Friday, March 06, 2015

လစာတိုးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံစားကုန္ အျမတ္မ်ားစြာတင္ေရာင္းက အေရးယူရန္ ဒု-ဝန္ႀကီး တိုက္တြန္း


လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္သစ္တြင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ခံစားခြင့္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း အေျခခံစားေသာက္ ကုန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာပါက စည္ပင္သာယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားက အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္းက တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ သည္။
ဒု-ဝန္ႀကီးက “ေစ်းကြက္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေရာင္းခ်သူအမ်ားစု အေနနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အျမတ္ရလို မႈေၾကာင့္ ဝယ္ရင္းေစ်းေပၚမွာျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းထက္ အျမတ္မ်ားမ်ားတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနျခင္း အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ေစ်းစီမံ ခန္႔ခြဲသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက အေရးယူေဆာက္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္က ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမင့္သျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လာလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕က မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာန ေလးခုေျဖ ၾကားမႈတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္က “လစာတိုးျမင့္ခဲ့ပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္း ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ရွိပါက မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေမးျမန္းသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားလစာတိုးပါကလည္း ပံုမွန္ထမင္းႏွစ္နပ္စားေနရာက ေလးနပ္မစားသကဲ့သို႔ က်န္ျပည္ သူမ်ားသည္လည္း ထို႔နည္းတူစြာ တစ္ေန ထမင္းႏွစ္နပ္သာစားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခခံ စားေသာက္ ကုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းအဆမတန္ ျမင့္တက္လာမႈမရွိေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းကမူ “ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ကာကြယ္တဲ့ နည္းလမ္းႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေလလြင့္ခြန္ႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္သူေတြကို စိစစ္ ေကာက္ခံတဲ့ နည္းလမ္းမ်ား ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ အေျခခံစားကုန္၊ လူသံုးကုန္မ်ားသည္ ျပည္ပတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကုန္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း အေျခအေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ဝယ္လိုအားေပၚမူတည္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအတက္ အက် ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ေကာလာဟာလ သတင္းမ်ား၊ မမွန္မကန္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရုတ္တရက္ အတက္အက် ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္လည္း ဒု-ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္းက ရွင္းျပသည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက “ ပုဂၢလိကလစာဟာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြလစာထက္ မ်ားၿပီး သား ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြ လစာတိုးတဲ့အတြက္ ဥပမာေျပာရရင္ တကၠစီေမာင္းသူ တစ္ဦးဟာ ဝန္ထမ္းေတြ လစာတိုးတဲ့အတြက္ သူတို႔ကလည္း ကားခ ပိုေတာင္းလာခ်င္တဲ့ စိတ္သေဘာထားရွိပါတယ္” ဟု ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးပါက ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥရပ္မ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၏ လစာသည္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္သာရွိသည့္ အတြက္ ျပင္ပကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သာမာန္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ပင္ တစ္လ သံုးသိန္းက်ပ္ ဝန္းက်င္ ရရွိေနသည့္အတြက္ လစာႏႈန္းထားတုိးေပးၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုုးညီမွ်ခံစားႏိုင္ ရန္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၎က “ကုမၸဏီေတြမွာလုပ္ေနတဲ့ အဆင့္အတန္းမွီတဲ့ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအဆင့္ဆိုရင္ က်ပ္ ဆယ္သိန္းေလာက္ ရေနပါတယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ နည္းပါးေနတဲ့လစာကို အျပင္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕လစာနဲ႔႔ တူညီႏိုင္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ဝင္ေငြထက္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားလစာကုိ ပိုမိုတုိးျမႇင့္ေစရန္ ေတာင္း ခံျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဟုလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က “စိန္ေတြ၊ ပတၱျမားေတြ ေစ်းတက္တာ အေၾကာင္း မဟုတ္ပါဘူး၊ အေျခခံစား ေသာက္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္စတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ ေစ်းမတက္ဖို႔က သာ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List