Thursday, September 04, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာမည္ဟု UNFC ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္


ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ၏ ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ ေပးအပ္ခ်က္အရ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာ၍ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု UNFC ညီလာခံအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

UNFC ညီလာခံကုိ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌က်င္းပရာ အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕ အစည္း ၁၂ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕အစည္းငါးဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၉ဝ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ UNFC ၏ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆ သက္တမ္းကာလ အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ ဝင္ ၄၂ ဦးအနက္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ၁၂ ဦးကို ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။

အဖြဲ႕၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ယခင္ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ ေကအုိင္အုိအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လကပင္ ဆက္လက္တာဝန္ယူ ခဲ့ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ကုိ NMSP ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေနရာ၌မူ UNFC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္ဆုိင္း ထားသည့္ KNU အဖြဲ႕အတြက္ ေနရာသတ္မွတ္ ေပးထားသည္။

အဖြဲ႕၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေနရာ ကို KNPP မွ ခူဦးရယ္၊ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေနရာကို ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ ဥကၠာ၊ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ေနရာကုိ ဆလုိင္းထလာေဟး တုိ႔က တာဝန္ယူၿပီး ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဒါက္တာလဂ်ာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘီထူး၊ ဒူဝါဘြန္ဝမ္လာေရာ္၊ စဝ္စုိင္းထူး၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္တုိ႔အျပင္KNU အဖြဲ႕ အတြက္ ေနရာတစ္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

UNFC ၏ မူလအဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံမၿပီးဆုံးမီ ၎တုိ႔၏ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို ႐ုပ္သိမ္း၍ UNFC တြင္ ပါဝင္မႈကို ယာယီရပ္ဆုိင္း ထားလုိက္သည့္အေပၚ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးက လြန္စြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသည္ဟု အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ KNU အတြင္း ညိွႏႈိင္းမႈအရ မၾကာမီမွာပင္ မူလအတုိင္း တပ္ေပါင္းစုအတြင္း ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ UNFC ညီလာခံတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ တစ္ေနရာႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ေနရာကို KNU ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားသတ္မွတ္ ခဲ့သည္ဟု လည္း အဆိုပါသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

ညီလာခံအေနျဖင့္ UNFC ၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာေစရန္ သံႏၷိ႒ာန္ခ်လ်က္ မည္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် က်န္ရစ္ေစျခင္းမရွိေစရန္ သတိႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္လည္း ပုိမုိ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို အခုိင္အမာ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) သည္ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အလုပ္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ယင္းအလုပ္အဖြဲ႕သည္ UNFC က ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

UNFCညီလာခံသို႔ အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ KIO၊KNU၊NMSP၊SSPP၊ PNLO၊ CNF၊ KNPP၊LDU၊ ANC၊TNLA၊WNO၊MNDAA တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္သည့္ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)၊KNU/KNLA (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ မ်ားတြင္လည္း ယင္းအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ရွစ္ေလးလုံးေငြရတု ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕တုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

UNFC ကုိ ၂ဝ၁၁ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၏ညီလာခံကို သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List