Wednesday, September 03, 2014

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ဆႏၵျပမႈ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတို႔ မပါ၀င္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ တားျမစ္


အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းပါအခ်က္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ဆႏ္ၵျပရာတြင္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ၀င္ခြင့္မရေစရန္ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ တားျမစ္ခဲ့ သည္ဟု ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒ ကိုနန္းလြင္က မဇ္ၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေပါင္းစပ္မႈေကာ္မတီ တို႔သည္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သင္ယူခြင့္၊ သင္ၾကားခြင့္ ပိတ္ပင္ေနၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႔ႏွစ္ခုက ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ အာဏာေပးထားျခင္း၊ အဖြဲ႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းပါက တာ၀န္ယူမည္ ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မပါျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရသည္ဟု ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသမဂၢဥကၠ႒ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက ဆုိသည္။

ဒဂံုတကၠသုိလ္ ပရိ၀ုဏ္အတြင္းသို႔ ဒဂံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွအပ အျခားမည္သူမွ ၀င္ခြင့္မရရန္ ေက်ာင္း၀င္ေပါက္ လံုၿခံဳေရးက ဟန္႔တားျခင္း၊ တက္ၠသိုလ္တြင္း စာသင္ေဆာင္ ၄၀ မွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ မပါ၀င္ေစရန္ တံခါးမ်ား ပိတ္ထားျခင္း၊ တံခါး၀မ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ ဆႏၵျပမႈတြင္ မပါလွ်င္ သင္ယူမႈ အားနည္းသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျပာေစၿပီး စာေမးပြဲေအာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟူေသာ မက္လံုးေပးမႈမ်ားျပဳ လုပ္ျခင္းရွိသည္ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားတို႔က ဆိုသည္။

ဒဂုံတကသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုနန္းလြင္က “ပါခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မဟုတ္ရင္ မ၀င္ရဘူး ေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးေရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေရာ ပိတ္ပင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားမဟုတ္တဲ့သူဆြဲမထုတ္ဘဲ ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ကို စာသင္ခန္းထဲ ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္ထဲ မ၀င္ရဘူးလို႔ ဟန္႔တားေျပာဆိုမႈေတြလုပ္ပါတယ္။ အဆိုးဆံုးက ဆရာအခ်ဳိ႕က ဆႏၵျပပြဲထဲ မပါရင္ အမွတ္နည္းတဲ့ ဘာသာရပ္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ အေပးယူလုပ္တာေတြ လုပ္လာၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဆႏၵျပမႈတြင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတက္ၠသိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္စသည့္ တကၠသိုလ္ ကိုးခုမွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List