Thursday, April 02, 2015

အစုိးရသစ္သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈအားနည္းဟု ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚ


ဒီမိုကေရစီအစုိးရသစ္ သက္တမ္း ေလးႏွစ္ေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ ငံေရးအခန္းက႑၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
“ႏုိင္ငံေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပုိမုိပါ၀င္လာဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ ၃၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္း ေတာင္းထားပါတယ္။ အခုက အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈႏႈန္း အရမ္းနည္းတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ အခြင့္ အေရး၊ အခြင့္အလမ္းေတြ အရမ္းကြာတယ္၊ ဒါေတြက အျမစ္စြဲေနျပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔ေတြ က ေတာင္းဆုိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပုိမုိပါ၀င္သင့္တယ္။ ေနရာေပးရမယ္။”ဟု ကရင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအဖြဲ႔၏ ဒါရုိက္တာ ေနာ္ဆူဇန္နာလွလွစုိးက ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၉၆ ဦးရွိသည့္အနက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (၆)ဦး စုစုေပါင္း(၈)ဦးသာ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးအမ်ားဆုံးမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္၌သာ ခန္႔အပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္မႈမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၍ တန္းတူအခြင့္အေရးမရရွိျခင္းဟု ဆုိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဖက္ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

“အမ်ဴိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စေျပာလာတာ ခုထိပါပဲ၊ ဘာမွေတာ့ ထူးမ လာ ေသးဘူး၊ ေျပာတဲ့သူေတြကလည္း အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္တယ္၊ တကယ္တမ္းလုပ္ရ မွာက အစုိးရပါ။”ဟု Gender and Developemt Inititative မွအမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ ဆလုိင္း အိုက္ဇက္ခင္ ကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈဖူလုံေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သည့္အခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္မ်ားလည္းလုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ အားနည္း ျခင္းေၾကာင့္ မွ်မွ်တတ ပါ၀င္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္အမ်ဳိးသမီး အသံမ်ားနည္း မပါ၀င္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိယ္တုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား အျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံရန္ လုိအပ္သလို မဲေပးသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိယ္တုိင္ကလည္း အမ်ဳိးသမီး မ်ား အခ်င္းခ်င္း မဲထည့္သည့္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးမည္ဆုိလွ်င္ အမ်ဳိးသမီး ပါ၀င္မႈ မ်ားလာႏုိင္ ေၾကာင္း ဆလုိင္း အုိက္ဇက္ခင္က ဆုိသည္။

တပ္မေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခြဲျခားထားမွဳ အားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(CEDAW) ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေရးထုိးျပီး ေနာက္ ပုိင္းတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိး သမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

Shwe Myitmakha Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List