Friday, November 07, 2014

ေတာင္ကုိရီးယား လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို အတုယူလို သျဖင့္ ေဒးေဒါင္လယ္ယာသုံး စက္ပစၥည္းမ်ား ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ဖုိး ကုိ ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ


ေတာင္ကိုရီးယားအေျခစိုက္ ေဒးေဒါင္ စက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီသည္ ျမန္မာသို႔ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ မ်ားေထာက္ပံ့ရန္ ႏွစ္စဥ္၀မ္ဘီလီယံ ၁၀၀ တန္ဖိုးရွိ ႏွစ္ရွည္ကန္ထ႐ိုက္ရရွိခဲ့သည္။ Kioti ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ ျဖင့္ လူသိမ်ားသည့္ ေဒးေဒါင္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္မွ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုေက်ာ္ လြန္ကာ ကန္ထ႐ိုက္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ေခ်းေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမၼတရုံးတုိ႔ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ လြတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခ်က္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ မွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျဖင့္ အဆုိပါ လယ္ယာသံုး ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ ကနဦးပုိင္းတြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါေခ်းေငြျဖင့္ ကုိရီး ယားႏုိင္ငံ Daedong ကုမၸဏီမွ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အရစ္ က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္မရမီ ၀န္ ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား အမ်ားအျပားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ သမ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္ေနသျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးရန္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏု ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေဒသတုိင္းတြင္ ႐ံုးမရိွသျဖင့္ တာ၀န္ယူ၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိ ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ကန္႔ကြက္တာ၊ ပထမတစ္ခါလည္း လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ၿပီး သားကုိ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ပုိ႔တယ္။ အခုသူက လုပ္ခ်င္တာလုပ္တယ္၊ လုပ္ၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပ တယ္’’ဟု သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနက စက္ မ်ားကို မွာယူေရာင္းခ်ၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ေနျခင္းအေပၚ ေဒါက္တာေအာင္ မုိးညိဳကေျပာသည္။

အဆိုပါစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားထံသုိ႔ ပင္ ေရာင္း ခ်ၿပီးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေခ်းေငြ ရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထိုအတည္ျပဳခ်က္က သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒးေဒါင္စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ ၾသဂုတ္လ က လက္မွတ္ထိုး ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုပမာဏမွာ ေဒးေဒါင္ ၏ တစ္ႏွစ္ေရာင္းအား၏ ၆ ပံု ၁ ပံုခန္႔ရွိ သည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ ေရနက္ကြင္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၼဏီတစ္ခုမွ ဒါရုိက္တာကမူ အဆုိပါ ေဒးေဒါင္စက္ မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ရန္ အနည္းငယ္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေရေျမသဘာ၀ႏွင့္ ပုိ၍ နီးစပ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ ထုိင္းမွ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပုိ၍ ႏွစ္သက္ၿပီး ရုိးရုိးစက္ျပင္ ဆရာမ်ားကပင္ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ေၾကာင္း The Ladies သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

သူက "က်ေနာ္ တုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုမၼဏီေတြ ကေတာ့ မ၀ယ္မေနရ အားေပးရေတာ့မွာေပါ႔ဗ်ာ။ အရင္က တစ္ရက္တည္းနဲ႔ စုတ္တဲ့ တရုတ္က လယ္ထြန္စက္၊ ေကာက္ရိတ္ စက္၊ ေရထုတ္စက္ေတြတုန္းကလည္း အလုံး ရာခ်ီ၀ယ္ယူအားေပးခဲ့ရတာပဲ။ လယ္သမားေတြက ကုမၸဏီက အလကားေပးတာကုိ သုံးေတာင္ မသုံးပါဘူး။" ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးကမူ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာ မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရာတြင္ သင္တန္းမ်ား ကုိ အရင္ ပုိ႔ခ်ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမွသာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ သင့္ေၾကာင္း The Ladies သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေခ်းေငြအတြက္ အတုိးေပးရရုံ သာမက စက္အေပၚတြင္ အျမတ္တင္ထားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိေအးႏွစ္ခါနာဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ သည္။

သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဒးေဒါင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထြန္စက္ဆြဲယာဥ္ ၄၇၀၀ ထြန္စက္ ၁၅၀၀ ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းစက္ ၅၀၀ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို စက္ ကိရိယာမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရက လယ္သမား မ်ားထံ သက္သာသည့္ႏႈန္းထားႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရက ေဒးေဒါင္
ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအား ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ေထာက္ပံ့သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၁၉၆၀-၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လယ္ယာ က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမန္မာအစိုးရ က အတုယူလိုသျဖင့္ ေဒးေဒါင္ သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအား အႏိုင္ရကာ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ 

တ႐ုတ္သည္ ၂၀၁၂ က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၄.၃ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္က ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တရား၀င္အကူအညီ ေဒၚလာ ၉၂ သန္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး နံပါတ္ ၁ အကူအညီေပး သူျဖစ္သည္။

The Ladies News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List