Monday, June 29, 2015

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ သူငယ္နာေရာဂါငါးမ်ဳိးနွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အမုန္းတရား မဲသံုးမဲ


‘ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကီးဟာ အနာဂတ္နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑ေရွ႕တန္းမွ ပါ၀င္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပည္သူ႕အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ကို ေနာက္တန္းပို႔ရာေရာက္တယ္။’

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ့ျဖိဳးေရးပါတီအေနနဲ႔ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ လူနည္းစုရဲ့ အမုန္းခံမ လား၊ ပါတီကို အဆံုးခံမလား ေရြးခ်ယ္ရေတာ့ မည့္ အခိ်န္အခါက်ေရာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးတင္ထြတ္က ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

''ပါတီတြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ ပါတီ၀င္မ်ားတြင္ အာဏာငန္းဖမ္းေနသူ မ်ား၊ ေနရာလိုခ်င္သူမ်ား၊ ထင္ေပၚလိုသူမ်ား၊ ျပည္သူက အျမင္မၾကည္သူ မ်ား ေရာေထြးေနေၾကာင္း၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္မ်ားကိုယ္ တိုင္ အျခားပါတီသို႔ မဲေပးေၾကာင္း၊ ရပ္ေက်း၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ပါတီေကာ္မတီ မ်ားတြင္ ပါတီေကဒါနဲ႔မတူဘဲ လခစား ၀န္ထမ္းဆန္ဆန္ ျပဳမူျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးနွင့္ ကုန္က်စရိတ္ မရ လွ်င္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ စစ္အေလ့အထေရာဂါ၊ အာဏာငန္းရူးေရာဂါ၊ အေခ်ာင္ သမားေရာဂါ၊ သူလိွု်ဒလန္ ေရာဂါ၊ အက်င့္ပ်က္ေရာဂါတည္းဟူေသာ သူငယ္နာငါးမ်ဳိး စဲြကပ္ေနျခင္း၊ ၀န္ၾကီးဌာနအမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္ အရာရိွ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္မ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ထိုသူမ်ားအေပၚ မေက်နပ္၊ မနွစ္သက္၊ မၾကည္ညိုမႈမ်ားသည္လည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖံြ့ျဖိဳးေရးပါတီအေပၚ မေကာင္းေသာဆိုးက်ဳိးမ်ား က်ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္''ဆိုျပီး ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ရံႈးနိမ့္ရျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးတင္ထြတ္က သံုးသပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါျပင္ ''အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ရဲ့ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ၊ အနိုင္က်င့္မႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာမသမာမႈမ်ားရိွ ေနျခင္း၊ အထက္မွေအာက္သို႔ အမိန္႔ေပး၊ အမိန္႔စီးဆင္းသည့္ 'စစ္အေလ့ထေရာဂါ'ကို ျပည္သူမ်ားေရာ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ ၾကံဳေတြ႔စားေနရ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲကို တမ္းတေမွ်ာ္ လင့္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီသည္ လက္ရိွအစိုးရအေပၚ မိမိတို႔ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ မိမိတို႔၏အစိုးရဟုလည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔၀င္မ်ားကို ရဲေဖာ္ရဲဖက္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဘက္မ်ားဟုလည္း ေကာင္း၊ သေဘာထားျပီး သက္ညွာေသာ၊ ၾကင္နာေသာ၊ ကူညီပံ့ပိုးလိုသျဖင့္ အစိုးရ၏ ျငိုျငင္မႈခံရမွာကို စိုးရိမ္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ျပျခင္းျပဳလုပ္ရန္ တံု႔ေနွးလ်က္ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားက အားမလို အားမရျဖစ္လ်က္ရိွပါသည္''လို႔ ဦးတင္ထြတ္က သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ဦးတင္ထြတ္က ''ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ေပၚေရးကို ပါတီကဦးေဆာင္၍ ျပဳျပင္ေပးမွသာလွ်င္ ပါတီ၏အနာဂတ္အေရး ေကာင္းမြန္လွပမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးသံေယာဇဥ္၊ အဖဲြ႔အစည္းသံေယာဇဥ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လ်က္ တိုင္းျပည္နွင့္လူမို်းအက်ဳိးတခု တည္းကိုသာ ၾကည့္ရႈေထာက္ထားျပီး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သတၱိရိွရိွ ေဆာင္ရြက္သြားရန္မွတပါး အျခားနည္းလမ္းမရိွ ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ မမွန္မကန္လုပ္ေနေသာ လူနည္းစု၏ အမုန္းခံမလား၊ ပါတီကို အဆံုးခံ မလား၊ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည့္ အခိ်န္အခါျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္''ဆိုျပီး ေ၀ဖန္ေရးလုပ္ထားပါတယ္။

