Thursday, June 18, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္


၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ဦးတည္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းတို႔ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား တုိးျမႇင့္ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည္။
အဂၤလန္အေျခစိုက္ အဆိုပါ အဖြဲ႕က ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ထုတ္ ျပန္ေသာအစီရင္ခံစာ၌ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားကို ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီးလက္ ရွိတြင္ သတင္းေထာက္ အနည္း ဆံုး ၁၀ ဦးခန္႔ ေထာင္ခ်ခံ ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘သတင္းေထာက္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ အေရးပါ တဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ပါ တယ္။ သူတို႔ေတြဟာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္ သူေတြကို သတင္းအခ်က္အ လက္ေတြရဖို႔ သူတုိ႔ရဲ႕မဲေပးေရြး ခ်ယ္မႈကို နားလည္ေစဖို႔ အမ်ား ႀကီးကူညီႏုိင္တယ္။ ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ မီဒီယာေတြရဲ႕အခန္းက႑၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခြင့္က႑ေတြဟာ အမွန္တကယ္ ကို အေရးပါတယ္’’ဟု AI ၏ အ ေရွ႕ေတာင္အာရွသုေတသနၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ႐ူးပတ္အက္ေဘာ့က ဗီအိုေအ အဂၤလိပ္ပိုင္းအစီအစဥ္ တြင္ ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ သိသာထင္ ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာစစ္အစိုးရ လက္ ထက္မွ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၁၁ က ကတိျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို လွည့္စားဖံုးကြယ္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သတင္းေထာက္မ်ားမွာ အင္အားႀကီးစစ္တပ္၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု ဘဂၤါလီဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားေရးသား ေဖာ္ျပမႈတုိ႔တြင္သတိထားေရးသားေနရၿပီး အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး(ေခၚ) ေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္မွာလည္း ၂၀၁၄ အတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကားျဖစ္ပြားသည့္ တုိက္္ပြဲ အတြင္း သတင္းရယူရင္း အသတ္ခံရသည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားက ႏုိင္ငံ တြင္းရွိ သတင္းေထာက္မ်ားေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ကေျပာသည္။

သတင္းေထာက္ အခ်ိဳ႕မွာ ၎တုိ႔၏သတင္းမ်ားတြင္ အမည္ မေဖာ္လိုသူမ်ားကို ကိုးကားေနရ ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားေရးသားရာ၌ စစ္ေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာၾကားခံ ေနရသည္ဟု သိရသည္။

‘‘သတင္းေထာက္ေတြဟာ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ဆင္ဆာေတြ ျဖတ္ေတာက္ေနၾကရတယ္။ ၿပီး ေတာ့ အခ်ိန္မေရြး တရား႐ံုးက ဆင့္ေခၚခံရႏုိင္မယ့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္ေနရတယ္’’ဟု႐ူးပတ္အက္ ေဘာ့ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာပို႔စ္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အပါအ ၀င္ ႏွစ္ဦးကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္  ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ပါက မတရားအသင္းဆက္သြယ္ သည့္ပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္း မွန္ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က ေၾကညာထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ယူန တီဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ငါးဦး၊ ဘုိင္မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္အယ္ဒီ တာအဖဲြ႕ေလးဦးတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပါက္ၾကားမႈ၊ အစိုးရအ ၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ စသည့္ပုဒ္မ မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြး ေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္(သို႔မဟုတ္) ႏို၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က  ေျပာၾကားထားသည္။

7Day DailyNo comments:

Post a Comment

My Blog List