Wednesday, July 01, 2015

”လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ကို တပ္မေတာ္က သမၼတရာထူးအထိ မွန္းထားပံု ေပါက္ပါတယ္”ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က မဲခဲြဆံုးျဖတ္ၾကရာတြင္ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕အေပၚ မျပင္ဆင္လိုၾကသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္သြားခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ႐ႈံးနိမ့္မႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ရန္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အပါအဝင္ လူငါးသန္း ေက်ာ္မွ ျပင္ဆင္ဖို႔ရန္ လက္ မွတ္ေရး ထုိးေတာင္း ဆုိထား သည့္ ပုဒ္ မ ၄၃၆ တုိ႔ပါ ပါ ဝင္ေနသည္။ ႐ႈံးနိမ့္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္အထိ တပ္မေတာ္က ကန္႔ကြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရသနည္း။ ကန္႔ကြက္ရေလာက္ေအာင္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ တုိ႔က ႏုိင္ငံအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆုိးက်ဳိးေရာက္ေနသနည္းဆုိသည့္ အေၾကာင္းကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥ ပေဒေရး ရာကို ေလ့လာ ေန သူလည္းျဖစ္၊ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ အေမရိကန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတုိ႔၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စစ္ သံမွဴးႀကီးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးစုိးေဌး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေမးျမန္းလိုက္ရပါသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးရာကို ေလ့လာေနသူ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ 
အေမရိကန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စစ္သံမွဴးေဟာင္း 
ဦးစိုးေဌးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

သမၼတလုပ္ရမယ့္သူဟာ စစ္ေရး အျမင္ရိွရမယ္လို႔ဆုိတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)ျပင္ျခင္းကိုသာ ၅၅၆ မဲ (၈၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္)နဲ႔ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အႏုိင္ရခဲ့ တာကလဲြရင္က်န္တဲ့ပုဒ္မေတြက ျပင္ဆင္လို႔ရတဲ့ ေထာက္ခံမဲေတြမရ ခဲ့တာကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ လႊတ္ ေတာ္အခင္းအက်င္းမွာ ေတြ႕ခဲ့ရပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ လည္းပဲ ျပင္လုိတဲ့သူ ေတြက ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးအထိ ေထာက္ခံမဲေတြရေနတာကို ေတြ႕ရေတာ့ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူ ေတြက တပ္မေတာ္ အပါ အဝင္ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံတဲ့ပါတီေတြလို႔ ျပင္ပမွာစြပ္စဲြေနၾကပါတယ္။ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုျမင္မိပါသလဲခင္ဗ်ာ။

အခုလို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရတာက တပ္ မေတာ္နဲ႔ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ သားေတြရိွတဲ့ပါတီက ကန္႔ကြက္ခဲ့ တာေၾကာင့္လို႔ ယူဆလို႔ေတာ့ ရပါ တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရလဲ ဆုိ ရင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မ ေတာ္က ဆက္ရိွေနခ်င္တာေၾကာင့္ အခုလို ကန္႔ကြက္မဲေပးတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခု ျပင္ဆင္လို႔ မရခဲ့တဲ့ ဒုတိယသမၼတ ဟာ ေရြး ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ရ မယ္လို႔ ပုဒ္မ ၆ဝ (ဂ)ကို ၾကည့္ရင္ အထင္အရွား ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ ၆ဝ (ဂ) ကို ၆၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္က ျပင္လိုတယ္။ က်န္တဲ့ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက မျပင္ခ်င္ၾကဘူး။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ အရ ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦး ကို တပ္မေတာ္က ခန္႔အပ္ရမယ္ဆုိ တဲ့အခ်က္ကို မျပင္ခ်င္ ဘူးဆုိတဲ့သူ ဟာ တပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ခက္တာက အဲဒီဖဲြ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒပါအခ်က္ကို မူလအတုိင္းျဖစ္ဖို႔ အရပ္သားကိုယ္စား လွယ္ ၉ဝ ေက်ာ္က လည္းေ ထာက္ခံခဲ့တာရိွေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အေပၚ ကစကားကို ေျပာခဲ့တာပါ။

ျပည္သူ႔ဆႏၵကို တပ္မေတာ္က မေဖာ္ဘူးဆုိတဲ့ စြပ္စဲြသံေတြလည္း အခု ေတာ္ေတာ္ေလး ထြက္လာေနပါၿပီ။ အန္ကယ္ကေရာ တပ္မေတာ္ကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ကို တပ္မေတာ္က သမၼတရာထူးအထိ မွန္းထားပံု ေပါက္ပါတယ္။ တစ္ပါတည္းမွာပဲ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးက႑ကိုဆက္ၿပီး ဦးေဆာင္သြားခ်င္တဲ့ အ ရိပ္ အ ေယာင္ေတြလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ဟာ အေရးပါတဲ့အမ်ဳိးသားအင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္လိုတဲ့ အသြင္ ကို ၎ရဲ႕စည္း႐ုံးေရးကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အကဲခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ႏုိင္ငံ့အတြက္ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာလို႔ရသလို မေကာင္းဘူးလုိ႔ လည္း ေျပာ လို႔ရေန ပါတယ္။ ေကာင္းတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္က ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ အေျပာမ်ားမ်ားထက္ အလုပ္မ်ားမ်ား လုပ္ရပါမယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လည္း ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ခ် ရပါမယ္။ ဒီ အခါမွာ တပ္မေတာ္ထက္စာရင္ အရပ္ဘက္က အၾကာႀကီးေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က မေဆြးေႏြးရဘူးလို႔ မေျပာ ဘူး။ ေဆြးေ တာ့ ေဆြးေႏြးရမယ္။ ၾကာဦးမယ္။ ခုဟာက အရပ္သားေတြက တပ္မေတာ္ ထက္စာ ရင္ၾကာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေပၚစြက္ဖက္ မႈက ေကာင္း တဲ့အ ခ်က္ရိွတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ မေကာင္းဘူးဆုိတာက ျပည္တြင္းေရာ ႏုိင္ငံတကာကပါ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးထဲ တပ္မေတာ္ဝင္စြက္မွာ မႀကိဳက္ၾကဘူး။ အဲဒီလိုဝင္စြက္ တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာႏုိင္ငံေရး အရ တည္ၿငိမ္မႈေတြရသင့္သေလာက္မရတာမ်ဳိး အပါအဝင္ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့က႑ေတြဟာလည္း ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္မ လာၾကမယ့္ အဆုိးေတြလည္းရိွပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လယ္၊ ယာ၊ သားငါးက႑ေတြ နဲ႔ႏုိင္ငံဟာ ထိပ္တန္းမေရာက္ပါဘူး။ 

စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးေတြလို စတဲ့ ကုမၸ ဏီႀကီးေတြ ဒီမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွ အလုပ္အကိုင္ေတြလည္း ေပါမ်ားလာၿပီး ႏုိင္ငံ အတြက္ အေျခအေနေကာင္းလာမယ္။ အဲဒီအေျခအေနေကာင္းဖို႔ ကိုေတာ့ တပ္ မေတာ္ဟာ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးထဲ ႀကီးစိုးထားလို႔ ေတာ့ မရဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အေပၚ အန္ကယ္ဘယ္လိုယူဆသလဲ။

အမ်ဳိးသားေရး ဆႏၵအရဆုိရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕မိခင္၊ ဖခင္ကို ရာႏႈန္းျပည့္ ျဖဴစင္တဲ့သူကို ထားခ်င္ၾက မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခုဟာ လူထုကို အက်ဳိးမဲ့ေစတယ္ဆုိရင္ ဖ်က္သိမ္းတာမ်ဳိး၊ ဆုိင္းငံ့တာ မ်ဳိးလုပ္ခြင့္ရိွပါတယ္။ ဥပေဒအရလည္း ေပးထားပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ၊ လူတစ္ေယာက္အေပၚ ဥပေဒပုဒ္မတစ္ခုနဲ႔ ကန္႔သတ္ တာ ဆုိ ရင္ မေကာင္းပါဘူး။ ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွားဆုိရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံတစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒါကို ဆုိင္းငံ့ထားၿပီး ေနာက္တစ္ခုထပ္ဆဲြထားတယ္။ အဲဒီတစ္ခု အဆင္မေျပေတာ့ မူလ ဟာျပန္သံုးတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆုိရင္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရိွမယ္ဆုိရင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆုိ တဲ့ခံယူခ်က္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ အဲဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြ ရိွ သင့္ ပါ တယ္။

အခု ျပင္ဆင္ဖို႔႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပုဒ္မေတြဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ အဆုိးရြားဆံုး ေရာက္ေစတဲ့ ပုဒ္မေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုလည္း ေျပာဆုိေနၾကပ ါတယ္။ အန္ကယ့္ သေဘာကေရာ ခင္ဗ်ာ။

တပ္မေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံတြင္းမွာဆုိရင္ စနစ္တက် ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ က်စ္လ်စ္တဲ့အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုပါ။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံ့အတြက္ တကယ့္ ကိုေစတနာထားမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ဟာ ကေတာ့ အက်ဳိးရိွတယ္၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ အက်ဳိးမရိွဘူးလဲဆုိတာ ေလ့လာမွာပါပဲ။ အခုဆုိ ရင္ ၅ ႏွစ္ရိွသြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရရိွရမယ့္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ တကယ္ရေနၿပီလား။ တကယ့္ လက္ေတြ႕ကေတာ့ ေႏွးေကြး ေနပါတယ္။ ဒါကို တပ္မေတာ္လည္း ျမင္မွာပါ။

လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအေပၚ တပ္မေတာ္က ဘယ္လိုသေဘာေတြ ရိွမယ္လို႔ အန္ကယ္ထင္ပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။
၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ ေဒအတုိင္းဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရတဲ့ ပါတီအာဏာရေရးကိစၥ ကို တပ္မေတာ္ဟာ ဝင္ၿပီးေႏွာင့္ ယွက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအတုိင္းပဲ ယံု ၾကည္ထားပါတယ္။ အခု လတ္တေလာ ဥပမာကိစၥကို ေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲ ကိုယ္စားလွယ္အေရ အတြက္ အမ်ားႀကီးရထားတဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလို ပါတီမ်ဳိး ကေတာင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဆႏၵကိုမလိုက္ေလ်ာတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒါကဘာလဲဆုိေတာ့ မဲခဲြဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ ၆ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းေလာက္ဆုိေတာ့ တပ္မေတာ္ ဘက္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးနဲ႔ အျခားပါတီက မဲ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ သြားတာေတြ႕ေနလို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုပဲ ရိွပါတယ္။ အေရးေပၚ အေျခအေနေတြသာ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ တပ္မေတာ္က အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေရးမွာ ဝင္ပါမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဟုတ္ကဲ့ အခုလိုေျဖေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အန္ကယ္။

မင္းသုေအာင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည္။
Popular Myanmar News JournalNo comments:

Post a Comment

My Blog List