔မႈမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အခ်က္အား လံုးေဆြးေႏြးျပီးသေလာက္ကို အလုပ္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က သေဘာတူညီေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတည္ျပဳ ၿပီးပါက ေအာင္ျမင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း UPWC ဘက္ကလည္း ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖက္ၾကား တရားဝင္ေျခာက္ႀကိမ္ေျခာက္ ေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္က ေရွ႕မတိုးသာသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားၿပီဟူေသာ ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့၏။ ယင္းေနာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္အလုပ္အ ဖြဲ႕မ်ား ငါးႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ NCA ပါ အခ်က္ေပါင္း ၁၁၂ ခ်က္အနက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ထပ္မံညိႇႏိႈင္းရမည့္ အခ်က္မွာ ဒီဇင္ဘာေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ သုံးခ်က္သာ က်န္ရွိေတာ့ရာ ယင္းတို႔မွာ ၾကားကာလ တပ္ေနရာခ်ထားေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အ ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ ယခုတစ္ေခါက္ NCA ကို အ မွန္တကယ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ေတာ့မည္လား ဆိုသည့္ေမးခြန္း တြင္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ေနသူက တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ပင္။

ဤအေတာအတြင္း ၂၀၁၄ႏွစ္ကုန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ႏွစ္သစ္ ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေျပာၾကားလာ သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ႏုိင္ငံသားအားလုံး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္ မ်ားစြာရွိရာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္ သူတို႔ႏွင့္ ခုိင္ၿမဲစြာ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာေျပာ ၾကားလုိပါသည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာလာ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးေနရ သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ စစ္ေရးျဖစ္ၿပီး စစ္ေျမျပင္၌ တိုက္ပြဲေလွ်ာ့ခ်ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္မွာ အစိုးရတာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း NCCT အဖြဲ႕ဝင္ PNLO နာယက ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

‘‘NCA စာခ်ဳပ္က ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေပၚသြား မယ့္ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေျမျပင္ အေျခအေနေတြ က စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ထဲသြားႏိုင္မွ အဆင္ေျပမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ စစ္ေျမျပင္မွာ ရွိေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အဓိကေျပာတယ္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာက ေတာ့ အစိုးရပဲ’’ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

အေျခအေနအရ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား လုပ္သင့္ပါက ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ UPWC ဘက္က ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ သာသာထိုးထိုး ေျပာၾကားလာေန သည့္ စကားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းမကုန္မီ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး႐ံုတင္မက ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ေနသည္။

‘‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာေနတာက လက္မွတ္ထိုးတာကို ေက်ာ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို သြားဖို႔ပါ’’ဟု ျမန္မာႏို္င္ ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

‘‘လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္လည္း တစ္ခါတေလ ထိေတြ႕တာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ဦးမယ္။ အခုက Deadlock (ေရွ႕မတိုးသာသည့္ အေျခအေန)လို႔မထင္ပါဘူး။ ဆက္ေတာ့ ဆက္သြားေနဦးမယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က စိုးရိမ္ပူပန္သည့္အခ်က္မ်ားထဲတြင္ အစိုးရအကူးအေျပာင္း အာမခံခ်က္သာမက NCA ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာယူထားသည့္ တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ျငင္း ဆိုလိုက္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္၏လုပ္ရပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္သြားေရးအတြက္လည္း ေဝဝါးေစသည္ဆို သည့္ ေဝဖန္မႈမ်ိဳး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူး သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္သည့္ဘက္တြင္ မပါသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ဆက္ေရးတြင္ ပါဝင္လာသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကို သံုးမွသာ အေျခအေနေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾက သည္။

‘‘အဓိက တပ္ရဲ႕သေဘာ ထားပဲ။ တကယ္လို႔ တပ္မေတာ္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ ဆိုရင္ NCAက ၿပီးသြားၿပီ’’ဟု ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (SNLD)ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫႊန္႔လြင္ကေျပာသည္။

‘‘ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာတာက ေမွ်ာ္လင့္မယ္ဆို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရတယ္။ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္မယ့္အထဲမွာ တပ္က မပါဘူးလို႔ ျငင္းထားေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူမယ့္ အထဲေတာ့ လာမယ္ထင္ ပါတယ္။ တပ္က ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္ဆိုင္ရမယ္။ ဘယ္ဘက္မွာမွ မပါရင္ တပ္ရဲ႕ Image ထိခိုက္စရာပဲ’’ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပဋိပကၡအေျခအေန အမ်ားစုတြင္ စစ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္နားျခင္းကုိ ကနဦး သေဘာတူညီၾက ေသာ္လည္း ယင္းမွာ လက္မွတ္ထိုး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ စကားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု စစ္ေရးႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပၾကသည္။ ပဋိပကၡကို မည္သို႔မည္ပံု ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည့္အေပၚ အားလံုး သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရရွိသည့္အခါ အဆိုပါ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကေလ့ရွိသည္။