အမွန္ဆိုရရင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ဥံဳဖြ မန္းမႈတ္ျပီး ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီမျဖစ္မီ အသင္းဘ၀က အသင္းရဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစိုးရ အဖဲြ႔၀င္ ၀န္ၾကီးေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲေတြဟာ အသင္းအမႈေဆာင္ သင္တန္းဆင္းပဲြကိုမွ မွန္မွန္ ကန္ကန္ မတက္ေရာက္တာမို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊကိုယ္တိုင္ ေခၚယူသတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ နိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္သူမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္မ၀င္စားသူမ်ားကို တာ၀န္ေပးလို႔၊ တာ၀န္ ေပးခံရျပီး မတတ္၍ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ေပါင္းစည္းရာမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္စတဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးစည္းရံုးမႈအခ်ဳိ႕ဟာ နိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားလို႔၊ အမ်ားအက်ဳိး၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိး သယ္ပိုးခ်င္လို႔မဟုတ္ဘဲ အခြင့္အေရးလိုခ်င္လို႔ လူရာ၀င္ခ်င္လို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းၾကီးကို ၀င္ ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖံြ့ျဖိဳးေရးအသင္းၾကီးဘ၀မွာ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဟာ မ်ဳိးေစ့မမွန္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီလိုပါတီမ်ဳိးမွာ အာဏာငန္းဖမ္းသူေတြ၊ ေနရာလိုခ်င္သူေတြ၊ ထင္ေပၚလိုသူေတြ၊ ျပည္သူ အျမင္မၾကည္ လင္သူေတြ ေပါမ်ားေနတာဟာ ထူးျပီးမဆန္းတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားဟာ စစ္ဗိုလ္ လူထြက္ေတြျဖစ္တာမို႔ စစ္အေလ့အထေရာဂါ၊ အမိန္႔ေပးအမိန္႔ခံေရာဂါ၊ အာဏာ ငန္းရူးေရာဂါ စဲြကပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ဦးတင္ထြတ္ရဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ဟာ ရာနႈန္းျပည့္မွန္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ ျမန္မာ့ အေရး ေလ့လာသူ သုေတသီတဦးက ျပည္သူလူထုရဲ့ ရင္ထဲမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စစ္တပ္အေပၚအမုန္း၊ အစိုးရ အေပၚအမုန္း၊ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအေပၚ အမုန္းတရားမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြ မွာ ျပည္သူလူထုရဲ့အမုန္းမဲမ်ားဟာ အတိုက္အခံအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နွင့္ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားထံ ေရာက္သြားနိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကီးဟာ အနာဂတ္နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑ေရွ႕တန္းမွ ပါ၀င္ရမယ္ဆို တဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပည္သူ႕အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးကို ေနာက္တန္းပို႔ရာေရာက္တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မိမိတို႔သာရယူဖို႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ့စည္းပံုဥပေဒကို အကြက္က်က် ေရးဆဲြခဲ့တယ္လို႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကီးက ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္တဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္မွာ အခန္႔သား ၀င္ထိုင္ေနတာကို ျပည္သူလူထုက မၾကိဳက္ၾကပါဘူး။ တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရး သက္သက္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ဘဲ ကိုယ္တိုင္စီးပြားေရး၀င္လုပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတ၀န္း ေျမသိမ္း ယာသိမ္းကိစၥအမ်ားစုတြင္ စစ္တပ္မွပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာကို ျပည္သူအမ်ားစုက မနွစ္သက္ၾကပါဘူး။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဟာ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုဗဟိုျပဳျပီး ဖဲြ႔စည္းထားပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အနိုင္ရျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေပၚလာပါတယ္။ ဒီအစိုးရဟာ တပ္မေတာ္အေပၚ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတယ္လို႔ ျပည္သူလူထုက ယူဆတာမို႔ ဒီယူဆခ်က္ဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပဲြမွာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္နိုင္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုနွစ္ နွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာပါတယ္။ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာကိ်န္ဆို ပဲြမွာ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူဗဟိုျပဳတဲ့ မူ၀ါဒ၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစကားလံုးေတြ မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုဟာ အားတက္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပီး တိုင္းျပည္အတြက္ လက္တဲြ လုပ္ မယ့္ အရိပ္အေယာင္ျပတဲ့အခါ ပိုျပီး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ရဲ့ သက္တမ္းကုန္ခါနီးပါျပီ။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကီးဟာ သမၼတၾကီးေျပာတဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ့ အက်ဴိး ေက်းဇူးမ်ားကို ဘာတခုမွ်မခံစားရပါဘူး။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ပိုျပီးကြာဟလာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ လယ္သိမ္းခံလယ္သမားေတြ၊ လုပ္ခတိုးေတာင္းတဲ့အလုပ္သမားေတြ၊ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားအျပား သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ ထက္မွာ ေထာင္ထဲေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ေနစရာမရိွတဲ့ က်ဳးေက်ာ္သူေတြကို အာဏာပိုင္မ်ားက အင္အား သံုး ဖယ္ရွားေနပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူလူထုေတြရဲ့ အမုန္းတရားေတြ၊ အမုန္းမဲေတြ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘယ္သူေတြဆီ ေရာက္မယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေရြးေကာက္ပဲြနီးခါမွ ''ဒံေပါက္တထုပ္ေကြ်းရံုနွင့္ သည္လူကေတာ့ ေက်းဇူးရွင္ထင္မည္ မဟုတ္။ ရာဇ၀င္အူ ေပါက္ကို သိသူခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြနီးမွ ေငြလာေခ်းရံုနွင့္လည္း ေထာက္ခံမည္ မဟုတ္။ သည္ ပိုက္ဆံေတြသည္ လူထုုပိုက္ဆံေတြဆိုတာ လူထုသိျပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာေဖျမင့္က 'အတၱေနာမတိမ်ား ' ေဆာင္းပါး၌ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အာဏာရျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ပါ့ မလားဆိုျပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း သို႔ေလာသို႔ေလာ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေခါင္းေဆာင္ တဦးက ပါတီဟာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ရံႈးနိမ့္မႈမွ သင္ခန္းစာယူျပီး ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ထားတယ္။ ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳစည္းရံုးေရးမဟာဗ်ဳဟာေတြ ခ်မွတ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အာဏာရပါတီဟာ ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တလလွ်င္ သိန္းေပါင္း ေသာင္းခီ်ျပီး သံုးစဲြေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အာဏာလက္ရိွျဖစ္လို႔ ခရီးသြားဟန္လဲြ စည္းရံုးနိုင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတီဟာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က နိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုေတြ၊ ေငြေၾကးေတြကို ဆက္ခံသံုးစဲြေန တယ္လို႔ ျပည္သူလူထုက ယူဆပါတယ္။ ဥပမာတခုျပရရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကား ျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ေတြမွာ စည္ပင္က လမ္းခင္းေပးျပီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက လုပ္အား ထည့္၀င္သည္ဆိုျပီး နာမည္ေကာင္း၀င္ယူခဲ့တာေတြ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ျပီး လ၀ကျမိဳ႕နယ္ရံုးေတြ၊ ရပ္ကြက္ ၀တ္အသင္းေတြဆီက ဓာတ္ပံုေတြယူ၊ ကာယကံရွင္မသိဘဲ ပါတီ၀င္ကတ္ျပားမွာကပ္ျပီး ပါတီ၀င္အျဖစ္ အင္အားျပတာမ်ဳိးေတြ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးရြာ၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးျမိဳ႕၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၊ ခ်င္းတိုင္း ရင္းသားမ်ားရဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဆိုျပီး မလိမ့္တပတ္လုပ္တာေတြ ရိွပါတယ္။ ဒီလို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွ၊ ရိုးသားမႈမရိွတဲ့ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရဲ့ လုပ္ရပ္အမွားမ်ားကို ျပည္သူလူထုက မုန္းတီးၾကပါတယ္။

