Wednesday, December 31, 2014

ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္မီ ေျခတစ္လွမ္းႀကိဳဦးထားေသာ ပါတီႀကီးမ်ား


လာမည့္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီႀကီးအခ်ဳိ႕က လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္မွစ၍ စကားမ်ဳိးစံုျဖင့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕၏ စည္း႐ုံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ခြင့္ျပဳၿပီး တစ္စံုတစ္ရာကန္႔ကြက္မႈမရွိ သျဖင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ညီသည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။

ဥပေဒအရ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တရား ၀င္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း ေၾက ညာၿပီးမွသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံၿပီး စည္း႐ုံးႏိုင္မည္ဟု ေကာ္မရွင္ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း ဟု ေခါင္းစဥ္မတပ္ထားသည့္ အ သြင္တစ္မ်ဳိးႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအား ထိပ္တန္းပါတီႀကီး မ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ေန သည္ကို ေန႔စဥ္လိုလိုျမင္ေတြ႕ေနရၿပီး ပါတီငယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကိုမူ မေတြ႕ျမင္ရေသးေပ။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေတာင္ သူလယ္သမား ဖိုရမ္မ်ားကို ျပည္ နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးတြင္ ျပဳ လုပ္ေနသည္။ အဆိုပါပြဲမ်ားသို႔ ပါတီဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္နာယကကလည္း ျဖစ္သည့္ သူရဦးေရႊမန္း ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

မိမိတို႔ပါတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိပါတီမ်ားထဲမွ ပါတီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုအႏုိင္ရရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မိမိတို႔ပါတီသည္လည္း တာ၀န္အရွိဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာ၍ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားေလ့ရွိသည္။

သူရဦးေရႊမန္း၏ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ သည့္အတြက္ လက္ခံႏိုင္သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္မွစ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တစ္အိမ္တက္ဆင္းစည္း႐ုံးေရး ဆိုသည့္ Door to Door စနစ္ျဖင့္ စည္း႐ုံးေရး လုပ္လာခဲ့သည္။

အဆိုပါစည္း႐ုံးေရးစနစ္ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒအရ တရား၀င္၊ မ၀င္ဟု အတိအက်မျပ႒ာန္း ထားေသာ္ လည္း ကာယကံရွင္ အိမ္ရွင္က ေက်နပ္ပါက ျပႆနာမရွိဟု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးေသာင္းလိႈင္က ေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဦး၀င္းဦးကမူ ယင္းသို႔ စည္း႐ုံးေရးဆင္းျခင္း သည္ ပါတီ၀င္ မ်ားအား သင္တန္းေပးၿပီးေနာက္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည့္ အေနျဖင့္ စည္း႐ုံးျခင္း သာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ေရြးေကာက္ပြဲကာ လ မဲဆြယ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကဲ့သို႔ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက တရား၀င္စည္း ႐ုံးေရးဟု မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း လူထုေတြ႕ ဆံုမႈမ်ားကို အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပဳ လုပ္ေနသည္။ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း မ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈရွိ၊ မရွိမွာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ မဲဆြယ္ ကာလမဟုတ္ပါက စည္းကမ္းႏွင့္ မညီဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

‘‘ဒါက ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ စည္း႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈပဲ။ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ထားေပမယ့္ ပါတီ စည္း႐ုံးေရးဆိုတာ လူ တိုင္းသိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘက္ ကမွ ကန္႔ကြက္ မႈမရွိတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ပဲ’’ ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ ပါ တီႀကီးမ်ားက ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္မ်ားကို အသြင္ သဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း အဆိုပါ ပါတီႀကီးမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ပါတီ ၇၀ ခန္႔တြင္ လက္ ငါးေခ်ာင္း မျပည့္ေပ။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ မဟုတ္သည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားသည္ ပါတီ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၊ ႐ုံးခန္းမ်ား၌ ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းစည္း႐ုံးမႈအ တြက္မူ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းမထားေပ။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း တစ္အိမ္တက္ဆင္းစည္း႐ုံးမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည္ ဆိုေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္ ကာလမ်ဳိး၌ တစ္အိမ္တက္ဆင္းစည္း႐ုံုးမႈ ခြင့္ျပဳသည္ဆိုသည္ကိုမူ ဥပေဒႏွင့္ ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒါက ဥပေဒရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းမထားရင္၊ ဒါနဲ႔ မဆန္႔က်င္ရင္ ေတာ့ ဘာမွမေျပာ ႏိုင္ဘူး’’ဟု တစ္အိမ္တက္ဆင္းစည္း႐ုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦး က ေျပာသည္။

‘‘ကာယကံရွင္ ေက်နပ္သေရြ႕ဆိုတာမွာ မသိတဲ့လူေတြက ကိုယ့္အိမ္စည္း႐ုံးေရးလာၿပီး  ပါတီ၀င္ဆို၀င္ရ တာပဲ။ ဘယ္သူ႕သြားတိုင္ရမွာလဲ။ ဒါကို မေက်နပ္ပါဘူး’’ဟု လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းစည္း႐ုံးေရးဆင္းခံရသူ ျပည္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဥပေဒအရဆိုပါက ယခုအ ခ်ိန္တြင္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးကို အင္ တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပါတီ ႀကီးမ်ားဟု ေျပာႏိုင္ သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးသက္သက္သာသာ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲေပးရန္စည္း႐ုံးသည့္ စကားမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေ၀ဖန္သည့္ စကားမ်ားေျပာ ဆိုျခင္းမရွိသည့္အတြက္သာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကမွ မကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံ ေရးေဆာင္း ပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက သံုးသပ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List