Thursday, April 02, 2015

အဂၤလိပ္လို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ေရးတတ္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးတတ္ဖို႔ လိုေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ႀကီး(၂-၄-၂၀၁၅) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ အင္းေတာ္မဲဆႏၵနယ္က ဦးေက်ာ္နိုင္ေဌးနဲ႔ သကၤန္းကြ်န္းမဲဆႏၵနယ္က ဦးသိန္းညြန္႔တို႔ ႏွစ္ေယာက္က “မတရားသင္းမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ အိႏိၵယ အက္ဥပေဒ-၁၄ )ကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို သီးျခားစီ ျပဳစုၿပီး သီးျခားစီ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ အဆို တင္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
ႏွစ္ေယာက္စလံုးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုလိုနီ အဂၤလိပ္အစိုးရေခတ္က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အဲဒီဥပေဒထဲ မွာ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေန၊ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ပါေနလို႔ ျပင္ ဆင္ျဖည့္ စြက္ျပ႒ာန္းတာကို လုပ္ခ်င္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ႏိုင္ေဌး တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ တခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းလက္တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ မတတ္သာတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ စိတ္မပါေသာ္ လည္း မလဲႊမေရွာင္သာ ကူညီမိတာမိ်ဳးေတြ ရိွေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီအခါမွာ ဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရၿပီး အလြန္ဝမ္းနည္း ေၾကကဲြစရာကိစၥေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ ဒီလိုမိ်ဳး မျဖစ္ရေလေအာင္ ဥပေဒကို ေျဖေလ်ာ့ေပးတဲ့အေန နဲ႔ ဥပေဒကို ထပ္မံ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။

အလားတူ ဦးသိန္းညြန္႔ကလည္း အဆုိပါ ဥပေဒကို ပိုမိုေျဖေလ်ာ့သြားေစ ၿပီး ျပည့္စံုသြားဖို႔အတြက္ ျဖည့္ စြက္ခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပဳစုတင္ျပကာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးဖို႔ တင္ျပပါတယ္။ သူတို႔ တင္ျပေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္း ၂ ခုကို  တေပါင္း တည္း ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ရင္ ကေန႔ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး ေက်းလက္ေန တိုင္းရင္းသား လူနည္း စု ျပည္သူေတြ အထိတ္ထိတ္အလန္႔လန္႔ ေနထိုင္လာခဲ့ရမႈေတြ သက္သာေလ်ာ့ပါး သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ခုစလံုးကို လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခံရပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ မူလ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ဟာ အဂၤလိပ္လို ေရး သားျပဌာန္းထားတာ ျဖစ္လို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္တင္တဲ့အခါလည္း အဂၤလိပ္လိုသာ ေရးသားတင္ျပရမယ္ဆုိတဲ့ ေကာက္ခ်က္နဲ႔ပါ။ တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒမ်ားမွာပါ မူလဥပေဒသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရး သားျပ႒ာန္းထားပါက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကို အဂၤလိပ္လုိသာ ေရးသားတင္ျပရမည္လို႔ ျပဌာန္း မထား ပါဘူး။

ေနာက္တခ်က္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တရားဝင္ရံုးသံုးစာသည္ ျမန္မာစာျဖစ္သည္ ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၅၀ မွာ အတိအလင္း ျပဌာန္း ထားပါတယ္။

အဲဒီလို ျပ႒ာန္းထားခ်က္ရွိေပမယ့္ အဂၤလိပ္လို ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို အဂၤလိပ္လို ျပင္ဆင္ခ်က္ မတင္လို႔ ဆိုၿပီး လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မသင့္လို႔ ပယ္ခ်ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ အဂၤလိပ္လိုတင္လာခဲ့တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာေရာအဂၤလိပ္ လို ေဆြးေႏြး ၾကရမွာလား။

အမွန္ကေတာ့ ျမန္မာလို ျပင္ဆင္ခ်က္တင္တာကို ျမန္မာလိုပဲ လက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးတဲ့အခါမွ သာလ်ွင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆုိၿပီး ျမန္မာဘာသာနဲ႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ၂ မ်ိဳး တဲြၿပီး သမၼတဆီ ပို႔လိုက္ရင္လည္း ရတာပါပဲ။ အဲလို မလုပ္ရလို႔လည္း ဘယ္ဥပေဒကမွ ဟန္႔တားထားတာ မရိွပါဘူး။ ေစတနာသာ ပါရင္ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

အခု ဒီပံုအတိုင္းကေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းအသစ္ ေရးဆဲြတင္ျပခ်င္တဲ့၊ ျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြက အဂၤလိပ္လုိ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္ က်င္ ေရးတတ္၊ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးတတ္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ပံုပါပဲ။

ဒီျပႆနာဟာ ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္တႀကိမ္ ဦးသိန္းညႊန္႔ ျပင္ ဆင္ခ်က္အဆို တင္ျပစဥ္တုန္း ကတည္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာက အဂၤလိပ္လို ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို အဂၤလိပ္လို သာ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္ရမယ္လို႔ သူ႔ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ ကို ေျပာလိုက္ တာရဲ႕ အဆက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာရဲ႕ သေဘာထားကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ကလည္း ဒီတေခါက္မွာ ဆက္လက္ ေထာက္ခံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဆက္လက္မဲခဲြ အတည္ျပဳ ထားေလေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲမွာ အဂၤလိပ္လို မူလျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္မယ္ၾကံ ရင္ အဂၤလိပ္လုိ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္တတ္မွ ၾကံၾကပါလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

ဦးရဲထြန္း (သီေပါၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
DVB

No comments:

Post a Comment

My Blog List