Thursday, July 10, 2014

အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိဟု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦးစလုံး ထုတ္ျပန္


အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသည္ဟု ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦး လုံးျဖစ္ေသာ ပရာဘိုဝိုဆူဘီယန္တိုႏွင့္ ဂ်ဳိကိုဝီဒိုဒိုတို႔က ထုတ္ျပန္သြားေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ပရာဘိုဝို၏ ပါတီက အသုံးျပဳေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ သည္ဟု ပရာဘိုဝိုက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

“ေရတြက္မႈေတြအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ (ပရာဘိုဝို ပါတီဝင္မ်ား) ေထာက္ခံမႈေတြ ရရွိပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား ျပည္သူေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရပါတယ္”ဟု ပရာဘိုဝို၏ လက္ေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟတ္တာက ေျပာၾကား သည္။

သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပရာဘိုဝို အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ပရာဘိုဝို၏ ပါတီျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွား ဒီမို ကရစ္တစ္ ႐ုန္းကန္မႈပါတီက ဗုဒၶဟူးေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ Reuters သတင္းကို ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ဂ်ာကာတာ ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္း ျဖစ္ေသာ ဝီဒိုဒိုက ပရာဘိုဝိုကို အသာစီးရေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာအုပ္စု တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကြန္ပတ္အုပ္စု၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ဝီဒိုဒိုက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံမဲ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္ေသာ ပရာဘိုဝိုက ေထာက္ခံမဲ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိထားသည္။

လက္ရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိသူသည္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ အျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရာထူးေနရာ ရယူသည့္ ဒုတိယေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမဲျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ ခံခဲ့ရေသာ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဘန္ဗန္ယူဒို ယိုႏိုသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List