Thursday, June 26, 2014

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အဆိုႏွစ္ခုသာ တင္သြင္းဖူးေၾကာင္း သိရလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ပထမအႀကိမ္မွ ဆ႒မအႀကိမ္အထိ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္းျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၌ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွအဆိုႏွစ္ခုသာ တင္သြင္းဖူးေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္(Open Myanmar Initiative)၏လႊတ္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

၎တို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုမ်ားမွာ ပထမအႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ ပထမအႀကိမ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္သြင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားျဖစ္ကာ အဆိုႏွစ္ခုစလံုး အတည္ျပဳခံခဲ့ရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၁၁ဝ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား 
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၆ ဦး ပံုမွန္ရွိေနၿပီး ဆ႒မအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆိုျပဳမႈျဖင့္ အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ပါတီအလိုက္ အဆိုတင္သြင္းမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို ၉၅ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၉၅ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၇ခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း လံုးဝမေတြ႔ရသည့္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈၆ ဦးအထိ ရွိခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁ဝ၈ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ OMI သည္ ၎တို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထက္ေနာင္ေနာင္
The Myanmar Age

No comments:

Post a Comment

My Blog List