Friday, April 03, 2015

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လႊတ္ေတာ္က တကယ္လိုလားလွ်င္ မတရားအသင္း ဥပေဒ ျပင္ျခင္းကို လက္ခံသင့္


မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၀၈ ခုႏွစ္ အိႏၵိယဥပေဒ အမွတ္ ၁၄) ကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကို သဃၤန္းကြၽန္းအမတ္ ဦးသိန္းညြန္႔က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ျပည္ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လႊတ္ေတာ္က အမွန္တကယ္ လိုလားပါလွ်င္ ယခုအဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြး ျပင္ ဆင္ေပးသင့္သည္ဟု ဧၿပီ ၂ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး အေျခအေန မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို ့လႊတ္ေတာ္ၾကီးက ကူညီခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကို လည္းထိခိုက္၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ေန႔စဥ္ဘဝကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ဒီမတရားအသင္း ဥပေဒကို ဒီဥပေဒကို ျပင္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာဒီဥပေဒေၾကာင့္ ေထာင္ ထဲဝင္သြားရတဲ့ မိသားစုေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု အဆိုရွင္ က ေျပာခဲ့သည္။

၎၏ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဦးသိန္းညြန္ ့က “မတရား အသင္းဆိုသည္မွာ ႐ုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ အားေပးေသာ၊ သို ့မဟုတ္ ကူညီေသာ အဖြဲ ့အစည္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိုျပဳမူခ်က္ကို ျပဳက်င့္ေလ့ရွိေသာ အဖြဲ ့ဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အသင္းျဖစ္သည္ လ႔ို ပုဒ္မ ၁၅ မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားပါတယ္။ အဲဒီပုဒ္မရဲ႕ ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္က “တရား၀င္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ အစိုးရ အား လက္နက္ကိုင္၍ ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကို ဆိုသည္လို ့ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

ထို ့အျပင္ သူ အဓိက ျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မ ၁၇ ေအာက္တြင္ ကင္းလြတ္ခ်က္ ငါးခ်က္ ျဖည့္စြက္ရျခင္း ကိုလည္း “ဒီပုဒ္မေၾကာင့္ ဒီေန ့ ရွမ္းတို ့ ကခ်င္တို ့ကရင္တို ့ ကယားတို ့မွာ ဒါနဲ ့ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္း သား ျပည္သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေထာင္ထဲ ဝင္ေနၾကရ ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ကင္းလြတ္ခြင့္ ငါးရပ္တို ့မွာ မတရားအသင္းဝင္တို ့၏ မိသားစုမ်ား၊ မတရားအသင္းရွိရာသို ့ သြားေရာက္၍ စားေသာက္ဖြယ္မ်ား ေရာင္းခ် အသက္ေမြးရသူမ်ား၊ မတရားအသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈကို ကာလေဒသ အေျခ အေနအရ အသက္ေဘးရွိသျဖင့္ တိုင္တန္းျခင္းမျပဳရဲသူမ်ား၊ မတရားအသင္းမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ ့၍ မတတ္ သာဘဲ ဆက္ဆံေနရသူမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကူညီေပးသူမ်ားသည္ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစ ရ ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရသည္။

ဦးသိန္းညြန္ ့၏ အဆိုကို ေညာင္ေရႊအမတ္ ဦးဝင္းေဆြက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီးက ဥပေဒကို ျပင္ရန္ သေဘာတူေသာ္လည္း ထိုျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုမ်ားသည္ ယခင္ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက အခ်ိဳ ့က အဓိပၸာယ္ မကြာျခားျခင္း၊ အခ်ိဳ ့ တိက်မႈ မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက “လက္ရွိ ဒီဥပေဒဟာ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ လို ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ အခုလို တစ္ပုိဒ္ကေလး ႏွစ္ပိုဒ္ကေလး ျပင္မယ့္အစား အစအဆုံး အျပည့္အစုံ ေရးသားျပီးေတာ့ တင္သြင္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေဟာင္းႏြမ္းျပီး အသုံးမဝင္ေတာ့တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြကို အလြယ္တကူ ပယ္ဖ်က္လိုက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုတင္သြင္း တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ဟာလည္း ျမန္မာဘာသာနဲ့ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပင္ဆင္ျပီးမွ ျပန္လည္ တင္ျပရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကလည္း တင္ျပထား ပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္တာကို လက္မခံတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္တဲ့အတြက္ မူလျပ ႒ာန္းထားတဲ့ ဘာသာနဲ ့ျပန္ျပီး ေရးသားတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေစတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာ ကာ အဆိုကို ႐ုပ္သိမ္းေစခဲ့သည္။

