Monday, March 30, 2015

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မိန္႔ခြန္းကို ဘာေၾကာင့္ ဆင္ဆာျဖတ္သလဲ”


ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ အႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕မိန္႔ခြန္းကို တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာနဲ႔ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံုသတင္းစာေတြမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ထူးျခားတာ တစ္ခုကေတာ့ အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းဟာ သိသိသာသာႀကီး ဆင္ဆာလုပ္ထားတဲ့မိန္႔ခြန္း ျဖစ္ေနျခင္းပါ။ ဒါဟာ အစုိးရ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကို တမင္ ဆင္ဆာ လုပ္တဲ့သေဘာလား၊ ဘယ္အပိုင္းေတြကို ဆင္ဆာလုပ္ထားတာလဲ၊ အဲဒါက ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေစသလဲဆိုတာ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားပါ့မယ္။

တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမ၀တီသတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကေတာ့ အျပည့္အစံုပါ။ အလားတူ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံုမွာ ေဖာ္ျပ ထားတာေတြကလည္းစာမူတစ္ခုတည္းက ေဖာ္ျပထား တာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ အဲလို ေဖာ္ျပ ရာမွာ တခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြကို အပိုင္းလိုက္ခ်န္လွပ္ထားတာ ေတြ႕ရၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ဒါကို တမင္ ဆင္ဆာ လုပ္တယ္လို႔ ေကာက္ ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္အပိုင္းေတြ မေဖာ္ျပဘဲ ထားသလဲ ၾကည့္ၾကရ ေအာင္ပါ။

ပထမအေၾကာင္းအရာကေတာ့ တပ္မေတာ္ေန႔ ေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းေၾကာင္းပါ။ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းထဲမွာ အဲဒီ အပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခုလို ေျပာဆိုထားပါတယ္။

“လြတ္လပ္ေရးအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္လက္တြဲႀကိဳးပမ္းၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္က စတင္ တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ မတ္လ ၂၇ ရက္ကို ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္ ေခၚေ၀ၚ က်င္းပခဲ့ရာမွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန ၀င္း က အျခားႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႀကီးမ်ားနည္းတူ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္တို႔ကိုစုေပါင္းၿပီး တပ္မေတာ္ေန႔ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ အထူးျခားဆံုးႏွင့္အ မြန္ျမတ္ဆံုး ေတာ္လွန္ေရးေန႔အား အထူး၀ိေသသျပဳသည့္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ ေျပာင္း လဲ ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” အပါအ၀င္ ရွည္လ်ားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္ ပစ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ တပ္မေတာ္ေန႔ကို အရင္က ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္ ေခၚေ၀ၚ က်င္းပခဲ့ပံု သမိုင္းေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ေန႔ဆိုတာဟာဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို ေတာ္လွန္တုိက္ ခိုက္ရာက ေပၚေပါက္လာတယ္ ဆိုတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ရာမွာ လည္း တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းက တြန္းလွန္၊ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္တာ မဟုတ္ဘဲ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး ပါ၀င္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖံုးကြယ္လိုတဲ့သေဘာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္ေျပာတာက “တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ (၆) ရပ္ကိုခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို အမွန္တကယ္ လိုလားပါက ကတိက၀တ္မ်ားကို တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ေစာင့္ထိန္းၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (D.D.R) လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မရွိမျဖစ္ပါ၀င္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းျခင္းကို အေလးဂရုမျပဳဘဲ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သျဖင့္ ေနာက္ ဆက္တြဲ ျပသနာမ်ား ယေန႔တုိင္ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ သာဓကမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္ လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအပိုင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တစ္ခုရဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုရဲ႕ အျမင့္ဆံုးကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာထားဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း အျငင္းပြားစရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာတဲ့ တပ္မေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၆) ရပ္ဆိုတာကို လက္နက္ ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အားလံုးက လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၀င္ေတြဟာ တပ္မေတာ္ဘက္က အဲလို မူ၀ါဒ (၆) ရပ္ ခ်မွတ္ထားေပမယ့္ အေသႀကီး ကိုင္စြဲထားတာ မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေျပာင္းလဲမွာပါလို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို ေျပာဆိုထားခဲ့ေပမယ့္ အခု တပ္မေတာ္ေန႔မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာဆုိျပန္တဲ့အတြက္ လာမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ထိခုိက္ႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆၿပီး ဆင္ဆာလုပ္ေလသလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါ တယ္။
  
ေနာက္တစ္ခ်က္ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ DDR ဆိုတာ disarmament, demobilization and reintegration ကို ဆိုလိုတာပါ။ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းလို႔ နာမည္ေပးထားၿပီး လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ထတဲ့ ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္သူပုန္ေတြ အပစ္ရပ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပလည္သြားတဲ့အခါ လက္နက္ ကိုင္သူပုနတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဖ်က္သိမ္းတာပါ။ တခ်ဳိ႕ အစိုးရတပ္ထဲ ကူးေျပာင္းတာရွိသလို၊ တခ်ဳိ႕ လက္နက္ကိုင္ တပ္ကထြက္၊ အျပင္မွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ အကူအညီေပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ဳိးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

တပ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ အဲဒီ DDR ကို လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြက လက္မခံပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Security Sector Reform လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ (SSR) ဆိုတဲ့အစီအစဥ္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ တပ္မေတာ္တစ္ခု လံုးနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အားလံုးကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း မယ့္ အစီအစဥ္မ်ဳိး ပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။

ေျပာရရင္ အစိုးရျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကို ဆင္ဆာ လုပ္လိုက္တဲ့ အပိုင္းေတြဟာ တကယ့္အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းေတြပါ။

ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ရွိသူေတြဘက္က တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး တပ္မေတာ္သမိုင္း အေၾကာင္း သိပ္မေျပာနဲ႔၊ ဖက္ဆစ္ စနစ္ ဆိုတာတို႔၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာတို႔ ေပၚကုန္မယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ (၆) ရပ္တို႔ DDR ကိစၥေတြ မေျပာနဲ႔။ ရက္ပိုင္း အတြင္း ျပန္က်င္းပေတာ့မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ အကုန္ထိခိုက္ကုန္ မယ္ဆိုၿပီး ဆင္ဆာျဖတ္တာလား၊ တျခား ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိေသးလား ဆိုတာကိုေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြပဲ သိႏုိင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List