Friday, October 04, 2013

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ အစုိးရ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ေျပာၾကား

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ရန္မႇာ အစိုးရအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီမႇ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ သတၲဳတြင္းဌာန မန္ေနဂ်ာ မစၥတာက်ဳိးပင္းက ဆိုသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္မႇ အစီရင္ခံ စာထြက္လာၿပီးေနာက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ျပႆနာမ်ား လယ္တီဆရာေတာ္ သီတင္းသံုးခဲ့သည့္ သိမ္ေတာ္ႏႇင့္ ေစတီအပါအ၀င္သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ားမေရႊ႕ေျပာင္းလိုသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵ မ်ား စသည့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္ ေႏႇာင့္ေႏႇးေနေၾကာင္း သိရ သည္။''စီမံကိန္း ျပန္စတင္ႏုိင္ဖို႔က အစိုးရအေပၚမႇာ မူတည္ေနပါတယ္'' ဟု မစၥတာက်ဳိးပင္းက ဆိုသည္။


ယင္းအျပင္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသမႇ အသိမ္းဆည္းခံ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ အေနႏႇင့္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ ္ဖယ္ရႇားရမည့္ ၀က္ေမႇး၊ ကံေတာ၊ ဆည္တဲ၊ ဇီးေတာစသည့္ ေက်းရြာမ်ားမႇာ ဖယ္ရႇားမႈမရႇိဘဲ ကန္႕ကြက္မႈမ်ား လက္ရႇိကာလအ ထိ ျပဳလုပ္ေန ဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ား အေနႏႇင့္ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္အရ သိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ား အတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ ေၾကးလည္း ရယူမႈမရႇိေၾကာင္း သိရသည္။


စီမံကိန္းအတြင္း အသံုးျပဳရန္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ရယူမႈ မႇာ ေနာက္ဆံုးသတ္မႇတ္ရက္ျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ အထိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔သာရႇိေနၿပီး အဆိုပါ ရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက ဆိုသည္။


''ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေတြ မယူေတာ့လို႔ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က စၿပီး မေပးေတာ့ဘူးဆိုတာ အဓိပၸာယ္ မရႇိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလာရတယ္ ဆိုတာကလည္း ဘာမႇမသိခင္မႇာ ေျပာင္းခဲ့ရတာပါ'' ဟု အေျပာင္း ေရႊ႕ခံကံေတာရြာသစ္မႇ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။


လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းႏႇင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရး စီမံခ်က္ႏႇင့္ လူမႈေရးရာ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံခ်က္ ႏႇစ္ခုလံုးပါ၀င္သည့္ Construction Environment and Social Management စစ္တမ္းအား ေရးဆြဲၿပီးစီး ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း လက္ပံေ တာင္းေတာင္ စီမံကိန္းအား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီမႇ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr. Luo Daqing က ေျပာၾကားသည္။


ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီအေနႏႇင့္jပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာစာခ်ဳပ္အရလုပ္ငန္းမႇအသားတင္အျမတ္ ႏႇစ္ရာ ခိုင္ႏႈန္းအား လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈအတြက္ တရား၀င္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရးႏႇင့္ ကာကြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ႏႇစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏႇစ္သန္းကို သတၲဳ တူးေဖာ္ေနစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အခ်ဳိးက်ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထားရႇိရမည္ ျဖစ္သည္။


ယင္းအျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျပဳစုသြားမည့္ နည္းပညာကို လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္ခ်ိန္မႇ မိုင္းပိတ္ သိမ္းခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏႇင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ မႈအား လစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံမႈမ်ားရႇိထားေၾကာင္း Mr. Luo Daqing က ဆိုသည္။
Photo: လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ အစုိးရ အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ေျပာၾကား
Friday, October 4, 2013

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ရန္မႇာ အစိုးရအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီမႇ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ သတၲဳတြင္းဌာန မန္ေနဂ်ာ မစၥတာက်ဳိးပင္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္မႇ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ျပႆနာမ်ား လယ္တီဆရာေတာ္ သီတင္းသံုးခဲ့သည့္ သိမ္ေတာ္ႏႇင့္ ေစတီအပါအ၀င္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား မေရႊ႕ေျပာင္းလိုသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားစသည့္ အျငင္းပြားမႈ မ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္ ေႏႇာင့္ေႏႇးေနေၾကာင္း သိရသည္။

''စီမံကိန္း ျပန္စတင္ႏုိင္ဖို႔က အစိုးရအေပၚမႇာ မူတည္ေနပါတယ္'' ဟု မစၥတာက်ဳိးပင္းက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသမႇ အသိမ္းဆည္းခံ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ အေနႏႇင့္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အၿပီးသတ ္ဖယ္ရႇားရမည့္ ၀က္ေမႇး၊ ကံေတာ၊ ဆည္တဲ၊ ဇီးေတာစသည့္ ေက်းရြာမ်ားမႇာ ဖယ္ရႇားမႈမရႇိဘဲ ကန္႕ကြက္မႈမ်ား လက္ရႇိကာလအထိ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေက်းရြာမ်ား အေနႏႇင့္ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္အရ သိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ ေၾကးလည္း ရယူမႈမရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းအတြင္း အသံုးျပဳရန္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ရယူမႈမႇာ ေနာက္ဆံုး သတ္မႇတ္ရက္ျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ အထိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ခန္႔သာရႇိေနၿပီး အဆိုပါရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက ဆိုသည္။

''ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေတြ မယူေတာ့လို႔ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က စၿပီး မေပးေတာ့ဘူးဆိုတာ အဓိပၸာယ္ မရႇိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလာရတယ္ ဆိုတာကလည္း ဘာမႇမသိခင္မႇာ ေျပာင္းခဲ့ရတာပါ'' ဟု အေျပာင္း ေရႊ႕ခံကံေတာရြာသစ္မႇ ေဒသခံတစ္ဦးက 

Read More..... http://www.myanmaronlinenews.net/2013/10/blog-post_1036.html


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List