Monday, December 29, 2014

ဗိုလ္ရႈခံမည့္ သမၼတ တပ္မေတာ္ အေပၚ ၾသဇာေညာင္းပါေလစသမိုင္းသုေတသီ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းေရးသားေသာ ဗိုလ္ရႈသဘင္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ဖတ္ရႈလိုက္ရသည္။ ဆရာဦးေက်ာ္ၿငိမ္း (ျမန္မာသမိုင္းအဖြဲ႕) ႏွင့္ ဆရာ ေဒါက္တာထြန္းဦး (သမုိင္းသုေတ သနႏွင့္ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာန) တို႔က လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးကာလ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ သမၼတသုံးဦးတို႔ လြတ္လပ္ေရး အလံတင္အခမ္းအနားႏွင့္ ဗိုလ္ရႈသဘင္ခံယူၾကပုံတို႔အေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္အတြက္ ယေန႔ေခတ္ မသိမမီ လိုက္မိသူမ်ားအတြက္ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ ျဖစ္ရပါသည္။
ျမန္မာ့ပထမဆုံး သမၼတသည္ စ၀္ေရႊသိုက္ (၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၄၈ – ၁၂ မတ္ ၁၉၅၂) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာဘဦး (၁၂ မတ္ ၁၉၅၂ – ၁၁ မတ္ ၁၉၅၇) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ ေနာက္ဆုံးသမၼတအျဖစ္ မန္း၀င္း ေမာင္ (၁၁ မတ္ ၁၉၅၇ – ၂ မတ္ ၁၉၆၂) က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သမၼတ စ၀္ေရႊသိုက္ကာလ ၁၉၅၀ ျပည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ရႈ သဘင္ အခမ္းအနား စတင္က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာအဖြဲ႕က ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္က်မ္းတြင္ ဗိုလ္ရႈခံ အဓိပၸါယ္ကို “royal audience given to generals” ဟု ဖြင့္ဆုိသည္။

ယင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ကြဲလြဲေသာ ဗိုလ္ရႈသဘင္ အဓိပၸါယ္ကို ျမန္မာအဘိဓာန္က်မ္းတြင္ “မင္းဧကရာဇ္ ေသနာပတိ စသည္တို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေသာ အခမ္းအနား” ဟု ဖြင့္ဆိုသည္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ေၾကာင့္ သမၼတ စ၀္ေရႊသိုက္မွ မန္း၀င္းေမာင္အထိ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို အေလးအနက္ထားေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တပ္ေပါင္းစုံ၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံက ဂုဏ္ယူခ်ီတက္ အေလးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

