Tuesday, July 08, 2014

ကမာၻ႕အခ်မ္းသာ အႂကြယ္ဝဆံုး စာေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာမမ်ား


စာဖတ္သူ အမ်ားစု၏ စိတ္ႏွလံုးကို သိမ္းက်ံဳးညႇိဳ႕ငင္ႏုိင္ေအာင္ ေရးဖြဲ႕ႏုိင္သည့္ Bestseller စာေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္လာ ရန္မွာ လြယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္ေခ်။ ကမာၻ႕အေက်ာ္ၾကားဆံုး စာရင္းဝင္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးအဆင့္ထိ တက္လွမ္းရန္ ဆိုသည္မွာမူ ပို၍ပင္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဇာတာစန္းလဂ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖန္တီးထားသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေရးဆရာမ်ားမွာမူ ကမာၻေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသလို သန္းႂကြယ္ သူေဌးမ်ားအျဖစ္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာၾကသည္။

စာေပအႏုပညာ ဖန္တီးမႈဂုဏ္ေၾကာင့္ေရာ၊ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ရရွိမႈေၾကာင့္ပါ နာမည္ေက်ာ္သည့္ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး စာေရးဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀ ဦးစာရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း စုစည္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၀။ စတစ္ဖနီေမယာ

အသက္(၄၀)အရြယ္ အေမရိကန္ စာေရးဆရာမသည္ Twilight ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဝတၳဳမ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ အထူးတလည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

Twilight ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဝတၳဳမ်ားျဖစ္သည့္ New Moon၊ Eclipse ႏွင့္ Breaking Dawn တို႔ အားလံုးသည္ စာအုပ္ေရာင္းခ်မႈအရ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလို ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ အသက္သြင္းရာတြင္လည္း ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ရရွိခဲ့သည္။

Twilight ဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္ငါးခု ပိုင္းျခား႐ိုက္ကူးၿပီး ႐ံုတင္ခဲ့ရာတြင္ အသက္(၄၀)အရြယ္ ေမယာအေနျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ိဳးအစားအလုိက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိခဲ့သည္။ ၎၏ လက္ရွိႂကြယ္ဝမႈသည္ ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းမွ် ျဖစ္သည္။

၉။ ဒင္းကြန္႔ဇ္

အသက္(၆၈)ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ စာေရးဆရာ၏ စာအုပ္မ်ားသည္ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာ္ပီေပါင္း သန္း ၄၅၀ ေက်ာ္မွ် ေရာင္းထြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၎၏ ပထမဆံုးဝတၳဳကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေဝႏုိင္ခဲ့ၿပီး သည္းထိတ္ရင္ဖို ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ သဘာဝလြန္ ျဖစ္ရပ္ဆန္ဆန္ ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံဝတၳဳမ်ား ေရးသားရာတြင္ ကြန္႔ဇ္သည္ ပါရဂူေျမာက္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။

Demon Seed၊ Watchers၊ Hideaway၊ Intensityႏွင့္ Phantoms အစရိွသည့္ ဝတၳဳမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည့္ ကြန္႔ဇ္သည္ ယခုအခါ ေဒၚလာ ၁၄၅ သန္းမွ် စုေဆာင္းပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

၈။ ႏိုအာေရာဘတ္စ္

ေရာဘတ္စ္သည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အမည္သာမကဘဲ ေဂ်ဒီေရာ့ဘ္၊ ေဂ်းလ္မတ္ခ်္၊ ဆာရာဟာဒက္စတီ အစရွိသည့္ အမည္ခြဲမ်ားျဖင့္ပါ စာအုပ္မ်ား ေရးသားခဲ့သည့္ Bestseller စာေရးဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ သူမ၏ ပထမဆံုး ဝတၳဳရွည္ျဖစ္သည့္ Irish Thoroughbred ကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အခ်စ္ဝတၳဳ ၂၀၉ အုပ္ထိ ထြက္ရွိထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ဝတၳဳ ၆ ဒသမ ၃၃ အုပ္စာ ေရးသားႏုိင္သည့္ စာေရးအားေကာင္းသူတစ္ဦးဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၎၏ စာအုပ္မ်ားသည္ New York Times သတင္းစာ၏ အေရာင္းရဆံုး စာအုပ္မ်ား စာရင္းတြင္ ၈၆၁ ပတ္ၾကာေအာင္ ထိပ္ဆံုးေနရာ သိမ္းပိုက္ထားဖူးၿပီး ယင္း၏ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ စာေရးအားတို႔က ေရာဘတ္စ္ကို ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅၀ မွ် ႂကြယ္ဝသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

၇။ ဂ်က္ကီေကာလင္းစ္

အခ်စ္ဝတၳဳမ်ား ေရးသားၿပီး ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား စုေဆာင္းရရွိခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ စာေရးဆရာမ တစ္ဦးအျဖစ္ ေကာလင္းစ္ကို ညႊန္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

