Thursday, February 05, 2015

ပါတီအမည္ျဖင့္ ၿမဳိ႔ရြာဆုိင္းဘုတ္ တပ္ျခင္းအား မည္သည့္ပါတီမွ ခြင့္မျပဳဟု ျပည္ထဲေရးဆုိလက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ တခ်ဳိ႕တြင္ ပါ တီအမည္ျဖင့္ ဆုိင္းဘုတ္တင္ထား ျခင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ပါတီအမည္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ အမည္၊ ေက်း ရြာအမည္မ်ားကို ဆုိင္းဘုတ္တင္ထားျခင္းကို တရားဝင္ခြင့္ ျပဳထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပုလဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က 'အခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ အမည္၊ ေက်းရြာအမည္မ်ားအား ပါ တီအမည္တပ္၍ ဆုိင္းဘုတ္တင္ ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းရွိ မရွိ' ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ရက္ ကျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံု မွန္အစည္း အေဝး၌ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ ၏ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္ သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ ဇံျမင့္မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ သံျဖဴဇရပ္ ၿမိဳ႕ရွိ 'ႀကံ့ခုိင္ေရးရပ္ကြက္'မွလြဲ၍ တျခားေသာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပါတီအမည္ႏွင့္တူေသာ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာမ်ား သတ္ မွတ္ထားျခင္းမ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ တခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယခင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ ထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳထားတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ နယ္၊ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ အမည္ မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတည္ျပဳသြား မည္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနကလဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမည္စာရင္းအတုိင္းပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကိုၫႊန္ၾကား သြားမယ္။ လုိက္နာမႈမရွိရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရး ယူေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ''ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

''ကြၽန္မတုိ႔တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ တရားမဝင္ဘဲ ဒီလုိဆုိင္းဘုတ္ေတြကို တပ္ဆင္ထားတာ အေတာ္ေလးၾကာ ပါၿပီ။ ဒါကို အေရးယူေဆာင္ရြက္တာ မရွိဘူး။ ဒါဆုိရင္ ဒါကိုတရားဝင္ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိဘူးဆုိရင္ ဒီဆိုင္း ဘုတ္ေတြ ကို ဘယ္လုိလုပ္ေပးမွာလဲဆုိတာကို ျပည္သူလူထုသိေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကေန သဲသဲ ကြဲကြဲ ေျပာၾကားသင့္ပါတယ္''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ဆုိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ပါတီအမည္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း ၄င္းေမးျမန္းရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပ႐ုိဂ်က္ တာျပကြက္တြင္ ယင္းမာပင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးၿမိဳ႕ ဆားလင္းႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးၿမိဳ႕၊ ပုလဲျပည္ခုိင္ၿဖိဳး စံျပေက်းရြာ ၊ ေက်ာကၠာေျမာက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးစံျပေက်းရြာ၊ သရက္ကန္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးစံျပေက်းရြာစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေက်း ရြာမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ တြင္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတုိင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္း၌ရွိေသာ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္နယ္နိမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ ဖြဲ႕စည္းရန္ သို႔မဟုတ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ရန္ ေပၚေပါက္ လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေထာက္ခံ တင္ျပၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လုိအပ္ သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္၊ ဆုိၿပီး ျပ႒ာန္းထားသည္။


TheYangonTimes

No comments:

Post a Comment

My Blog List