အင္းေတာ္ အမတ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ေဌးကလည္း ထိုမတရားအသင္းဥပေဒအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို မ်ား ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ျဖင့္ အဆိုကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေစခဲ့သည္။

ဦးေက်ာ္ႏိုင္ေဌးက “ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းေတြ ရွိပါတယ္။ မျငိမ္းခ်မ္းမႈေတြ ရွိတဲ့အ တြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းေတြ ရွိတာပါ။ ဒီဥပေဒဟာ ေတာ္ေတာ့္ကို ထိရွလြယ္တဲ့ ကိစၥေတြရွိတယ္၊ တစ္ဘက္ကလည္း ဒီအဖြဲ ့ေတြကို အားေပးတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။

တစ္ဘက္ကလည္း အဲဒီအဖြဲ ့အစည္းေတံြကို မတတ္သာလို ့လက္ခံၿပီးေတာ့ ပတ္သက္ေနရတဲ့ သူေတြရွိ တယ္။ ဒါ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြပါ။ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒနဲ ့မညီတဲ့ မတရားအသင္းေတြနဲ ့ မတတ္သာလို ့ပတ္သက္ေနရေပမယ့္ ဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခံေနၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို ျပင္ ဆင္ႏိုင္ ဖို ့အဆိုတင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္မယ့္ ျပည္သူေတြဟာ သူတို ့ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအ တြက္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ေဘးကို ေၾကာက္ရြံ ့ရတဲ့အတြက္ျဖစ္ေစ ဆက္ဆံပတ္သက္ရတယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျပစ္မႈနဲ ့အက်ဳံးမဝင္ပါဘူး၊ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္တယ္လို႔ လည္း မမွတ္ယူႏိုင္ပါဘူးဆိုျပီး ဒီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ရဲ့ေနာက္မွာ ပုဒ္မ ၁၉ ဆိုျပီးေတာ့ စကားရပ္မ်ားကို အစားထိုးျပီးေတာ့ ျပင္ဆင္လိုက္ပါ တယ္” ဟု အဆိုကို မ႐ုပ္သိမ္းမီ လႊတ္ေတာ္သို ့ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထိုသို ့အေရးတၾကီး ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ တက္ႂကြျမန္ဆန္မႈ မရွိေၾကာင္း သီေပါျမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးရဲထြန္းက ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ေသးသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက “ဦးရဲထြန္း ကိုယ္ေျပာတဲ့ စကားကိုယ္ မွတ္မိမယ္ဆိုရင္ အေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္းစရာ ရွိပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ၾကီးက တက္တက္ႂကြႂကြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္တာမရွိဘူး။

ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ၾကီးတစ္ခုလုံးကိုအျပစ္တင္လိုက္တယ္ ေျပာမလား၊ ေစာ္ကားလိုက္တယ္လို ့ေျပာရမလား မသိပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ခံစားလိုက္ရပါတယ္။

လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတာက အဂၤလိပ္လို ျဖစ္ေနတယ္၊ မပယ္ဖ်က္ရေသးတဲ့တည္ဆဲဥပေဒလည္း ျဖစ္ေန တယ္၊ ဒါကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ဒီတစ္ပုဒ္တည္း မဟုတ္ဘဲ ျပည့္စုံေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳျပီး ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ အေဟာင္းကို ရုပ္သိမ္းျပီး အသစ္ကို ထည့္ရပါမယ္။

ဒီေနရာေလး တစ္ပုိဒ္တည္းကိုပဲ ျမန္မာမႈျပဳျပီးထည့္လိုက္ရင္ နက္တိုင္တပ္ျပီး ပုဆိုးၾကီးနဲ ့သြားေနသ လို ျဖစ္ေနမွာေပါ့” ဟု ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ျပီး အျပန္အလွန္ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုၾကရမႈမ်ားလည္း ဧၿပီ ၂ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List