အသက္(၇၆)ႏွစ္ရွိ စာေရးဆရာမသည္ ၎၏ ပထမဆံုး ဝတၳဳရွည္ျဖစ္သည့္ The World is Full of Married Men ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေဝႏုိင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာမ၏ ဝတၳဳမ်ားသည္ ယခုအခါ ေကာ္ပီေပါင္း သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ထိ ေရာင္းထြက္ထားၿပီ ျဖစ္သည္။

ေကာလင္းစ္မွာမူ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဝတၳဳရွည္ ၂၉ အုပ္သာ ေရးသားရေသးၿပီး ဝတၳဳတိုင္းလိုလို လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ The World is Full of Married Men သည္ စတင္ထုတ္ေဝခ်ိန္တြင္ အေတြးအေခၚပိုင္း ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ ထင္ရွားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရဖူးသည္။

၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ၎၏ဝတၳဳပါ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု အေရးအသားမ်ားကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲလြန္းေန ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သို႔ အျငင္းပြားစရာ အေျခအေနမ်ားသည္ စာအုပ္ေရာင္းအားကို မထိခိုက္ခဲ့ေခ်။

ေကာလင္းစ္သည္ ယခုအခါ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္မွ်ထိ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလ်က္ရွိသည္။

၆။ ဂၽြန္ဂရစ္ဟမ္

ဥပေဒေၾကာင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ သည္းထိတ္ရင္ဖို ဝတၳဳမ်ား ေရးသားရာတြင္ ဂႏၴဝင္ေျမာက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ဂရစ္ဟမ္ကို ညႊန္းဆိုေလ့ရွိသည္။

ရာဇဝတ္ေၾကာင္း အမႈလိုက္ေရွ႕ေနတစ္ဦးအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္စြာ အေတြ႕အႀကံဳယူ ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္းက မႈခင္းဆန္ဆန္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အကြက္ဆင္ ဖန္တီးရာတြင္ ဂရစ္ဟမ္ကို ပါရမီရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာေအာင္ ထုဆစ္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ ပထမဆံုးဝတၳဳျဖစ္သည့္ A Time to Kill ထြက္ရွိလာၿပီး The Firm ကမူ နာမည္အႀကီးဆံုးအျဖစ္ ယူဆရသည္။ အဆိုပါဝတၳဳကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ မင္းသားတြမ္ခ႐ုစ္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္အသြင္ ေျပာင္းလဲ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။

ဂရစ္ဟမ္ ပထမဆံုး ေရးသားသည့္ စာအုပ္တြင္ ေကာ္ပီေပါင္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ စာေရးဆရာသံုးဦးအနက္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ က်န္ႏွစ္ဦးမွာ ေဂ်ေက႐ိုးလင္းႏွင့္ တြမ္ကလန္စီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အသက္(၅၉)ႏွစ္ရွိ အေမရိကန္ စာေရးဆရာသည္ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ဝတၳဳေကာ္ပီေပါင္း ၂၇၅ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ် ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ မွ် ႂကြယ္ဝေနၿပီျဖစ္သည္။

၅။ တြမ္ကလန္စီ

စစ္ပြဲေနာက္ခံႏွင့္ သူလွ်ိဳဝတၳဳမ်ား ေရးသားရာတြင္ ထူးခၽြန္လွသည့္ စာေရးဆရာတစ္ဦး ကြယ္လြန္သြားသည္မွာ ဝမ္းနည္း စရာ ျဖစ္သည္။ ကလန္စီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။

ကလန္စီ၏ ဝတၳဳမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားအျဖစ္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ရ႐ံုသာမကဘဲ ဗီဒီယိုဂိမ္းမ်ား၏ ေက်ာ႐ိုးဇာတ္လမ္းမ်ားပါ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စစ္ေအးေခတ္ ေနာက္ခံ အေျခ အေနမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ပံုေဖာ္ႏုိင္သည့္ ၎၏ ဝတၳဳမ်ားသည္ အေမရိကန္တြင္ အထူးတလည္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။

၎၏ ဝတၳဳမ်ားအနက္ The Hunt for Red October၊ Clear and Present Danger၊ The Sum of All Fearsႏွင့္ Rainbow Six တို႔မွာ အထူးထင္ရွားသည္။ ကလန္စီ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၀၀ မွ် ရွိေနခဲ့သည္။

၄။ ဂ်ိမ္းစ္ပက္တာဆန္

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စာေရးဆရာဘဝကို အတည္တက် ခံယူခဲ့ေသာ္လည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေအာင္ျမင္လာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္က အေပ်ာ္တမ္းစာေရးဆရာ အေနျဖင့္သာ ေရးသားခဲ့သည့္ The Thomas Berryman Name သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ပက္တာဆန္ကို စာေရးဆရာတစ္ဦး၏ ဘဝထဲ ေျခစံုပစ္ဝင္ေရာက္ရန္ တြန္းအားလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

