Wednesday, November 05, 2014

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သင္ေပးမည္


၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီသည္ ျပည္သူလူထုကို ကရင္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သင္ၾကား ေပးျခင္းျဖင့္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးသြားမည္ဟု အဆုိပါ ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေစာေဆး၀ါးက  ေျပာသည္။

“စည္းရံုးေရးအတြက္ တျခား ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးတာထက္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ တဲ့ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ တိုးတက္မႈ ရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ တာပါ”ဟု သူက ဆုိသည္။

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုေနရာတို႔တြင္သာ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္မူ အဆိုပါ ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳဘဲ ကရင္စာေပႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီမွ စာရင္းမ်ား စတင္ ေကာက္ယူေနၿပီ ျဖစ္သည္ ။

ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ကရင္စာေပသင္ၾကားရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူ ေလးေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ စာရင္း အတိအက် မသိရေသးဟု ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၏ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သင္ၾကားေပးေရး အဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃၀ လွ်င္ ဆရာမတဦးက် စတင္ သင္ၾကားေပးေနသည္ဟု ဦးေစာေဆး၀ါးက ေျပာ သည္။

ကရင္စာေပသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ဆရာမ်ား၊ အစိုးရ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ မ်ားျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတန္း စာအုပ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အစိုးရ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ကရင္စာေပ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သင္ၾကားခြင့့္ ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားေပးျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခ်ထားေပးျခင္းတို႔ မရွိေသးဟု ကရင့္ေရးရာ ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးေစာေက်ာ္စြာက ဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) မွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဓိကထား သင္ယူေနၿပီး ကရင္အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း တို႔တြင္မူ ကရင္ စာေပသင္ၾကားေပးသည့္ ေနရာမ်ား အတည္တက် မရွိဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဦးေစာေက်ာ္စြာက “ကရင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ကရင္စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ သင္ဖို႔က ခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈလုိပဲ၊ KNU နယ္ေျမထဲ က်ေတာ့ လူတိုင္းသြားသင္ဖုိ႔ ခက္သလို၊ အစုိးရဘက္ က်ေတာ့လည္း ဆရာမခန္႔ထားေပး တာ မရွိဘူး” ဟု ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၂၂) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ တို႔ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ကူညီမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသား စာေပမ်ား သင္ၾကားမည္ဆိုပါက အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတန္းႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားခြင့္ မရွိဘဲ၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ ျပင္ပတြင္သာ သင္ၾကားခြင့္ ျပဳသည္ဟု ပါရွိသည္။

ဧရာဝတီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List