Wednesday, September 03, 2014

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း၏ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား


ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ဗဟုိသန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မရွင္က ေရွ႕ေျပးလူဦးေရ စာရင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္း ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လူဦးေရစာရင္းသည္ ယခင္ခန္႔မွန္းအသံုးျပဳ ခဲ့ေသာ လူဦးေရထက္ ကိုးသန္းခန္႔ကြာဟေနသည္။

ခန္႔မွန္းလူဦးေရႏွင့္ အေရ အတြက္ကြာဟလြန္းမႈအေပၚ ေမး ခြန္းထုတ္သူမ်ား၊ လူဦးေရသန္း ၆၀ ကို အေျခခံၿပီး အစိုးရလုပ္ ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ လူမႈေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာ လူဦးေရကြာဟ မႈေၾကာင့္ မည္သုိ႔  မည္ပုံ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း စိတ္၀င္စားသူမ်ားသည္။

‘‘ဒါဆုိရင္ သန္းေျခာက္ဆယ္ကုိ အေျခခံထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတြက ယံုရခက္စရာျဖစ္သြားၿပီ’’ဟု ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမင္းေတဇ ကေျပာသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ထားသည့္ လူဦးေရစာရင္းသည္ သန္းေခါင္စာရင္း၏ ေရွ႕ေျပးရလဒ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရာက္ရိွ ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားပါ ၀င္ျခင္းမရိွသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္မည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္စာရင္း ႏွင့္ ကဲြျပားမႈရိွႏုိင္ေၾကာင္း ဗဟုိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦး စီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို မယုတ္မလြန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

‘‘ဟုိတုန္းက မွန္းထားတာက ေသေသခ်ာခ်ာ မမွန္းႏုိင္ဘူး။ ဒီဥစၥာက အေသအခ်ာမွန္ႏုိင္တယ္။ က်န္ခဲ့ တာက ႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြကုိ တြက္ခ်က္ေပးရမယ့္ နံပါတ္ ၄၀ က မပါေသးဘူး။ အခုစာရင္းနဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ ထုတ္ျပန္မယ့္စာရင္းက ကြာဟႏုိင္တယ္။ဒါေပမဲ့ သန္း ၆၀ ေတာ့ မေက်ာ္ႏုိင္ပါ ဘူး’’ဟု ဦးခင္ရီကေျပာသည္။

ယခင္လူဦးေရ သန္း ၆၀ ဟု ဆိုထားသျဖင့္ ကိုးသန္းဘယ္ ေရာက္သြားသလဲ။ ဖဲြ႕စည္းပံု အ ေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က လူဦးေရ ၅၇ သန္းရိွသည္ဟုဆုိသျဖင့္ ေျခာက္သန္းဘယ္ေရာက္ သြားသလဲ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကုိ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘၅၁ မွာျပည္ပသို႔ ေရာက္ေန တဲ့သူေတြမပါေသးပါဘူး။ ျပည္ပကို ေရာက္ေနတဲ့ သူေတြဟာေလး သန္းေက်ာ္အထက္မွာရိွမယ္ထင္ ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေန ယခု အခ်ိန္ထိ ေျခာက္သန္းေလာက္ ျပည္ပထြက္ခဲ့သလားဆုိေတာ့ ေျပာလုိ႔မ ရပါဘူး။ ေအာက္လုိင္း က သြားတဲ့သူရိွသလို တရား၀င္ သြားတဲ့သူလည္း ရိွခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ေျဖဆုိရခက္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က်ရင္ေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္း လင္းသိရမွာပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ ေ၀  ဖန္တဲ့သူေတြအားလံုးႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း အႀကံျပဳတာျဖစ္ေအာင္ အျပဳသေဘာနဲ႔ ေ၀ဖန္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ကေျပာသည္။

ယခင္လူဦးေရသန္း ၆၀ သည္ ကိန္းဂဏန္းအတိုင္းၾကည့္ မည္ဆုိရင္ ထူးျခားမႈမရိွေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆုိပါက အစိုးရ၏ ယႏၲရားကုိ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေန သည္။  ထိုေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာထဲက တစ္ခုမွာ ယခုသမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ က်င့္သုံးေနေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵမဲခံယူစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၅၇ သန္းရိွခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲခံယူရာတြင္ ၉၂ ရာခိုုင္ႏႈန္းကေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု အစိုးရက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘ကြာဟေနတဲ့ ကိန္းဂဏန္း ကုိ ေသတာ၊ေမြးတာနဲ႔ မေျပာေသးဘူး။ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနတဲ့သူ ေတြနဲ႔ပဲ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ေရာက္တဲ့သူေတြ ေျခာက္သန္း ေလာက္ ရိွႏုိင္သလားေမးခြန္း ထုတ္ရမယ္။ ဘယ္လုိ ေမးခြန္းထုတ္ထုတ္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုရလဒ္က ယံုမွားစရာအေၾကာင္း တရားေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ေနရတယ္’’ဟု ဦးမင္းေတဇက ထပ္မံေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ လူဦးေရကုိ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ ေနရ ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအ ႀကိမ္ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦး ေရ ၄၇ သန္းေက်ာ္ရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ေမြးႏႈန္း၊ ေသႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္၍ အစိုးရကျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ သည္ သန္း ၆၀ ရိွ သည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္း စိန္ကုိယ္တုိင္ႏုိင္ငံေတာ္ မိန႔္ခြန္း မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမိန္႔ခြန္းမ်ား တြင္ သန္း ၆၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားဟုေသာ စကားရပ္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