အာဏာရအုပ္စု၀င္မ်ားဟာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးနဲ႔အာဏာတို႔အၾကားမွာ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းဆက္ ႏြယ္ ပတ္သက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔မဆို အနိုင္ရေအာင္လုပ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုဟာ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖဲြ႔စည္းပံုဥပေဒ ျပည္ သူ႔ဆနၵခံယူပဲြက်င္းပတုန္းက လူထုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက ၾကိဳတင္ မဲအထုပ္ လိုက္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အနိုင္ရစဥ္က ျမန္မာျပည္သူလူထု မဟုတ္ၾကေတာ့ပါဘူး။ နိုင္ငံေရးအသိ၊ နိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ နိုးၾကားလာၾကပါျပီ။ ဒီအစိုးရ၊ ဒီအာဏာရပါတီ အာဏာရေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ငါတို႔တေတြရဲ့ ဘ၀ေတြ ဘယ္လိုမွတိုးတက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားရဲ့ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ ကို ဘယ္ေတာ့မွ အမီလိုက္နိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အရာရာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွ ျဖစ္ေတာ့ မယ္။ လူေရာ မူ ေရာ ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုျပီး ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက အားခဲထားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အာဏာရပါတီ၊ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚထားရိွတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ အမုန္းမဲျပားေတြဟာ အဓိကအတိုက္အခံပါတီ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားထံ ေရာက္သြားျပီး ၉၀ ျပည့္နွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းကလိုမ်ဳိး 'သမိုင္းတေက်ာ့ျပန္လည္လာနိုင္တယ္'ဆိုျပီး နိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီ မ်ားက ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾက ေၾကာင္းပါဗ်ာ။

၀ိုင္းေတာ္သားတဦး
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)


No comments:

Post a Comment

My Blog List