Tuesday, July 08, 2014

PR စနစ္သည္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ပါတီအခ်ဳိ႕အတြက္သာ အက်ဳိးရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ က်င့္သုံးရန္မသင့္ဟု NLD ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္


ကုိယ္စားျပဳအခ်ဳိးက်စနစ္ (PR စနစ္)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ပါတီအခ်ဳိ႕အတြက္သာ အက်ဳိးရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ PR စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္မသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ မိတ္ဖက္တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားက ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ပူးတြဲသေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို တညီ တၫြတ္တည္း သေဘာတူညီေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါေၾကညာခ်က္ကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ဇုိမီးကြန္ဂရက္ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ကုိးကန္႔ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီတုိ႔မွ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးႏုိင္ေငြသိမ္းစသည္တို႔ အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ဆုံ၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ PR စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံး သင့္မသင့္၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ PR စနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ပါတီအခ်ဳိ႕အတြက္သာ အက်ဳိးရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ PR စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္ အေရးတို႔တြင္ ႀကီးစြာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ပါ မ်ားစြာေသာအခ်က္ မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထား သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေနသည့္အျပင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း သုံးသပ္မိသျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ေပးသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးသာေအာင္က “PR စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င့္သုံးဖုိ႔မသင့္ဘူးဆုိၿပီး ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဟာ ဖဆပလေခတ္ကလည္း က်င့္သုံးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကိုးဆယ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း က်င့္သုံး ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ၂ဝ၁ဝ မွာလည္း က်င္သုံးခဲ့တယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ တစ္စုံတစ္ရာ ဘာမွျပႆနာရွိတာကို မေတြ႕ရဘူး။PR စနစ္ကို က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ေရာ ျပည္သူေတြ အတြက္ပါ တစ္စုံတစ္ရာ အက်ဳိးရႏုိင္စရာ မရွိဘူး။ အထူးသျဖင့္ တုိင္ရင္းသားပါတီမ်ား အေနနဲ႔ အက်ဳိးယုတ္ စရာေတြရွိတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“အေျပာင္းအလဲကာလမွာ တကယ္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားရမွာက ဒီမုိကေရစီ စနစ္ထြန္းကားဖုိ႔ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဖုိ႔၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဒါေတြ အတြက္ပဲ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသင့္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေဟာင္းကေန ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းစရာမလုိဘူးလုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီ PR စနစ္ကို တင္လာတာက ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ NLD က အျပတ္အသတ္ႏုိင္လုိက္ေတာ့ ပါတီတစ္ခုက သူတုိ႔ပါတီေရြးေကာက္ ပြဲမွာ အႏုိင္မရႏုိင္ဘူးလို႔ စုိးရိမ္စိတ္ေတြ ဝင္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ PR စနစ္ကို တင္သြင္းလာ တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ပဲ တင္သြင္းလာတာျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူအတြက္ဘာမွ အက်ဳိးရွိႏုိင္မွာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ PR စနစ္ကို က်င့္သုံးဖုိ႔မသင့္ဘူးလုိ႔ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။ 

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment

My Blog List