 ယခင္အစိုးရလက္ထက္္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရကုိ ပံုစံေလးမ်ိဳးျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾက ၿပီး ပံုစံတစ္မ်ိဳးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကတြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးရိွ ေနထိုင္သူ လူဦးေရအေျခခံစာရင္းေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမြးေသစာရင္းပါ ပါ၀င္ေသာ ေၾကာင့္ အေျခခံက်သျဖင့္ မွန္ကန္မႈ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစ သည္။ ဒုတိယနည္းမွာ ပံုစံ ၁၀ကို ၾကည့္၍ လ၀က တြက္ခ်က္ရသည့္နည္းျဖစ္သည္။ တတိယနည္းမွာ ကုလသမဂၢလူဦးေရ စာရင္းကုိ ခန္႔မွန္းတြက္္ ခ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စတုတၳမွာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းက တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ‘‘လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ေမြးၿပီး ဘယ္ေလာက္ေသတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်ဘယ္ ေလာက္အသား တင္တုိးတယ္ဆုိ ၿပီး ေလွနံဓားထစ္တြက္ခ်က္မႈ သာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုတြက္ခ်က္မႈဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ လွတယ္။ ၾကာေလေလ ကြာဟမႈႀကီးမား ေလေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစာရင္းကုိ ဘာကိစၥတြက္တြက္ အေျခခံကိန္းဂဏန္းအျဖစ္မွတ္ ယူၾကရတယ္။ ဒီတြက္ခ်က္မႈ ေလးမိ်ဳးမွာ ဘယ္ဟာမွန္သလဲလို႔ ေမးျမန္း ခဲ့လို႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ျဖစ္ေပၚလာ ရတာပါပဲ’’ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ဦးလွေဆြက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္အေကာင့္ တြင္ အျငင္းပြားေနေသာ သန္း ေခါင္စာရင္းကြာဟ မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေရးသားထားသည္။

ထို႔အျပင္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ကုိ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ အသားတင္ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ(GDP) ၫႊန္းကိန္း၊ စီးပြား ေရး ၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိပါ တြက္ခ်က္ရေသာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ကာလလူဦးေရ စာရင္းကုိ လုိက္၍ စီးပြားေရးပညာရွင္ အခ်ိဳ႕အၾကား တုိင္းျပည္၏ အသားတင္၀င္ေငြအေျပာင္းအ လဲျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။

 ‘‘သန္းေခါင္စာရင္းရဲ႕ သ ေဘာကတုိင္းျပည္ထဲမွာ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ ျပတာပါ။ ျပည္တြင္းမွာ ေနထုိင္ တဲ့ လူဦးေရကိုပဲေျပာတာ။ ႏုိင္ငံ သားေတြကုိ ရည္ၫႊန္းတာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး သန္းေျခာက္ ဆယ္ကုိ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားတဲ့ Per Capital Indications ေတြမွန္သမွ် ျပန္ဆန္းစစ္ ရေတာ့မယ္’’ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိးကေျပာသည္။

တုိင္းျပည္လူဦးေရ နည္း ျခင္း၊ မ်ားျခင္းမွာ အေရးမႀကီးဘဲ စာရင္းအင္းမွန္ကန္ဖုိ႔က အေရး ႀကီးေၾကာင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူ ရန္ က်န္ရိွေသာ သူမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္မ်ားက်န္ရိွသြား မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ယခုစာ ရင္းကို အမွန္ဟု ထုတ္ျပန္လွ်င္ မေကာက္ခံေသးေသာ သူမ်ား အတြက္ အစိုးရက မည္သုိ႔စဥ္း စားထားေၾကာင္း၊ မေကာက္ခံ ေသာသူမ်ားေနထိုင္ေသာ ေနရာ က ပိုအေရးႀကီးသျဖင့္ လူဦးေရ စာရင္း တြင္ မပါ၀င္ဘူးဟု ေျပာ ဆုိရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိးက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ေပၚ တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေျပာဆုိ ထားသည္။

