Wednesday, April 22, 2015

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ အေပၚယံ႐ုပ္ျပမျဖစ္ေစလိုပါ


‘‘ႏွစ္နာရီေက်ာ္ ေတြ႕ဆံုမႈကာလအတြင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူေတြအေနနဲ႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း ေအာင္ျမင္ တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္တယ္လို႔ အားလံုးက သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္’’ဟု အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကားျဖစ္သည္။
ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳအၿပီး ေလးလေက်ာ္အၾကာတြင္ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ အဆုိပါေျခာက္ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူ ျပည္သူအမ်ားစုက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရေသာ ပြဲတစ္ပြဲပင္။

သို႔ေသာ္ ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးခ်ိန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ခံရွင္းလင္းသည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားမွာ လူထုေမွ်ာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူ ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးခ်က္ အေသးစိတ္မ်ားကို ၎အေနျဖင့္ေျပာခြင့္မရွိဟု ဦးရဲထြဋ္ကဆုိခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္သည္လည္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၏ ေျပာခြင့္ရသေလာက္ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ား တြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားရေက်နပ္ဖြယ္မပါခဲ့။ ေဆြးေႏြးပြဲ frame work တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆြးေႏြး မည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ Frame Work တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္း ပႏိုင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၿပီးျပတ္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားရွိ လာႏုိင္သည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေန ရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အ တည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အဆိုပါေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေျခာက္လသာလိုေတာ့သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္တိက်သည့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့မိသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း က ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးခ်ိန္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္၏ တတိယေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားျပန္ စၿပီး အလ်ဥ္းသင့္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ ၾကေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ရက္အတိအက်ကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

‘‘ဒီထက္ပိုၿပီး ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ျဖစ္တဲ့ ရလဒ္မ်ိဳးေတာ့ ထြက္လာသင့္တယ္။ ဥပမာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကို ဘယ္လိုအခ်ိန္ဇယားနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆုိ တာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေရရာသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုသာ ရလဒ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္မွ်ပင္ ထြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ထို႔အျပင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအနက္ ျပည္သူမ်ား အားအထားဆံုးျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔အထိ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ထံသို႔ တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။ ေဆြးေႏြးပြဲအား မည္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲပင္ျဖစ္ပါေစ၊ မူအားျဖင့္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ေျပာသည္။

 သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ဘာဆက္လုပ္မည္၊ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုသည္ ကိုေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားရွိထားရန္လိုေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

အပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား၏ အဓိကအခ်က္သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပင္ျဖစ္သည္ဟု ရခုိင္အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ရွိေနသျဖင့္ ဘယ္ႏွပြင့္ဆိုင္ပင္ေတြ႕ေစကာမူ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သည္ လြယ္ကူလာမည္မဟုတ္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘အဓိက အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပဲျဖစ္ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔အတြက္ ဟန္ေရးျပေန တာေတြ႕ရတယ္။ တကယ့္တကယ္ျပင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမရွိ ဘူးဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္’’ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ဆုိသည္။

‘‘မတ္လ ၂၇ ရက္က စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမွာ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းကိုၾကည့္ရင္ တပ္အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ေရးကို ဥပေဒအတုိင္းသာ ျဖစ္ေစခ်င္ပံုရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္က ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရးကို သေဘာတူမယ္မထင္ပါ။

သမၼတကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ရင္ ဥပေဒအတုိင္း ျပင္ၾကဖို႔ ထပ္ခါထပ္ခါေျပာၿပီးတဲ့ အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ မွပဲ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အႀကီးစားျပင္ဆင္ခ်င္တဲ့ သေဘာထားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုမထိဘဲ တပ္ဘက္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ေထာက္ခံႏုိင္မယ့္ ျပင္ဆင္ခ်က္္ေတြကိုပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆို ရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ပါတယ္။ 

၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ’’ ဟု ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အသြားအလာကို ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ဒင္က သံုးသပ္ သည္။

ပထမအႀကိမ္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္အတိုင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီပံု ရိပ္ ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိေရးတုိ႔ကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘အေျခအေန ေကာင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျခာက္ပြင့္ ဆိုင္ေတြ႕ ဆံုမႈက ေလးလၾကာမွ အက်ဥ္းအက်ပ္ၾကားထဲကျဖစ္လာတဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈပါပဲ။ ေတြ႕ဆံုမႈအာဂ်င္ဒါ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ညႇိႏႈိင္းထားတာမဟုတ္တာကလြဲရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ေဆြးေႏြးမႈပါ’’ဟု ေဒါက္ တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၁၁ မွ ၁၇ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာသည္။ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရွိလာမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္မ မီေတာ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။

‘‘ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဖို႔ အခ်ိန္မမီေတာ့ဘူး။ ဒီပြဲကမၿပီးဘူး။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ဘယ္လိုခင္းက်င္းမလဲ။ ဆက္သြားႏုိင္မလား။ ဆက္မသြားရင္ ပြဲကၿပီးၿပီ။ ဆက္သြားႏုိင္ဖို႔ တိုင္ပင္ခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး’’ဟု ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အမွန္တကယ္အလုပ္ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ဟန္ျပအေနႏွင့္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။ ယခုေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ျမန္ မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို အမွန္တကယ္အေျဖ ရွာႏိုင္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုျဖစ္လာရန္ လိုအပ္သည္။

‘‘အျပေလးေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး။ အခုက အျပေတြမ်ားလာၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဝတစ္ခုလံုးမွာဒါႀကီးပဲေတြ႕ေန ရတယ္’’ဟု ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ကေျပာသည္။


7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List