Wednesday, September 03, 2014

သေရေခတၱရာေရွးေဟာင္းဇုန္အတြင္းမွ ေနအိမ္ ၂၃ လံုး ဖယ္ရွားရမည္


သေရ ေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းဇုန္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚ၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ အိမ္ေျခ ၂၃ လုံးအား တရားမဝင္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕က အေၾကာင္း ၾကားစာေပးပို႔လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ ေယာက္အေနနဲ႕ ဥပေဒအရလုပ္ ေဆာင္တာပါ။ ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး အပုိင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔မဆုိင္ ပါဘူး''ဟု ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴးဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဖယ္ရွားခုိင္းသည့္စာ ကုိ ၾသဂုတ္ ၂၃ရက္က ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖယ္ရွားေပးျခင္း မရွိပါက ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ထိ ေရာက္ျပင္းထန္စြာ တရားစြဲအေရး ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴးလက္မွတ္ေရး ထုိးေပးပို႔လုိက္သည့္ အဆိုပါအ ေၾကာင္းၾကားစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

''မျဖစ္မေနဖယ္ရေတာ့မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ကုိ ေနစရာေနရာ ျပန္ေပးပါ။ အဲလုိမွမဟုတ္ရင္ ကြၽန္မ တုိ႔မွာ ေနစရာေနရာမရွိေတာ့ ဖယ္ ေပးဖုိ႔ကမလြယ္ဘူး'' ဟု ေနအိမ္ ဖယ္ရွားရန္ အေၾကာင္းၾကားစာေပး ခံရသူ ေဒၚခင္ျဖဴက ေျပာသည္။

ေရွးေဟာင္းဇုန္အတြင္း ေျမတူး ျခင္း၊ ျမင္ကြင္းကုိ ဖုံးကြယ္ေစမည့္ သစ္ပင္ျမင့္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္ လုပ္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းဇုန္ကုိ ထိခိုက္ ေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ ျခင္း၊ ေနအိမ္တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည့္စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္ဆႏၵကေတာ့ မူလ ရွိေနတဲ့ အိမ္ေတြကုိ မေရႊ႕ေျပာင္း ဘဲနဲ႔ ေနာက္ထပ္တုိးလာမယ့္ အိမ္ ေတြကို စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ တားဆီးၿပီးေတာ့ စည္းကမ္းကုိ သတ္ မွတ္ေစခ်င္တယ္။ သူတုိ႔က လယ္ ထဲမွာ ေဆာက္ေနတယ္ဆုိေပမယ့္ ပုိက္ဆံေပးဝယ္ထားရတာ။ အဲလုိဆုိ ေတာ့ သူတုိ႔မွာလဲ အခက္အခဲက အရမ္းျဖစ္တယ္။ မရွိလုိ႔မွ ေစ်းခ်ဳိတဲ့ လယ္ထဲမွာဝယ္ၿပီး ေနရတာ။ အခု ဖယ္ရမယ္ဆုိေတာ့ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ဘူး''ဟု ဖယ္ရွားခုိင္းသည့္ ေနအိမ္ ၂၃လုံးတည္ရွိရာ ေရႊတံခါး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးတင္ဦး က ေျပာသည္။

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသုံးၿမိဳ႕တြင္ပါဝင္ ေသာ သေရေခတၱရာေရွးေဟာင္းဇုန္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ထုိေဒသအတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ား လက္ ရွိေနထုိင္ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းမည္မဟုတ္ဘဲ အသစ္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လာႏုိင္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိသာဥပေဒ အရ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဇူလုိင္၅ ရက္က ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

''လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ေက်းရြာေနအိမ္ေတြကို ဘယ္ကိုမွလဲ မေရႊ႕ခိုင္းဘူး။ အျခားစီမံကိန္းႀကီး ေတြလိုလဲ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ပါဘူး။ မိသားစုေတြမ်ားလာလို႔ အဖီေလး ဆြဲမလား ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘာေလးပဲလုပ္လုပ္စည္ပင္တို႔၊ ေျမစာရင္းတို႔မွာခြင့္ ျပဳခ်က္ယူရသလို ကြ်န္မတို႔ဌာနကိုလဲ လာ အေၾကာင္းၾကားပါ။ လိုက္ၾကည့္ေပးပါ့မယ္။ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က္ ေတြအရ ခြင့္ျပဳႏိုင္တဲ့ပံုစံေနရာေတြ အတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ'' ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

THL (Myimakha)
Democracytoday
Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List