Friday, January 02, 2015

၂၀၁၅ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြရဲ့ မွန္းခ်က္ ႏွမ္းထြက္ကိုက္ပါ့မလားသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္း၏ ေနာက္ဆံုးလက္ က်န္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အပါ အဝင္ ေျဖရွင္း စရာမ်ားစြာရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္စစ္ခ်င္းမွာပင္ ျပည္သူလူထုကို ကတိျပဳလိုက္သည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္က “တုိင္းျပည္အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အေျဖေတြကို ထိေရာက္စြာ ရွာေဖြႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုလုိက္သည္။ 

ယင္းအျပင္ ယခု ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာရန္ အပါအဝင္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္ ျဖစ္ေနေသးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ခိုင္မာရန္ႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တ မႈရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပ ာဆိုခဲ့သည္။ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ “သမိုင္းတြင္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေျခတည္မယ့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္” ဟု သမၼတက သံုးႏႈန္းသြားသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ရည္တည္ခ်က္မ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ ဒုတိယသမၼႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ကလည္း ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ ဆက္စကားတြင္ အသီးသီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

အစိုးရသက္တမ္းေလးႏွစ္အတြင္း ေဝဝါးေနေသးသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက “ႏွစ္သစ္မွာေျပာခ်င္တာကေတာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရေအာင္လုပ္ပါ့မယ္” ဟု ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ့ တည္ရွိမႈ ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားရဲ့ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ်အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု အစိုးရတပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာဆိုသြားသည္။ 

ထို႔ျပင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ကလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရ းရရွိမွသာ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္။ 

ဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွပဲ စီးပြားေရးက လုပ္လို႔ရမွာပါ။ Investment( ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ)ေတြလည္း လာပါမယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္းဘဲ နဲ႔ေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက ေတာ္႐ံုတန္႐ံုနဲ႔ သိပ္မလာခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရေစခ် င္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူျဖစ္သည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးသန္းစိုးႏိုင္ကမူ လက္ရွိ အေနအထားအရ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ မရွိၾကျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းတြင္ပင္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကြဲျပားေနျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားတင္းမာမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးျပ ႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သံုးသပ္သည္။ 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ျပႆနာကေတာ့ ၂၀၁၅မွာ လံုးဝေမွ်ာ္လင့္လို႔မရပါဘူး။ ၂၀၁၅တင္မကပါဘူး။ ၂၀၁၅ဟိုဘ က္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရအေျဖရွာတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ဆက္သြားဦးမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ ဒီအတုိင္းကေတာ့ ဗမာျပည္ျပႆနာ မေျပလည္ဘူးဗ်ာ” ဟု ဦးသန္းစိုးႏုိင္က မဇၩိမကို ေျပာသ ည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေျပာစရာအေျဖပင္မရွိဟု အတုိက္အခံေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဒီဇင္ဘာ ၃၀ရက္က ေျပာဆိုထားသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ၂၀၁၅ခုႏွစ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား မည္၍မည္မွ် အေကာင္အထည္ ေပၚလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အစိုးရသက္တမ္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List