Friday, September 05, 2014

အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း အၿပီးသတ္အေခ်ာသပ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို အနည္းဆုံးငါးရက္အထိ ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထား


သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ အခ်က္အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း အၿပီးသတ္အေခ်ာသပ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔၏ ယခုစက္တင္ဘာလအတြင္းျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီထားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို  အနည္းဆုံးငါးရက္အထိျပဳလုပ္ရန္ NCCT ဘက္မွ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္ရပ္စဲေရးညိွႏိႈင္းမႈေဆြးေႏြးပြဲကို ယခု စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဘက္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္သို႔ အဆုိျပဳထားၿပီး ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္သြားရန္အတြက္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ မွ ၁ဝ ရက္ၾကားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ NCCT အစည္းအေဝးတြင္ ညိွိႏိႈင္းၿပီး အေၾကာင္းျပန္ သြားမည္ဟု NCCT မွ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ NCCT ဘက္က စဥ္းစားထားတာက အရင္တစ္ခါတုန္းက သုံးရက္ေဆြးေႏြးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးတာ ေက်ေက်လည္လည္ မျဖစ္ဘူး။ ဒီတစ္ခါေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ က စဥ္းစားထားတာက အနည္းဆုံး ငါးရက္ေလာက္ ေဆြးေႏြးရင္ေကာင္းမလားဆုိၿပီး စဥ္းစားထားတာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မက်ေသးဘူး” ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္မည့္ အစုအဖြဲ႕ပုံစံသတ္ မွတ္ေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေနစဥ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရပ္တည္ ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားပါဝင္သည့္ ၾကားကာလ အစီအစဥ္တုိ႔မွာ အဓိက ညိွႏိႈင္းရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အေခ်ာသပ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“အစိုးရအဖြဲ႕ရယ္၊လႊတ္ေတာ္ရယ္၊ တပ္မေတာ္ရယ္ အင္အားစုတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ လာမလား၊ သုံးခုအေနနဲ႔ လာမလားဆုိတာပဲကြာတယ္။ ဘယ္သူေတြ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထုိင္မယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္က အားလုံး တူၿပီးသားျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ညီလာခံတြင္ ကရင္အမ်ဳိး သားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အဖြဲ႕မွ  UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထိခုိက္မည္မဟုတ္ဟု NCCT ၊ UPWC ႏွင့္ KNU ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 

ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက “စိုးရိမ္စရာမရွိဘူးလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ KNU အေနနဲ႔ အခုလတ္ တေလာမွာ UNFC က ခဏရပ္ေပမယ့္ သူတို႔အေနနဲ႔ NCCT မွာပါမယ္ဆုိတာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္က မထိခုိက္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ အားလုံး ကလည္း ဒါကို ေလးေလးနက္နက္ထားတယ္။ အခုအခ်ိန္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖုိ႔ အခြင့္အေရး အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး နားလည္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

NCCT အဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ (၁) ျဖစ္သူ KNU မွ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက “NCCT ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ စုေပါင္းထားတဲ့ အလုပ္အဖြဲ႕။ သူက UNFC  က ဖြဲ႕ေပးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ အခုတစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ KNU ကလည္း NCCT အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သလိုဆက္လက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

UPWC အလုပ္အဖြဲ႕မွ ဦးလွေမာင္ေရႊကလည္း “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ UNFC နဲ႔ မူေဘာင္ကိစၥအတြက္ တစ္ခါပဲ ေဆြးေႏြးဖူးတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ NCCT နဲ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ NCCT ဟာ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“UNFC ညီလာခံထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းမယ္။ ၿပီးေတာ့ NCCT ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးမယ္။ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖုိ႔ လုိလားတယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီ NCCT ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို အထိခုိက္မခံေလာက္ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု UNFC အဖြဲ႕ဝင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ၏ အဓိပတိေကာင္ စီဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာၾကားသည္။  

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List