လက္ရွိသြားေနသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုး၊ မူေဘာင္ဆြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ဆိုသည့္ လမ္းျပေျမပံုမွာ ႏြားေရွ႕ထြန္က်ဴးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီးျမန္မာအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္ ဆိုသည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိေသးသေရြ႕ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာခ်ီ ျပည္တြင္းစစ္အ တြက္ အေျဖရမည္မဟုတ္ဟု ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ မ်ားက ဆိုသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွမဟုတ္ဘဲ ယခု ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူနာမည္ေက်ာ္ သတင္းေထာက္ ဘာေတးလ္လင့္တနာက အႀကံျပဳ သည္။

‘‘တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြမႈမ်ိဳးမွ သူတို႔(တပ္မေတာ္) ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေနတာ ကြ်န္ေတာ္ မေတြ႕ရပါဘူး’’ ဟု ဘာေတးလ္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၃ ရက္တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UPWC ႏွင့္ NCCT ႏွစ္ဖက္ၾကား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထိထိမိမိ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သေဘာထား မေျပျပစ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္ မ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆)ရပ္အျပင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ကိစၥကလည္း အေရးႀကီးသည့္က႑မွ ရပ္တည္ေနသည္။ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕ဝင္ KIO၊PNLO ၊ SSPP/SSA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဖြဲ႕တို႔က မၾကာေသး မီက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ (FUA)ကို တည္ေထာင္လိုက္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ UNFC၏ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီး UNFC က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္ရပ္ေရးတို႔ကို FUAက ပံ့ပိုးေနသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တစ္စုတည္းက ႀကီးစိုးသည့္ တပ္မေတာ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားအားလံုး စုဖြဲ႕ထားသည့္ FUAကို ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ UNFC စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ မၾကာေသးမီကလည္း UNFCအေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္မည္ဟူသည့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ဖူးသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗီအိုေအ သတင္းဌာနသို႔ မၾကာေသးမီက ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနျခင္းမွာ ျပႆနာျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ UNFC က လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပခဲ့ သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားအရာရွိ ၄,၅၀၀ ရွိေနၿပီး တပ္မေတာ္၏စံခ်ိန္ (၁၃) ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက မည္သည့္တိုင္းရင္းသား မဆို တပ္မေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ လက္ရွိအစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳး တပ္ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့၏။

ယင္းေနာက္ စက္တင္ဘာ၁၉ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေစႏုိင္ ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္အရာရွိႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌လည္း ေျပာ ၾကားခဲ့ျပန္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ေျခာက္ခ်က္တြင္ တည္ ဆဲဥပေဒမ်ားကို အတိအက် လုိက္နာရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ အား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရ မည္ဟု ေျပာင္းလဲမႈအပါအ၀င္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခာက္ခ်က္ကို စကားလုံးျပင္ ဆင္မႈ အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္လာ သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေကအိုင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးရွိ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ေပၚသို႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ဒဏ္ရာရရွိသူ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။ တစ္ဆက္္တည္းမွာပင္ ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခတပ္ဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ အစိုးရဘက္က တပ္မေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့သလို NCCT ဘက္မွ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဟံသာႏွင့္ ဒု တိယေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ ေကအိုင္ေအ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္တို႔ မတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေပ။

ႏွစ္ဖက္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ လိုင္ဇာကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္၊ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ စတင္၍ ႏွစ္ဖက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ား ထားရွိရန္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လအ တြင္းက သေဘာတူညီခဲ့သည့္ ပူးေပါင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴး တပ္သားမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စ သည့္အခ်က္မ်ားကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခဲ့ၾက၏။

ဒီဇင္ဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္UPWC ဘက္မွ ဦးေဆာင္ေဆြး ေႏြးသူ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားရာ၌ NCA ေရးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ရွိေနႏိုင္ေသးေၾကာင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ MyanmarPeace Monitor၏ စစ္တမ္္းအရ ၂၀၁၄ အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္အဖြဲ႕မ်ားၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အႀကိမ္ေရ (၂၄၅) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ယခင္ကထက္ ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အႀကိမ္ေရစုစုေပါင္း ႏွစ္ရာခန္႔သာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ တိုက္ပြဲငါးႀကိမ္ႏႈန္းခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းပင္။

၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာ၊ ျမစ္ႀကီးနားေဆြးေႏြးပြဲက စတင္ခဲ့ေသာ NCA မူၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈမွာ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္သား ေက်ာ္ အရြယ္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ယခု ၂၀၁၅ႏွစ္သစ္၏ ပထမဆံုးလ ဇန္နဝါရီလလယ္တြင္ UPWC ႏွင့္ NCCTၾကား တရားဝင္ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲကို္ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွေန ၍ မူၾကမ္းကို အေခ်ာသပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ကို ေရးထိုးႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ဆိုေနၾကျပန္ပါသည္။ ဒီတစ္ခါေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုက သိသာထင္ရွားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ကေတာ့ က်န္ရွိေနသည့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက မည္သို႔ေဆြးေႏြး၊ ညိႇႏိႈင္း၊ အေျဖရွာ၊ ရလဒ္ထုတ္ၾကမည္လဲဆိုတာ ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

7 day

No comments:

Post a Comment

My Blog List