Tuesday, June 16, 2015

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ညႊန္႔ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ား“တပ္မေတာ္ဆိုတာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အႀကီးအကဲ။ သူ႕ရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ က်န္တဲ့သူေတြ အားလံုးလုပ္ၾကရတယ္။ အဲေတာ့ တပ္မေတာ္က ေတာက္ေလွ်ာက္အာဏာယူထားတယ္ဆိုတာလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဘဘလည္းသေဘာမက်ဘူး။ မႀကိဳက္ဘူး။…”

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ န၀ေဒးလမ္းရွိ န၀ေဒး ပန္းခ်ီျပ ခန္းတြင္ ၁၆.၆.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒ သႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ၊ ျမစိမ္းေရာင္ေတာင္ေတာ္၌ တည္ထားကိုး ကြယ္မည့္ ျမတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အလွဳေငြေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားအၿပီး မီဒီယာမ်ားက အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးခင္ညြန္႔ကို ေမးျမန္းၾကသည့္ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ ဦးခင္ညြန္႔ေျပာသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

(လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ရန္ ရွိမရွိကိစၥ) ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပါတီႏုိ္င္ငံေရး မလုပ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ လည္း မ၀င္ဘူး။ အခုဘဘက ဘာသာေရးရယ္၊ လူမွဳေရးရယ္ ကိစၥပဲ လုပ္ေနတယ္။

အသက္အရြယ္လည္း ရေနၿပီ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ လူငယ္လူရြယ္ေတြ လုပ္ၾကရမွာေပါ့။ ဘဘ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ 

တာ၀န္အရလုပ္ခဲ့တာ တာ၀န္ေပးလို႔သာလုပ္ခဲ့တာ အဲဒီတာ၀န္ ၿပီးဆံုးၿပီဆို ေတာ့ ဘဘ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ 

ေအးခ်မ္းတဲ့မိသားစုဘ၀ေလးနဲ႔ ေနခ်င္တယ္။ ဘာသာေရးရယ္ လူမွဳေရးရယ္ ဒါပဲ လုပ္မယ္။ ႏိုင္ငံေရလံုး၀ စိတ္မ၀င္စားဘူး ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မ၀င္ဘူးလို႔ ေၾကျငာလိုက္တယ္။

(၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိစၥ)
ဘဘ နဂိုကတည္းကိုက တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာ နဂိုကတည္းက ခံယူခ်က္ရွိၿပီးသား။ ဒါေပမယ့္ ဘဘ ဘာေၾကာင့္လုပ္ခဲ့သလဲ တပ္မေတာ္ကေန ဘာေၾကာင့္ အာဏာေတြ ယူၿပီး လုပ္ခဲ့တာလဲ။ ဘဘ တေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူးေလ။ တာ၀န္အရ။ ဘဘက စစ္သားေလ။ စစ္တပ္က တာ၀န္ေပးတဲ့ဟာကို လုပ္ရတာ။ ဘဘက ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူးေလ။ တပ္မေတာ္ဆိုတာကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အႀကီးအကဲ။ သူ႕ရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ က်န္တဲ့သူေတြ အားလံုးလုပ္ၾက ရတယ္။ အဲေတာ့ တပ္မေတာ္က ေတာက္ေလွ်ာက္အာဏာယူထားတယ္ ဆိုတာလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဘဘလည္းသေဘာမက်ဘူး။ မႀကိဳက္ဘူး။ အဲေတာ့ ေစာေစာက ဘဘေျပာသလိုေပါ့ တိုင္းျပည္ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး လုပ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔အဖြ႕ဲအစည္း ျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀ကို ျမွင့္တင္ေပးမယ့္ ပုဂိၢဳလ္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းကိုေထာက္ခံမယ္ အားေပးမယ္။ အဲဒါကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေတာ့မွ လုပ္တဲ့သူကို အားမ ေပးဘူး။

(လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ကိစၥ)

