Thursday, February 26, 2015

တ႐ုတ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သတိေပး


တ႐ုတ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမဝါယမဝန္ႀကီးႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း က သတိေပးေျပာၾကားသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံ မွ ေပးပို႔ေသာ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ေခ်းယူခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ႏွင့္ ေဒၚ ခင္ေမႊးလြင္တို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း China Exim Bank ကေနၿပီးေတာ့ ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ေနာက္ထပ္ေခ်း ယူၿပီး က်ပ္တစ္သိန္းကေန ငါးသိန္းအထိ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း လယ္သမားမ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းေပး႐ုံနဲ႔ သူတို႔ ဘဝေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြဟာ လုံးဝျပည့္စုံတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ တကယ္လိုအပ္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲကိုေရာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရာက္ရဲ႕လား ဆိုတာ ကိုလည္း ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Exim Bank ကေန ေငြေခ်းယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့စဥ္ကပင္ အတိုးႏႈန္း မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ မေခ်း သင့္ေၾကာင္းကို သတိေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လယ္သမားမ်ား ယခင္ေခ်းခဲ့တဲ့ သန္း ၁ဝဝ ကို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီကေနၿပီး ၄-၇-၂ဝ၁၄ ရက္ကေန တစ္ပတ္အတြင္းမွာပဲ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း အာမခံၿပီးေတာ့ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ အဆုံးအ႐ႈံး အေလအလြင့္ မရွိဘဲ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းဆိုတာ ဘယ္မွာမွ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဝန္ႀကီးရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနၿပီး လက္ေတြ႕မက်ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္မ်ား ဆန္သလားလို႔ ကြ်န္မတို႔ ေတြးမိပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ကလည္း ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကယ္တင္လို ပါက ေငြေခ်းေပးကာ ေႂကြးႏြံနစ္သည့္ နည္းလမ္းမသုံးဘဲ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း ကိုသာ ရွာေဖြေပးသင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရန္မလိုရင္ ရန္ၿပိဳတယ္။ ရန္လိုရင္ ရန္ပိုတယ္ ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ လက္ခံထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆိုရင္းရွိလို႔ ကြ်န္ေတာ္ဆိုပါရေစ။ ေျပာပါရေစ။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚခင္ စန္းလိႈင္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ေပးဆပ္တယ္ ဆိုတာလည္း ဘယ္မွာမွ မရွိဘူး။ အဲဒါဟာ ဝန္ႀကီးစိတ္ကူးယဥ္ေနတာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြကို ေျပာေနတာ၊ ကြ်န္ေတာ္ တိတိက်က် လုပ္ထား ပါတယ္။ လိုက္စစ္ၾကည့္ပါ။ မွားေနတယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ တာဝန္ယူပါတယ္။ အျပည့္အဝ ျပန္ဆပ္ပါမယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဦးေက်ာ္ဆန္းက “အခုလို ေျပာဆိုေနတာေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် ေျပာေစခ်င္ပါ တယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဒီေနရာမွာ ျပန္ေျပာခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္ က စိတ္ကူးမယဥ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ လက္ေတြ႔သမားပါ။ စိတ္ကူးမယဥ္ပါဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကတာဟာ အထင္နဲ႔ ေျပာၾကတာဟာ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္နဲ႔ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္တို႔ပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလိုေလး ျပန္ေျပာ ပါရေစ” ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ နဲ႔ Daedong က စက္ပစၥည္းေတြ ယူတုန္းလည္း ကြ်န္ေတာ္ကို ဘယ္လိုေျပာ လဲ။ ဒါဟာ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္တို႔ အဖြဲ႕ကပါပဲ။ ဘယ္လိုေျပာလဲ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္မျပဳရေသး ဘူးတဲ့။ စာလည္း မခ်ဳပ္ရေသးဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဝန္ႀကီးတို႔က လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာေတြ ဝယ္ထားယူ ထားၿပီးေတာ့ အဲဒီပစၥည္းေတြ လိႈင္သာယာေရာက္ေနၿပီတဲ့ အဲဒီလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာအထင္နဲ႔ တစ္ဖက္သားကို စြပ္စြဲတာ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ေအာက္လမ္းနည္းလို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီမွာတုန္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ Transparency ရွိရွိေနာ္၊ Openess ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒါလည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ စက္ပစၥည္းေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္ဆီကို ေရာက္တာပါ။ အခု ေနာက္ ဆုံးအသုတ္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ဆီကို မေရာက္ေသးပါဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းလင္း တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက “ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းတဲ့ ေနရာမွာ၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းတဲ့ ေနရာမွာ၊ အဆိုမ်ား တင္သြင္းေဆြးေႏြးတဲ့ ေနရာ မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ထပ္ေလာင္းေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဌာနအသီးသီးက ေနၿပီးေတာ့ ျပန္ လည္ရွင္းလင္း တင္ျပတဲ့ အခါမွာလည္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝင္ မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ လႊတ္ေတာ္နာယကကို မ႑ိဳင္ျပဳၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေစ ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတဲ့ အခါမွာ အခုလို ျပႆနာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဝန္ႀကီးဌာန သက္ဆိုင္တဲ့သူမ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာလည္း ဘယ္သူ႔ကို ၾကားခံၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမယ္ ဆိုတာလည္း ျပန္လည္သတိျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ နာမည္ေတြတပ္၊ နာမည္ မတပ္တာေတာင္ တျခားနည္းနဲ႔ နာမည္တပ္သလိုျဖစ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို မက်င့္သုံးရာ ေရာက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီဟာေၾကာင့္လည္း မလိုလားအပ္တဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာလည္း သတိျပဳဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု သတိေပးေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရယူရန္ သင့္၊ မသင့္ လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ ခံသူ ၄၃၃ မဲရွိၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ၅၆ မဲသာ ရွိသျဖင့္ အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List