Wednesday, April 01, 2015

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) အေခ်ာသပ္မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲက်င္းပ


UPWCဘက္မွ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္၊ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စုိး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ NCCT ဘက္မွအ ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္ဟံသာ၊ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္၊ အဖြဲ႕ဝင္ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာတုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေခ်ာသပ္ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ယေန႔ ညေန ၅ နာရီက က်င္းပသည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ(UPWC)အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕(NCCT)အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္ဟံသာတုိ႔က အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားၾကသည္။

UPWC အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္ က အခ်က္(၅)ခ်က္ပါ ႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေၾကညာသည္။ NCCT အဖြဲ႕ ဒုတိယ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ႏွစ္ ဖက္ အစည္း အေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္(၂)ခ်က္ပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဖတ္ၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။ အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲသုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာ သမား ၁၇ဝ မွ သတင္းရယူခဲ့ၾကသည္ဟုMPC မွ ထုတ္ျပန္သည္။

MOI

No comments:

Post a Comment

My Blog List