လုပ္ပံုကိုင္ပံုနဲ႔ နည္းစနစ္ကေတာ့ လိုတာေပါ့။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတာ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ အယူအဆခ်င္း မတူၾကဘူး။ 
ဘဘလုပ္တဲ့အယူအဆနဲ႔ေနာက္လုပ္တဲ့သူေတြရဲ့ အယူအဆခ်င္း မတူဘူး။ အေတြးအေခၚခ်င္း မတူဘူး။ ဘဘရဲ့အေတြးအေခၚ ဘဘရဲ့ လုပ္ပံုကိုင္ပံုက တမ်ိဳးေလ။ တိုင္းရင္းသားေတြကဘဘအေပၚျမင္တဲ့အျမင္က တမ်ိဳးျဖစ္ မယ္။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့လူေတြရဲ့အေပၚမွာ အျမင္ကတမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒီလိုပဲ ဘဘ ခန္႔မွန္းတယ္။

(ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေနသည့္ ကိစၥ)
ဘဘ အဲဒါေတာ့မေျပာခ်င္ဘူး။ ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူးေလကြဲ႕။ ဒါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆံုးျဖတ္ၾက မွာကိုး။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြ ေဆြးေႏြးၾကမွာဆိုေတာ့ ဘဘက အျပင္ကေန တေယာက္ တည္း ေ၀ဖန္ ေရးသမား မဟုတ္ဘူး။ ဘဘ ေ၀ဖန္ေရးသမား မဟုတ္ဘူး။ ဘဘ ျပည္သူ တေယာက္ပဲ။ ေ၀ဖန္ေရးသမားဆိုေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေလွ်ာက္ၿပီးေ၀ဖန္လို႔ ရတာေပါ့။

(လက္ရွိ ျမန္မာပညာေရးစနစ္ ကိစၥ)
ပညာေရးအေျခအေနကေတာ့ လုပ္ရမွာကြဲ႕ လုိေသးတယ္။ ေက်ာင္းသားကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ လိုေသးတယ္။ ေက်ာင္းသားကိုဗဟိုျပဳတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမယ္။တို႔ေက်ာင္းသားကိုဗဟိုျပဳတဲ့ ပညာေရး စနစ္ မျဖစ္ေသးဘူး။ အခုဟာက။ ဘဘ ယခင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ အခ်ိန္ကတည္းကိုက ေက်ာင္းသား ကိုဗဟိုျပဳတဲ့ ပညာေရးစနစ္လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဒီသံႏိၷဌါန္စိတ္ေလးေတြနဲ႔ အစီအမံေလးေတြ ခ်ခဲ့တယ္။ တကၠ သိုလ္မွာ ေနတုန္းကေတာ့ တကၠသိုလ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဆိုတာ ရွိတယ္။ တကၠသိုလ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီက အားလံုးစီမံခန္႔ခြဲတာပဲ။ ဒါပဲ သိတယ္ ။ က်န္တာေတာ့ မသိဘူး။ က်န္တဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ဘာေတြလဲဆိုတာ လည္း မသိဘူး။

(ေထာက္လွန္းေရးကိစၥ)
လံုၿခံဳေရးတို႔ ေထာက္လွန္းေရး အတတ္ပညာတို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ယူရတယ္။ ခ်က္ခ်င္းသင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းႀကီး လုပ္လို႔မရဘူး။ ဘဘလည္း တာ၀န္ယူတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ကိုယ္ေရာ ကိုယ့္တပည့္ သားသမီးေတြေရာ ေလ့က်င့္မွဳေတြ အခ်ိန္ေတြ ေပးရတယ္။ ဒါမ်ိဳးက ခ်က္ခ်င္းေကာက္လုပ္လို႔ ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ေလ့က်င့္ေရးကလည္း ေသခ်ာ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ့ ေထာက္လွန္းေရးအတတ္ ပညာေတြ ေလ့လာရမယ္ သင္ယူရမယ္။ ဘဘအဖြဲ႕အစည္းတုန္းက ႏိုင္ငံတကာရဲ့ ေထာက္လွန္းေရး အတတ္ပညာ သြားသင္တယ္။ ေလ့လာတယ္။ ေပါင္းစပ္ၿပီးလုပ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ့ ေထာက္လွန္းေရး အတတ္ပညာေတြက အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းနဲ႔လုပ္လို႔ မရဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ့ အတတ္ ပညာက ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မမွီဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။

(လင္းလင္းေအာင္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List