‘‘သိသေလာက္ေတာ့ အျပင္ မွာ သန္းေျခာက္ဆယ္၊ သန္း ေျခာက္ဆယ္ေျပာေနၾကေပမယ့္ လူဦးေရ အေျခခံတြက္ၿပီး စီမံကိန္းေတြခ်ရင္ ၄၇ သန္းနဲ႔ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ကုိ အေျခခံၿပီးတြက္ခ်က္ၾက တယ္။ သန္း  ၈၀ ေလာက္ဆုိရင္ ျမန္မာပိုဆင္းရဲေနတယ္ဆိုတာေသခ်ာ သေလာက္ပဲ။ အဲဒီေလာက္ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြကကြာဟမႈ ခပ္မ်ားမ်ား မရွိႏုိင္ပါဘူး။ သူတို႔ေျပာတဲ့ စာရင္းေတြ ထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားသြားသူေတြ မပါေသးေတာ့’’ ဟု ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာစစ္တမ္းမ်ားကို ၂၀၁၀ မွစတင္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူေနေသာ စိမ္းလန္းအမိေျမမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက ေျပာ သည္။

သန္းေျခာက္ဆယ္ကို အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ထားသည့္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ားျပန္လည္ တြက္ခ်က္ရမည္ ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ လူဦးေရ သန္းေျခာက္ဆယ္ကို အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ထားေသာေၾကာင့္ ယခုလူဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ပါက ကမၻာ့ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ စာရင္း၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမွာ ကိန္းဂဏန္းအရ ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္လွ်င္ တုိးလာ ဖြယ္ရွိသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းသည္။

‘‘အခ်က္လက္ ကိန္းဂဏန္း အရ တိုးလာမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ Inc-ome Distribution အရေတာ့ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြက သိပ္မကြာဟဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ ပိုက္ဆံရွိတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈရွိ တယ္ဆိုတဲ့ လူဦးေရက ၁၀၀ မွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိမယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြေလ်ာ့ေနတဲ့သူက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိတယ္’’ ဟု စီးပြားေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ဦးသန္းစိုးက ေျပာသည္။

လူဦးေရ ၅၁ သန္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ GDP ကို တြက္ ခ်က္လွ်င္ တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္သန္းေျခာက္ဆယ္ဟု ထုတ္ျပန္စဥ္ကထက္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူ လူဦးေရစာရင္းသည္ ယခု ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားျဖင့္ ေသာင္း ဂဏန္းကြာဟေနသည္။ ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရသည္ ၅ ဒသမ ၇ သန္းရွိရာမွ ယခုအခါ ၅ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္သာ ရွိေတာ့သည္။ က်န္ၿမိဳ႕ ျပမ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းကြာဟမႈ မ်ား အသီးသီးရွိမည္ဟု ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက စုံ စမ္းသိရွိရသည္။

‘‘အားလုံးၿခံဳလုိက္ရင္ လူဦး ေရကြာဟတာကေတာ့မ်ားတယ္လို႔ ျမင္တာေပါ့။ ၿမိဳ႕အလုိက္၊ တုိင္းအလုိက္၊ ျပည္နယ္အလုိက္ တြက္ ရင္ေတာ့ လူဦးေရသိပ္ကြာဟ တာနည္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသြား ေနသူေတြ ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

‘‘လူဦးေရသိပ္သည္းဆကို ၾကည့္ရင္ ၿမိဳ႕ျပမွာေနလာတဲ့သူ ေတြ မ်ားမ်ားလာတာကို ေတြ႕ရ တယ္။ အမ်ားဆုံးကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာမွာ လူဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္တယ္။ ဒုတိယမ်ားတာက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူေန နည္းတာကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရတယ္’’ဟု ဦးခင္ရီက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ တစ္ သန္းအထက္ မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး လူဦးေရစုစုေပါင္း ကြာဟခ်က္မွာ ၁ ဒသမ ၇ သန္းရွိ သည္။ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ တြင္ အမ်ဳိးသား ၂၄ သန္းေက်ာ္ (၂၄,၈၂၁,၁၇၆)ဦး အမ်ဳိးသမီး ၂၆ သန္းေက်ာ္ (၂၆,၅၉၈,၂၄၄ ) ဦးရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ က်ား လူဦးေရ တစ္သန္းေျခာက္ေထာင္ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ အမ်ဳိးသား၈၅၄,၆၃၃ ၊ အမ်ဳိးသမီး ၇၈၈,၄၂၁ ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားေျခာက္ေထာင္ ေက်ာ္ခန္႔ မ်ားျပား ေနျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားဦးေရ မ်ားျပားေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဒသျဖစ္ေနသည္။ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်ား၊ မ လူဦး ေရမွာ တန္းတူညီမွ်ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရ စာရင္း တြင္ အလုပ္အကိုင္၊ အသက္အရြယ္အပိုင္းျခားႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ တန္း၊ ႏုိင္ငံျခားထြက္သူဦးေရတို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ အဆုိပါ စာရင္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္ ့ေသာ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးကလည္း လူဦးေရသန္း ေခါင္စာ ရင္း မထြက္ၿပီး ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္အလိုတြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၎တို႔ သည္ လူဦးေရ ေကာက္ယူသည့္ အဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားပါမက်န္ လုိက္လံေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္း တင္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရစာရင္းက အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုျပည့္စုံၿပီး စာရင္း မွန္ကန္မႈ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ေထာက္ခံေျပာဆိုသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List