Wednesday, April 01, 2015

အစုိးရသက္တမ္း ေလးႏွစ္ျပည့္ေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ပဏာမသေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိး


အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ၾကား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြး ေႏြးေနသည့္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ ခ်က္စာခ်ဳပ္ (NCA) အတည္ျပဳ မူၾကမ္းကုိ အစိုးရသစ္ သက္ တမ္း ေလးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔ တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေရွ႕ ေမွာက္၌ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ပဏာမအဆင့္ သေဘာ တူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မ တီ(UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ား၏ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕(NCCT)တုိ႔ သတၱမအႀကိမ္ေဆြးေႏြး ပြဲကို မတ္လ ၁၇ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ငါးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အစည္း အေ၀းေခတၱရပ္နားခဲ့ကာ ျပန္လည္ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ မတ္လ ၃၀ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ NCA ပါအခ်က္အားလံုးကုိ သေဘာတူ ညီမႈရရိွခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိ အေခ်ာသပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ ဖက္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားကေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ မတ္လ ၃၁ ရက္က NCA (အတည္ျပဳမူၾကမ္း) ကုိ ပဏာမအဆင့္သေဘာတူညီ ေၾကာင္း UPWCႏွင့္ NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္ မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ‘‘ဒီ သေဘာတူညီခ်က္ဟာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ဖို႔ အဓိက တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒါ ေၾကာင့္ ဧၿပီလအတြင္းမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ေသခ်ာေပါက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာ လုိ႔ရၿပီျဖစ္ပါတယ္’’ဟု အဖြင့္ အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

NCA ကုိ ပဏာမအဆင့္ သေဘာတူရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ညိႇ ႏႈိင္းရန္ အခက္အခဲရိွေနသည့္ အခ်က္ အခ်ိဳ႕ ကို ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ ညိႇ ႏိႈင္းရန္ ဆိုသည့္အေနအထားျဖင့္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အေခ်ာသပ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပဏာမ သေဘာတူထား သည့္ NCA (အတည္ျပဳမူၾကမ္း) ကို NCCT မွ သက္ဆုိင္ရာတုိင္း ရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႕အ စည္းအသီးသီး သုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ အဖဲြ႕ ထိပ္သီးညီလာခံကုိ က်င္းပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိပ္ သီးညီလာခံမွ NCA (မူၾကမ္း) ကုိ လက္ခံေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရိွမွသာ အၿပီးသတ္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းထိပ္သီးညီလာခံကုိ ဧၿပီအတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း NCCT ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္႔ မွန္းေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ ကုိမူ အတိအက်သတ္မွတ္ႏုိင္ ျခင္းမရိွေသးပါ။

ယခုပဏာမသေဘာတူခဲ့ သည့္ NCA မူၾကမ္းကုိ အစိုးရ ဘက္မွ အခ်က္အားလံုးညိႇႏိႈင္း ျဖည့္စြက္ရန္ မက်န္သေလာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး တုိင္းရင္း သားမ်ားဘက္က သေဘာမတူညီ ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္လုိျခင္း မ်ားရိွလာ ပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆုိ သည္။

‘‘ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ဖက္က တင္ျပလာတဲ့ အခ်က္ကုိ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု UPWC ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းကေျပာ သည္။

သမၼတက NCA ကို ဧၿပီ အတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း NCCT ေခါင္းေဆာင္ ပုိင္းကမူ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း ဆုိသည္။

‘‘မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အန္ကယ္တို႔ ဘက္က ထိပ္သီးညီလာခံလုပ္ဖို႔ လုိပါေသး တယ္။ အဲဒီမွာ အတည္ ျပဳခ်က္ရမွပဲ ဆက္လုပ္သြားရ မွာ’’ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ ဟံသာကေျပာ သည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ NCA (အတည္ျပဳမူ ၾကမ္း)ကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီ ခဲ့ေၾကာင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ ငါး ခ်က္ပါ ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိလည္း ပူးတဲြ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List