အသက္(၆၇)ႏွစ္ရွိ အေမရိကန္စာေရးဆရာသည္ မႈခင္းစိတ္ပညာရွင္ အဲလက္စ္ခေရာ့စ္ကို ေအာင္ျမင္ေသာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ၿပီး Along Came A Sniper တြင္ အဆိုပါဇာတ္႐ုပ္ကို ပရိသတ္မ်ားထံ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဝတၳဳအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ခေရာ့စ္ကို ပက္တာဆန္က ျပန္လည္ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည္။

၎၏ လက္ရာမ်ားကို အေကာင္းအဆိုး ေဝဖန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၿပီး ဘဝတူ စာေရးဆရာ စတီဖန္ကင္းက ပက္တာဆန္သည္ ဆိုး႐ြားလြန္းသည့္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးဟုပင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပက္တာဆန္၏ ဝတၳဳမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနျခင္းက ၎၏ ႂကြယ္ဝမႈ ေဒၚလာ သန္း ၃၁၀ မွ်ကို ၾကည့္႐ံုမွ်ျဖင့္ သိသာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ ဒန္နယ္လီစတီးလ္

၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ စာေရးဆရာမအျဖစ္ စတင္ခံယူခဲ့ၿပီးေနာက္ စတီးလ္၏ ဝတၳဳမ်ားသည္ ေကာ္ပီသန္းေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ထိ ေရာင္းခ်ရၿပီး ျဖစ္သည္။

အသက္(၆၆)ႏွစ္ရွိ အေမရိကန္ စာေရးဆရာမသည္ ႏွစ္စဥ္ စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝေလ့ ရွိသည္။ ၎သည္ အခ်မ္းသာဆံုး စာေရးဆရာမ်ား စာရင္းတြင္ေရာ၊ ေကာ္ပီအေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်ရသည့္ စာေရးဆရာမ်ား စာရင္းတြင္ပါ စတုတၳခ်ိတ္ေနသည္။

၎၏ ဝတၳဳမ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုတစ္စု ႐ုတ္တရက္ ၾကမၼာဆိုး တစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳလာရပံုကို အဓိကထား ဖန္တီးေရးဖြဲ႕တတ္သည့္ ပံုေသနည္းမ်ိဳး ရွိေနသည္။

ယင္း၏ စာေရးသားပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ခံရမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အမာခံပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ စတီးလ္သည္ ေဒၚလာ ၃၇၅ သန္းမွ်ထိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလ်က္ ရွိသည္။

၂။ စတီဖန္ကင္း

Carrie၊ Salem’s Lot၊ The Shining ႏွင့္ Pet Sematary တို႔ကဲ့သို႔ ထိတ္လန္႔သည္းဖိုဝတၳဳမ်ားက ကင္းကို အထင္ကရ Bestseller စာေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ၎၏ ဝတၳဳအခ်ိဳ႕သည္ အရည္အေသြးပိုင္း ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ကင္း၏ ဝတၳဳမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္အသြင္ ေျပာင္းလဲ႐ိုက္ကူးရာတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎အတြက္ ဝင္ေငြပမာဏ တိုးပြားလာေစသည္။ ကင္းေရးသားသည့္ The Dark Tower ဝတၳဳဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားမွာလည္း ထင္ရွားခဲ့သည္။

အသက္(၆၆)ႏွစ္ရွိ အေမရိကန္ စာေရးဆရာသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း စာအုပ္ရွစ္အုပ္ ေရးသားၿပီး ထုတ္ေဝခ်ိန္ကို စိတ္ႀကိဳက္ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၀၀ မွ်ထိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည္။

၁။ ေဂ်ေက႐ိုးလင္း

႐ိုးလင္းကို Harry Potter ဝတၳဳမ်ား၏ ဖန္တီးသူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းသည္ စာေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအနက္ ဘီလ်ံနာတစ္ဦးအဆင့္ထိ ႂကြယ္ဝသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္က Harry Potter ၏ ပထမဆံုးဝတၳဳျဖစ္သည့္ The Philosopher’s Stone ကို စတင္ထုတ္ေဝရာ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့သည္။ အဆုိပါဝတၳဳ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေနာက္ထပ္ Harry Potter ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ေရာင္းအားေကာင္းေစမည့္ ကနဦး ေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

Harry Potter ဝတၳဳမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ ႐ိုက္ကူးသည့္ အခါတြင္လည္း ဝင္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိခဲ့ျပန္ရာ ႐ိုးလင္းအေနျဖင့္ ေငြကို သဲ့ယူႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၎သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က Harry Potter and the Deathly Hallows ဝတၳဳကို ထုတ္ေဝခ်ိန္၌ ၂၄ နာရီအတြင္း ေကာ္ပီ ၁၅ သန္းထိ ေရာင္းထြက္ခဲ့သည္။

Harry Potter ဝတၳဳမ်ားကို မေရးသားမီက ႐ိုးလင္းသည္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းစြာ ေနထုိင္ရသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ၎၏ ႂကြယ္ဝမႈအစုစု တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံထိ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

The Richest
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List