လြယ္လြယ္မွတ္ရလွ်င္ ဗိုလ္ရႈသဘင္ဆိုသည္မွာ သမၼတအား လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစုံႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက ခ်ီတက္အေလးျပဳ ေလးစားသမႈအလုပ္ လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟူသည္ ဗိုလ္အေပါင္း၏ အရႈခံ၊ အေလးျပဳခံ၊ ဦးညြတ္ခံ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူဆႏုိင္သည္။ သမၼတစ၀္ေရႊသိုက္ လက္ထက္က ဗုိလ္ရႈသဘင္ကို ၁၉၅၂ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံရွိ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္ေရွ႕ရွိ အလံတိုင္၌ ျပည္ေထာင္စုအလံကို လႊင့္ထူၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း တီးမႈတ္ကာ တပ္မေတာ္က အေျမာက္ပစ္ေဖာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ ဗိုလ္ရႈသဘင္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဘဦး လက္ထက္တြင္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၁၉၅၃ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံတြင္း၌ပင္ က်င္းပခဲ့သည္။ စည္ေတာ္ရြမ္းျခင္း၊ ျပည္သူ႔သူနာျပဳတီး၀ိုင္းက အမ်ဳိးသားသီခ်င္း တီးမႈတ္ျခင္း၊ အေျမာက္ပစ္ ေဖာက္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည္။ သမၼတသည္ ေနအိမ္မွ အတြင္း၀န္၊ အိမ္ေတာ္၀န္၊ ကိုယ္ရံေတာ္မ်ား ၿခံရံလ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသို႔ ထြက္ခြာလာရာ အေျမာက္ ၃၁ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္အေလးျပဳသည္။ လမ္းတေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားက သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ဂုဏ္ျပဳသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ရွိ အေလးျပဳခံစင္ျမင့္သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းခံယူၿပီး ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ကို စစ္ေဆးသည္။ ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ရႈခံသဘင္မ႑ပ္သို႔သြားၿပီး လူထုပရိသတ္၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိန္႔ခြန္းေျခြၿပီးသည့္အခါ တပ္ေပါင္းစုံႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ လူထုပရိသတ္က သမၼတ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသပါမည္” အစခ်ီေသာ အဓိ႒ာန္ ၄ ခ်က္ ကို ရြတ္ဆိုၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ကား လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံတြင္းရွိ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း ေက်ာက္တိုင္ေရွ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ဗုိလ္ရႈသဘင္ အခမ္းအနားကိုမူ ၁၉၅၄ မွစ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ မက်င္းပ ေတာ့ဘဲ ျပည္လမ္း ေရႊတိဂုံေစတီ အေနာက္ဘက္မုခ္တည့္တည္၌ ဗိုလ္ရႈခံခန္းမ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲႏွင့္ ဗိုလ္ရႈသဘင္ အခမ္းအနားကို ယင္းဗုိလ္ရႈခံခန္းမေရွ႕တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ဆိုထားသည္ကို မွတ္သားလိုက္ရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မန္း၀င္းေမာင္ လက္ထက္တြင္လည္း ဗိုလ္ရႈသဘင္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကို ျပည္လမ္းရွိ ဗိုလ္ရႈခံ ခန္းမတြင္သာ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ ဗိုလ္ရႈသဘင္ကို က်င္းပျခင္း မရွိေတာ့ေခ်။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဗိုလ္ရႈသဘင္ အခမ္းအနား မက်င္းပခဲ့ေတာ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္း ဗိုလ္ရႈခံ ခန္းမႏွင့္ သမၼတအိမ္ေတာ္တို႔ကိုဖ်က္၍ ယေန႔ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ (ယေန႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရုံး) ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေလေတာ့သည္ဟု ေဆာင္းပါးက ဆိုထားပါသည္။

ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားနွင့္ ဗိုလ္ရႈသဘင္ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ေသာ ဗိုလ္ရႈသဘင္ အခမ္းအနားကို တဖန္ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေသာ အားျဖင့္ ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြား က်င္းပသြားမည္ဟုလည္း သက္ဆိုင္ရာက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဗိုလ္ရႈခံ သဘင္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ႏွင့္ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို မည္သူက အႀကံထုတ္ လိုက္သည္မသိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ျပည္သူ႔အရိုအေသကို ခံၾကသည္ႏွင့္ အပ္စပ္သြားကာ ေရငတ္တုန္း ေရတြင္းထဲက်ကိန္း ဆိုက္သြားသည္။

၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ သုံးစြဲေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အသံမ်ား ဆူညံပြတ္ေလာ ရိုက္သြားခဲ့ရာ ယင္းပူေဆာင္ ဆူပြတ္သံထဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ အေဆာက္အအုံ ကိစၥလည္း တခုပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံကိန္းတခုျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ အေဆာက္အအုံသည္ အရပ္ရပ္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၄၅၀ ဒသမ ၆၆ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ထုိမွ်မ်ားျပားေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ေျမာက္မ်ားစြာကုန္က်မည့္ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ကိစၥကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ လူမသိသူမသိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ တင္ဒါေခၚယူျခင္းလည္း မရွိဘဲ စီမံကိန္းတခုလုံးကို ACE ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီအား လက္သိပ္ထုိး ေပးအပ္ လိုက္ျခင္းကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနၾကသည္။ ACE ကုမၸဏီဟုဆိုလွ်င္ တျပည္လုံး သိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံမ်ား၊ သမၼတအိမ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ မ်ားကို ျမန္မာမႈ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ေရာစပ္ကာ ေကာင္းေကာင္းေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္၍ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခရိုနီႀကီးအား သူေကာင္းျပဳေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တေနရာပင္ ေပးထားခဲ့သည္ဟု ေက်ာ္ေစာ၏။

ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ စီမံကိန္းသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ နီးပါး ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ မူလဘတ္ဂ်က္တြင္ တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရးက်မွ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေတာင္းဆုိထားျခင္းကို မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကိုု စိစစ္ရာတြင္ ပရိေဘာဂပစၥည္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၄၂၁ ဒသမ ၉၇၈၊ ဗိုလ္ရႈခံ အေဆာက္အအုံအတြက္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ သုံးစြဲထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရးမွ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ထပ္ေတာင္းဆိုထားျခင္းမွာ စီမံကိန္းကို ျပန္သုံးသပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ဤတြင္ ပြဲကဆူလာေတာ့မည့္အေရး ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးတင့္က ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ အေဆာက္ အအုံကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြထဲမွ က်ခံသုံးစြဲေနပါသည္ဟု စကားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ သမၼတ၏ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ ႏွေျမာစ ရာေကာင္းေလစြ၊ ယင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ နီးပါးသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသို႔ စီးဆင္းသြားေလလွ်င္ ေကာင္းေလစြဟု ေတြးမိသည္။

ေက်းလက္ေဒသတြင္ ငတ္ေနသူျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းလက္စီမံကိန္းျဖင့္လည္း ေက်းလက္သား မ်ား ၀င္ေငြတိုးပြားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသး၊ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းသည္ ကြက္က်ားမိုး ရြာျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရာစိပ္စိပ္ရြာႏိုင္ရန္ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ ကုန္က်စရိတ္က ထပ္ေလာင္းေပါင္းထည့္ႏိုင္လွ်င္ ။ သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္ေတြင္ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲသဘင္ႏွင့္ သမၼတ၏ ဗိုလ္ရႈခံျခင္း အစီအစဥ္ က်င္းပၾကေတာ့မည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၅၈ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္တ၀န္းလုံးတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာ ရရွိသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ သမၼတအား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အားလုံး၊ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ဗိုလ္ရႈခံသဘင္က်င္းပကာ အေလးျပဳ ဦးညြတ္ၾကသည္မွာ သမၼတ၏ သမာမွ်တေသာ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ၏ ၾသဇာအာဏာသည္ ႏိုင္ငံတ၀န္း ေညာင္းေနေစရသည္။

သမၼတစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံ၏ အထြတ္အထိပ္ႏွင့္ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္မို႔ သမၼတ၏ ၾသဇာအာဏာသည္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ လူထုအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔၌ စိမ့္၀င္သက္ေရာက္ တည္တံ့ေနရရိုး ထုံးစံသာရွိသည္။ ယခု ဗိုလ္ရႈခံသဘင္၀င္မည့္ လက္ရွိသမၼတအား တပ္မေတာ္အေပၚ ၾသဇာေညာင္းသည္လား ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း သမၼတအေပၚ ရုိက်ဳိးနာခံစိတ္ ရွိၾကပါသည္လား ျပန္လွန္ေလ့လာရမည္။ သမၼတသည္ လည္း သူ႔ၾသဇာႏွင္သူ၊ တပ္မေတာ္သည္လည္း သူ႔ၾသဇာႏွင့္သူ ျဖစ္ေနလွ်င္ တႏုိင္ငံ အစိုးရႏွစ္ဖြဲ႕ ရွိေနသည္ႏွင့္ တူေနပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေနရာတကာတြင္ တပ္မေတာ္၏ၾသဇာ သက္ေရာက္ေနျခင္းအား သမၼတက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရသည္မ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဗိုလ္ရႈခံစင္ျမင့္တက္မည့္ သမၼတသည္ တပ္မေတာ္ကို ၾသဇာေညာင္းပါမွ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ အရည္အခ်င္း အမွန္တကယ္ ျပည့္၀မည္ဟု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပလုိက္ရပါသည္။

irrawaddy

No comments:

Post a Comment

My Blog List