Wednesday, September 03, 2014

UNFC ႏွင့္ KNU ဇာတ္လမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဘယ္လို႐ုိက္ခတ္ႏိုင္လဲ


ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးရက္က ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ေနသူမ်ားအၾကား ဂယက္႐ိုက္ခတ္သြားခဲ့သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေန သည့္ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ပထမအႀကိမ္ညီလာခံအစည္း အေ၀းမွ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားႏုတ္ထြက္သြားသည္ ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထိုသတင္းႏွင့္အတူ ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္ UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ သြားေတာ့မည္ဆိုသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း က်ယ္ေလာင္စြာထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေကအင္န္ယူဘက္ကမူ ၾသ ဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ညီလာခံပၪၥမေန႔ အၿပီးတြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္မႈမွ ယာယီရပ္ဆိုင္းသည္။ ေရွ႕ညီလာခံသက္တမ္းအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ ၀င္အျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မေစလႊႊတ္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္၍ UNFC တြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ မပါ ၀င္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးလက္မွတ္ျဖင့္ ညီလာခံသဘာပတိထံသို႔အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ကအင္န္ယူဒုတိယဥကၠ႒ ေနာ္ဗီဖိုးရာစိန္ကလည္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ညီလာခံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းစာတြင္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားေၾကာင့္ ညီလာခံေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာ မႈကို စိတ္မေကာင္း ေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေကအင္န္ယူအတြင္းျပန္ လည္ညႇိႏိႈင္း ကာ UNFC တြင္ ဆက္ လက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေကအန္ယူကိုယ္စားလွယ္မ်ားက UNFC ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဆက္လက္ပါ၀င္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ ဆံုး ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ အစိုးရ ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလ်က္ရွိသည္။ လာမည့္ ႏွစ္လခန္႔အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားရရွိထား ေသာ ေကအင္န္ယူႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၂) ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည့္ တပ္ေပါင္းစု UNFC တို႔ၾကား အက္ေၾကာင္းမ်ားမွာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ ေရာက္ျခင္းရွိ၊ မရွိေစာင့္ၾကည့္ စရာ ျဖစ္လာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ ေနေသာ UNFC ပထမအႀကိမ္ညီလာခံ အတြင္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်၍ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအတူတကြ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည့္မူမ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္မူမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေကအင္န္ယူက တင္သြင္းခဲ့သည္။ 

ယင္း UNFC ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ညီလာခံ ပၪၥမေန႔အစည္းအေ၀းမၿပီးမီ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္မေရးထိုး ႏိုင္ေသးေသာ အင္အားႀကီးတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အိုက ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားေသာ UNFC ဖြဲ႕စည္း ပံုတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ေကအိုင္အိုမွ ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လက သံုးႏွစ္ ဆက္တိုက္ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားသည့္ UNFC ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

UNFC သည္ အဖဲြ႕၀င္အားလုံးဆုိင္ရာ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ ဘုံစုံရပ္ ဖုိရမ္ျဖစ္သင့္ၿပီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အားလုံးလုိက္ နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း  ပဒိုေစာတာဒိုမူး ကေျပာ သည္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ရန္မူကို အေျခခံေသာ UNFC တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ(NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္ယူနီယံ(LOU)၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (AL)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PN-LO)၊ ပေလာင္ ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) ႏွင့္ ‘၀’အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးတို႔ ပါ၀င္သည္။

UNFC အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာအပါအ၀င္ ဆယ္ႀကိမ္ခန္႔ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အစိုးရႏွင့္ NCCT ၾကား ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ အႀကိမ္အမ်ား ဆံုးေတြ႕ ဆံုထားကာ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိသည့္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ UNFC တို႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။

‘‘ေကအင္န္ယူရဲ႕ မဟာမိတ္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ တူတာကိုတြဲ လုပ္၊ မတူတာကို ခြဲလုပ္ၿပီး ပူးေပါင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစရမယ္။ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ တို႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘူးဆိုတဲ့ မူကလည္း ရွိထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေတာ့ ထိခိုက္လာႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး’’ဟု ေကအင္န္ယူအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက KIC သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

ေကအင္န္ယူ တင္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အားလံုးကို လက္မခံသည့္ သေဘာမဟုတ္ ေၾကာင္း UNFC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာ က ဆိုသည္။

 ေကအင္န္ယူ အေနျဖင့္ UNFC မွ အမွန္တကယ္ႏုတ္ထြက္ သြားပါက လက္ရွိအရွိန္အဟုန္ ျမင့္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ NCCT တို႔ၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာ ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

UNFC မွ ေကအင္န္ယူႏုတ္ ထြက္သြားပါက ေကအိုင္အိုက တပ္ေပါင္းစုအတြင္း ၾသဇာအႀကီး ဆံုးျဖစ္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္အို၏ သေဘာထားမွာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးစြာလုပ္လိုျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအယူအဆ NCCT တြင္ လႊမ္းမိုးလာပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးရွင္ စည္သူေအာင္ျမင့္ က သံုးသပ္သည္။

‘‘ဒါေၾကာင့္ အခုတစ္ႏိုင္ငံ လံုးအပစ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးေနတာ(၅)ခ်က္ေလာက္ က်န္တာကေန ေႏွာင့္ေႏွး သြားႏိုင္တယ္။ ၾကန္႔ၾကာသြားႏိုင္တယ္။ အခန္႔မသင့္ရင္ ရပ္သြားႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္က ေထာက္ ျပေျပာဆိုသည္။

 ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန(MPC) အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊ ကလည္း UNFC ညီလာခံျဖစ္စဥ္မွာ NCCT ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ကို အစီ အစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 7Day  Daily သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္က ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကသာ အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ရပ္တည္ ခ်က္ကို မေျပာင္းပါဘူး’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုစက္တင္ဘာလအတြင္း အစိုးရႏွင့္ NCCT ၾကား တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြး ေႏြးရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထု မ်ားကလိုလား လ်က္ရွိသည္။   

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List