Thursday, July 02, 2015

အမ်ိဳးသမီး အမတ္ မ်ားျပားလာေစရန္ ခြဲတမ္းစနစ္ က်င့္သံုးသင့္ဟု ဆုိ


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေအာင္ တြန္း အားေပးႏိုင္ေၾကာင္း က်ား၊ မ တန္းတူ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး လူဦးေရသည္ အမ်ိဳးသား လူဦးေရထက္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းခန္႔ ပိုမ်ားေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ ကြာဟမႈမ်ားစြာ မရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိမႈ အေနအထား မွာ အင္မတန္ နည္းပါးေနသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ခြဲတမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ The Gender and Development Initiative – Myanmar ၏ “ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား” သုေတသန စာတမ္း မိတ္ဆက္ပြဲ တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

GDI – Myanmar မွ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈတာဝန္ခံ Lahpai Ja Ra က ျမန္မာ့လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေခါင္း ေဆာင္မႈတြင္ ပိုမိုပါဝင္လာေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

Lahpai Ja Ra က “ယဥ္ေက်းမႈအစြဲ ဘာညာဆိုတာက ေရတိုအတြင္းမွာ ေခ်ဖ်က္လိုက္ႏိုင္တဲ့ကိစၥ၊ ပေပ်ာက္သြားႏိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္ႀကီး သြားရမွာ။ ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာ အေနအထားမွာ ေရရွည္တခုကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပညာေပး စနစ္ေတြနဲ႔ Awareness ေပးရင္းနဲ႔ တြန္းထုတ္သြားေနသလိုမ်ိဳး ဒီဘက္မွာ ေရတိုစီမံကိန္း အေနနဲ႔လည္း အမ်ိဳးသမီးထုအတြက္ ယာယီ အေနနဲ႔ အထူးလုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ အရာက Quota စနစ္ေတြ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးတာမ်ိဳးေပါ့။ ရုိးရိုးလူေတြ နားလည္တဲ့ စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ဒီလိုမ်ိဳးလည္း လုပ္လို႔ရတယ္၊ လုပ္ႏိုင္ပါလားဆိုတဲ့ အသိကေလးကို ျမင္ဖန္မ်ားတဲ့အခါ သူလုပ္ ႏိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အသိကေလးေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ေတာ့ တြန္းအားတခု ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာခ့္က ျမန္မာ့ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အေတြးအေခၚမ်ားအရ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ေနပံုထိုင္ပံုႏွင့္ အလုပ္တာ ဝန္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တဆင့္ႏွိမ့္၍ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသးသည့္ ကာလတြင္ ယင္းကဲ့ သို႔ ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္က အားက် အသိ အမွတ္ျပဳရန္ တြန္းအားတခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဦးငိုင္ဆာခ့္က “အဲဒီလို ကန္႔သတ္ေပးလိုက္လို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ ပါလာၿပီဆိုရင္၊ အဲဒီ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို သေဘာက်၊ အားက်ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေပၚမွာ အမ်ိဳးသား ေတြ အသိအမွတ္ ျပဳလာၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒီေလာက္ေတာင္ လုပ္ႏိုင္ပါလားဆိုတဲ့ အျမင္ကို သူတို႔ ေတြ႔လာၿပီဆိုရင္၊ သူတို႔ေတြ သတ္မွတ္တဲ့ အရည္အေသြး ရလာၿပီဆိုရင္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ အငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာေရာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာေရာ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္စိတ္၊ နမူနာယူခ်င္စိတ္ ရွိလာၿပီးေတာ့ အရည္အေသြးပိုင္းကို ဦးစားေပးတဲ့ အပိုင္းကို ေရာက္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအပိုင္းကို ဦးတည္လာမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က် အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီးဦးေရ၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစား သတ္မွတ္စရာ မလိုေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အဆင့္မွစ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း လႊတ္ေတာ္မ်ားအထိ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ မွာ ၅၃ ဦးသာရွိၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိမႈ အေနအထားသည္ ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာ နည္းပါးေနေၾကာင္း ယင္းသုေတသန စာတမ္းအရ သိရွိရသည္။

GDI – Myanmar ၏ စာတမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႏႈန္းကို အေျခခံကာ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အတားအဆီးမ်ားအနက္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားမွာ အဓိက အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးငိုင္ဆာခ့္က ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အက်ိဳးအတြက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

ဦးငိုင္ဆာခ့္က “အမ်ိဳးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ၊ အမ်ိဳးသမီး ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ပိုၿပီး ေတာ့ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ ျမွင့္တင္ႏိုင္တဲ့ေနရာ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိဖို႔ ဥပေဒ ျပဌာန္းတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္တိုင္က ခံစားထိေတြ႔မႈ၊ ႀကံဳေတြ႔မႈ ရွိတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြထက္ တင္ျပမႈ အပိုင္းမွာ ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္အားထက္သန္မယ္။ ပိုၿပီးေတာ့လည္း တစိုက္မတ္မတ္လည္း လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္” ဟု ဆိုသည္။

Lahpai Ja Ra က ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ အပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ ႏွစ္ခု အခ်ိဳးတူညီမွ် ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ပိုေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးထုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမို ကိုယ္စားျပဳလာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။

GDI – Myanmar မွ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ပိုမို ပါဝင္လာေအာင္ ယင္းကဲ့သို႔ ခြဲတမ္း သတ္မွတ္ျခင္းကို က်ား၊ မ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိလာသည့္အခ်ိန္အထိ သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

GDI – Myanmar အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို မဲမွန္ကန္စြာ ထည့္တတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ခံ အားေပးတတ္ေစေရးႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ေရး မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြား ရန္လည္း ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ ၃၆ ဦးအနက္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီး ၂ ဦး၊ ဒုဝန္ႀကီး ၅၇ ဦးတြင္ အမ်ိဳး သမီး ဒုဝန္ႀကီး ၆ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာတဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၇ ႏိုင္ငံ၏ က်ား၊ မ ခြဲျခားဆက္ ဆံခံရမႈ ႏႈန္းထား (Gender Inequality Index) စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ ၈၃ တြင္ ရွိေၾကာင္း GDI – Myanmar ၏ သုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဧရာဝတီ


No comments:

Post a Comment

My Blog List